HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (68) Fagbøker⁄lærebøker (10) Forskningsrapporter (10) Formidling (169)
Lid, Inger Marie;Koren Solvang, Per (2018). Inkludering i arbeidslivet: Signo som eksempel. Lid, Inger Marie (Red.), Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. Kapittel 9. s. 185-206. Gyldendal Akademisk.
Koren Solvang, Per;Lid, Inger Marie (2018). Samspill og innovasjon som bidrag til offentlig tjenesteproduksjon. Lid, Inger Marie (Red.), Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. Kapittel 3. s. 61-81. Gyldendal Akademisk.
Lie, Nataskja-Elena Kersting;Koren Solvang, Per;Hauken, May (2018). From Challenges to Resources: A Qualitative Study of Cancer Coordinators' Experiences of Barriers and Facilitators to Enacting Their System-Focused Tasks. Cancer Nursing. doi: doi: 10.1097/NCC.0000000000000617
Koren Solvang, Per (2018). Between art therapy and disability aesthetics: a sociological approach for understanding the intersection between art practice and disability discourse. Disability & Society. Vol. 33. doi: 10.1080/09687599.2017.1392929
Hagland, Hanne;Koren Solvang, Per (2017). Kvalifisering til tverrprofesjonell praksis. Mausethagen, Sølvi Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. kapittel 7. s. 83-94. Universitetsforlaget.
Lie, Nataskja-Elena Kersting;Hauken, May;Koren Solvang, Per (2017). “Providing Coordinated Cancer Care” – A Qualitative Study of Norwegian Cancer Coordinators’ Experiences of Their Role. Cancer Nursing. 10 s. doi: 10.1097/NCC.0000000000000504
Feiring, Marte;Heiaas, Ida;Koren Solvang, Per (2017). Fra deltakelse til brukermedvirkning i helseforskning. Feiring, Marte Knutsen, Ingrid Ruud Juritzen, Truls Ingvar Larsen, Kristian (Red.), Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. 10. s. 181-200. Cappelen Damm Akademisk.
Koren Solvang, Per;Hanisch, Halvor Melbye;Reinhardt, Jan D. (2017). The rehabilitation research matrix: producing knowledge at micro, meso, and macro levels. Disability and Rehabilitation. Vol. 39. doi: 10.1080/09638288.2016.1212115
Koren Solvang, Per (2016). New Relations Between Professionals and Disabled Service Users. Gubrium, Jaber F. Andreassen, Tone Alm Koren Solvang, Per (Red.), Reimagining the Human Service Relationship. Kapittel 7. s. 143-157. Columbia University Press.
Gubrium, Jaber F.;Andreassen, Tone Alm;Koren Solvang, Per (2016). Reimagining the Human Service Relationship. ISBN: 9780231171526. 368 s. Columbia University Press.
Se alle publikasjoner
Koren Solvang, Per;Fougner, Marit (2016). Professional roles in physiotherapy practice: educating for self-management, relational matching and coaching for everyday life. Physiotherapy Theory and Practice. Vol. 32. doi: 10.1080/09593985.2016.1228018
Lid, Inger Marie;Koren Solvang, Per (2016). (Dis)ability and the experience of accessibility in the urban environment. Alter - European Journal of Disability Research. Vol. 10. doi: /10.1016/j.alter.2015.11.003
Koren Solvang, Per (2015). Annerledeshet som ressurs. Dahle, Sølvi Torgauten, Tor Ivar (Red.), Helt med! I samme fellesskap uavhengig av funksjonsevne. Kapittel 21. Gyldendal Akademisk.
Haualand, Hilde;Koren Solvang, Per;Breivik, Jan-Kåre (2015). Deaf Transnational Gatherings at the Turn of the Twenty-First Century and Some Afterthoughts. Michele, Friedner Kusters, Annelies (Red.), It's a Small World. Kapittel nr. 5. s. 47-56. Gallaudet University Press.
Koren Solvang, Per;Engebretsen, Eivind (2014). Julia Kristeva’s Language Politics and Inclusive Education. Johnsen, Berit Helene (Red.), Theory and Methodology in International Comparative Classroom Studies. 11. s. 192-204. Cappelen Damm Akademisk.
Solvang, Per Koren;Haualand, Hilde Maria (2014). Accessibility and diversity: Deaf space in action. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 16. doi: 10.1080/15017419.2012.761158
Feiring, Marte;Solvang, Per Koren (2013). Rehabilitering mellom medisin og samfunnsfag - en feltanalytisk skisse. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab. 12 s.
Bartoszko, Aleksandra;Solvang, Per Koren;Hanisch, Halvor Melbye (2012). “It did not come with Hitler and did not die with Hitler.” The Uses of the Holocaust by Disability Activists in Norway. Vulnerable Groups & Inclusion. Vol. 3. doi: 10.3402/vgi.v3i0.17177
Solvang, Per Koren (2012). From identity politics to dismodernism? Changes in the social meaning of disability art. Alter - European Journal of Disability Research. doi: 10.1016/j.alter.2012.05.002
Hagland, Hanne;Solvang, Per Koren (2012). Tverrprofesjonelle praksisfellesskap. Solvang, Per Koren Slettebø, Åshild (Red.), Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. Kapittel 15. s. 251-266. Gyldendal Akademisk.
Solvang, Per Koren (2012). Et faglig kryssfelt. Solvang, Per Koren Slettebø, Åshild (Red.), Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. Kapittel 4. s. 66-83. Gyldendal Akademisk.
