HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Fagområder

Vitenskapsdisipliner Sosiologi Emner Kulturpolitikk Byutvikling Klima Kulturarv Profesjoner Kulturminner Stedsanalyse Regioner Norden Land Norge

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (6) Forskningsrapporter (20) Formidling (10) OsloMet-publikasjoner (41)
Skogheim, Ragnhild (2014). Arkitektene. Slagstad, Rune Messel, Jan (Red.), Profesjonshistorier. Kapttel 3. s. 81-103. Pax Forlag.
Jacobsen, Jens Kristian Steen;Skogheim, Ragnhild;Dann, Graham Michael S. (2014). Sun, sea, sociability and sightseeing: Mediterranean summer holidaymaking revisited. Anatolia : An International Journal of Tourism and Hospitality Research. Vol. 25. doi: 10.1080/13032917.2014.931288
Moser, Peter;Skogheim, Ragnhild;Strömberg, Knut (2013). Participatory Planning Processes – Chances for new Knowledge in Urban Politics?. Andersen, Hans Thor Atkinson, Rob (Red.), Production and Use of Urban KnowledgeEuropean Experiences. Kapittel 5. Springer.
Skogheim, Ragnhild;Atkinson, Rob (2013). Urban Regeneration and the use of “Urban knowledge” in English and Norwegian cities: Knowledge producers, interests and inclusion/exclusion of knowledge. Andersen, Hans Thor Atkinson, Rob (Red.), Production and Use of Urban KnowledgeEuropean Experiences. Kapittel 3. Springer.
Skogheim, Ragnhild (2010). Arkitektfirmaer som hybride organisasjoner : spenningen mellom kunsten og markedet. Nordiske organisasjonsstudier. Vol. 12.
Skogheim, Ragnhild;Røe, Per Gunnar (2003). Makt og meningsdannelse i byutviklingen. Nordisk arkitekturforskning. Vol. 16.
Skogheim, Ragnhild;Ruud, Marit Ekne (2018). Vitalisering av sentrum: Eksempler fra byene Bodø, Drammen, Fredrikstad og Tromsø. ISBN: 978-82-8309-226-4. 41 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet – Storbyuniversitetet.
Johansen, Steinar;Skogheim, Ragnhild (2016). Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2015 – Konsekvenser av redusert kulldrift for utviklingen i Longyearbyen. ISBN: 978-82-8309-110-6. 127 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Ruud, Marit Ekne;Skogheim, Ragnhild;Nygaard, Marit Owren (2016). Norsk kulturminnefond som statlig forvaltningsorgan – en evaluering. ISBN: 978-82-8309-122-9. 107 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Barlindhaug, Rolf;Ruud, Marit Ekne;Skogheim, Ragnhild (2016). Helhetlig boligplanlegging - Hvilke elementer inngår?. ISBN: 978-82-8309-085-7. 149 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Harvold, Kjell-Arve;Larsen, Kari Ch.;Martens, Vibeke Vandrup Martens;Matthiesen, Henning;Muthanna, Tone M.;Seither, Anna;Skogheim, Ragnhild;Vorenhout, Michel;de Beer, Johannes;Boogaard, Floris (2015). Protecting the Past and Planning for the Future – Results from the project “Cultural Heritage and Water Management in Urban Planning” (Urban WATCH). ISBN: 978-82-92935-13-2. 52 s. CIENS.
de Beer, Hans;Boogaard, Floris;Martens, Vibeke Vandrup;Matthiesen, Henning;Muthanna, Tone Merete;Harvold, Kjell;Seither, Anna;Skogheim, Ragnhild;Vorenhout, Michel;Larsen, Kari Ch. (2015). Protecting the Past and Planning for the Future: Results from the project “Cultural Heritage and Water Management in Urban Planning” (Urban WATCH). ISBN: 978-82-92935-13-2. 50 s. CIENS.
Ruud, Marit Ekne;Schmidt, Lene;Sørlie, Kjetil;Skogheim, Ragnhild;Vestby, Guri Mette (2014). Boligpreferanser i distriktene. ISBN: 978-82-8309-009-3. 178 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Vestby, Guri Mette;Gundersen, Frants Henrik;Skogheim, Ragnhild (2014). Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid – Gløden, rollen og rammevilkårene. ISBN: 978-82-8309-015-4. 152 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Vestby, Guri Mette;Samuelsen, Roar;Skogheim, Ragnhild (2012). Festivalkommuner. ISBN: 978-82-7071-924-2. 126 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Skålnes, Sigrid;Gundersen, Frants Henrik;Skogheim, Ragnhild;Sørlie, Kjetil (2011). Langtidseffekter av nasjonale utviklingsprogram. ISBN: 978-82-7071-903-7. 166 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Se alle publikasjoner
Grahn, Wera;Myrvoll, Marit;Skogheim, Ragnhild;Harvold, Kjell (2011). Kulturmiljø i diskurs og praksis: Sør-Gjæslingan som eksempel. ISBN: 978-82-8101-103-8. 134 s. Norsk institutt for kulturminneforskning.
