HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (22) Forskningsrapporter (2) Formidling (143)
Peleg, Reut;Martin, Neil;Holth, Per (2017). Variability and resistance to change of different response positions in response sequences emitted under continuous and lag reinforcement schedules. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 18. doi: 10.1080/15021149.2017.1310597
Holth, Per (2017). Multiple Exemplar Training: Some Strengths and Limitations. The Behavior Analyst. Vol. 40. doi: 10.1007/s40614-017-0083-z
Olaff, Heidi Skorge;Ona, Hanne Nordvik;Holth, Per (2017). Establishment of Naming in Children With Autism Through Multiple Response-Exemplar Training. Behavioral Development Bulletin. Vol. 22. doi: 10.1037/bdb0000044
Holth, Per (2016). Levels of Selection: A Place for Cultural Selection.. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 43.
Holth, Per (2014). Atferdsanalyse og kognitiv psykologi: Ulike mål, forskningsstrategier og nytteverdier.. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 41.
Holth, Per (2013). Different sciences as answers to different why questions. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 14.
Holth, Per (2012). Fellesoppmerksomhet og kilder til ny atferd. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 39.
Holth, Per;Torsheim, Torbjørn;Sheidow, A;Ogden, Terje;Henggeler, Scott W. (2011). Intensive quality assurance of therapist adherence to behavioral interventions for adolescent substance use problems. Journal of Child & Adolescent Substance Abuse. Vol. 20. doi: 10.1080/1067828X.2011.581974
Holth, Per (2010). A research pioneer's wisdom: an interview with Dr. Murray Sidman. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 12.
Se alle publikasjoner
Holth, Per (2010). Joint attention in behavior analysis. Behavioral foundations of effective autism treatment. faglig_bok_forlag. s. 73-89.
Holth, Per (2010). Læringsbasert rusbehandling. Eikeseth, Svein Svartdal, Frode (Red.), Anvendt atferdsanalyse: teori og praksis. laerebok. s. 423-442. Gyldendal Akademisk.
Holth, Per (2010). Rusbehandling for ungdom i tidlig ruskarriere. Befring, Edvard Frønes, Ivar Sørlie, Mari-Anne (Red.), Sårbare unge : Nye perspektiver og tilnærminger. laerebok. s. 229-245. Gyldendal Akademisk.
Holth, Per;Vandbakk, Monica;Finstad, Jonny;Grønnerud, Else Marie;Sørensen, Janne Mari Akselsen (2009). An operant analysis of joint attention and the establishment of conditioned social reinforcers. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 10.
Isaksen, Jørn;Holth, Per (2009). AN OPERANT APPROACH TO TEACHING JOINT ATTENTION SKILLS TO CHILDREN WITH AUTISM. Behavioral interventions. Vol. 24. doi: 10.1002/bin.292
Holth, Per (2008). What is a problem? Theoretical conceptions and methodological approaches to the study of problem solving. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 9.
Ogden, Terje;Christensen, Bernadette;Sheidow, A;Holth, Per (2008). Bridging the gap between science and practice : the effective nationwide transport of MST programs in Norway. Journal of Child & Adolescent Substance Abuse. Vol. 17.
Holth, Per (2007). An operant analysis of joint attention. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 8.
Knudsmoen, Hege;Holth, Per;Nissen, Poul;Schultz, Jon-Håkon;Tveit, Arne;Torsheim, Torbjørn (2006). Vurdering av program for forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse. Forebyggende innsatser i skolen: Rapport fra forskergruppen, oppnevnt av Utdanningsdirektoratet og Sosial og helsedirektoratet, om problematferd, rusforebyggende arbeid. læreren som leder og implementeringsstrategier. 123. s. 12-59.
Holth, Per (2003). Generalized imitation and generalized matching-to-sample. The Behavior Analyst. Vol. 26.
Holth, Per (2002). Veteranmøtet. A Chorus Line eller Les Miserables. Impuls : Tidsskrift for psykologi. Vol. 56.
