meny
søk
English

Roy Krøvel

Professor

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (40) Fagbøker⁄lærebøker (4) Forskningsrapporter (8) Formidling (158)
Krøvel, Roy (2016). Global and Local Journalism and the Norwegian Collective Imagination of “Post-Conflict” Colombia. Orgeret, Kristin Tayeebwa, William (Red.), Journalism in conflict and post conflict conditions. Worldwide perspectives. 8. s. 147-168. Nordicom.
Krøvel, Roy Gunnar (2016). Fighting strategic homophobia in football. Soccer & Society. Vol. 17. doi: 10.1080/14660970.2015.1100437
Krøvel, Roy (2016). Becoming Journalists. From Engaged to Balanced or from Balanced to Engaged?. Hovden, Jan Fredrik Nygren, Gunnar Zilliacus-Tikkanen, Henrika (Red.), Becoming a Journalist: Journalism Education in the Nordic Countries. Kapittel 16. s. 257-270. Nordicom.
Krøvel, Roy (2015). Where Did Nature Go? Is the Ecological Crisis Perceptible within the Current Theoretical Frameworks of Journalism Research?. Maxwell, Richard Raundalen, Jon Vestberg, Nina Lager (Red.), Media and the ecological crisis. Chapter 8. Routledge.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Fred som dialog? Korleis kan dei sosiale rørslene skape eit alternativ?. Samtiden.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Los imaginarios noruegos de paz y América Latina. Bull, Benedicte (Red.), Pensamiento social noruego sobre América Latina. Capitulo 4. s. 89-114.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Frilyndte bondeanarkistar og puritansk reaksjon. Pressehistorisk tidsskrift.
Eide, Elisabeth;Krøvel, Roy;Knudsen, Anders Marius (2014). Transnational orientations in a global media landscape: Youth, media, war and conflict. Conflict & Communication Online. Vol. 13.
Krøvel, Roy;Nystuen, Frode (2014). Verden i nasjonal valgkamp NGO-perspektiver. Eide, Elisabeth Elgesem, Dag Gloppen, Siri Rakner, Lise (Red.), Klima, medier og politikk. Kapittel 7. s. 119-134. Abstrakt forlag.
Krøvel, Roy (2014). Solidarity Matters—Global Solidarity, Revolution and Indigenous Peoples in Latin America. Miller, Toby (Red.), The Routledge Companion to Global Popular Culture. Chapter 36. Routledge.
Se alle publikasjoner
Krøvel, Roy (2014). Insurgency in the Age of the Internet. The Case of the Zapatistas. Fahlenbrach, Kathrin Sivertsen, Erling Werenskjold, Rolf (Red.), Media and Revolt. Strategies and Performances from the 1960's to the Present. Chapter 20. s. 351-365. Berghahn Books.
Orgeret, Kristin;Krøvel, Roy Gunnar (2013). Fredskorpset. ISBN: 9788253036199. 281 s. Pax Forlag.
Krøvel, Roy (2013). Revisiting social and deep ecology in the light of global warming. Anarchist Studies. Vol. 21.
Krøvel, Roy (2013). The Role of Conflict in Producing Alternative Social Imaginations of the Future. M/C Journal. Vol. 16. 9 s.
Krøvel, Roy (2013). Solidaritet og revolusjon i Nicaragua. Orgeret, Kristin Krøvel, Roy Gunnar (Red.), Fredskorpset. Kapittel 7. s. 111-144. Pax Forlag.
Krøvel, Roy (2013). — Vel, vel, og god tur, då!. Orgeret, Kristin Krøvel, Roy Gunnar (Red.), Fredskorpset. kapittel 2. s. 40-69. Pax Forlag.
Orgeret, Kristin;Krøvel, Roy Gunnar;Ytterstad, Andreas (2012). Objectivity and Advocacy in Global Warming Journalism. Scientific Knowledge, Local Experiences and Concern Among Students in Nicaragua, Nepal and Bangladesh. Asia Pacific Media Educator. Vol. 22. doi: 10.1177/1326365X1202200103
Krøvel, Roy Gunnar (2012). New media and identity among fans of a Norwegian football club. First Monday. Vol. 17.
Krøvel, Roy Gunnar;Orgeret, Kristin (2012). Historier om verden. ISBN: 9788271473617. 219 s. IJ-forlaget.
Krøvel, Roy Gunnar (2012). An explorative study of wiki as a teaching resource for students of journalism. Digital Culture and Education. Vol. 4.
Krøvel, Roy Gunnar;Roksvold, Thore Aksel (2012). We Love to Hate Each Other. Mediated Football Fan Culture. ISBN: 978-91-86523-35-0. 324 s. Nordicom.
Krøvel, Roy Gunnar (2012). Communicating in Search of Understanding. A Case Study of Fans, Supporters and Islam. Krøvel, Roy Gunnar Roksvold, Thore Aksel (Red.), We Love to Hate Each Other. Mediated Football Fan Culture. 12. s. 249-262. Nordicom.
Krøvel, Roy Gunnar (2012). SETTING THE AGENDA ON ENVIRONMENTAL NEWS IN NORWAY NGOs and newspapers. Journalism Studies. Vol. 13. doi: 10.1080/1461670X.2011.646402
Krøvel, Roy Gunnar (2011). From indios to indígenas: guerrilla perspectives on indigenous peoples and repression in Mexico, Guatemala and Nicaragua. Interface: a journal for and about social movements. Vol. 3.
Krøvel, Roy Gunnar (2011). Krigen som ikkje let seg vinne. Minerva. Vol. 67.
Krøvel, Roy Gunnar (2011). Journalistic Narratives of Success and Failure at the Bali Climate Change Conference in 2007. Intercultural Communication Studies. Vol. XX.
Krøvel, Roy Gunnar (2011). Alternative journalism and the relationship between guerrillas and indigenous peoples in Latin America. Interface: a journal for and about social movements. Vol. 3.
Krøvel, Roy Gunnar (2011). "Fighting superior military power in Chiapas, Mexico: Celebrity activism and its limitations. " i Transnational Celebrity Activism in Global Politics Changing the World?. ISBN: 9781841503493. 18 s. Intellect Ltd..
Krøvel, Roy (2011). The War in Chiapas: The Fall and Rise of Independent Journalism in Alec Charles and Gavin Stewart (eds.): The End of Journalism. News in the Twenty-First Century. ISBN: 978-3-0343-0261-6. 10 s. Peter Lang Publishing Group.
Krøvel, Roy (2011). A symbiotic relationship: Norwegian diplomacy and Norwegian journalism on war and peace in Guatemala. Conflict & Communication Online. Vol. 10. 9 s.
Krøvel, Roy (2010). Anarchism, The Zapatistas and the Global Solidarity Movement. Global Discourse: A Developmental Journal of Research in Politics and International Relations. Vol. 1. 22 s.
Krøvel, Roy (2009). Norge skaper seg en plass i verden : journalistikken og fredsdiplomatiet. Eide, Elisabeth Simonsen, Anne Hege (Red.), Dekke verden! Lærebok i utenriksjournalistikk. Kapittel. s. 55-73. IJ-forlaget.
Krøvel, Roy (2009). Solidarity and Intercultural Communication in Chiapas, Mexico. Intercultural Communication Studies. Vol. 18.
Krøvel, Roy (2008). Krigen i Chiapas, Mexico: Revansj for den kritiske journalistikken på nett. Ottosen, Rune Krumsvik, Arne Håskjold (Red.), Journalistikk i en digital hverdag. Kapittel 15. s. 208-218. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Krøvel, Roy (2007). Da Diez de Abril kom til verden - og menneskerettighetene kom til Diez de Abril. Internasjonal Politikk. Vol. 65.
Krøvel, Roy Gunnar (2003). Kokainkrigen. 196 s. Tapir Akademisk Forlag.
Krøvel, Roy (2002). Hva skjedde med fredsforhandlingene i Colombia?. Internasjonal Politikk.
Krøvel, Roy (2000). Norge og freden i Guatemala. Internasjonal Politikk.
Krøvel, Roy Gunnar;Orgeret, Kristin Skare (2012). Historier om verden. ISBN: 978-82-7147-361-7. 219 s. IJ-forlaget.
Krøvel, Roy (2003). Kokainkrigen - 20 år av en velsignet forbannelse. ISBN: 9788251919081. 260 s. Fagbokforlaget.
Krøvel, Roy (1999). Ryggsekkjournalister og digitale informasjonskrigere. ISBN: 9788243001343. 316 s. Spartacus.
Krøvel, Roy (1998). Svart hvitt i farger - seks historier om opprør. ISBN: 9788243001077. 198 s. Spartacus.
Krøvel, Roy Gunnar (2012). Den fyrste gongen eg vitja zapatistane i Chiapas. 2 s. Latin-Amerikagruppene i Norge.
Krøvel, Roy Gunnar (2011). RORGenes ”fotavtrykk” i media. 87 s. RORG-samarbeidet.
Krøvel, Roy (2009). En gjennomgang av Utviklingsfondets mediearbeid. 18 s. Utviklingsfondet.
Krøvel, Roy (2009). Rapport Evaluering av Ungdomsbevilgningen Nord Sør. 36 s. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.
Krøvel, Roy (2008). Evaluering av nettsidene til Utviklingsfondet. 12 s. Utviklingsfondet.
Krøvel, Roy (2008). En gjennomgang av ulike muligheter for å organisere en nasjonal solidaritetskampanje blant studenter og akademisk ansatte ved universiteter og høgskoler i Norge. 11 s. Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond.
Krøvel, Roy (2007). Lessons learned from the Norcoop supported development cooperation activities in Central America 1998-2006. 40 s. Norges Vel.
Krøvel, Roy Gunnar;Hernæs, Per Oluf (2006). Fra gerilja til globale solidaritetsnettverk i Chiapas, Mexico. ISBN: 82-471-8170-3. 323 s. NTNU.
Krøvel, Roy (2016). Noreg i Latin-Amerika. Ei historie.. Brigadeseminar. Latin-Amerikagruppene i Norge.
Knudsen, Anders Graver;Krøvel, Roy (2016). En ekte supporters karbonavtrykk.Hva koster fotballentusiasmen for miljøet?. Dagsavisen - Nye Meninger.
Knudsen, Anders Graver;Krøvel, Roy (2016). Konferansepresentasjon: Greening Sports Journalism and Sports Journalism Studies. Sesjon: Linking Sports, Media and Sporting Events to Culture and Environment. IAMCR.
Krøvel, Roy (2016). Kan humaniora lære oss noko om «utvikling»?. Bistandsaktuelt.
Krøvel, Roy (2016). - Ser i forskjellige retninger. Vårt Land.
Krøvel, Roy (2016). Ei fantastisk god historie. Klassekampen.
Krøvel, Roy;Eide, Elisabeth;Arne, Jensen;Gedde-Dahl, Siri;John, Lloyd (2016). What can be done to improve the conditions for investigative journalism?​. Conference 2016: MAKING TRANSPARENCY POSSIBLE. Publish What You Pay Norway og HiOA.
Krøvel, Roy;Sæther, Steinar Andreas;Bull, Benedicte;Wiig, Henrik;McNeish, John-Andrew;Marsteintredet, Leiv;García-Godos, Jemima;Marin Rios, Diego Fernando (2016). Hvor demokratiske er fredsavtaler?. Ordstyrar. Hvor demokratiske er fredsavtaler? Frokostseminar og diskusjon med utgangspunkt i den colombianske fredsavtalen og Nobels fredspris til president Santos.. HiOA.
Krøvel, Roy (2016). Journalist i Guatemala i 90-åra.. Bokbadet om Guatemala. Deichman bibliotek på Tøyen, Oslo.
Krøvel, Roy (2016). Peace processes in Guatemala og Colombia. frokostmøte Guatemala og Colombia. Norlarnet.
Se alle publikasjoner
Krøvel, Roy (2016). Questioning the language of development policy. Session Chair. the NFU Conference 2016: Beyond North and South: Constructing Global Governance for the 21st Century. NFU, UiO, SUM.
Krøvel, Roy (2016). Contributing to better practices in safety education for journalism students. Dealing with potential traumatic experiences in conflict- and war situations. Best practice in teaching conflict, war and peace journalism. HiOA.
Krøvel, Roy (2016). Charla oficial de la graduacion. Conferencia de la maestra de comunicacion intercultural. Red de universidades indigenas y comunitarias de Abya Yala.
Krøvel, Roy;Andreas, Hætta (2016). Samba, fotball, gerilja, jordskjelv eller ingenting? Norsk journalistikk om Latin-Amerika. The 3rd NorLARNet conference. Universitetet i Bergen.
Krøvel, Roy (2016). Sport, Media and Ecology. The 2016 conference of the International Association for Media and Communication Research -IAMCR. International Association for Media and Communication Resear.
Krøvel, Roy (2016). THE FAN CAN: THE MEDIA AND FOOTBALL SUPPORTER COMMUNITIES AS ENABLERS OF MULTICULTURAL ENVIRONMENTS. 21st Annual Congress of the European College of Sport Science. Congress of the European College of Sport Scienc.
Krøvel, Roy (2016). Knowledge for Development. NORHED-conference. Knowledge for Development.. Norad og HiOA.
Krøvel, Roy (2016). Violence Against Indigenous Journalists in Colombia and Latin America. UNESCO Research Conference on Safety of Journalists. University of Helsinki.
Krøvel, Roy (2016). 20 år sidan fredsavtalen i Guatemala - før ein ny avtale i Colombia. Colombiaforum marker 20 år siden fredsavtalen i Guatemala - fredsavtalen mellom partene i Colombia etter planen skal signeres i år. Colombiaforum.
Krøvel, Roy (2016). Introduksjon om Mexico og narkokrigen.. Human Rights Human Wrongs - Cartel Land. Human Rights Human Wrongs.
Krøvel, Roy (2016). Guatemala frå kuppet (1954) til i dag. Guatemala i dag. Latin-Amerikagruppene i Norge.
Krøvel, Roy (2016). Autonomia #1. radiOrakel.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Radioresepsjonen, Cartel Land. NRK Radio.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Narkokrigen i Mexico. TV2.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Derfor er det avgjørende for NRK å samle folket rundt ski-VM. Romsdals Budstikke.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Pressen knebles av narkomiljøene. Journalen.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Er narkokrigen i Mexico det nye Colombia – eller er det mye verre?. TV2.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Eit forsvar for Bistandsaktuelt. Bistandsaktuelt.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Herfraprøver NRK å samle VM-folket. Aftenposten.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Derfor er VM avgjørende for NRKs posisjon. Bergens Tidende.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Bistandsaktuelt bør ikke legges ned!. Aftenposten.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Los medios de comunicacion y el pueblo Sami - una historia. Pueblos indigenas y medios de comunicacon. Universidad de Cauca Popayan.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Opprør mot religiøs puritanisme i Vestmannen 1887. Media og religiøse minoriteter. Pressehistorisk forening.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Greening Sports - perspectives from ecophilosophy. 20th Annual ECSS Congress. Malmø University.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Pueblos indigenas y movimientos armados en America Latina. Intercultural communication and education. University of the Autonomous Regions of the Nicaraguan Carib.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Matlaus, Garborg, Steinsvik og Dybfest – episodar frå ca.1887 - 1894. Folk & Røvere.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Stø dei lokale anarkopønkarane (og sandinistane i Nicaragua). Folk & Røvere.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Claudio Lomnitz, The Return of Comrade Ricardo Flores Magon. Anarchist Studies. Vol. 23. 1 s.
Krøvel, Roy Gunnar (2015). Clifton Ross and Marcy Rein (eds.), Until the Rulers Obey: Voices from Latin American Social Movements. Anarchist Studies. Vol. 23. 1 s.
Krøvel, Roy (2014). Kvifor skal me lure folk til å tru at me kan måle at bistand verkar?. Bistandsaktuelt.
Krøvel, Roy (2014). NORAD og evaluering av utdanningsbistanden. NORAD og evaluering av utdanningsbistanden. Dialog, LUI, HiOA.
Krøvel, Roy (2014). Zapatistene, 20 år senere - Hva kan norske aktivister lære?. Norges sosiale forum - Globaliseringskonferansen 2014. Norges sosiale forum.
Krøvel, Roy (2014). NMBU Ås foredrag om zapatistane. Zapatistane og rettvis handel.
Krøvel, Roy (2014). “Maximum Classless Diversity”: Anarchist perspectives on indigenous movements.. Anarchist Studies Network 3rd International Conference. Loughborough University.
Krøvel, Roy (2014). Temamøte: Måler vi oss opp i et hjørne?. Temamøte: Måler vi oss opp i et hjørne?. Bistandstorget.
Krøvel, Roy (2014). CRIC, urfolksrettigheter og fredsprosessen i Colombia. Urfolksrettigheter i Colombia. SAIH og Institutt for journalistikk og mediefag.
Krøvel, Roy (2014). Autoritære regimer, solidaritetsarbeid og aktivisme. LatinAmerika. Vol. 19.
Krøvel, Roy (2014). Pasienten lyt lære seg å tåle såpass?. Møre..
Krøvel, Roy;Orgeret, Kristin Skare (2013). Ufruktbart fra Norad. Dagsavisen - Nye Meninger.
