HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter (4) Formidling (5)
Abrahamsen, Bente;Hougaard, Peter Forde;Madsen, Aleksander Årnes;Leseth, Anne;Osland, Oddgeir;Zlatanovic, Tatjana (2016). Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen. ISBN: 978-82-8364-024-3. 182 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen;Leseth, Anne;Osland, Oddgeir;Alecu, Andreea Ioana;Hougaard, Peter Forde;Nordberg, Tanja Haraldsdottir;Smeby, Jens-Christian (2015). Utdanningskvalitet i sykepleieutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 79 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hougaard, Peter Forde (2015). Praksisopplæring i profesjonsstudier - En kvalitativ studie av organisering av praksisopplæringen ved sykepleier-, fysioterapeut-, førskolelærer-, grunnskolelærer-, sosionom- og barnevernspedagogutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 99 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hougaard, Peter Forde (2014). Studieprogrammene- En beskrivelse og analyse av fagplaner og pensum mv. ved BSV-utdanningene. 42 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hougaard, Peter Forde (2017). Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen. NSF medlemsmøte. Norsk Sykepleierforbund, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Zlatanovic, Tatjana;Mausethagen, Sølvi;Leseth, Anne;Hougaard, Peter Forde (2017). The role of nurse teachers’ academic competencies: A research review. Interim Conference of the ISA Research Committee 52, Sociology of Professional Groups. ISA Research Committee; The Research Council of Norway.
Hougaard, Peter Forde (2015). Time, Space and Surgeons' Professional Autonomy. Doctors' Health and Work in the Nordic Countries. Legeforskningsinstituttet (LEFO).
Hougaard, Peter Forde (2014). Sykepleiere og legers samhandling på en sengepost for barn. Tidsskrift for barnesykepleiere. Vol. 18. 5 s.
Forde Hougaard, Peter;Vågan, André (2012). Forhandlinger, beslutninger og innflytelse - en studie av sykepleiere og legers samhandling. ISBN: 978-82-93208-19-8. 121 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 56
Telefon (mobil): +47 481 30 759
Besøksadresse: Otto Sverdrups plass 4, Sandvika, KS506