Mørch, Willy-Tore;Neumer, Simon-Peter;Holth, Per;Eng, helene (2008). Ungsinn. Virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse. 15 s. Universitetet i Tromsø. Det medisinske fakultet, RBUP Nord.
Holth, Per;Bye, Elin Kristin (2004). Evaluering av ansvarlig vertskap i Bergen 2000-2003. ISBN: 82-7171-255-1. 82 s. Statens institutt for rusmiddelforskning.
Sjøberg, Espen A.;Holth, Per;Ottåsen, Hans Martin;Wilner, Raquel;Johansen, Espen Borgå (2018). Ascending vs. descending delays: A delay discounting experiment on an animal model of ADHD. Association of Behavior Analysis International 44th Convention (ABAI). Association of Behavior Analysis International.
Sjøberg, Espen A.;Holth, Per;Ottåsen, Hans Martin;Pellon, Ricardo;Johansen, Espen Borgå (2018). The problematic inter-trial-interval in delay discounting experiments on animals. Association of Behavior Analysis International 44th Convention (ABAI). Association of Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Holth, Per (2018). Establishment of Naming Through Conditioning of Reinforcers. 44th Annual Convention; San Diego, CA; 2018. Association for Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Holth, Per (2018). The Role of Conditioning of Reinforcers and the Emergence of Naming. NAFO-seminaret 2018. Norsk atferdsanalytisk forening.
Holth, Per (2017). From the Clinic to the Lab and Back. International Conference. Association for Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Roulund, Alvdis;Holth, Per (2017). The role of joint control in Naming. Ninth International Conference; Paris, France; 2017. Association for Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Vandbakk, Monica;Holth, Per (2017). Blocking of stimulus control in children with autism. ABAI- anual convention, Denver 2017. Assosiation for Behavior Analysis International.
Sjøberg, Espen A.;Holth, Per;Ottåsen, Hans Martin;Johansen, Espen Borgå (2017). The problem with the inter-trial-interval in an animal model of ADHD. Norsk Atferdsanalytisk Forenings Årsseminar. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Holth, Per (2017). In Memoriam: Gerald Roy Patterson (1926-2016). The Behavior Analyst. Vol. 40. 4 s. doi: 10.1007/s40614-017-0084-y
Holth, Per (2016). Replikk til Overskeid: Om underholdning og vitenskaper med ulike mål. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 53.
Se alle publikasjoner
Holth, Per (2016). Why do Behavior analysts speak "funny?". Operants.
Holth, Per (2016). Limits to Multiple Exemplar Training. 8th Conference of the European Association for Behavior Analysis. European Association for Behavior Analysis.
Holth, Per (2016). Sources of Influence on Skinner's Contributions to a Science of Behavior. 20-years Anniversary. Swedish Association for Behavior Analysis.
Holth, Per (2016). Influences on Skinner's Contributions to a Science of Behavior. 20-years Anniversary. Swedish Association for Behavior Analysis.
Holth, Per (2016). Skinner's Contribution to a Science of Behavior. International Scientific Symposium. Institute for Child Development and Institute of Psychology.
Holth, Per (2016). Operant Procedures for the Acquisition of Early Social Skills. National Autism Conference. Pennsylvania Department of Education, Bureau of Special Educ.
Iversen, Iver H.;Holth, Per (2016). Basic Research Examples Using the Ontrak ADU208 Interface. 42nd annnual meeting. Association for Behavior Analysis International.
Holth, Per;Iversen, Iver H. (2016). Examples From the Zoo: Operanda and Recordings. 42nd annnual meeting. Association for Behavior Analysis International.
Nergaard, Siv Kristin;Holth, Per (2016). Sources of Behavioral Variability. 42nd annnual meeting. Association for Behavior Analysis International.
Olaff, Heidi Skorge;Holth, Per (2016). Naming Skills Established through Multiple Response-Exemplar Instruction for Children with autism. 8th Conference of the European Association for Behaviour Analysis 14/09/2016. European Association for Behaviour Analysis.