Krøvel, Roy (2013). Pressefridom i Mexico. NRK.
Krøvel, Roy (2013). Kjeldekritikk og fotballjournalistikk.
Krøvel, Roy (2013). Kulturnytt. NRK.
Krøvel, Roy (2013). Kan teikne eit falskt bilete. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Krøvel, Roy (2013). Mener Skarsfjords mediefri er en uheldig trend. Bergens Tidende.
Krøvel, Roy (2013). Innleiing. Orgeret, Kristin Krøvel, Roy Gunnar (Red.), Fredskorpset. Innledning. s. 7-22. Pax Forlag.
Krøvel, Roy (2013). Solidaridad - perspectivas criticas. Scientific seminar. URACCAN.
Krøvel, Roy (2013). Critical perspectives on solidarity. Nordic Latin American Research Network's 7th Conference. NORLARNET.
Krøvel, Roy (2013). My imagined community is somewhere else – fans, followers, local lads and sources of social resilience. CSFC Seminar Series. Centre for the Study of Football and its Communities (CSFC)..
Krøvel, Roy (2013). The new idols. IAMCR Conference 2013. The International Association for Media and Communication Re.
Krøvel, Roy (2013). Why is it so difficult? Homophobia and football. The 2nd annual Football and Community conference. Manchester Metropolitan University.
Krøvel, Roy (2013). Employing QCA from critical realist and deep ecology perspectives. Challenging Communication Research. International Communication Association.
Krøvel, Roy (2013). A role for journalism education in global warming journalism?. Renewing Journalism through Education. World Journalism Education Congress.
McNeish, John-Andrew;Leer, Lars;Krøvel, Roy Gunnar;Nymark, Johannes Andreas;Gloppen, Siri;Leifsen, Esben;Bull, Benedicte;García-Godos, Jemima;Aguilar-Støen, Mariel;Braathen, Einar;Bye, Vegard;Hauge, Wenche Iren;Haarstad, Håvard;Guzman-Gallegos, Maria A;Sønneland, Anne Margrethe;Fuentes, Daniela Orge;Helgesen, Arnhild;Hirsch, Cecilie Karina Von;Bjune, Maren (2013). Menneskerettighetene er udelelige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Orgeret, Kristin;Krøvel, Roy Gunnar (2013). Det uventede skjer når mennesker møtes. Dagsavisen.
Krøvel, Roy Gunnar (2012). Skilnaden på journalistikk og forsking :. Norsk Medietidsskrift. Vol. 19.
Krøvel, Roy Gunnar;Eide, Elisabeth;Knudsen, Anders Marius (2012). Transnational orientations in a global landscape; Youth, media, war and conflict. Digital Crossroads, Media, Migration and Diaspora in a Transnational Perspective. Utrecht Univeristy.
Krøvel, Roy Gunnar (2012). Kva har me lært?. Latinamerikanske løsninger. Latin-Amerikaboken2012. Kapittel.
Krøvel, Roy Gunnar (2012). Kva vil geriljaorganisasjonene med journalistane?. Krøvel, Roy Gunnar Orgeret, Kristin (Red.), Historier om verden. Kapittel. s. 73-79. IJ-forlaget.
Krøvel, Roy Gunnar;Orgeret, Kristin (2012). Innledning. Verden der ute. Krøvel, Roy Gunnar Orgeret, Kristin (Red.), Historier om verden. Kapittel. s. 11-20. IJ-forlaget.
Krøvel, Roy Gunnar (2012). LAG i Nicaragua - historisk perspektiv. Diskusjon om LAG og brigadane. Latin-Amerikagruppene i Norge.
Krøvel, Roy Gunnar;Orgeret, Kristin (2012). Fredskorpset - perspektiv på historia. Fredskorpset - perspektiv på historia. Fredskorpset.
Krøvel, Roy Gunnar (2012). Bookchin vs. Næss in light of Global Warming. Climate Crossroads.
Krøvel, Roy Gunnar (2012). Theory for intercultural communication studies. Vitenskapsteoretisk seminar. URACCAN.
Krøvel, Roy Gunnar (2012). Norway’s 19th century nationalist anarchists. 2nd ASN Conference: “Making Connections”.
Krøvel, Roy Gunnar (2012). Journalistikk og forsking. Masterseminar. Høgskulen i Volda.