Solvang, Per Koren;Slettebø, Åshild (2012). Forståelser av rehabilitering. Solvang, Per Koren Slettebø, Åshild (Red.), Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. Kapittel 1. s. 15-34. Gyldendal Akademisk.
Solvang, Per Koren;Slettebø, Åshild (2012). Rehabilitering. Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. ISBN: 978-82-05-41941-4. 333 s. Gyldendal Akademisk.
Solvang, Per Koren;Bartoszko, Aleksandra;Bergland, Astrid;Hanisch, Halvor Melbye;Woll, Heidi (2010). Registering som overgrep? en gjennomgang og diskusjon av debatten om ressursforvaltning og krenkelse i statistikksystemet IPLOS. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 13.
Engebretsen, Eivind;Solvang, Per Koren (2010). Annerledeshet: Sårbarhetens språk og politikk. Engebretsen, Eivind Engebretsen, Eivind Kristeva, Julia Kristeva, Julia (Red.), Annerledeshet: Sårbarhetens språk og politikk. kapittel 1. Gyldendal Akademisk.
Solvang, Per Koren (2009). Annerledes eller normal?. Køber, Mats Rudjord, Kari (Red.), Bare røre, ikke se. Om Louis Braille, språk og skrift. Kapittel. s. 87-112. Akademisk Publisering.
Solvang, Per (2007). The amputee body desired: Beauty destabilized? Disability re-valued?. Sexuality and disability. Vol. 25. doi: 10.1007/s11195-007-9036-x
Solvang, Per (2007). Developing an ambivalence perspective on medical labelling in education: case dyslexia. International Studies in Sociology of Education. Vol. 17.
Solvang, Per (2007). Skammens gleder. Mühleisen, Wencke Sverre, Christel (Red.), Meningen med sex: noen kunstneriske, populærkulturelle og vitenskapelige undesøkelser. Kapittel 2. Pax Forlag.
Solvang, Per (2006). Problematisering, utdefinering eller omfavnelse. Om normaliteten. Eriksen, Thomas Hylland Breivik, Jan Kåre (Red.), Normalitet. Kapittel. Universitetsforlaget.
Solvang, Per (2005). Vulnerability as a strength: Why, when and how?. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 33.
Malterud, Kirsti;Solvang, Per (2005). Vulnerability as a strength: Why, when, and how?. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 33.
Solvang, Per (2005). Sykdom som ressurs. Skolepsykologi. Vol. 40.
Malterud, Kirsti;Solvang, Per (2005). Vulnerability as a strength: Why, when, and how?. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 33. doi: 10.1080/14034950510033291
Solvang, Per (2005). Sykdom som ressurs. Skolepsykologi. Vol. 40.
Solvang, Per;Breivik, Jan-Kåre;Haualand, Hilde (2005). Minority politics and disability discourse at global deaf events. Gustavsson, Anders Sandvin, Johans Traustadottir, Rannveig Tøssebro, Jan (Red.), Resistance, Reflections and Change. Nordic Disability Research. Kapittel 10. s. 177-189. Studentlitteratur AB.
Solvang, Per;Breivik, Jan-Kåre;Haualand, Hilde (2005). Minority politics and disability discourse at global deaf events. Gustavsson, Anders Tøssebro, Jan Sandvin, Johans Traustadottir, Rannveig (Red.), Resitance, reflection and change: Disability and the role of research. 10. Studentlitteratur AB.
Solvang, Per (2005). Det poststrukturalistiske perspektiv i handikapforskningen. Danermark, Berth (Red.), Sociologiska perspektiv på funktionshinder och handikapp. 4. Studentlitteratur AB.
Lundeberg, Ingrid Rindal;Solvang, Per (2004). Uaktsomhet ved dysleksi. Spesialpedagogikk. Vol. 69.
Solvang, Per (2004). Det pinliges kunst. En innledning. Solvang, Per (Red.), Det pinliges kunst. Festskrift til Jon Løvøen på 30-årsdagen den 5. juli 2004. Kapittel 2. s. 13-18.
Solvang, Per (2004). Det pinliges kunst. Festskrift til Jon Løvøen på 30-årsdagen den 5. juli 2004. ISBN: 82-300-0081-6. 97 s. Kolofon AS.
Helgøy, Ingrid;Ravneberg, Bodil;Solvang, Per (2003). Service Provision for an Independent Life. Disability & Society. Vol. 18.
Elvbakken, Kari Tove;Solvang, Per (2002). Innledning. Elvbakken, Kari Tove Solvang, Per (Red.), Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. s. 9-18. Fagbokforlaget.
Solvang, Per (2002). Pissing Woman - fornedrelse eller skjønnhet?. Elvbakken, Kari Tove Solvang, Per (Red.), Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. s. 171-192. Fagbokforlaget.
Breivik, Jan-Kåre;Haualand, Hilde;Solvang, Per (2002). Rome - a Temporary Deaf City! Deaflympics 2001. MANGLER.
Solvang, Per (2001). Hverdagsplayboyen. Maskuline spenninger i kunstvideoen Bekjennelser av Jon Løvøen. Kvinneforskning. Vol. 25.
Solvang, Per (2000). The emergence of an us and them discourse in disability theory. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 2.
Øygard, Lisbet;Thuen, Frode;Solvang, Per (2000). An evaluation of divorce support groups: A qualitative approach. Journal of Divorce and Remarriage. Vol. 32.
