HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Per Arne Tufte

førsteamanuensis

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (19) Fagbøker⁄lærebøker (8) Forskningsrapporter (18) Formidling (9)
Hanssen, Ole Jørgen;Vold, Mie;Schakenda, Vibeke;Tufte, Per Arne;Møller, Hanne;Olsen, Nina Veflen;Skaret, Josefine (2017). Environmental profile, packaging intensity and food waste generation for three types of dinner meals. Journal of Cleaner Production. Vol. 142. doi: 10.1016/j.jclepro.2015.12.012
Tufte, Per Arne (2015). Some Remarks on Effect Studies of Physician Dissatisfaction. Professions and Professionalism. Vol. 5.
Tufte, Per Arne (2015). Profesjonalisering av økonomisk rådgivning i Nav?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 18.
Jessen, Jorunn Theresia;Tufte, Per Arne (2014). Discretionary decision-making in a changing context of activation policies and welfare reforms. Journal of Social Policy. Vol. 43. doi: 10.1017/S0047279413000998
Tufte, Per Arne (2013). Å studere sosiale årsakssammenhenger. Sosiologi i dag. Vol. 43.
Tufte, Per Arne (2013). Risky professions? Risk of disability in professions in Norway. Professions and Professionalism. Vol. 3. 22 s. doi: 10.7577/pp.468
Terum, Lars Inge;Tufte, Per Arne;Jessen, Jorunn Theresia (2012). Arbeidslinja og sosialarbeiderne. Stjernø, Steinar Øverbye, Einar (Red.), Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Kapittel 4. s. 79-95. Universitetsforlaget.
Bringedal, Berit;Tufte, Per Arne (2012). Social and diagnostic inequality in health. Scandinavian Journal of Public Health. Vol. 40. doi: 10.1177/1403494812458990
Muri, Karianne;Tufte, Per Arne;Skjerve, Eystein;Valle, Paul Steinar (2012). Human-animal relationships in the Norwegian dairy goat industry: attitudes and empathy towards goats (Part I). Animal Welfare. Vol. 21. doi: 10.7120/09627286.21.4.535
Se alle publikasjoner
Poppe, Christian;Tufte, Per Arne;Borgen, Svein Ole (2011). Hjelper det å dulte til dem som snublet? Et atferdsøkonomisk perspektiv på tilgangen av kreditt til utsatte låntagere. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 52.
Tufte, Per Arne (2011). Hvordan forklare samfunnsfenomener? Årsaksforklaringer og formålsforklaringer i samfunnsforskning. Balsvik, Eivind Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene; Bind 2. Kapittel. s. 136-156. Universitetsforlaget.
Tufte, Per Arne (2011). Kvantitativ metode. Fangen, Katrine Sellerberg, Ann Mari (Red.), Mange ulike metoder. Kapittel 4. s. 71-99. Gyldendal Akademisk.
Loraas, Liv-Marie Eilertsen;Nøkleby, Kristin;Risdal, Gro Heie;Tufte, Per Arne (2011). Motivasjon og læringsutbytte ved Power Point-forelesninger. Bjørke, Gerd (Red.), HiO-rapport 2011 nr. 12 Blikk inn i høgskolepedagogisk kompetanseutvikling. Tema I. s. 19-25. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lyngstad, Torkild Hovde;Noack, Turid;Tufte, Per Arne (2011). Pooling of Economic Resources: A Comparison of Norwegian Married and Cohabiting Couples. European Sociological Review. Vol. 27. doi: 10.1093/esr/jcq028
Tufte, Per Arne (2010). Kritik der Analytischen Soziologie. Zur Kombination von quantitativen und qualitativen Methoden zur Erklärung durch Mechanismen. Kron, Thomas Grund, Thomas (Red.), Die Analytische Soziologie in der Diskussion. Methodologie. s. 225-242. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Tufte, Per Arne;Lyngstad, Torkild Hovde;Birkelund, Gunn Elisabeth (2010). Agentbasert modellering - en del av samfunnsvitenskapenes verktøykasse. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 51.
Tufte, Per Arne (2009). Kommentarer til Dag Østerbergs bemerkninger om Peter Hedströms "Dissecting the Social". Sosiologisk Årbok.
Tufte, Per Arne (2005). Gjeldsordning som fortjent? Oppfatninger om rettferdige levekår under gjeldsordning. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 8.
Christoffersen, Line;Johannessen, Asbjørn;Tufte, Per Arne;Utne, Inger (2015). Forskningsmetode for sykepleierutdanningene. ISBN: 978-82-7935-367-6. 255 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn;Christoffersen, Line;Tufte, Per Arne (2011). Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. 4. utgave. ISBN: 978-82-7935-319-5. 491 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn;Tufte, Per Arne;Christoffersen, Line (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 4. utgave. ISBN: 978-82-7935-298-3. 437 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn;Tufte, Per Arne;Christoffersen, Line (2010). Introduksjon til samfunnvitenskapelig metode. 4. utgave. ISBN: 978-82-7935-298-3. 432 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn;Tufte, Per Arne;Christoffersen, Line (2006). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 3. utgave. ISBN: 978-82-7935-212-9. 382 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn;Christoffersen, Line;Tufte, Per Arne (2005). Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. 2. utgave. ISBN: 82-7935-211-2. 430 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn;Tufte, Per Arne;Christoffersen, Line (2004). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. 2. utgave. ISBN: 82-7935-174-4. 378 s. Abstrakt forlag.
