HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Robert Salomon

Forsker I

Kort om

Forskningsgrupper

Arbeid, ledelse og mestring

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (15) Forskningsrapporter (9) Formidling (62) OsloMet-publikasjoner (37)
Heen, Hanne;Salomon, Robert H (2018). Noen oppsummerende refleksjoner. Heen, Hanne Salomon, Robert H (Red.), Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. Kapittel 13. s. 262-266. Gyldendal Akademisk.
Heen, Hanne;Salomon, Robert H (2018). Hvordan moderere konflikter?. Heen, Hanne Salomon, Robert H (Red.), Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. kapittel12. s. 236-260. Gyldendal Akademisk.
Heen, Hanne;Salomon, Robert H (2018). Varme og kalde konflikter i arbeidslivet. Innledning. Heen, Hanne Salomon, Robert H (Red.), Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. kapittel 1. s. 15-30. Gyldendal Akademisk.
Heen, Hanne;Salomon, Robert H (2018). Om konflikter og konfliktforløp. Heen, Hanne Salomon, Robert H (Red.), Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. kapittel 2. s. 31-41. Gyldendal Akademisk.
Heen, Hanne;Salomon, Robert H (2018). Varme konflikter i arbeidslivet. Organisatoriske perspektiver og håndteringsmetoder. ISBN: 9788205484542. 272 s. Gyldendal Akademisk.
Breit, Eric;Andreassen, Tone Alm;Salomon, Robert H (2016). Modification of public policies by street-level organisations: An institutional work perspective. Journal of Social Policy. Vol. 45. doi: 10.1017/S0047279416000246
Terjesen, Hans Christoffer Aargaard;Salomon, Robert H (2015). Langsiktig ledelse: Om bærekraftig aldring i arbeidslivet. ISBN: 978-82-02-42667-5. 225 s. Cappelen Damm Akademisk.
Breit, Eric;Salomon, Robert H (2014). Making the technological transition - Citizens' encounters with digital pension services. Social Policy & Administration. doi: 10.1111/spol.12093
Salomon, Robert (2012). Active Ageing in the Nordic Countries. Nordic Journal of Working Life Studies.
Hilsen, Anne Inga;Salomon, Robert (2012). Retirement - Not Necessarily a Farewell to Work Life. Sociologia del Lavoro.
Se alle publikasjoner
Hvid, Helge;Bergholm, Tapio;Gonäs, Lena;Juul, Ida;Kamp, Annette;Karlsson, Jan;Kasvio, Antti;Salomon, Robert;Klemsdal, Lars;Skorstad, Egil Jostein (2011). Nordic working life research - continuity and renewal. Nordic Journal of Working Life Studies. Vol. 1.
Ennals, Richard;Salomon, Robert (2011). Concluding Remarks from the Editors. Ennals, Richard Salomon, Robert (Red.), Older Workers in a Sustainable Society. Kapittel 23. s. 283-287. Peter Lang Publishing Group.
Salomon, Robert;Hilsen, Anne Inga (2011). A Three Phase Perspective on Senior Policies. Ennals, Richard Salomon, Robert (Red.), Older Workers in a Sustainable Society. Kapittel 7. Peter Lang Publishing Group.
Ennals, Richard;Salomon, Robert (2011). Older Workers in a Sustainable Society. ISBN: 9783631614808. 292 s. Peter Lang Publishing Group.
Salomon, Robert (2008). Drømmen og inkludering. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 11.
Terjesen, Hans Christoffer Aargaard;Salomon, Robert H;Bernstrøm, Vilde Hoff (2015). HR-funksjonens rolle i seniorpolitikken.. ISBN: 978-82-7609-365-0. 42 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Breit, Eric;Salomon, Robert H (2015). Kunnskap og informasjon om pensjon - Nye informasjonsrelasjoner mellom borgere og forvaltning i det nye alderspensjonssystemet. ISBN: 978-82-7609-361-2. 57 s. Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.
TERJESEN, Hans Chr. Aa;Svare, Helge;Salomon, Robert H (2014). Terjesen, H., Svare, H. og Salomon, R. (2014): «Etter 1001 natt» Hvordan kan god ledelse bidra til å utsette tidligpensjon i industrien? AFI-FoU 2014. 62 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Heen, Hanne;Salomon, Robert H (2013). Forskning om museer og arkiv. ISBN: 978-82-7081-159-5. 48 s. Fagbokforlaget.
