HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (35) Fagbøker⁄lærebøker (5) Forskningsrapporter (3) Formidling (86)
Kvalvaag, Robert Williams (2018). Rock og religionskritikk. Bruk av religionskritiske rockelåter ved hjelp av en erfaringsbasert tilnærming til religionsundervisning.. Prismet. Vol. 69. doi: http://dx.doi.org/10.5617/pri.6265
Kvalvaag, Robert Williams (2017). "Bare kall meg Lucifer": Fra Baudelaire og Bulgakov til "Sympati for djevelen". DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift.
Kvalvaag, Robert Williams (2016). "Velsignet er Navnet": Leonard Cohen og Nådens bok. Kirke og kultur. Vol. 121. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2016-03-06
Kvalvaag, Robert Williams (2015). Diabolus in musica? : Black Sabbath og betydningen av heavy metal. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. Vol. 27.
Kvalvaag, Robert Williams (2015). "Ya Habibi ya Muhammad": Sami Yusuf og framveksten av en global muslimsk ungdomskultur. Kirke og kultur. Vol. 120.
Kvalvaag, Robert Williams (2015). The Late Great Planet Earth: Bob Dylans apokalyptiske teologi fra 1979 til 1983.. Teologisk Tidsskrift. Vol. 4.
Kvalvaag, Robert (2014). Død, oppstandelse og himmelfart: Bruce Springsteens religiøse billedbruk på The Rising. Knudsen, Jan Sverre Skånland, Marie Strand Trondalen, Gro (Red.), Musikk etter 22. juli. Kapittel 9. s. 189-216. Norges musikkhøgskole.
Kvalvaag, Robert (2011). Profeten som ikke ville være profet. Dylan som budbringer. Botvar, Pål Ketil Aasgaard, Reidar Kvalvaag, Robert (Red.), Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. Kapittel 10. s. 126-144. Dreyer Forlag A/S.
Kvalvaag, Robert (2011). Da Gud kom til Drammen. Bob Dylans første norgeskonserter i 1981. Botvar, Pål Ketil Aasgaard, Reidar Kvalvaag, Robert (Red.), Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. Kapittel 7. s. 95-102. Dreyer Forlag A/S.
Se alle publikasjoner
Kvalvaag, Robert (2011). Yes, I Am a Thief of Thoughts. Tradisjonsbæreren Bob Dylan. Botvar, Pål Ketil Aasgaard, Reidar Kvalvaag, Robert (Red.), Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. Kapittel 2. s. 32-47. Dreyer Forlag A/S.
Botvar, Pål Ketil;Aasgaard, Reidar;Kvalvaag, Robert (2011). Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. ISBN: 978-82-8265-019-9. 247 s. Dreyer Forlag A/S.
Ulstein, Jan Ove;Kvalvaag, Robert (2011). Religion er Guds fiende. Egentlig og uegentlig eksistens i U2s tekst-musikalske univers. ISBN: 978-82-519-2741-3. 22 s. Tapir Akademisk Forlag.
Kvalvaag, Robert (2011). Det ellevte budet. Religion og rock and roll. ISBN: 978-82-7477-493-3. 280 s. Unipub forlag.
Kvalvaag, Robert (2007). Før det harde regnet faller: Den unge Bob Dylans bruk av tema og tekster fra Bibelen. Kirke og kultur. Vol. 112.
Kvalvaag, Robert (2006). Forestill deg en verden uten religion: John Lennon som religionskritiker. Kirke og kultur. Vol. 111.
Kvalvaag, Robert (2006). Hvert menneske har en skatt som venter. Magi og esoterisk spiritualitet i Paulo Coelhos bok Alkymisten. Prismet. Vol. 57.
Kvalvaag, Robert (2006). Born in the USA: Bruce Springsteen og USA som the promised land. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift.
Kvalvaag, Robert (2006). Det guddommelige jeg. En kort innføring i nyreligiøsitet. Neegaard, Gunnar (Red.), Logos og Dharma. Religioner, livssyn og etikk. Kapittel 6. s. 253-274. Fagbokforlaget.
Kvalvaag, Robert (2004). Å avdekke den indre guden: Madonnas postmoderne spiritualitet. Kvalvaag, Robert (Red.), Spor etter Gud i ungdomskulturen. kapittel 4. s. 36-56.
Kvalvaag, Robert (2004). Krishnas Cuisine: Mat i Hare Krishna-bevegelsen. Når Gud bestemmer menyen. Regler om mat og drikke i verdensreligionene. Kapittel 4. s. 217-231.
Kvalvaag, Robert (2004). Spor etter Gud i ungdomskulturen. Kvalvaag, Robert (Red.), Spor etter Gud i ungdomskulturen. Kapittel 1. s. 3-10.
Kvalvaag, Robert (2002). Er det allmennmenneskelig å være religiøs?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. Vol. 14.
Kvalvaag, Robert (2002). Nesjama: Vind, pust, ånd, ikke enten - eller, men både - og. Ung Teologi. Vol. 35.
Kvalvaag, Robert (2002). George Harrison og impulsen fra India. Kirke og kultur. Vol. 107.
Kvalvaag, Robert (2002). Elvis Presley og fortellingen om rockens opprinnelse. Kirke og kultur. Vol. 107.
Kvalvaag, Robert (2002). The Answer is Blowin' in the Wind: Bob Dylan og det guddommelige nærvær i verden. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. Vol. 14.
Kvalvaag, Robert (2001). Det gamle testamente og den guddommelige livspust. Ung Teologi. Vol. 34.
Kvalvaag, Robert (2001). Det strukturalistiske fortellingsunivers. Prismet. Vol. 52.
Kvalvaag, Robert (2001). Myter, rivaliserende fortellinger og transversale identiteter. Prismet. Vol. 52.
Kvalvaag, Robert (2001). Menneskets nye verdighet. Opuscula, Examen Philosophicums småskriftserie.
Kvalvaag, Robert (2000). "Endetidens Budbærer": William Marrion Branhams liv og lære. Tidsskrift for teologi og kirke. Vol. 71.
Kvalvaag, Robert (1998). Barnabasevangeliet og det muslimske synet på Jesus. Norsk Tidsskrift for Misjon. Vol. 4.
Kvalvaag, Robert (1998). Livssynshumanismen i møte med det daimoniske menneske. Norsk Filosofisk Tidsskrift. Vol. 33.
Kvalvaag, Robert (1998). Når nye myter avløser de gamle. Historisk Tidsskrift. Vol. 77.
Neegaard, Gunnar;Jacobsen, Knut A.;Kvalvaag, Robert;Reinvang, Rasmus (2004). Når Gud bestemmer menyen. Regler om mat og drikke i verdensreligionene. ISBN: 82-584-0494-6. 326 s. Yrkeslitteratur as.
Kvalvaag, Robert (2004). Spor etter Gud i ungdomskulturen. ISBN: 82-7712-702-2. 109 s. IKO-Forlaget AS.
Kvalvaag, Robert (2003). Fra Moses til Marley. Det gamle testamentets teologi og virkningshistorie. ISBN: 82-7674-931-3. 224 s. Fagbokforlaget.
Kvalvaag, Robert (2003). Det guddommelige jeg. Nyreligiøsitet og religiøse strømninger i moderne ungdomskultur. ISBN: 82-7674-977-1. 148 s. Fagbokforlaget.
Kvalvaag, Robert;Cryer, Frederick H.;Thompson, Thomas L. (1998). Qumran Between the Old and New Testaments. ISBN: 1-85075-905-7. 398 s. Sheffield Academic Press.
Kvalvaag, Robert (2003). Bergprekenen og Galaterbrevet. ISBN: 82-579-4285-5. 45 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Kvalvaag, Robert (1998). Dybdedykk i den estetiske og religiøse dimensjonen (Etterutdanningskurs for lærere på Bali). 30 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Pape, Nanna Paalgard;Kvalvaag, Robert;Sølvberg, Målfrid (1998). Rapport fra lærerkurset på Bali: dybdedykk i den estetiske og religiøse dimensjonen. ISBN: 82-579-0244-6. 124 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Kvalvaag, Robert Williams (2018). Menneskets diabolske natur (Om Rolling Stones-låten "Sympathy for the Devil").. Vårt land. Vol. 74.
Kvalvaag, Robert Williams;Vaaland, Mattis C. O. (2018). "Vi blir ikke mindre religiøse".. Vårt Land.
Kvalvaag, Robert Williams;Bjørke, Christian Nicolai (2018). David (43) bygget om kjelleren for å spre omstridt budskap: https://www.nrk.no/ostfold/xl/lytter-til-en-dod-_kvakksalver_-hver-dag-1.13940449. nrk.no.
Kvalvaag, Robert Williams;Bjørke, Chrsitan Nicolai (2018). Lytter til en død "kvakksalver" hver dag: https://www.nrk.no/ostfold/xl/lytter-til-en-dod-_kvakksalver_-hver-dag-1.13940449. NRK Østfold.
Kvalvaag, Robert Williams (2017). Vi er underveis (Om musikalen The Book of Mormon).. Vårt land. Vol. 73.
Kvalvaag, Robert Williams;Eidesvik, Simon (2017). Bob Dylan. Poet, protestant, predikant.. Dagen.
Kvalvaag, Robert Williams (2017). Religious education in Norway. Foredrag for staben ved University of Bethlehem.