Krøvel, Roy Gunnar (2012). Transnational orientations in a global landscape Youth, media, war and conflict. Digital Crossroads: Media, Migration and Diaspora in a Transnational Perspective.
Krøvel, Roy Gunnar (2012). Followers, fans, supporters and flaneurs engaging with equality and diversity. footballcommunities2012 ~ One day symposium. Manchester Metropolitan University.
Krøvel, Roy Gunnar (2012). Fredskorpset 50 år. Fredskorpset fyller 50 år. Fredskorpset.
Krøvel, Roy Gunnar (2012). Journalistikk i krig. Fagdag. Horten videregående skole.
Krøvel, Roy Gunnar (2012). Urfolk og gerilja i Latin-Amerika. Brigadekurs. Latin-Amerikagruppene i Norge.
Orgeret, Kristin;Krøvel, Roy Gunnar (2012). Etterord. Krøvel, Roy Gunnar Orgeret, Kristin (Red.), Historier om verden. Kapittel. s. 209-215. IJ-forlaget.
Roksvold, Thore Aksel;Krøvel, Roy Gunnar (2012). Acknowledgements. Krøvel, Roy Gunnar Roksvold, Thore Aksel (Red.), We Love to Hate Each Other. Mediated Football Fan Culture. Forord. s. 7-8. Nordicom.
Roksvold, Thore Aksel;Krøvel, Roy Gunnar (2012). Introduction. Krøvel, Roy Gunnar Roksvold, Thore Aksel (Red.), We Love to Hate Each Other. Mediated Football Fan Culture. Introduction. s. 9-24. Nordicom.
Krøvel, Roy Gunnar (2011). The study of Media, Football and Fans. Theoretical perspectives. IAMCR 2011 Istanbul. IAMCR.
Krøvel, Roy Gunnar (2011). Intention, meaning, interpretation and hermeneutics in Mike Hulme’s "Why We Disagree on Climate Change" International Association for Critical Realism, Oslo, September 2011. The 2011 IACR Annual Conference. International Association for Critical Realism.
Krøvel, Roy Gunnar (2011). Bookchin vs. Næss: Challenges posed by Global Warming to Social Ecology. Confronting the Global. University of Warwick.
Krøvel, Roy Gunnar (2011). Norwegian journalists and NGOs: Representing the South and “the other” in journalism. XVII International Conference of the International Association of Intercultural Communication Studies (IAICS): We and the Others in Intercultural Communication. Challenges and Possibilities of a Common Space. International Association of Intercultural Communication Stu.
Krøvel, Roy Gunnar (2011). Alternative journalism and the relationship between guerrillas and indigenous peoples in Latin America Manchester Metropolitan University 18-20 April 2011. ALTERNATIVE FUTURES and POPULAR PROTEST 16th International Conference. Manchester Metropolitan University.
Krøvel, Roy Gunnar (2011). Latinamerikansk geriljahistorie. Seminar om Mellom-Amerika. Latin-Amerikagruppene i Norge.
Krøvel, Roy Gunnar (2011). Protest på arkivet. Protest på arkivet. Arkivsenteret på Dora.
Krøvel, Roy Gunnar (2011). Innleiing mm. årsmøte. Årsmøte. Latin-Amerikagruppene i Norge.
Krøvel, Roy Gunnar (2011). Medienes dekning av Latin-amerika. Debattmøte. Studentersamfu­ndet.
Krøvel, Roy (2010). Latin-Amerika i norsk utenriksjournalistikk. Latin-Amerika i norsk utenriksjournalistikk. Internasjonal reporter.
Krøvel, Roy (2010). Wikipedia og journalistikk. RORG-samarbeidets Wikipediasamling, torsdag 23. september 2010. RORG-samarbeidet.
Krøvel, Roy (2010). Reporting “terrorism” in Central America. Global Media and the ‘War on Terror’: an international conference. Communication and Media Research Institute (CAMRI).
Krøvel, Roy (2010). Norwegian football fans and Islam. International Association for Media and Communication Research Conference. IAMCR.
Krøvel, Roy (2010). Evaluating cross cultural learning experiences in journalism education. World Journalism Education Congress. World Journalism Education Council.
Krøvel, Roy (2010). Paper: Anarchism, the Zapatistas and the global solidarity movement. ‘Anarchism and World Politics’ The International Politics Research Group, University of Bristol, June 17th-18th, 2010.. The International Politics Research Group,.