Froestad, Jan;Solvang, Per;Söder, Mårten (2000). Innledning. Froestad, Jan Solvang, Per Søder, Mårten (Red.), Funksjonshemning, politikk og samfunn. s. 5-8. Gyldendal Akademisk.
Froestad, Jan;Solvang, Per (2000). Forskningen om funksjonshemning; konstruksjon og narrasjon, profesjon og stat. Froestad, Jan Solvang, Per Søder, Mårten (Red.), Funksjonshemning, politikk og samfunn. s. 17-33. Gyldendal Akademisk.
Apold, Anne Berit;Solvang, Per (2000). Mangforld i forståelse og ensidighet i praksis. Logopeder i klem mellom pedagogikk og juss. Froestad, Jan Solvang, Per Søder, Mårten (Red.), Funksjonshemning, politikk og samfunn. s. 280-297. Gyldendal Akademisk.
Solvang, Per (2000). Funksjonshemningen og det normale - om nødvendigheten av å balansere. Froestad, Jan Solvang, Per Søder, Mårten (Red.), Funksjonshemning, politikk og samfunn. s. 163-175. Gyldendal Akademisk.
Helgøy, Ingrid;Ravneberg, Bodil;Solvang, Per (2000). Funksjonshemmede, deres hjelpere og byråkratiets ubehageligheter. Romøren, Tor Inge (Red.), Usynlighetskappen. Levekår for funksjonshemmede. s. 183-204. Akribe Forlag.
Froestad, Jan;Solvang, Per;Søder, Mårten (2000). Funksjonshemning, politikk og samfunn. ISBN: 82-00-45196-8. Gyldendal Akademisk.
Froestad, Jan;Solvang, Per;Søder, Mårten (2000). Funksjonshemning, politikk og samfunn. Gyldendal Akademisk.
Froestad, Jan;Solvang, Per;Søder, Mårten (2000). Funksjonshemning, politikk og samfunn. ISBN: 82-00-45196-8. Gyldendal Akademisk.
Froestad, Jan;Solvang, Per;Søder, Mårten (2000). Funksjonshemning, politikk og samfunn. ISBN: 82-00-45196-8. Gyldendal Akademisk.
Froestad, Jan;Solvang, Per;Søder, Mårten (2000). Funksjonshemmede. politikk og samfunn. Gyldendal Akademisk.
Solvang, Per (1999). Medikalisering av problem i skolan. Locus.
Solvang, Per (1999). Dysleksidebatten - to usammenlignbare posisjoner som begge er nødvendige?. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk.
Solvang, Per (1999). Spesialpedagogikkens differensieringsbehov - en debatt om konstruktivisme, usynliggjøring og relativismekritikk. Nordisk Pedagogik. Vol. 19.
Solvang, Per (1999). Spesialpedagogikkens differensieringsbehov - en debatt om konstruksjonisme, usynliggjøring og relativismekritikk. Nordisk Pedagogik. Vol. 19.
Solvang, Per (1999). Skriftspråk, læring og avvik. En sosiologisk studie av faglige kontroverser og pedagogisk arbeid på feltet spesifikke lese- og skrivevansker. Senter for samfunnsforskning.
Solvang, Per (1998). Velferdsstatens problemlogikk i lys av en debatt om dysleksi. Sociologisk forskning.
Solvang, Per (1998). Velferdsstatens problemlogikk i en debatt om dysleksi. Sociologisk forskning.
Solvang, Per (1998). Den dyslektiske dominans. Lese- og skrivevansker som kunnskapsfelt i Norge. Spesialpedagogikk. Vol. 8.
Solvang, Per (1998). Velferdsstatens problemlogikk i lys av en debatt om dysleksi. Sociologisk forskning. Vol. 2.
Ravneberg, Bodil;Solvang, Per (1995). Funksjonshemmedes organisasjoner og personlig assistanse: Skandinaviske utviklingstrekk. Klausen, Kurt Klaudi Selle, Per (Red.), Frivillig organisering i Norden. s. 17-.
Solvang, Per (2002). Annerledes. Uten variasjon, ingen sivilisasjon. ISBN: 82-03-22784-8. 202 s. Aschehoug.
Elvbakken, Kari Tove;Solvang, Per (2002). Helsebilder. Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. ISBN: 82-7674-884-8. 222 s. Fagbokforlaget.
Solvang, Per (2000). Metodeprøven i samfunnsvitenskap. Kopisamling. ISBN: 82-91788-56-1. com.pendius.
Solvang, Per (2000). Metodeprøven i samfunnsvitenskap. MANGLER.
Froestad, Jan;Solvang, Per;Søder, Mårten (2000). Funksjonshemning, politikk og samfunn. ISBN: 82-00-45196-8. Gyldendal Akademisk.
Froestad, Jan;Solvang, Per;Søder, Mårten (2000). Funksjonshemning,politikk og samfunn. ISBN: 82-00-45196-8. Gyldendal Akademisk.
Froestad, Jan;Solvang, Per;Søder, Mårten (2000). Funksjonshemning, politikk og samfunn. ISBN: 82-00-45196-8. Gyldendal Akademisk.
Froestad, Jan;Solvang, Per;Søder, Mårten (2000). Funksjonshemming, politikk og samfunn. ISBN: 82-00-45196-8. Gyldendal Akademisk.