Vandbakk, Monica;Holth, Per (2016). Comparing different procedures aimed to establish conditioned reinforcers: Procedural challenges and some solutions. ABAI. ABAI.
Vogt, Øystein;Holth, Per;Ree, Gunnar (2016). Psychology as the Interdisciplinary Behaviorist Views It: Causal Categories. Association for Behavior Analysis International 42nd Annual Convention. Society for Advancement of Behavior Analysis.
Sjøberg, Espen A.;Holth, Per;Johansen, Espen Borgå (2016). The effect of delay, utility, and magnitude on delay discounting in an animal model of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): a systematic review. Association of Behavior Analysis International 42nd Annual Convention. Association of Behavior Analysis International.
Hjellnes, Silje M.;Andresen, Alexander B.;Vandbakk, Monica;Holth, Per (2016). Tandemskjemaer som kontrollprosedyrer under studering av betinget forsterkning. Norsk Atferdsanalytisk Forenings Årsmøteseminar. NAFO.
Knashaug, Linn;Berthelsen, Vetle;Vandbakk, Monica;Holth, Per (2016). En sammenligning av to paringsprosedyrer for å etablere betingede forsterkere hos rotter. Norsk Atferdsanalytisk Forenings Årsmøteseminar. NAFO.
Blystad, Magnus Helgheim;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per;Ljusic, Nikola;Sigurdsen, Nora Marie (2016). Tidlige Funn Fra En Studie På Prososial Atferd Hos Rotter: En Single-Subject Replikasjon av Bartal et al., 2011/2014. NAFO-Seminaret 2016. Norsk Atferdsanalytisk Forening.
Holth, Per (2016). Om underholdning og vitenskaper med ulike mål. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 53.
Holth, Per (2016). Tendensiøst om Skinner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 53.
Vogt, Øystein;Holth, Per (2015). Advantages of and Challenges to Establishing a Behavior Analytic Alternative to Cognitivist Evolutionary Psychology. 41st Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Holth, Per (2015). Limits to Multiple Exemplar Training. 4th Sarasota symposium of behavior analysis. Iver H. Iversen og Per Holth.
Holth, Per (2015). Rusbehandling: Kunnskapsoversikt og prinsipper. Årlig konferanse for MST-terapeuter. Atferdssenteret.
Holth, Per (2015). Novelty and Variability—Genuine Operants?. Eighth International Conference. Association for Behavior Analysis International.
Holth, Per (2015). Læringsbasert rusbehandling: En kunnskapsoversikt. Konferanse om rusmiddelavhengighet. Høgskolen i Østfold og Origosenteret.
Blystad, Magnus Helgheim;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2015). Norsk presentasjon: Pro-Social Behaviour In Rats. Fagseminar - Forskningsgruppene ved Fakultet for helsefag presenterer sin forskning. Fakultet for helsefag.
Olaff, Heidi Skorge;Vandbakk, Monica;Holth, Per (2015). Conditioned reinforers and blocking in children with autism. 8th International Conference Kyoto - ABAI. ABAI.
Holth, Per;Vandbakk, Monica (2015). Effects of Delayed Reinforcement. ABAI. ABA.
Vandbakk, Monica;Holth, Per (2015). Conditioned Reinforcers, Overshadowing and Blocking. ABAI. ABA.
Vandbakk, Monica;Olaff, Heidi Skorge;Holth, Per (2015). Betingede forsterkere, overskygging og blokkering. Årsmøteseminar i Norsk Atferdsanalytisk forening. NAFO.
Knashaug, Linn;Berthelsen, Vetle;Andresen, Alexander B.;Vandbakk, Monica;Holth, Per (2015). Liten effekt av utsatt forsterkning. Årsmøteseminar i Norsk atferdsanalytisk forening. NAFO.