Vestby, Guri Mette;Skogheim, Ragnhild (2010). Florø i fokus – Sosiokulturell stedsanalyse for byutvikling og profilering. ISBN: 978-82-7071-828-3. 145 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Skogheim, Ragnhild;Vestby, Guri Mette (2010). Kulturarv og stedsidentitet – Kulturarvens betydning for identitetsbygging, profilering og næringsutvikling. ISBN: 978-82-7071-843-6. 118 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Skogheim, Ragnhild;Stokke, Knut Bjørn;Vindenes, Erling (2009). Kystens kulturminner og kulturmiljøer i Fræna. ISBN: 978-82-7071-786-6. 36 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Nordahl, Berit Irene;Harvold, Kjell Arve;Skogheim, Ragnhild (2009). Forhandlingsbasert byutvikling – Evaluering av Oslo kommunes arbeid med å utvikle Ensjø fra bilby til boligby. ISBN: 978-82-7071-797-2. 127 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Stokke, Knut Bjørn;Skogheim, Ragnhild;Vindenes, Erling;Omland, Atle;Skår, Margrete (2008). Planlegging og forvaltning av urbane friluftsområder i Kristiansand. ISBN: 978-82-7071-763-7. 160 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning, Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for kulturminneforskning.
Stokke, Knut Bjørn;Skogheim, Ragnhild (2007). Kystens kulturminner og kulturmiljøer på Nøtterøy – En studie av planlegging og lokale oppfatninger. ISBN: 978-82-7071-699-9. 42 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Nenseth, Vibeke;Schmidt, Lene;Skogheim, Ragnhild (2006). Kunstgress i vekst - svømmehall i forfall – Planlegging og prioritering av idrettsanlegg. ISBN: 82-7071-615-4. 170 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Swensen, Grete;Jerpåsen, Gro B.;Skogheim, Ragnhild;Saglie, Inger-Lise;Guttormsen, Torgrim Sneve (2004). Landskap under press. Urbanisering og kulturminnevern. En studie med eksempler fra Nannestad og Stavanger. ISBN: 82-8101-021-5. 95 s. Norsk institutt for kulturminneforskning.
Skogheim, Ragnhild;Ekne Ruud, Marit (2018). Når bilen ikke lenger står i sentrum. Dagens næringsliv. 1 s.
Skogheim, Ragnhild (2018). Vitalisering av sentrum. Politisk seminar. Plan- og bygningsavdelingen.
Skogheim, Ragnhild (2017). Vitalisering av sentrum i fire norske byer. Norsk sentrumsutvikling. Norsk sentrumsutvikling.
Skogheim, Ragnhild;Gao, Lei;Dietze-Schirdewahn, Annegreth;Simon, Véronique Karine (2017). Visioning the future of historic landscapes, the case Austrått in Norway. Landscape Futures. University of Copenhagen.
Skogheim, Ragnhild (2017). Visioning the future of historic landscapes, the case Austrått in Norway. Landscape Futures. Uniscape Conference 2017. University of Copenhagen.
Skogheim, Ragnhild (2017). Kunnskapstradisjoner og profesjoner i norsk byplanlegging. CIENS Frokostseminar. CIENS.
Skogheim, Ragnhild (2016). Blurred Borders: Urbanization, Knowledge-Policy and Cross-Disciplinary Interaction for Sustainable Cities. Nettverksmøte - Plansatsing mot store byer. KMD.
Larsen, Kari Ch.;Harvold, Kjell;Skogheim, Ragnhild (2013). Cultural Heritage Governance:Adaptation to a more sustainable urban planning. Planning for Resilient Cities and Regions. Joint AESOP/ACSP Congress,University College, Dublin, Ireland.. AESOP/ACSP.
.
.
Se alle publikasjoner
Kongsberg - en attraktiv by å bo i?. (2006) NIBR-notat 2006:128
Kryss. (2005)
Verdsetting av rekreasjonsområder. (2002) ØF-rapport nr. 14/2002
Se alle publikasjoner
Sun, sea, sociability and sightseeing: Mediterranean summer holidaymaking revisited. (2014) Anatolia : An International Journal of Tourism and Hospitality Research
Kulturarv og stedsidentitet. (2010) NIBR-rapport 2010:14
Florø i fokus. (2010) NIBR-rapport 2010:6
Boligpolitikk i et utbyggerstyrt marked. (2001) Boligutvikling i Oslo og Akershus. Forstudie, delrapport 1
Festivalkommuner. (2012) NIBR-rapport 2012:7
Mellom kunsten og kundene. (2008) Doktoravhandlinger forsvart ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. No. 120
Evaluering av Norsk Kulturminnefond. (2007) NIBR-rapport 2007:06
Forhandlingsbasert byutvikling. (2009) NIBR-rapport 2009:20
Helhetlig boligplanlegging. (2016) NIBR-rapport 2015:21
Stedsanalyse for Svelvik kommune. (2011) NIBR-rapport 2011:32
Boligpreferanser i distriktene. (2014) NIBR-rapport 2014:1
Vitalisering av sentrum. (2018) NIBR-rapport 2018:1

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 59
Telefon (mobil): +47 992 35 149
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG439