HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Kristin Reichborn-Kjennerud

Forsker II

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (20) Forskningsrapporter (7) Formidling (70) OsloMet-publikasjoner (3)
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Jeppesen, Kim Klarskov;Carrington, Thomas;Taro, Külli (2018). A NEW ORGANISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION: FROM INTERNAL TO EXTERNAL CONTROL. Byrkjeflot, Haldor Engelstad, Fredrik (Red.), Bureaucracy and Society in Transition (Comparative Social Research, Volume 33). Volume 33,. s. 225-243. Emerald Group Publishing Limited.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Ophaug, Espen (2018). Resident Participation in an Era of Societal Self-Organisation: The Public Administrative Response in Tøyen. Scandinavian journal of public administration. Vol. 22.
Johnsen, Åge;Reichborn-Kjennerud, Kristin (2017). Forskning om den statliga revisionen i Norge. Bringselius, Louise (Red.), Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik. 8. s. 99-109. Studentlitteratur AB.
Johnsen, Åge;Carrington, Thomas;Jeppesen, Kim Klarskov;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Vakkuri, Jarmo (2017). Forvaltningsrevisjonens virkninger: En sammenligning av fire nordiske land. Bringselius, Louise (Red.), Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik. 18. s. 209-222. Studentlitteratur AB.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Vabo, Signy Irene (2017). Performance audit as a contribution to change and improvement in public administration. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice. Vol. 23. doi: 10.1177/1356389016683871
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2017). Accountability and Ethics. Farazmand, Ali (Red.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance 2017. A. s. 1-7. Springer.
Johnsen, Åge;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Carrington, Thomas;Jeppesen, Kim Klarskov (2017). Audit in a trusting climate. Lapsley, Irvine Knutsson, Hans (Red.), Modernizing the Public Sector: Scandinavian Perspectives. 8. Routledge.
Jeppesen, Kim Klarskov;Carrington, Thomas;Catasús, Bino;Johnsen, Åge;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Vakkuri, Jarmo (2017). The strategic options of supreme audit institutions: The case of four Nordic countries. Financial Accountability and Management. Vol. 33. doi: 10.1111/faam.12118
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Vabo, Signy Irene (2016). Extensive Decentralisation - but in the Shadow of Hierarchy. Ruano, Jose Profiroiu, Marius (Red.), The Palgrave Handbook of Decentralisation in Europe. 10. s. 253-272. Palgrave Macmillan.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Vrangbæk, Karsten (2016). Hvordan kan forvaltningsrevisjon bidra til organisasjonslæring? : en komparativ studie av Norges og Danmarks riksrevisjoner innenfor arbeids- og helsefeltet. Nordiske organisasjonsstudier. Vol. 18.
Se alle publikasjoner
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Johnsen, Åge (2015). Performance Audits and Supreme Audit Institutions’ Impact on Public Administration: The Case of the Office of the Auditor General in Norway. Administration & Society. Vol. 50. doi: 10.1177/0095399715623315
Jantz, Bastian;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Vrangbæk, Karsten (2015). Control and Autonomy—The SAIs in Norway, Denmark, and Germany as Watchdogs in an NPM-Era?. International Journal of Public Administration. Vol. 38. doi: 10.1080/01900692.2015.1069839
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2015). Resistance to control – Norwegian ministries’ and agencies’ reactions to performance audit. Public Organization Review. Vol. 15. doi: 10.1007/s11115-013-0247-6
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2014). Auditee Strategies: An Investigation of Auditees’ Reactions to the Norwegian State Audit Institution’s Performance Audits. International Journal of Public Administration. Vol. 37. doi: 10.1080/01900692.2014.907309
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2014). Performance audit and the importance of the public debate. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice. Vol. 20. doi: 10.1177/1356389014539869