Christensen, Karen;Jerdal, Else;Møen, Atle;Solvang, Per;Syltevik, Liv Johanne (1998). Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. ISBN: 82-00-12708-7. Universitetsforlaget.
Christensen, Karen;Jerdal, Else;Møen, Atle;Solvang, Per;Syltevik, Liv Johanne (1998). Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. ISBN: 82-00-12708-7. Universitetsforlaget.
Se alle publikasjoner
Halvorsen, Grethe;Solvang, Per (2008). Kompromisset om barnemat - Mellom helse, handel, rett og politikk. Universitetet i Bergen.
Malterud, Kirsti;Elvbakken, Kari Tove;Solvang, Per (2005). Helsekameratene. Gruppe for flerfaglig forskning om helse og sykdom i kulturelt perspektiv. Rokkansenteret.
Breivik, Jan-Kåre;Haualand, Hilde;Solvang, Per (2002). Roma - en midlertidig døv by! Deaflympics 2001. 61 s. Rokkansenteret.
Breivik, Jan-Kåre;Haualand, Hilde;Solvang, Per (2002). Rome - a temporary deaf city! : Deaflympics 2001. 63 s. Rokkansenteret.
Helgøy, Ingrid;Ravneberg, Bodil;Solvang, Per;Lundeberg, Ingrid Rindal (2000). Tjenesteyting for et selvbestemt dagligliv? Funksjonshemmede mellom individuell frihet, faglig vurdering og byråkratisk regulering. 90 s. Senter for samfunnsforskning.
Solvang, Per (1999). Skriftspråk, læring og avvik. En sosiologisk studie av faglige kontroverser og pedagogisk arbeid på feltet spesifikke lese- og skrivevansker. 140 s. Senter for samfunnsforskning.
Solvang, Per (1999). Skriftspråk, læring og avvik. En sosiologisk studie av faglige kontroverser og pedagogisk praksis i feltet spesifikke lese- og skrivevansker. ISBN: 82-7470-002-3. 146 s. Senter for samfunnsforskning (SEFOS).
Solvang, Per (1996). Velferdsstaten og de funksjonshemmede: Omfordeling, kompensasjon og ulikhetsgenerering. Prøveforelesning for dr.polit-graden. SEFOS.
Solvang, Per (1994). Biografi, normalitet og samfunn : en skandinavisk sammenlignende livsløpsstudie av handikappedes veier til utdanning og arbeid. 305 s. SEFOS.
Solvang, Per (1994). Biografi, normalitet og samfunn : en studie av handikappedes veier til utdanning og arbeid i Skandinavia. 1 s. Sosiologisk institutt/Senter for samfunnsforskning.
Se alle publikasjoner
Koren Solvang, Per (2018). Vitenskapsteoretiske tradisjoner og forskningens legitimitet ved brukermedvirkning i helserelatert forskning. Brukerinvolvering i forskning. Gruppe for fenomenologisk helsefaglig forskning.
Koren Solvang, Per (2018). Annerledeshet som ressurs. Årsmøte i Landsforeningen Alopecia Areata.
Koren Solvang, Per (2018). Annerledeshet som ressurs. Fylkesårsmøte i Humanetisk Forbund avd. Nordland.
Koren Solvang, Per (2017). Rehabilitering som et faglig kryssfelt.. Rehabilitering - faglige positioneringer og interessekampe. NNDR Danmark og Marselisborgsenteret.
Koren Solvang, Per (2017). Betydningen av ny definisjon på rehabilitering. Fagdag: Samhandling innen rehabiliteringsfeltet.
Feiring, Marte;Koren Solvang, Per (2017). Participatory Health Research and Professional Challenges. Interim Conference of the International Sociological Association. Research Committee 52, Sociology of Professional Groups, ISA.
Koren Solvang, Per (2017). Funksjonshemming som stengsel og ressurs i møte med arbeidslivet. Nevromuskulære sykdommer – overgangen fra ungdomsliv til voksenliv.
Koren Solvang, Per (2017). Transitions in Rehabilitation.. NSHs konferanse om rehabilitering.
Lid, Inger Marie;Koren Solvang, Per (2017). The need for a safe home. NNDR 14th Research Conference. NNDR.
Koren Solvang, Per (2017). Hva skal til for å få et inkluderende samfunn?. Magasinet Utvikling, nr. 1, 2017.
Se alle publikasjoner
Koren Solvang, Per (2017). Adrian kan ikke noe for det.. NRK Nordland.
Koren Solvang, Per (2016). Between the art therapy and disability aesthetics: Understanding the relation between art and disability. Transitions Across the Life Course of People with Disabilities: Experiences, Opportunities and Strategies, Off- and Online.
Koren Solvang, Per (2016). Annerledeshet som ressurs. Tilgjengelighet i våra ljudmiljøer.
Feiring, Marte;Heiaas, Ida;Koren Solvang, Per (2016). Participatory Health Research and Challenges to the Sociology of Health and Illness. BSA Medical Sociology Annual Conference 2016.
Koren Solvang, Per (2016). Pasientrollen i samfunnsperspektiv. Rehabiliteringskonferansen 2016.
Koren Solvang, Per (2016). Envisioning the future. How do accident injured people and professionals engage in biographical reconstruction work?. BSA Medical Sociology Annual Conference 2016.
