meny
søk
English

Ragnhild Dybdahl

Førsteamanuensis

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (7) Formidling (16)
Brennen, Tim;Dybdahl, Ragnhild;Kapidzic, Almasa (2007). Trauma-related and neutral false memories in war-induced Posttraumatic Stress Disorder. Consciousness and Cognition. Vol. 16. doi: 10.1016/j.concog.2006.06.012
Brennen, Tim;Vikan, Anne;Dybdahl, Ragnhild (2007). Are tip-of-the-tongue states universal? Evidence from the speakers of an unwritten language. Memory. Vol. 15. doi: 10.1080/09658210601164743
Karlsen, Elin;Dybdahl, Ragnhild;Vittersø, Joar (2006). The possible benefits of difficulty: How stress can increase and decrease subjective well-being. Scandinavian Journal of Psychology. Vol. 47. doi: 10.1111/j.1467-9450.2006.00549.x
Dybdahl, Ragnhild;Christie, Helen Johnsen;Eid, Jarle (2006). Psykososialt arbeid med barn og familer som er asylsøkere og flyktninger i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 43.
Dybdahl, Ragnhild (2001). Children and mothers in war: an outcome study of a psychosocial intervention program. Child Development.
Dybdahl, Ragnhild;Pasagic, Irfanka (2000). Traumatic experiences and psychological reactions among women in Bosnia during the war. Medicine, conflict and survival.
Dybdahl, Ragnhild;Hundeide, Karsten (1998). Childhood in the Somali context: Mothers' and children's ideas about childhood and parenthood. Psychology and developing societies. Vol. 10.
Dybdahl, Ragnhild (2017). Kjærkomment om menneskerettigheter som praktisk verktøy. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 137. doi: 10.4045/tidsskr.16.1066
Dybdahl, Ragnhild (2016). Global development and humanitarian work. ISTSS. ISTSS.
Dybdahl, Ragnhild (2016). Aktiv bruk av psykologi kan fremme global utvikling. Scandinavian Psychologist.
Dybdahl, Ragnhild (2016). Helhetlig tenkning rundt flyktninger og psykisk helse. NAPHA. NAPHA.
Dybdahl, Ragnhild;Christie, Helen Johnsen (2014). Arbeid med barn og familier. Stenmark, Håkon Inge Aarethun, Venke (Red.), Krigens ulike ansikt. Psykososialt arbeid i internasjonale kriseområder. 5. s. 89-112. Fagbokforlaget.
Dybdahl, Ragnhild (2012). The power of money - A donor perspective on ethics in research with vulnerable participants in complex settings. Fossheim, Hallvard (Red.), Cross-Cultural Child Research. 6. s. 153-163.
Dybdahl, Ragnhild (2011). Fulfilling young children’s rights is to build the wealth of nations. Journal of Early Childhood Development.
Brennen, Tim;Dybdahl, Ragnhild;Solberg, Øivind (2007). Intentional and unintentional forgetting in war-induced Post-traumatic Stress Disorder. Xth European Congress of Psychology. European federation of Psychologists' Associations.
Brennen, Tim;Dybdahl, Ragnhild;Solberg, Øivind (2007). Retrieval-induced forgetting in war-induced PTSD. XVth Conference of the European Society for Cognitive Psychology. European Society for Cognitive Psychology.
Brennen, Tim;Dybdahl, Ragnhild;Solberg, Øivind (2007). Retrieval-induced forgetting in war-induced PTSD. European Conference of Traumatic Stress. European Society for Traumatic Stress.
Se alle publikasjoner
Brennen, Tim;Dybdahl, Ragnhild;Solberg, Øivind (2006). False recognition of trauma-related words in war-induced PTSD. International Conference on Memory.
Brennen, Tim;Dybdahl, Ragnhild;Kapidzic, Almasa (2005). Trauma-related false memories in war-induced Posttraumatic Stress Disorder. Conference of the European Society for Cognitive Psychology. ESCOP.
Brennen, Tim;Dybdahl, Ragnhild;Jukic, Jasna;Kapidzic, Almasa (2005). War-related false memories in Bosnian PTSD patients and controls. Konferanse for Society for Applied Research in Memory and Cognition. SARMAC.
Brennen, Tim;Dybdahl, Ragnhild;Vikan, Anne;Lem Hernandez, Mirna (2003). The role of literacy in the awareness of words and tip-of-the-tongue states. 13th conference, European Society for Cognitive Psychology. European Society for Cognitive Psychology.
Brennen, Tim;Dybdahl, Ragnhild;Jukic, Jasna;Kapidzic, Almasa (2003). Evidence of a specific impairment of inhibition for trauma-related material in patients with PTSD. 6th Conference: Society for Applied Research on Memory and Cognition. Society for Applied Research on Memory and Cognition.
Brennen, Tim;Dybdahl, Ragnhild;Jukic, Jasna;Kapidzic, Almasa (2003). Directed forgetting of trauma-related material in patients with PTSD and controls. 13th conference, European Society for Cognitive Psychology. European Society for Cognitive Psychology.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 84 44
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X503

Nettside(r)

Andre kanaler

Aktuelt

http://psykologisk.no/2016/05/aktiv-bruk-av-psykologi-kan-fremme-global-utvikling/ http://www.noradbloggen.no/2016/08/bor-vi-satse-mindre-pa-laering-for-a-na-utdanningsmalene/ http://www.noradbloggen.no/2016/06/utdanning-og-psykososial-stotte-pa-verdens-flyktningdag-2/