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Svare, Helge (2014). Entrepreneurial growth strategies: the female touch. International Journal of Gender and Entrepreneurship. Vol. 6. doi: 10.1108/IJGE-04-2013-0043
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2013). Political accountability and performance audit : the case of the auditor general in Norway. Public Administration. Vol. 91. doi: 10.1111/padm.12025
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2011). Unge sosialhjelpsmottakere - utenfor og umotiverte?. Andreassen, Tone Alm Fossestøl, Knut (Red.), NAV ved et veiskille: organisasjonsendring som velferdsreform. Kapittel 5. s. 106-124. Gyldendal Akademisk.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Gamperiene, Migle;Hilsen, Anne Inga (2011). "Make me an offer I Can't Refuse" - Do Extra Days off Contribute to Seniors Staying at Work longer?. Ennals, Richard Salomon, Robert (Red.), Older Workers in a Sustainable Society. Kapittel 17. Peter Lang Publishing Group.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Johnsen, Åge (2011). Auditors' understanding of evidence: A performance audit of an urban development programme. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice. Vol. 17. doi: 10.1177/1356389011410523
Brattbakk, Ingar;Nyhus, Ole Henning;Andersen, Bengt;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Iversen, Jon Marius Vaag (2016). Storbyfaktoren. Storbyenes særlige sosiale og økonomiske utfordringer. ISBN: 978-82-7609-385-8. 151 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2014). Does Performance Auditing Matter?. ISBN: 978-82-308-2901-1. University of Bergen.
Lyng, Selma Therese;Legard, Sveinung;Bergene, Ann Cecilie;Anker, Niels;Jessen, Jes Erik;Reichborn-Kjennerud, Kristin (2010). Tilbake til framtiden? En studie av alternative kvalifiseringstiltak for ungdom utenfor skole og arbeidsliv. AFI-rapport 3/2010. 179 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2009). En ny mulighet- brukernes opplevelse av kvalifiseringsprogrammet i NAV. ISBN: 978-82-7609-259-2. 24 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2009). Hensiktsmessig oppgavedeling. En mulighetsstudie i skole-, barnehage- og helsesektoren. ISBN: 978-82-7609-257-8. 51 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2009). Seniortiltak i Ås kommune. Hva er grunnene til at seniorene står i jobb?. ISBN: 978-82-7609-253-0. 26 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Andreassen, Tone Alm;Reichborn-Kjennerud, Kristin (2009). Utvikling og utfordringer i lokale NAV- kontor. ISBN: 978-82-7609-247-9. 115 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2018). Ways to gain influence for residents. A comparison between the Tøyen district (Oslo) and Lavapiés (Madrid). Open seminar. IGOP Universidad Autonoma de Barcelona.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2018). Ways to get influence for residents. A comparison between the Tøyen district (Oslo) and Lavapiés (Madrid). Open seminar. IGOP Universidad Autonoma de Barcelona.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Ortin, Daniel Sorando (2018). Ways to gain influence for residents.Do politics or participatory systems work better. Norsk bolig- og urbanforskning konferanse. NOVA.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2018). Kontroll til besvær?. Dagsavisen. 1 s.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2017). Gentrification and Local Democracy. The Experience of Two European Cities A comparison between the Tøyen district in Oslo and the Lavapies district in Madrid. Presentasjon ved RMIT University Melbourne. RMIT university.
Johnsen, Åge;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Carrington, Thomas;Jeppesen, Kim Klarskov;Taro, Külli;Vakkuri, Jarmo (2016). Civil servants’ assessment of Supreme Audit Institutions’ legitimacy: A comparison of the Nordic countries and Estonia. The New Public Sector Seminar ‘Transparency and Trust in Public Services’. The University of Edinburgh Business School.
Johnsen, Åge;Carrington, Thomas;Jeppesen, Kim Klarskov;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Taro, Külli;Vakkuri, Jarmo (2016). Impacts of Supreme Audit Institutions’ Performance Audits on Public Administration: A Comparative Analysis of Denmark, Estonia, Finland, Norway and Sweden. 9th International EIASM Public Sector Conference. European Institute of Advanced Studies in Management (EIASM).