Johannessen, Asbjørn;Christoffersen, Line;Tufte, Per Arne (2004). Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag. ISBN: 9788279351658. 424 s. Abstrakt forlag.
Lavik, Randi Kristine;Tufte, Per Arne (2011). Husholdningenes økonomiske situasjon 2011. 62 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Tufte, Per Arne (2009). Husholdningenes økonomiske situasjon 2009. Btalingsproblemer ved finanskrisens begynnelse 2009. 45 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Poppe, Christian;Tufte, Per Arne (2007). Økonomisk rådgivning på sosialkontorene. Gjeldssaker. 8 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Tufte, Per Arne (2007). Husholdningenes økonomiske situasjon 2007. SIFO survey. 48 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Tufte, Per Arne (2007). Inkasso i Norden. En sammenlikning av inkassosystemene i Sverige, Danmark og Norge. 87 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Poppe, Christian;Tufte, Per Arne (2005). Gjeldsordninger i velstands-Norge. En undersøkelse av åpnede gjeldsordningssaker ved Oslo byfogdembete i 1999 og 2004. 68 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Poppe, Christian;Tufte, Per Arne (2000). Gjeldsordningenes økonomiske innhold. 126 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Risnes, Anna;Tufte, Per Arne;Lavik, Randi Kristine (2000). Helse- og miljøfarlige kjemikalier Kunnskaper og forventninger rundt produkter inneholdende helse-og miljøfarlige kjemikalier. 108 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Tufte, Per Arne;Asghar, Ali (1998). Innflytelse, tillit og forbrukeratferd. Arenaer for dannelse av holdninger til miljø i Nederland, Storbritannia, Tyskland og Norge. 274 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Borgeraas, Elling M;Tufte, Per Arne (1998). Kriseatferd. Svake forbrukeres holdninger til og finansiering av forbruk. ISBN: 82-7063-356-9. 116 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Se alle publikasjoner
Tufte, Per Arne (1997). Helse- og miljømerking av produkter. En studie av forbrukernes oppfatninger om produktmerking med miljøvarefakta. 78 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Tufte, Per Arne (1997). Offentlige servicekontorer. Kostnadsundersøkelse. 50 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Tufte, Per Arne (1997). Offentlige servicekontorer. Brukererfaringer. 134 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Lunde, Tormod K.;Mordal, Tove L.;Sverdrup, Sidsel;Tufte, Per Arne;Wærstad, Knut (1997). Evaluering av offentlige servicekontorer. ISBN: 82-7063-329-1. 368 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Tufte, Per Arne;Lavik, Randi Kristine (1997). Helse- og miljøinformasjon. Forbrukernes behov for informasjon om skadelige stoffer i produkter. ISBN: 82-7063-322-4. 172 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Tufte, Per Arne (1995). Gjeldsrådgivning i kommunene II : fase 2: En kvantitativ analyse av tilbudene på landsbasis. ISBN: 82-7063-308-9. 229 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Tufte, Per Arne (1994). Svart arbeid. Forbrukeratferd og- erfaringer i det svarte markedet. ISBN: 82-7063-296-1. 190 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Tufte, Per Arne (1993). Velkommen til velferdsstaten? Gjeldsordningsloven i et rettferdighetsperspektiv. 171 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Tufte, Per Arne (2015). Vurdering av utdanning innen økonomisk rådgivning 2. Fagsamling økonomiske rådgivere Oslo/Akershus. Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Tufte, Per Arne (2015). Vurdering av utdanning innen økonomisk rådgivning 1. Fagsamling økonomiske rådgivere Hedmark/Oppland. Fylkesmannen i Hedmark.
Innvær, Simon;Tufte, Per Arne (2015). Virker HPMT?. Seminar med SPS og Arbeids- og sosialdepartementet (analyseseksjonen i arbeidsmarkedsavdelingen). SPS.
Tufte, Per Arne (2013). Risky professions. SPS-konferansen. Senter for profesjonsstudier.
Poppe, Christian;Tufte, Per Arne;Borgen, Svein Ole (2012). Det hjelper ikke å dulte dem som har snublet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Poppe, Christian;Tufte, Per Arne;Borgen, Svein Ole (2011). Nudging the stumbled - a good idea? Behavioural economics and access to credit for risky borrowers. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 52.
Tufte, Per Arne (2011). Kvantitativ metod. Sellerberg-Persson, Ann-Mari Fangen, Katrine (Red.), Många Möjliga metoder. Kapittel 5. s. 71-100.
Tufte, Per Arne (2009). Criticism of analytical sociology. Workshop on “Mechanisms and Analytical Sociology". UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO.
Tufte, Per Arne;Stamsø, Mary Ann (2007). The demand for private social insurances in the Norwegian welfare state. Fagkonferanse. Nordic Consumer Policy Research Conference.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 09
Telefon (mobil): +47 412 95 102
Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo, PE640