HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (6) Formidling (2)
Bernard, Ramona (2012). Case study and professional development in the education of students at the child welfare program. European Journal of Social Education.
Bernard, Ramona (2011). Integrering og etniske minoriteter i et flerkulturelt skolesamfunn. Bø, Bente Puntervold (Red.), Multikulturell Teori og Flerkulturelle Praksiser. 6. s. 163-174. Abstrakt forlag.
Bernard, Ramona (2010). Social pedagogy in a professional Norwegian child welfare context. European Journal of Social Education.
Bernard, Ramona (2009). Analytical Competence and Child Welfare Education. European Journal of Social Education.
Bernard, Ramona (2008). Communicative Competence in a Social Educational Context. European Journal of Social Education.
Bernard, Ramona (2006). Co-operation between social welfare and educational institutions responsible for aiding, enabeling and deucating children. European Journal of Social Education.
Bernard, Ramona (2007). Imigrant Youth and Socialisation. International seminar Social and Social Educational Work.
Bernard, Ramona (2005). Co-operation between Social Welfare and Educational Institutions that Are Responsible for Aiding, Enabling and Educating Children. European Association of Training Centres for Socio-Education. FESET Formation Educateurs Socioux European.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 31
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X510