Johnsen, Åge;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Carrington, Thomas;Jeppesen, Kim Klarskov;Taro, Külli;Vakkuri, Jarmo (2016). Impacts of Supreme Audit Institutions’ Performance Audits on Public Administration: A Comparative Analysis of Denmark, Estonia, Finland, Norway and Sweden. 1st Nordic State Audit Conference. Lunds universitet.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2016). Gentrification and social accountability.A comparison between the Tøyen district in Oslo and the Lavapies district in Madrid. Think and drink colloquium. Department of urban and regional sociology.. Humboldt-Universität zu Berlin.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Vabo, Signy Irene (2016). Styring, kontroll og organisasjonslæring. Nordiske organisasjonsstudier. Vol. 18.
Se alle publikasjoner
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Johnsen, Åge (2016). Civil servants’ assessment of SAIs’ legitimacy. A comparison between the Nordic countries and Estonia. EGPA. Utrecht university.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Johnsen, Åge (2016). Civil servants’ assessment of SAIs’ legitimacy. A comparison between the Nordic countries and Estonia. 12 Trans Athlantic Dialogue Gent. Ghent University + EGPA and ASPA.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Ophaug, Espen;Ortin, Daniel Sorando (2016). Interest groups and participation at the local level A comparison between the Tøyen district of Oslo and Lavapiés in Madrid. Urban governance in Europe: Preparing for diversity, social sustainability and migration. Institutt for Offentlig Administrasjon og Velferdsfag.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Ophaug, Espen;Ortin, Daniel Sorando (2016). Interest groups and participation at the local level A comparison between the Tøyen district of Oslo and Lavapiés in Madrid. EGPA. Utrecht University.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2016). Politikerne må kjempe for en mindre delt by. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2016). Departementers bruk av informasjon om politikkens iverksetting og effekter. Strategisk tilpasning, aktiv debattering og organisasjonslæring som en følge av Riksrevisjonens forvaltningsrevisjoner. Forelesning ved UiO. Universitetet i Oslo.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2016). Gentrifiation and social accountability. A comparison between the Tøyen district in Oslo and the Lavapies district in Madrid. Association of American Geographers Conference. Miniconference: "accessing public space". Association of American Geographers Conference..
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Johnsen, Åge (2016). Civil servants’ assessment of SAIs’ legitimacy: A comparison between the Nordic countries and Estonia. SCANCOR presentation. SCANCOR.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2015). Supreme audit institutions’ role in fighting corruption. Public talk. Hertie School of Governance.
Johnsen, Åge;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Carrington, Thomas;Jeppesen, Kim Klarskov;Külli, Taro;Vakkuri, Jarmo (2015). The impact of Supreme Audit Institutions’ performance audits on public administration: A comparative analysis of Denmark, Estonia, Finland, Norway and Sweden. 37th Annual Conference of the European Group of Public Administration (EGPA). European Group of Public Administration (EGPA).