Blystad, Magnus Helgheim;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2015). Poster Presentation: Pro-Social Behaviour In Rats. The 3rd National PhD Conference in Neuroscience. Norwegian Research School In Neuroscience.
Sjøberg, Espen A.;Holth, Per;Johansen, Espen Borgå (2015). The effect of delay, utility, and magnitude on delay discounting in an animal model of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD). British Association for Cognitive Neuroscience Conference. British Association for Cognitive Neuroscience.
Holth, Per (2015). Elver ut av Eden. Årlig seminar for Norsk Atferdsanalytisk Forening. Norsk atferdsanalytisk forening.
Holth, Per (2015). Atferdsvariabilitet som en egen operant?. Årlig seminar for Norsk Atferdsanalytisk Forening. Norsk atferdsanalytisk forening.
Holth, Per (2015). Programmering i Visual Basic for atferdsanalytikere. Hjelp til å komme igang.. Årlig seminar for Norsk Atferdsanalytisk Forening. Norsk atferdsanalytisk forening.
Holth, Per (2015). Presentasjon av videoopptak fra Skinners besøk i Norge, sommeren 1983. Årlig seminar for Norsk Atferdsanalytisk Forening. Norsk atferdsanalytisk forening.
Holth, Per (2015). Analysis of Verbal Behavior and the Acquisition of Early Social Skills. Videreutdanning for psykologer. Universitetet i Gdansk.
Holth, Per (2015). Novelty and Variability. The Annual Art and Science of Animal Training Conference. ORCA (Organization for Reinforcement Contingencies w/Animal).
Olaff, Heidi;Holth, Per (2015). Felles oppmerksomhet, betingede forsterkere og blokking. Norsk atferdsanalytisk forenings årsmøte seminar. Norsk atferdsanalytisk forening.
Olaff, Heidi;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2015). Establishment of Naming in Children with Autism. Norsk Atferdsanalytisk forenings årsmøteseminar. Norsk atferdsanatytisk forening.
Vandbakk, Monica;Andresen, Alexander;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2014). Establishment of conditioned reinforcers: Procedural details in animal models.. 7th EJOBA Conference. European Journal of Behavior Analysis.
Holth, Per (2014). Presentasjon av labgruppen "Fra laboratorium til naturlig miljø". 10-årsjubileumskonferanse for Master i læring i komplekse systemer. Institutt for Atferdsvitenskap.
Holth, Per (2014). Basic processes involved in joint attention performances.. The VIII International Scientific Symposium on Autism -- Effectve ways of using ABA techniques in practice and research. Institute for Child Development.
Vogt, Øystein;Holth, Per (2014). The significance and causal status of private events in behavior analysis and a broader interdisciplinary framework.. 7th EABA Conference. European Association for Behavior Analysis.
Holth, Per;Iversen, Iver H. (2014). Application of USB interfacing fro computer-controlled research in a zoological garden.. 7th EABA Conference. European Association for Behavior Analysis.
Iversen, Iver H.;Holth, Per (2014). Practical, inexpensive, and easy-to-program USB interfacing between computers and external equipment.. 7th EABA Conference. European Association for Behavior Analysis.
Peleg, Reut;Martin, Neil;Holth, Per (2014). Is variability an operant dimension of behaviour?. 7th EABA Conference. European Association for Behavior Analysis.
Olaff, Heidi Skorge;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2014). Variables influencing Naming. EABA conference 2014. European Association for Behavior Analysis.
Olaff, Heidi Skorge;Stine Marie, Andersen;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per (2014). Establishing Naming as a Function of Multiple Exemplar Instruction. EABA conference 2014. European Association for Behavior Analysis.
Holth, Per (2014). Introduction: The Future of Behavior Analysis–Part of Psychology, or a Separate Discipline?. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 15.
Holth, Per (2014). Stimulus Control Topographies of Stroop-Type Stimuli in Matching-to-Sample Tasks. Third Sarasota Symposium on Behavior Analysis. Iver Iversen and Per Holth.