Kvalvaag, Robert Williams (2017). Bob Dylan: Poet, protestant og predikant. Foredrag. Bjørgvin Kirkeakademi.
Se alle publikasjoner
Kvalvaag, Robert Williams (2017). Rockeartist og vekkelsespredikant (Om Bruce Springsteen). Avisa Vårt land. Vol. 73.
Kvalvaag, Robert Williams;lundh, live (2017). 'En stemme for de stemmeløse' (Om Bruce Springsteen og Bjørnsonprisen).. Vårt Land.
Kvalvaag, Robert Williams (2017). Bob Dylan: Poet, protestant og predikant.. Foredrag i St. Olav Kirkeakademi. St. Olav Kirkeakademi.
Kvalvaag, Robert Williams (2017). Bob Dylan: Poet, protestant og predikant. Lunsjpåfyll. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Kvalvaag, Robert Williams (2017). Bob Dylan: Poet, protestant og predikant.. Lunsjpåfyll. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Kvalvaag, Robert Williams (2016). "Det er en sprekk i alt" (om Leonard Cohen). Vårt land. Vol. 72.
Kvalvaag, Robert Williams (2016). Bob Dylans apokalypse. Vårt land. Vol. 72.
Kvalvaag, Robert Williams (2016). Misvisende religionskritikk i grunnskolen.. Vårt land. Vol. 72.
Lindvåg, Andreas W. H.;Kvalvaag, Robert Williams (2016). KRLE svekkes ikke. Vårt Land.
Kvalvaag, Robert Williams (2015). Det er en brist i alle ting. Leonard Cohen og det knuste hjertets metafysikk.. Kirke og kultur. Vol. 120.
Kvalvaag, Robert Williams (2015). Musikk og islam: Sier ja til sang - men nei til grove tekster.. Vårt Land.
Kvalvaag, Robert Williams (2015). Musikk og islam: Nå kommer de muslimske popstjernene.. Vårt Land.
Kvalvaag, Robert Williams;Schanke, Åge J. (2014). Forkynnelse og det flerkulturelle samfunnet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. Vol. 26.
Kvalvaag, Robert;Fimland, Øystein (2014). Musikken som hjalp oss gjennom det utenkelige. Khrono, HiOA.
Knudsen, Jan Sverre;Kvalvaag, Robert;Fimland, Øystein;Nordstrøm, Wanda Nathalie (2014). Musikken som hjalp oss gjennom det utenkelige. Khrono.
Kvalvaag, Robert;Schanke, Åge J. (2014). Hva menes med "forkynnelse" i RLE?. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. Vol. 26.
Kvalvaag, Robert (2013). "Skal vi kalle det en slange?" Bob Dylan som poet og predikant. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. Vol. 25.
Kvalvaag, Robert;Valen-Sendstad, Ådne;Vegge, Tor (2013). [RLE-faget] må styrkes, ikke endres. Vårt land.
Kvalvaag, Robert (2012). En verden uten religion?. Vårt land. Vol. 68.
Kvalvaag, Robert (2012). Religion og rock and roll: Det ellevte budet. Olavsfestdagene.
Kvalvaag, Robert (2012). Vidtfavnende om den ortodokse kirke. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. Vol. 24.
Kvalvaag, Robert (2012). The Late Great Planet Earth: Bob Dylans apokalyptiske teologi 1979-1983. Forelesningsrekke i idéhistorie. Institutt for filosofi, idé-, kunsthistorie, klassiske språk.
Kvalvaag, Robert (2011). Dylan - fanget av tradisjonene?. Boklansering. Dreyer Forlag.
Aasgaard, Reidar;Kvalvaag, Robert;Botvar, Pål Ketil (2011). Intro. Botvar, Pål Ketil Aasgaard, Reidar Kvalvaag, Robert (Red.), Bob Dylan. Mannen, myten og musikken. Forord. s. 11-13. Dreyer Forlag A/S.
Kvalvaag, Robert (2011). Profet mot sin vilje? Om Bob Dylan som budbringer. Morgenbladet. Vol. 191.
Kvalvaag, Robert (2011). Kirker, predikanter, - og rock and roll?. Lys og Liv. Vol. 77.
Kvalvaag, Robert (2011). Profeten som ikke ville være profet. Dylan som budbringer. Forelesningsrekke i idéhistorie. Institutt for filosofi, idé- kunsthistorie, klassiske språk.
Blystad, Stig-Øyvind O;Kvalvaag, Robert (2011). Rock & pinserull. Korsets Seier.
Kvalvaag, Robert;Lystad, Karina (2011). Religion og rock and roll, i Lydverket, NRK2, torsdag 17.2 2011. NRK Lydverket.