Søberg, Helene L.;Andreassen, Tone Alm;Koren Solvang, Per;Sveen, Unni (2016). Participatory research in the Transitions in Rehabilitation Project – a preliminary analysis of experiences from user panel meetings. The Eleventh World Congress on Brain Injury. International Brain Injury Association.
Koren Solvang, Per (2016). Annerledeshet som ressurs. ASVL fagkonferanse.
Koren Solvang, Per (2015). Når de som er annerledes gjør opprør. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Koren Solvang, Per (2015). Utan avvikelse - ingen normalitet. Pedagogiska Magasinet.
Koren Solvang, Per;Feiring, Marte (2015). Rehabilitering som sosialt felt. PhD-forum. Statped SørØst.
Koren Solvang, Per (2015). Between therapy and aesthetics. Understanding the relation between art and disability. NNDR 13th Research Conference.
Koren Solvang, Per (2015). The Rehabilitation Research Matrix. The 12th Conference of the European Sociological Association.
Koren Solvang, Per (2015). Annerledeshet som ressurs. Helt med!. Stiftelsen SOR.
Feiring, Marte;Koren Solvang, Per (2014). Foredrag om Rehabilitering mellom medisin og samfunnsfag. Temaeftermiddag: VELFÆRDSSTAT, SUNDHED OG KROPPE UNDER FORANDRING. Foreningen hexis.
Koren Solvang, Per (2014). Hvordan nyttiggjøre seg kunnskap? Nye roller til helse- og sosialarbeidere. Se mulighetene - om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring.
Solvang, Per (2014). Funksjonshemming som identitetsformende annerledeshet. Gjesteforelesning Diakonhjemmet høgskole Sandnes.
Solvang, Per (2014). Habilitering – i går, i dag og i morgen. Regional habiliteringskonferanse.
Solvang, Per Koren (2014). Bokomtale: Kirsten Thorsen og Eva Jeppson Grassman (red.): Livsløp med funksjonshemming. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 17.
Solvang, Per (2013). Rehabilitering: Tverrfaglighet, brukermedvirkning og konflikt. Fagdag i Time kommune.
Solvang, Per Koren (2013). Funksjonshemming, identitet og perspektiver på tjenesteyting. Gjersteforelesning Fakultet for samfunnsfag, UiN.
Solvang, Per Koren (2013). Når fordommene står i veien. Ekko P2.
Solvang, Per Koren (2013). Rehabilitering – individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester. Fagdag i nasjonal ReHabuke.
Solvang, Per Koren (2013). Hvordan nyttiggjøre seg kunnskap?. Nasjonal Helsefaglig Utdanningskonferanse.
Feiring, Marte;Solvang, Per Koren (2013). Rehabilitering – et grensefelt mellom medisin og samfunn. 9th Annual Norwegian Health Sociology Conference. Helsesosiologi Norge ved Aksel Tjora.
Solvang, Per Koren;Bergland, Astrid (2013). Mangfold i det offentlige rom. Storbylunsj. Høgskolen i Oslo og Akershus, Storbyprogrammet.
Lid, Inger Marie;Solvang, Per Koren (2012). Nye forståelser av funksjonshemming - et menneskerettighetstema. Velferd.
Solvang, Per Koren (2011). Annerledeshet. Jubilemumskonferanse. Vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Solvang, Per Koren (2011). Er det sykt å være annerledes?. Skipper på egen skute? - nasjonalt sykepleiersymposium.
Solvang, Per Koren (2011). Normalitet eller annerledeshet?. Rehabilitering - Livet er her og nå.
Solvang, Per Koren (2011). Hvor normalt er det å være normal?. Sykepleien Forskning. doi: 10.4220/sykepleienn.2011.0200
Solvang, Per Koren (2010). Normaliseringskos og tulleutfordringer?. Pedagogisk profil. Vol. 17.
Solvang, Per Koren (2010). Barrikadestormeren. Rom for læring.
Solvang, Per Koren (2010). Maskespill. Megafon.
Solvang, Per Koren (2010). Forskjellighet bør bli det nye normale. Aftenposten.
Engebretsen, Eivind;Jenssen, Dag;Solvang, Per Koren (2009). Livet bøyes i flertall. Dagsavisen.
Solvang, Per Koren (2009). Book Review: The Encyclopedia of Disability, by Gary Albrecht (red). Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 11.
Solvang, Per Koren (2009). Julia Kristeva og annerledeshet. Verdibørsen, NRK P2.
Solvang, Per Koren (2009). "Rehabilitering som en konflikt" - belyst gjennem snitflader og med udgangspunkt i borgeren. Snitflader i rehabilitering - Sammenhæng som muligheder eller illusion?.
Solvang, Per Koren (2009). From Identity Politics to Dismodernism? Changes in the Social Meaning of Disability Art. ESA2009 - 9th Conference of European Sociological Association.
Solvang, Per Koren (2009). Annerledeshet som styrke. Den profesjonelle helsearbeider i møte med "det uvanlige". Lovisenberg Diakonale Høgskole.
Østensjø, Sigrid;Solvang, Per Koren (2009). ICF som bio-psyko-sosial modell. Hvordan forstå ICF i relasjon til andre modeller for helse, funksjonsevne og funksjonshemming. Nasjonal ICF konferanse. Helsedirektoratet.
Lid, Inger Marie;Solvang, Per Koren (2009). Humans in the city: (Dis)ability, accessibility and universal design in the city. Challenging Positions in Disability Research - normativity, knowledge and praxis. Nordic Network on Disability Research.
Solvang, Per Koren (2008). Sex i sentrum. Performance. Torpedo kunstbokhandel.
Solvang, Per Koren (2008). Funksjonshemming globalt. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 128.
Solvang, Per Koren (2008). Hvor normalt er det å være normal?. Velferd. Vol. 97.
Solvang, Per (2008). Gamle og nye avvikere. Norgesglasset, NRK P1.
Solvang, Per Koren (2008). Adoption, childhood and art practice in The Art Star and the Sudanese Twins. Loven vest for kunsten. Bergen International Film Festival.
Pytko, Aleksandra;Solvang, Per Koren;Hanisch, Halvor Melbye;Bergland, Astrid;Woll, Heidi (2008). Registrering som overgrep? Debatten om ressursforvaltning og krenkelse i statistikksystemet IPLOS. 3. Nasjonale Konferanse om Forskning om Funksjonshemming. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming.
Solvang, Per Koren (2008). Hvor normalt er det egentlig å være normal? Hva hvis folk flest var annerledes? Hvem er da de normale?. Velferdskonferansen 2008.
Solvang, Per Koren;Hanisch, Halvor Melbye (2008). Den sosiale modellen av funksjonshemming og kritikken av den. Årlig seminar. Synshemmede akademikeres forening.
Solvang, Per Koren (2008). Rehabilitering som konflikt. Rehab 2008.
Solvang, Per Koren (2008). Styrken i å være annerledes. Rådslag. Rådet for psykisk helse.
Koren Solvang, Per (2007). Samhandling i rehabilitering: mellom livsverden, koordinering og tverrprofesjonelt samarbeid.. Rehabilitering. Samhandling, mestring, deltakelse. Fagdag i Oslo kommune.
Solvang, Per (2007). Landmineofre som kunstnerisk forstyrrelse. Bergens Tidende.
Solvang, Per (2007). En norsk gærning gjør det stort i utlandet. Sorgenfri.
Solvang, Per (2007). Haik, pønk & gjør-det-sjøl. Fett. Vol. 4.
Solvang, Per (2007). Kommentar til kunstprosjektet Miss Landmine. Ny Tid.
Solvang, Per Koren (2007). Normalitet og rehabilitering. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU.
Solvang, Per (2007). Rehabilitering som konflikt. Nettverk for forskning om sykepleie og rehabilitering.
Solvang, Per (2007). Rehabilitering som konflikt. Høstkonferanse i revmatologi.
Solvang, Per (2007). Kulturens møte med den og det som er annerledes. Kunstnaren, kunsten og samfunnet.
Solvang, Per (2007). Sykdommen, stønaden og selvet. Om kategorienes makt. NOVA personalseminar.
Solvang, Per (2007). Hvordan betrakte hørselshemmede når en tenker annerledes om avvik. Medlemsmøte Oslo hørselshemmedes forening.
Solvang, Per (2007). Er det sykt å være annerledes?. Skådalen kompetansesenter.
Solvang, Per (2007). Avvik, identitet og trygd. Utenfor, slippefest for Replikk, Studentersamfunnet i Bergen.
Solvang, Per (2007). Mellom normalitet og annerledeshet. Dilemmaer i integrering. SOR-konferanse.
Solvang, Per (2006). Avviksglade barn og normaliseringsivrige foreldre. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 126.
Solvang, Per (2006). Moro med funksjonshemming. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Solvang, Per (2006). Susan Prescott Lingsom: Detour Ahead. A personal account of the long road home. Nova Scotia: Glen Margret Publishing 2004. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 14.
Solvang, Per (2006). Debatt om kunstprosjektet Miss Landmine. NRK P2 Radioselskapet.
Solvang, Per (2006). Intervju i forbindelse med bidrag i boken Normalitet. NRK 1 Frokost-TV.
Solvang, Per (2006). Debatt om latterliggjøring av funksjonshemmede i TV2. P4 Sytten Tretti.
Solvang, Per (2006). Rom for det unormale?. NRK P2 Sånn er livet.
Solvang, Per (2006). Forventninger til Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne. Åpningsseminar. NOVA.
Solvang, Per (2006). Funksjonshemming som verdsatt i "disability art" og blant "devotees". Marginalisering og funksjonshemming, Nordlandsforskning Bodø. Nordlandsforskning.
Solvang, Per (2006). Disability Studies. Seminar, Pedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet. Pedagogiska Institutionen, Stockholms Universitet.
Solvang, Per (2006). Rehabilitering som helse- kultur- og samfunnsvitenskap. Funksjonshinder, vardagsliv og habilitering.
Solvang, Per (2005). The Welfare Show. Kunst.
Langedal, Camilla;Solvang, Per (2005). Overvekt og helsepolitikk. 100 s. UiB.
Skaten, Ingeborg;Solvang, Per (2005). Tolk, døvetolk - eller tegnspråktolk?. 120 s. UiB.
Hallan, Anne Merete Hallan;Solvang, Per (2005). Identitetsforståelse og hverdagsliv blant tilbakefallsforbrytere. 120 s. UiB.
Ravneberg, Bodil;Solvang, Per (2005). Hva er funksjonshemming. NRK.
Solvang, Per (2005). Er det sykt å være annerledes? Avvik, normalitet og verdsettingsaktivisme. Seminarrekke i familieforskning ved Høgskolen i Stavanger.
Solvang, Per (2005). Er det sykt å være annerledes?. Fagkonferanse for voksenhabilitering.
Solvang, Per (2005). Er det sykt å være annerledes?. Høstkonferansen i habilitering. Habiliteringstjenestene for barn og voksne i Sør-Trøndelag.
Solvang, Per (2004). Bergen viser vei for Ex.Phil. En kommentar til Gunnar Fermanns identifisering av et utviklingshemmet Ex.Phil ved norske universiteter. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 12.
Solvang, Per (2004). Birgitte Rørbye: Mellem sundhet og sykdom. Om fortid, fremskridt og virkelige læger. En narrativ kulturanalyse. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.
Solvang, Per (2004). Die Mongos in die Offensive?. Leben mit Down-Syndrom.
Hanisch, Halvor Melbye;Solvang, Per (2004). Hanisch, Halvor Melbye: Velviljens fortellinger: om fremstillinger av livet som funksjonshemmet i Handikapnytt og Dagbladet. 123 s. UiB, Sosiologisk institutt.
Nesset, Kjersti Sæve;Solvang, Per (2004). Befriende samspill: en avaluering av prosjektet "Musikk i fengsel og frihet". 109 s. UiB, Sosiologisk institutt.
Solvang, Per (2004). Funksjonshemming og annerledeshet. Livskraft, Utbildningsradion, Sveriges Radio.
Solvang, Per (2004). Diagnosenens inntogsmarsj i rettsalen. Velferdsprogrammet, NFR.
Solvang, Per (2004). "Ekte opprør er tankens kamp mot dogmene". Velferdsprogrammet, NFR.
Solvang, Per (2004). Globale møtesteder i døves verden. Gjesteforelesning. Insitutionen för socialt arbete, Umeå Universitet.
Breivik, Jan-Kåre;Solvang, Per (2004). Global Connections in Deaf Worlds - et bokprosjekt. Døv ekslusivitet?. Rokkansenteret/Vestlandets kompetansesenter.
Solvang, Per (2004). The social significance of medicalization: case dyslexia. The BSA Medical Sociology Group Annual Conference 2004. British Sociological Association.
Solvang, Per (2004). Poststrukturalisme i funksjonshemmedeforskningen. Seminarrekke ved Senter for funksjonshemmedeforskning, Nordlandsforskning.
Solvang, Per (2004). Er det sykt å være unormal?. Finse-seminaret. Intensivavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus.
Solvang, Per (2004). Er det sykt å være annerledes?. Det lille barn og de store muligheter. Sørlandet Kompetansesenter.
Solvang, Per (2004). Annerledeshet som ressurs. Suksessfulle ledere ser muligheter der andre ser hindringer. Kompetanseforum Telemark.
Solvang, Per (2004). Annerledeshet � å våge å være den man er. Foreldrekurs 2004: "Den funksjonshemmede familien" - kul og annerledes eller bare trist?. Assistanse, foreningen for synshemmede barn.
Solvang, Per (2004). Er det sykt å være annerledes?. Samling for personer som er kortvokste og deres familier. TRS - et kompetansesenter for skjeldne diagnoser.
Solvang, Per (2003). Mongoer på offensiven?. SOR rapport.
Solvang, Per (2003). Medikalisering. Kommentar til Gunnar Stangvik: Diagnoser – ett samhällsperspektiv. Diagnoser, åtgärder, konsekvenser.
Solvang, Per (2003). Diagnosesettingens tvetydighet. Undom som ikkje meistrar utdanningssystemet.
Solvang, Per (2003). The Social Construction of Service Provision for an Independent Life. Nordic Assistive Technology Conference.
Solvang, Per (2003). Bidrar samfunnsvitenskapene til å reprodusere forskjeller?. TIK-senteret, Universitetet i Oslo.
Solvang, Per (2003). Normer, normalitet og annerledeshet. URO Uro - En konferanse om Ungdom og psykisk helse.
Solvang, Per (2003). Defekte kropper, eller undertrykt minoritet? Om funksjonshemning. Høskolen i Stavanger.
Solvang, Per (2003). Annerledes. Høgskulen i Sogndal.
Solvang, Per (2003). Annerledeshet. Årsmøte i Norsk forening for albinisme.
Solvang, Per (2002). Bokomtale: Jan Tøssebro og Hege Lundeby: Å vokse opp med funksjonshemming - de første årene. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 9.
Solvang, Per (2002). Book review: A History of Disability by Henri-Jacques Stiker. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 4.
Solvang, Per (2002). Ampulovers. REspekt.
Solvang, Per;Helgøy, Ingrid;Ravneberg, Bodil (2002). Selvbestemt dagligliv for bevegelseshemmede?. REspekt.
Solvang, Per (2002). Normalitetens diskurs og annerledeshetens utfordring. Gysingeseminarets 10-årsjubileeum.
Solvang, Per (2002). The two faces of medicalisation. Normality, Professions And Institutions For Children: deviant children, negotiations and the transformations of childhood..
Solvang, Per (2002). The Amputee Body Desired: Beauty Destabilised? Disability Re-valued?. The XVth ISA World Congress of Sociology, Brisbane, Australia, July 7–13, 2002.
Solvang, Per (2002). Annerledes - fra avvik til kultur. Årsmøte i Foreningen for muskelsyke..
Solvang, Per (2002). Hårløshet i sosiologisk lys. Årsmøte i Landsforeningen alopecia areata.