Olaff, Heidi;Johansen, Espen Borgå;Ona, Hanna Nordvik;Holth, Per (2014). Establishment of Naming through Multiple Exemplar Instruction. ABAI convention Chicago 2014. Assossiation of Behavior Analysis International.
Berger, Morten;Holth, Per (2013). Establishment of a Continuous Repertoire in Rats. 39th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Widmark, Line F.;Holth, Per (2013). Behavioral variability as an operant dimension?. 39th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Holth, Per (2013). Teaching Rats to Play the Keyboard: Stimulus Control Concerns. 39th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Holth, Per (2013). Psychology and behavior analysis: Different Sciences as Answers to Different Why Questions. . Second Sarasota Symposium on Behavior Analysis. Iver H. Iversen & Per Holth.
Vandbakk, Monica;Olaff, Heidi Skorge;Holth, Per (2013). Etablishment of Conditioned Reinforcers in Rats. 39th Annual Convention; Minneapolis, MN; 2013. Assosiation for Behavior Analysis International.
Vandbakk, Monica;Holth, Per;Olaff, Heidi Skorge (2013). Establishment of Conditioned Reinforcers in Rats. Årsmøteseminar i Norsk Atferdsanalytisk Forening. NAFO.
Holth, Per (2013). Psychology and behavior analysis: Different Sciences Answer Different Why Questions. Second Sarasota Symposium on Behavior Analysis. Iver Iversen & Per Holth.
Holth, Per (2013). Novelty and Variability as Operants?. Annual Conference. The Psychological Society of Ireland’s Division of Behaviour.
Holth, Per (2013). Behaviour principles and joint attention. Annual Conference. The Psychological Society of Ireland’s Division of Behaviour.
Holth, Per (2012). Om kjønnsforskjeller fra et atferdsanalytisk perspektiv. Lunsjpåfyll. Læringssenter og bibliotek ved HiOA.
Holth, Per (2012). Variability as an operant?. The Behavior Analyst. Vol. 35.
Klintwall, Lars;Johansen, Espen Borgå;Holth, Per;Eikeseth, Svein (2012). Behavior Analysis and Genetics: Primary Reinforcers as an Interpretation of Autism. 2012 Theory and Philosophy Conference. Association for Behavior Analysis International.
Holth, Per (2012). Joint Attention to Address Language Development and Social Competence. 3rd Annual Conference of India ABA. India ABA.
Holth, Per (2012). Category Mistakes: How behavior is often mistakenly explained in colloquial speech and in Psychology. 3rd annual convention of India ABA. India ABA.
Holth, Per (2012). Operant Procedures for the Acquisition of Early Social Skills. Operant Procedures for the Acquisition of Early Social Skills. Manitoba ABA.
Holth, Per (2012). The Persistency of Category Mistakes in Psychology. Colloquium for the Psychology Department. The Psychology Department, Manitoba University.
Holth, Per (2012). Construction and Programming of a Skinner Box: Experimental and Applied Uses. Construction and Programming of a Skinner Box:. Psychology department, University of Manitoba.
Holth, Per (2012). An operant analysis of joint attention skills. 7th Annual MABA Conference. Manitoba ABA.
Holth, Per (2012). Læringsprinsipper i arbeid med dyr. Fagseminar for dyrepassere. Dyreparken i Kristiansand.
Holth, Per (2012). Joint Attention and Verbal Behavior: An Operant Analysis. UNT Master program in behavior analysis. University of North Texas, Department of Behavior Analysis.
Holth, Per (2012). Autism, joint attention, and verbal behavior: Operant analysis & technological applications. UNT Distance Learning. University of North Texas, Department of Behavior Analysis.
Holth, Per (2012). Natural Sources of Joint Attention. 6th EABA conference. European Association for Behavior Analysis.
Holth, Per (2012). Novelty and Variability: Genuine Operants or Chaos?. 6th EABA conference. European Association for Behavior Analysis.