Kvalvaag, Robert (2011). Yes, I Am a Thief of Thoughts: Tradisjonsbæreren Bob Dylan. Forelesningsrekke i idéhistorie. Institutt for filosofi, idé- kunsthistorie, klassiske språk.
Midttun, Lasse;Kvalvaag, Robert (2011). - Og Gud sa "Let it rock"!. Morgenbladet.
Kvalvaag, Robert (2010). Og Gud sa: La det bli rock! Det var i bedehuset Elvis Presley fant rock'n'roll. Dagens næringsliv.
Kvalvaag, Robert (2010). Rock og religion mellom to permer. Sandefjords Blad.
Kvalvaag, Robert (2010). Religion og rock & roll. NRK, Dagsnytt 18.
Lima Braut, Aslak;Kvalvaag, Robert (2009). Uklart religiøst budskap i Jackson-seremoni. Vårt Land.
Kvalvaag, Robert (2008). Elvis Presley og det guddommelige jeg. Vårt land.
Kvalvaag, Robert (2007). Den religiøse Elvis. Vårt land. Vol. 63.
Kvalvaag, Robert (2007). En annen kopp: Brobyggeren Yusuf Islam og ulike syn på musikk i islam. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. Vol. 19.
Kvalvaag, Robert;Nakken, Maria (2007). Hva er det med Harry?. NRK Østlandssendingen.
Kvalvaag, Robert (2007). "En av oss": Å lære om og av religion. Nordisk Fagdidaktisk Konferanse: Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning. Høgskolen i Oslo.
Kvalvaag, Robert (2007). Om rock og religion. Åpen Dag, Høgskolen i Oslo. Høgskolen i Oslo.
Kvalvaag, Robert (2006). Religion, magi og selvutvikling i Harry Potter-bøkene. Foredrag på Deichmanske bibliotek. Deichmanske bibliotek, Grünerløkka.
Kvalvaag, Robert (2005). Fra Babylon til Zion. Bob Marley som frigjøringsteolog. Kirke og kultur. Vol. 1.
Kvalvaag, Robert (2005). Rock, religion og livssyn: Om bruk av rock og populærmusikk i KRL-faget. FoU-dag. Høgskolen i Oslo.
Kvalvaag, Robert (2004). Mystikk og musikk: Van Morrisons åndelige pilegrimsreise. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. Vol. 16.
Kvalvaag, Robert;Helgheim, Helge (2004). Mystikk i sangene. NRK.
Kvalvaag, Robert;Spilde, Ingrid (2004). Potters plass i virkeligheten. forskning.no.
Kvalvaag, Robert (2004). Barn har godt av Harry Potter. Aftenposten.
Kvalvaag, Robert;Halvorsen, Anne Gunn (2004). Den siste sjokkeffekten. Morgenbladet.
Kvalvaag, Robert;Eide, Ola Kåre (2004). Frelse på film. Krigsropet 13/2004.
Kvalvaag, Robert;Nåvik, Margrete (2003). Potter istedenfor Jesus. NRK.
Kvalvaag, Robert;Fagerheim, Hege (2003). Gamle tekster blir som nye. forskning.no.
Kvalvaag, Robert;Lund, Ingrid K. (2003). Når Gandalv blir som Jesus. Aftenposten.
Kvalvaag, Robert;Fagerheim, Hege (2003). Når gamle tekster blir som nye. HiO-Forskning 1/2003.
Kvalvaag, Robert (2002). Til fortellingsdebatten: Respons på Geir Winjes innlegg. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. Vol. 14.
Kvalvaag, Robert;Kjørven, Ole Kolbjørn (2002). Lærerutdanningen svekkes. Vårt land.
Kvalvaag, Robert (2002). KrF og KRL-faget i lærerutdanningen. Vårt land. 1 s.
Kvalvaag, Robert (2002). Når det utrolig viktige ikke er så viktig lenger. Vårt land. 1 s.
Kvalvaag, Robert (2000). Den religiøse dimensjon i rockemusikken. Prismet. Vol. 51.
Kvalvaag, Robert (1999). Jesu liv. Se : et magasin om film, video og lysbilder. Vol. 7. 3 s.
Kvalvaag, Robert (1999). Den religiøse dimensjonen i rockemusikken. Populærvitenskapelige foredrag i religionshistorie. Universitetet i Tromsø.
Kvalvaag, Robert (1998). To nye bøker om religionsdidaktikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. Vol. 10.
Kvalvaag, Robert (1996). Kompetente lærere som forutsetning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 s.
.
.
.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 72 29
Telefon (mobil): +47 977 06 276
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q5006

Samarbeidsrelasjoner

Institutt for Kristen Oppseding (IKO) Institutt for filosofi, idé - og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Det humanistiske fakultet, UiO