HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter (4)
Holmås, Karl-Johan;Jørgensen, Ranveig Heide;Sviggum, Merete;Urdahl, Thererse (2002). Studieaktivitet hos høgskoleingeniørstudentar frå kull 1994,-95 og -96 ved Høgskoeln i Bergen. Ei undersøking av studieaktiviteten til eit utval studentar ved AI med studierett frå åra 1994,1995 og 1996. 7 s. Høgskolen i Bergen, Avd.for ing.utd. Studieprogresjonstuvalget.
Holmås, Karl-Johan;Jørgensen, Ranveig Heide;Sviggum, Merete;Urdahl, Thererse (2002). Studentfrafall ved Avdeling for ingeniørutdanning, HiB. En undersøkelse av hvorfor høgskoleingeniørsstudenter slutter underveis i studiet. 17 s. Høgskolen i Bergen,Avd.for ing.utd. Studieprogresjonsutvalget.
Holmås, Karl-Johan;Jørgensen, Ranveig Heide;Sviggum, Merete;Urdahl, Thererse (2002). Gjennomstrømning blant høgskoleingeniørstudenter ved Høgskolen i Bergen 1996-2000. Delrapport 2. 17 s. Høgskolen i Bergen, Studieprogresjonsutvaget.
Holmås, Karl-Johan;Urdahl, Thererse;Jørgensen, Ranveig Heide;Sviggum, Merete (2001). Gjennomstrømning blant høgskoleingeniørstudenter ved Høgskolen i Bergen 1996 - 2000. 17 s. Høgskolen i Bergen.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 93
Telefon (mobil): +47 990 08 217
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q6048