Holth, Per (2012). Private events: What is the problem?. 10th International Congress on Behavior Studies. ICBS.
Holth, Per (2012). Mands og felles oppmerksomhet. Årlig konferanse - Norsk atferdsanalytisk forening. Norsk atferdsanalytisk forening.
Holth, Per (2012). Kilder til ny atferd. Årlig konferanse - Norsk atferdsanalytisk forening. Norsk atferdsanalytisk forening.
Holth, Per (2012). Joint Attention in Children with Autism: Sources of novel behavior. 38th Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Vogt, Øystein;Sivertsen, Jo;Holth, Per (2011). Selection in Modern Evolutionary Biology, Learning and Culture : Sketches for a Philosophy of Interdisciplinary Science of Behavior. 74 s. DUO Research Archive.
Holth, Per (2011). Exploring Controlling Properties of Stroop-Type Stimuli in Matching-to-Sample Tasks. Association for Behavior Analysis International - Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Holth, Per (2011). Operant analyse av fellesoppmerksomhet (“joint attention”) hos barn med autisme. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Holth, Per (2011). Forsterkning av kreativitet. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Holth, Per;Vandbakk, Monica (2011). Some methodological issues in the study of conditioned reinforcement. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Widmark, Line Flatebø;Holth, Per (2011). Variation as an operant dimension. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Holth, Per (2011). Studenter i atferdslaboratoriet hos Terje Sagvolden (1945-2011). Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 38.
Holth, Per (2010). An operant analysis of joint attention skills: the role of conditioned social reinforcers. utenTitteltekst. Florida International University.
Holth, Per (2010). Operant analyse av felles oppmerksomhet. utenTitteltekst. Universitetet i Stockholm.
Holth, Per (2010). Effekter av straff og ekstinksjon. utenTitteltekst. Universitetet i Stockholm.
Holth, Per (2010). Autism and the establishment of joint attention: a conditional reinforcement analysis. utenTitteltekst. Queens College.
Holth, Per;Iversen, Iver (2010). A sample from a recent interview with dr. Murray Sidman. The 5th Conference of the European Association for Behaviour Analysis: EABA 2010.
Holth, Per (2010). Natural sources of joint attention. The 5th Conference of the European Association for Behaviour Analysis: EABA 2010.
Holth, Per (2010). Verbal behavior and joint attention. 9th International Congress on Behavior Studies.
Taraldsen, K.;Holth, Per (2010). Systemisk og læringsbasert rusbehandling for ungdom. Landskonferansen for barn og unges psykiske helse 2010.
Holth, Per;Lorck, Sissel (2010). Joint attention and the establishment of generalized conditioned reinforcers. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Holth, Per (2010). Rusbehandling til moralsk forargelse. Forskning.no.
Holth, Per (2010). Arv og miljø i stadig endring. Forskning.no.
Holth, Per (2009). Behandling basert på kunnskap?. Forskning.no.
Holth, Per;Taraldsen, K.;Torsheim, Torbjørn (2009). Hvilke krav skal vi stille til god rusbehandling av ungdom i tidlig ruskarriere?. Nasjonal fagkonferanse 2009 Atferdsvansker, rus og psykiske problemer.
Holth, Per (2009). Conditioned reinforcement, joint attention, and verbal behavior: an operant analysis and technological applications. The 3rd International Scientific Symposium on Effective Methods of Teaching Children with Autism - practice and research.
Holth, Per (2009). An operant analysis of joint attention skills: the role of conditioned social reinforcers. The 2009 EABG London Conference.
Holth, Per (2009). Establishment of conditioned reinforcers: comparing the effectiveness of "paring" versus an Sd procedure. The 35th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Finstad, Jonny;Vandbakk, Monica;Grønnerud, Else Marie;Sørensen, Janne Mari Akselsen;Holth, Per (2009). A review of the literature on the establishment of conditioned reinforcement. The 5th International ABAI Conference.