Solvang, Per (2002). Er det sykt å være skallet?. Filosofisk poliklinikk.
Solvang, Per (2002). Mot normalt. Studentersamfunnet.
Solvang, Per;Breivik, Jan-Kåre (2002). Annerledes. UgleZ - Studentgruppe for lesbiske, homofile og bifile i Bergen.
Solvang, Per (2001). Kampen om annerledesheten. Velferdsprogrammet.
Solvang, Per (2001). Tiltalt for medvirkning til lese- og skrivevansker. Dyslektikeren. 3 s.
Solvang, Per (2001). Funksjonshemming - et dilemma mellom rettighetsmarkering, stigmatisering og verdsetting av annerledeshet. Institutt for sosialt arbeid, NTNU..
Solvang, Per (2001). Dagligliv og tjenesteyting for bevegelseshemmede. Fornyelsestid og nye føringer for framtidens hjelpemiddel­formidling..
Solvang, Per (2001). Rune Rudberg røyker. Sigarettrøykingens sosiale mening og det forebyggende helsearbeid. Åpent seminar om forebygging. Forskergruppen Helse og sykdom i kulturelt perspektiv, UiB.
Solvang, Per (2001). Funksjonshemming: Fra avvik til feiring av forskjellighet. Statens utdanningskontor, Hordaland. Konferanse for skoleledere.
Solvang, Per (2001). Mellom pedagogikk og juss. Dysleksi i velferdsstatens problemlogikk. Nordlandsforskning.
Solvang, Per (2001). Normality or difference? What difference? Identity construction among disabled. Disability, Life and Quality. Nordic Network on Disability Research. 5th Annual Conference..
Jakobsen, Klara;Solvang, Per (2001). Det gode liv : holder det til på jobben?. Dagseminar ved Gruppeopphold for kortvokste. Sunaas sykehus. [Mangler data].
Solvang, Per (2001). Annerledes. Fra avvik til kultur. Forskningsdagene..
Solvang, Per (2000). Ambjørnsen, Elling og velferdsstaten. Kronikk. Dagbladet.
Solvang, Per (2000). Bokanmeldelse: Willy Pedersen: Bittersøtt. Ungdom, sosialisering, rusmidler. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 8.
Froestad, Jan;Solvang, Per (2000). Mestring, samhandling og diskurs - tre perspektiver på funksjonshemming og frigjøring. Seksjon for helsefag, Universitetet i Oslo.
Solvang, Per (2000). Diagnosens tvetydighet, mellom anstalt og ensomhet. Rehabiliteringskonferansen.
Solvang, Per (2000). Funksjonshemming mellom avvik og kultur. PPT-Bergen.
Solvang, Per (2000). Funksjonshemming: Fra avvik og normalitet til oss og de andre. Samarbeidsseminaret. TRS-et kompetansesenter for skjeldne diagnoser.
Solvang, Per (2000). Pissing Woman: Fornedrelse eller skjønnhet?. Senter for funksjonshemmedeforskning, Høgskolen i Bodø.
Solvang, Per (2000). Arbeid er den beste medisin. Om arbeid som sosialpolitikk. Samarbeidsseminar Synshemmede studenter og høyere utdannendes forening.
Helgøy, Ingrid;Ravneberg, Bodil;Solvang, Per (2000). The construction of independence in service relations. Nordic Network on Disability Research. Annual Meeting.
Solvang, Per (2000). Uniformert identitet. Studentersamfunnet Bergen.
Solvang, Per (2000). The young artist as a selv-reflexive sign worker. [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Red.), Offshore. Degree Show 2000 Catalog.
Solvang, Per (1999). Legen som takstmann eller portvakt. Tidsskrift for Den norske legeforening.
Solvang, Per (1999). Bokanmeldelse: Normaliseringsarbeid og ambivalens. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 2.
Solvang, Per (1999). Bokomtale: Johans Sandvin, Mårten Söder, Willy Lichtwark, Tone Magnussen: Normaliseringsarbeid og ambivalens. Bofellesskap som omsorgsarena. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 2.
Solvang, Per (1999). Bokanmeldelse: Normaliseringsarbeid og ambivalens. Bofellesskap som omsorgsarena. Av Johans Sandvin, Mårten Söder, Willy Lichtwark og Tone Magnussen. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 2.
Solvang, Per (1999). Konstruktive kontroverser på feltet lese- og skrivevansker. Spesialpedagogikk.
Solvang, Per (1999). Sosial konstruksjonisme. [Mangler data]. [Mangler data].
Solvang, Per (1999). Disability and three discourses of the welfare state. The 3rd Annual Research Conference of Nordic Network on Disability Research. [Mangler data].
Solvang, Per (1999). For lett å bli dyslektiker?. [Mangler data]. [Mangler data].
Solvang, Per (1998). En skjebnehistorie fra den norske bygdepunken. Samtiden.
Solvang, Per (1998). Klassereisen. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 1.
Solvang, Per (1998). Karl Mannheim. Korsnes, Olav Andersen, Heine Brante, Thomas (Red.), Sosiologisk leksikon. Universitetsforlaget.
Solvang, Per (1995). Dysleksidebatten - fra krise- til forhandlingsperspektiv. Spesialpedagogikk.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 63 37
Telefon (mobil): +47 970 83 117
Besøksadresse: Pilestredet 50, Oslo, H126