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2015). Riksrevisjonen og tidstyvene. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 31.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2015). Supreme Audit Institutions’ role in fighting corruption A comparative study between SAIs with different institutional and public administrative structures and cultures. the EGPA Annual Conference, Toulouse, France, 26-28 August 2015. EGPA.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2015). Å lære av kritikk. Stat og styring. Vol. 2015.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2015). Hvordan kan forvaltningsrevisjon bidra til organisasjonslæring? – En komparativ studie av Norge og Danmarks riksrevisjoner innenfor arbeids- og helsefeltet. Workshop for spesialnummer til tidsskriftet "Nordiske Organisasjonsstudier". Høyskolen i Oslo og Akershus.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2015). Civil servants’ assessment of SAIs’ legitimacy. A comparison between the Nordic countries and Estonia. "Inbetweens workshop". Christian Michelsens institutt/U4.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2015). Supreme Audit Institutions’ role in fighting corruption. A comparative study between SAIs with different institutional and public administrative structures and cultures. IRSPM conference. Universitetet i Birmingham.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2015). Supreme Audit Institutions’ role in fighting corruption. A comparative study between SAIs with different institutional and public administrative structures and cultures. 11TH WORKSHOP ON NEW INSTITUTIONALISM IN ORGANIZATION THEORY. WU Vienna University of Economics and Business.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2015). Principles for good governance in Norway. And the role of the Norwegian Supreme Audit Institution. World Bank & Khazakstan study trip to Oslo, 18-22. may 2015. Arbeidsforskninsginstituttet.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Johnsen, Åge (2015). Performance audit and Supreme Audit Institutions’ impact on public administration: The case of the Office of the Auditor General in Norway. Spring Workshop. European Group of Public Administration (EGPA) XII PSG.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Røe, Per Gunnar (2015). Skal vi ikke ha boliger til overkommelige priser for sykepleiere og lærere? Oslo kan lære av London og Manhattan. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Harnes, Nils;Reichborn-Kjennerud, Kristin (2015). For opptatt av de store. Budstikka.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2015). Bidrar riksrevisjonens kontroll til læring i forvaltningen?. Nyttårsforedrag for Norsk Administrativt Forbund. Norsk Administrativt Forbund.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2015). Performance audit as contributor to change and improvement in public administration. fagkonferanse i statsvitenskap 2015. Universitetet i Oslo.
Egeland, Cathrine;Bergene, Ann Cecilie;Reichborn-Kjennerud, Kristin (2014). Tidskonflikter og kjønnede karriereløp i Akademia: et resultat av manglende styring og negativ organisasjonslæring. NEON-konferansen.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Vrangbæk, Karsten (2014). På hvilke måter kan forvaltningsrevisjon bidra til organisasjonslæring? – en komparativ studie mellom Norge og Danmarks riksrevisjoner innenfor arbeids- og helsefeltet. NEON konferansen i Stavanger. NEON.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2014). The Supreme Audit Institutions - guardians of democracy –What is their influence? Presentation at the National Audit Office of Estonia. Foredrag og møte med den Estiske riksrevisoren. Nordisk prosjekt.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2014). Riksrevisjon som virker. Dagens næringsliv.
Johansen, Per Anders;Reichborn-Kjennerud, Kristin (2014). Statsrådene har fått 1200 forslag til kutt i byråkratiet. Aftenposten.
laastad, Bodhild;Reichborn-Kjennerud, Kristin (2014). Hvilken nytteverdi har forvaltningsrevisjon?. Kommunerevisoren.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Jeppesen, Kim Klarskov (2014). Supreme Audit Institutions’ role in fighting corruptionA comparative study between the Norwegian and the Danish SAI. EGPA annual conference 2014. EGPA.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2014). Riksrevisionens rolle i demokratiet og betydningen av ansvarsutkreving. Foredrag i den svenske Riksrevisionen. Den Svenske Riksrevisionen.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2014). Riksrevisjonens rolle i demokratiet og betydningen av ansvarsutkreving. Foredrag for NTL Riksrevisjonen. NTL Riksrevisjonen.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2014). Grunderkvinner er mindre opptatt av vekst. Aftenposten.
Aarvig, Sigurd;Reichborn-Kjennerud, Kristin (2014). Får mest gehør i direktoratene. Dagens medisin.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Jantz, Bastian;Vrangbæk, Karsten (2014). Control and autonomyThe SAIs in Norway, Denmark and Germany as guardians of control of employment services in an NPM-era?. ECPR workshop. European Consortium for Political Research.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Jeppesen, Kim Klarskov (2014). Supreme Audit Institutions’ role in fighting corruptionA comparative study between the Norwegian and the Danish SAI. LAEMOS conference. American and European Meeting on Organization Studies..
Blekastad Almås, Gry;Reichborn-Kjennerud, Kristin;Foss, Per Kristian;Braadland, Thor Egil (2014). Riksrevisjonen vokser. NRK.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2014). Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes penger?. Kommunerevisoren.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2014). Riksrevisjonens umulige oppgave. Stat og styring.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2013). Undervisning i Master i revisjon. Seminar over to dager. Norges Handelshøyskole.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2013). Slitne av kontroll. Byråkrater som kontrolleres oftest blir mest negative. Klassekampen.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Vrangbæk, Karsten;Jantz, Bastian (2013). Control and autonomy– The SAIs in Norway, Denmark and Germany as guardians of control in an NPM-era. Workshop in Potsdam. University of Potsdam.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Vrangbæk, Karsten (2013). Hva er Riksrevisjonens budskap? – en komparativ studie mellom Norge og Danmark innenfor arbeids- og helsefeltet. NEON. Rokkansenteret.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2013). Bidrar Riksrevisjonens kontroll til læring i NAV?. NEON. Rokkansenteret.
Vrangbæk, Karsten;Reichborn-Kjennerud, Kristin (2013). The changing role of the Office of Auditor General as accountability forum in Denmark and Norway. EGPA 2013. Universitetet i Edinburgh.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Vabo, Signy Irene (2013). The State Audit Institutions ability to trigger change in the audited entities. The case of performance audit in Norway. EGPA 2013. Universitetet i Edinburgh.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2013). Hvordan påvirke bedre? Riksrevisjonens bidrag til Stortingets ansvarsutkreving og virksomhetenes forbedringsarbeid. Foredrag. Riksrevisjonen.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Lægreid, Per;Johnsen, Åge (2012). Detaljkontroll bremser nyskapning. Dagens næringsliv.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2012). Er Riksrevisjonens forvaltningsrevisjoner nyttige og hva fører de til?. Bakli, Oddbjørg Sundby, Inger Johanne Botheim, Ingunn (Red.), Ute av kontroll? En artikkelsamling om kontroll og rapportering i staten. -. s. 39-50.
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Marsdal, Magnus (2012). Trengs det 7 offentlige ansatte for å skifte en lyspære?. NRK P2 "EKKO".
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Clemet, Kristin;Aarebrot, Frank (2012). Riksrevisjon og forvaltningsrevisjon. NRK P1 "Her og Nå".
Reichborn-Kjennerud, Kristin;Johnsen, Åge;Lægreid, Per (2012). Er Riksrevisjonen Nyttig?. Klassekampen.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2012). Er forvaltningsrevisjon nyttig?. Stat og styring. Vol. 22.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2012). Institutional control and the importance of the debate. The 10th EES Biennial Conference. The European Evaluation Society.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2012). Er forvaltningsrevisjon nyttig for de reviderte?. Evalueringskonferansen 2012. Norsk Evalueringsforening, Agderforskning, Univers. i Agder.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2012). The content of control and reactions to it – The case of the Norwegian SAI. The 26th conference of the Nordic Sociological Association. University of Iceland.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2012). What impact do State Audit Institutions have?-the case of Norway. The 34th EGPA annual conference. Department of Administration and Organisation Theory.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2012). Riksrevisjonens innflytelse. Om betydningen av kommunikasjon med forvaltningen. Foredrag for Riksrevisjonen. Riksrevisjonen.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2011). The influence of the Auditor General on public administration- the perception of the auditees. EGPA Romania. the National School of Political Studies and Public Administ.
Reichborn-Kjennerud, Kristin (2011). Undersøkelsesdesignens betydning for opplevd nytte av forvaltningsrevisjon. Nasjonal statsviterkonferanse i Bergen. Universitetet i Bergen.
En organisasjon i utvikling. (2014) Andre FoU-resultater 2014
En organisasjon i utvikling. (2014) FoU resultat
Storbyfaktoren. (2016) Rapport 2016:13

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 80 96
Telefon (mobil): +47 926 80 108
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X473

Nettside(r)

Andre kanaler