Brøgger, Benedicte;Salomon, Robert H (2013). Å jobbe med arbeidsglede – hva kan virksomheter få ut av det? En kunnskapsstatus. ISBN: 9788276093261. 43 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Terjesen, Hans Chr. Aa;Lau, Bjørn;Salomon, Robert H (2012). ”Er du her, så regner jeg med deg!”. En studie av god ledelse innenfor pleie og omsorg: Hvordan kan utøvelse av ledelse bidra til å forlenge yrkeskarrieren for seniorer i en sektor preget av tidligpensjonering og uførhet?. ISBN: 978-82-7609-317-9. 59 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Salomon, Robert;Wathne, Christin Thea;Holter, Øystein Gullvåg (2003). Omstillinger og sluttvederlag i staten. Erfaringer fra et forprosjekt. ISBN: 82-7609-123-7. 39 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Salomon, Robert (2000). DET FLEKSIBLE ARBEIDSLIVET -utviklingstrekk og synspunkter. 24 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Holter, Øystein Gullvåg;Karlsen, Beate;Salomon, Robert H;Larsen, Tori Norheim;Sørhaug, Tian (1998). Omstillinger i arbeidslivet. ISBN: 8276090842. 262 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Solem, Per Erik;Salomon, Robert H;TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard (2018). Older senior workers in Norway: Does mandatory retirement age matter?. 9. Nordic Working Life Congress.
Salomon, Robert H (2017). Med framtidai vrangstrupen. Når eldre arbeidstakere blir sine verste fiender.. Senter for seniorpolitikks forskerkonferanse. Senter for seniorpolitikk.
Salomon, Robert H;TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard (2017). Hvordan holde på eldre, erfarne sykepleiere?. Sykepleien.
Salomon, Robert H (2017). Dobling i rapportert skolevold. Dagsavisen.
Salomon, Robert H (2017). -LIKER Å FØLGE MED. Dagbladet.
Salomon, Robert H (2017). - Hjelp til å beregne pensjonen. Resten må du finne ut selv. Senter for seniorpolitikk.
Salomon, Robert H (2017). Mindre risikabelt å være industriarbeider. Dagsavisen / ANB.
Salomon, Robert H (2017). Spørres ikke om trakassering. Klassekampen.
Salomon, Robert H (2017). Hvordan holde på eldre erfarne sykepleiere?. Tidsskriftet sykepleien.
Salomon, Robert H (2017). Ledelse og HR i seniorpolitikken. SSPs forskerseminar. Senter for seniorpolitikk.
Se alle publikasjoner
Salomon, Robert H (2017). Kompetanse som forutsetning for arbeidsglede. Hvordan få det til? . Konferansen Arbeidsglede og utvikling i ulike livsfaser. Fagforbundet.
Salomon, Robert H (2017). Livslang læring for arbeidstakere og arbeidsgivere. Frokostseminar. Arbeidstilsynet.
Salomon, Robert H (2017). Langsiktig ledelse for et langt arbeidsliv. Seniorseminar. Helseforetaket Vestre viken.
Salomon, Robert H (2017). HR og seniorpolitikk. NTLs konferanse om HR. NTL.
Salomon, Robert H (2017). Pensjonskunnskap i den digitale verden.. Pensjonsforums jubileumskonferanse. Pensjonsforum.
Salomon, Robert H (2016). Flere eldre jobber i finansnæringen. Finansfokus.
Salomon, Robert H;TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard (2016). Seniorene kan redde de langsiktige lederne. seniorpolitikk.no.
Salomon, Robert H (2016). - Tøft for dem som er igjen. Dagbladet.
Salomon, Robert H (2016). Arbeidsrettssaker i kø. NRK.
Salomon, Robert H (2016). Rapport: Sladder lønner seg på jobben. NRK.
Salomon, Robert H (2016). Framtidas arbeidsliv. Dagbladet.
Salomon, Robert H (2016). Jeg kommer til å henge på deg 24/7. Jeg kan garantere deg at du kommer til å sykmelde deg, for dette kommer du ikke til å få til. Det nye arbeidslivet.. Dagbladet.
Salomon, Robert H (2016). Arbeidsnarkomane har oftere ADHD: ny norsk studie med overraskende funn. VG.
Salomon, Robert H (2016). Derfor vil vi jobbe lenge. Dagbladet.
Salomon, Robert H (2016). Å jobbe med arbeidsglede. Foredrag. Nordea Bank Norge ASA.
Salomon, Robert H (2016). Eldre i arbeid - langsiktig ledelse. Videreutdanning. Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI.
Salomon, Robert H (2016). Foredrag. IA-frokostmøte.
Salomon, Robert H (2016). Arbeidsmiljøet som drivkraft i fremtidens arbeidsliv. Arbeidsmiljøkongress 2016.