Sørensen, Janne Mari Akselsen;Grønnerud, Else Marie;Vandbakk, Monica;Finstad, Jonny;Holth, Per (2009). How are conditioned reinforcers most effectively established? Pairing versus an operant discrimination procedure. The 5th International ABAI Conference.
Holth, Per (2009). Skinner - Watson parallel quotations: setting another record straight. The 5th International ABAI Conference.
Holth, Per (2009). Norway and Scandinavia and other category mistakes. utenTitteltekst. University of North Florida.
Holth, Per (2009). Overview of relations between autism training and discipline of behavior analysis and overview of global developments in training behavior analysts. The 1st Applied Behavior Analysis Professional Training Summit.
Henriksbø, Unni;Holth, Per;Bakke, Anne (2008). Det nye bachelor-studiet i atferdsanalyse ved Høgskolen i Akershus : et intervju med "gründerne" Unni Henriksbø, Per Holth og Anne Bakke.
Holth, Per (2008). Læringsbasert rusbehandling. utenTitteltekst. Universitetet i Tromsø.
Holth, Per (2008). Verbal atferd og språktrening. utenTitteltekst. Universitetet i Tromsø.
Holth, Per (2008). Læringspsykologi. utenTitteltekst. Universitetet i Tromsø.
Holth, Per (2008). Ulike definisjoner av straff. utenTitteltekst. Universitetet i Stockholm.
Holth, Per (2008). Etablering av betingede forsterkere og felles oppmerksomhet hos barn med autisme. utenTitteltekst. Universitetet i Stockholm.
Holth, Per (2008). Joint attention and conditioned reinforcers. utenTitteltekst. The Child Study Center.
Holth, Per (2008). Autism, joint attention, and verbal behavior : operant analysis and technological applications. utenTitteltekst. University of North Texas.
Holth, Per (2008). Naming, joint control, and continuous repertoires. utenTitteltekst. University of North Texas.
Holth, Per (2008). Verbal behavior under the control of verbal stimuli. utenTitteltekst. University of North Texas.
Holth, Per (2008). Conditioned reinforcement and recommendations for applied behavior analysis. utenTitteltekst. University of North Texas.
Holth, Per (2008). Category mistakes. utenTitteltekst. University of North texas.
Holth, Per (2008). Verbal behavior - an overview. utenTitteltekst. University of North Texas.
Holth, Per (2008). Autism, joint attention and verbal behavior : down to basics of an operant analysis, suggesting technological applications at almost every step. The 34th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Holth, Per;Sheidow, A (2007). Multisystemic therapy and drug treatment. Results from the MST/contingency management research project. Atferdssenterets nasjonale fagkonferanse 2007.
Ogden, Terje;Holth, Per;Sheidow, A (2007). Integrating contingency management (CM) into multisystemic therapy (MST) in drug abuse treatment of adolescents. The EFCAP Conference.
Holth, Per (2007). The creative porpoise revisted. The 4th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Holth, Per (2007). Avoiding category mistakes - tougher than you think. The 4th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Holth, Per (2007). Joint attention in an operant perspective. The 33rd Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Holth, Per (2007). A booster injection against category mistakes. The 33rd Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Holth, Per (2007). Rusbehandling basert på læringsprinsipper. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets institusjonskonferanse.
Holth, Per (2003). NAFO gjennom tid og rom. Diskriminanten. Vol. 30.
Holth, Per (2003). Kan forebygging skade?. Rus & Avhengighet. Vol. 6.
Holth, Per (2002). Målbeskrivelser for forebygging på rusfeltet. Rus & Avhengighet. Vol. 5.
Holth, Per;Arntzen, Erik (2001). Multiplication and emergent relations. Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Arntzen, Erik;Holth, Per (2001). Delayed matching and stimulus equivalence. The Annual Convention of The Association for Behavior Analysis..

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 64 49
Telefon (mobil): +47 930 93 550
Besøksadresse: Pilestredet 38, Oslo, W202