Salomon, Robert H (2016). Foredrag. Dagskonferanse NAV Arbeidslivssenter i Oslo.
Salomon, Robert H (2016). Active Ageing: From Focus on Health and Workability to Focus on Resources, Working Environment, Management and Motivation.. The Eighth Nordic Working Life conference. University of Tampere.
Salomon, Robert H (2016). On Cooling the Mark out in a Digtal World. The Eighth Nordic Working Life Conference. University of Tampere.
Salomon, Robert H (2015). Undervisning Politihøgskolens forskningsavdeling. Seminar. Politihøgskolen.
Salomon, Robert H (2015). Innlegg Ledernettverk om arbeidsglede. Ledernettverk om arbeidsglede. Naturviterne.
Salomon, Robert H (2015). - Kvifor er me negative til kollegaane våre?. NRK radio. Kveldsåpent.
Salomon, Robert H (2015). Ny undersøkelse: Ja, vi vil jobbe til vi er 72. VG.
Salomon, Robert H (2015). Tøft arbeidsmarked for de eldre.
Salomon, Robert H (2015). Arbeidsledigheten blant eldre skyter i været. VG.
Salomon, Robert H (2015). Globaliseringen har bremset opp. Ukavisen Ledelse.
Salomon, Robert H (2015). De supre seniorene - HAUGESUNDS AVIS MENER. Haugesunds Avis.
Salomon, Robert H (2015). Arbeidsglede og jobbengasjement.. Arbeidervern.
Salomon, Robert H (2014). Noen jobber vil forsvinne – her er framtidas jobber. Dagbladet.
Salomon, Robert H (2014). – Ikke si opp jobben hvis du er over 50 år. NRK.
Salomon, Robert H (2014). Gamle ingeniører er populære. NRK.
Salomon, Robert H (2014). Mestrer ikke jobben. P4.
Salomon, Robert H;TERJESEN, Hans Christoffer Aargaard (2014). Eldre arbeidstakere er en særdeles viktig ressurs for norsk arbeidsliv. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Salomon, Robert H (2014). Her er framtidas jobber. Dagbladet.
Salomon, Robert H (2014). Strekker ikke til på jobb. Dagbladet.
Salomon, Robert H (2014). Riktige og viktige signaler. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Salomon, Robert H (2014). Foredrag på seminar: Sen karriere. Seminar sen karriere. Løten Kommune.
Salomon, Robert H (2014). «Å jobbe med arbeidsglede». Undervisning for utdanningsforbundet.
Salomon, Robert H (2014). Undervisning Frokostseminar Partnerforum. Frokostseminar Partnerforum (Partnerforum er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og partnere i statlig forvaltning).. Universitetet i Oslo.
Salomon, Robert H (2014). Hva skal til for å styrke arbeidsglede og jobbengasjement?. Verneombudets dag. HMS-tinget. Sunne organisasjoner.
Salomon, Robert H (2014). Senkarriere i arbeidslivet. Semibnar for kommuneansatte. Løten kommune.
Salomon, Robert H (2014). Age diversity Management in Working Life. The 7th Nordic Working Life Conference. Gøteborg Universitet.
Salomon, Robert H (2014). Solidaritetens många ansikten. Tretton texter om arbetsliv och omvärd. Arbetsmarknad & Arbetsliv. Vol. 20.
Salomon, Robert H (2012). Har det helt sjef på jobben. Ukeavisen Ledelse.
Heen, Hanne;Salomon, Robert H (2012). Organisasjonsutvikling ved Norsk industriarbeidermuseum. Organisasjonsutvikling ved Norsk industriarbeidermuseum. Arbeidsforskningsinstituttet og Norsk industriarbeidermuseum.
Hilsen, Anne Inga;Salomon, Robert (2011). Retirement - not necessarily a farewell to work life. 10th Conference of the European Sociological Association.
Ennals, Richard;Salomon, Robert (2011). Editors Introduction. Ennals, Richard Salomon, Robert (Red.), Older Workers in a Sustainable Society. Innledning. s. 11-12. Peter Lang Publishing Group.
Salomon, Robert (2010). Og så fusjonerer vi!. Museumsnytt.
Salomon, Robert (2010). HR personnel and Social Scientists as evil judges. Some Challenges in Conflict mapping and mediation in Working Life. IIRA European Conference 2010.
Omstillinger i arbeidslivet. (1998) Skriftserie nr. 3
Det fleksible arbeidslivet. (2000) AFI Notat 2000:2
Se alle publikasjoner
«Etter 1001 natt…». (2014) AFI Rapport 2014:7
Editors Introduction. (2011) Artikkel 2011

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 481 05 497
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X473