Krøvel, Roy (2010). IT and new media in higher education. seminar med Hogeschool van Amsterdam. Høgskolen i Oslo.
Krøvel, Roy (2010). "I media, men ikke for enhver pris". "I media, men ikke for enhver pris". RORG-samarbeidet.
Krøvel, Roy (2010). Comunicacion intercultural. URACCAN. URACCAN.
Krøvel, Roy (2010). Kokainkrigen i Mexico. TV2 Nyhetskanalen.
Krøvel, Roy (2010). Narkokrigen tiltar foran guvernørvalg i Mexico. nrk.no.
Krøvel, Roy (2010). Varslar narko-oppgjer på twitter. NRK.
Krøvel, Roy (2010). Kveldsåpent NRK P1. Kveldsåpent NRK P1.
Krøvel, Roy (2010). – Teknologisk analfabetisme blant norske journalister. Teknisk Ukeblad.
Krøvel, Roy (2010). Narkokrigen tiltar foran guvernørvalg i Mexico. NTB.
Krøvel, Roy (2009). Utviklingsfondet i media. Seminar. Utviklingsfondet.
Krøvel, Roy (2009). - Fleksibel identitet. Klassekampen.
Krøvel, Roy (2009). From “indios” to “indígenas”: Guerrilla perspectives on indigenous peoples in Chiapas, Guatemala, El Salvador and Nicaragua. The First Norwegian Latin America Research Conference. University of Oslo.
Krøvel, Roy (2009). Setting the agenda on environmental news in Norway: NGOs and newspapers. Global Dialogue Conference 2009, "Responsibility Across Borders? Climate Change as Challenge for Intercultural Inquiry on Values".. Aarhus University.
Krøvel, Roy (2009). A Symbiotic Relationship: Norwegian Diplomacy and Norwegian Journalism on War and Peace in Guatemala. International Association for Media and Communication Research Conference 2009,. IAMCR.
Krøvel, Roy (2009). - You must be a “trønder”. New media and identity among fans of a Norwegian football club. 14th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS), .. European College of Sport Science.
Krøvel, Roy (2009). Latin-Amerika i norske medier. Ulandsseminaret. SAIH og SUM.
Krøvel, Roy (2008). Forelesninger om journalistiske metoder på seminar arrangert av Latin-Amerikagruppene i Norge. Seminar om Latin-Amerika. Latin-Amerikagruppene i Norge.
Krøvel, Roy (2008). Den romantiske indianer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Krøvel, Roy (2008). Historien til Farc. Klassekampen.
Krøvel, Roy (2008). Da freding av regnskog førte til krig. Norsk Skogbruk.
Krøvel, Roy (2008). Har NRK et selvstandig ansvar for å sjekke sine kilder?. Verdensmagasinet X.
Krøvel, Roy (2008). - For tidlig å skrive FARC-geriljaens nekrolog. Bergens Tidend.
Krøvel, Roy (2008). Befridd etter seks år. Klassekampen.
Krøvel, Roy (2008). Den pene, døde helt. Klassekampen.
Krøvel, Roy (2008). Intervju. Norsk rikskringkasting.
Krøvel, Roy (2008). Intervju om miljøjournalistikk. Norsk rikskringkasting.
Krøvel, Roy (2008). Intervju om vold og kriminalitet i Mexico. Norsk rikskringkasting.
Krøvel, Roy (2008). Regimekritisk student ble anholdt. Universitas.
Krøvel, Roy (2008). Gerilja-professor'n. Dagbladet.
Krøvel, Roy (2008). Journalistikk og oralhistorie. Seminar for journalistutdanninga ved HiO.
Krøvel, Roy (2008). From Marxist guerrilla to indigenous rights movement? The Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) meets global media and global solidarity. “The Revolution will not be televised?” Media and Protest Movements after 1945. Høgskolen i Volda.
Krøvel, Roy (2008). Ethnic Identity and Intercultural Communication in Diez de abril. 2008 IAICS/IIC Conference. IAICS/IIC, University of Louisville.
Krøvel, Roy (2008). The Zapatistas and the Internet: No End of Journalism in sight. The End of Journalism? Technology, Education and Ethics Conference. University of Bedfordshire.
Krøvel, Roy (2008). Zapatistene i Mexico. Solidaritetskonferanse. Latin-Amerikagruppene i Norge og SAIH.
Krøvel, Roy (2008). Miljø og utvikling, pedagogiske utfordringer. Nordisk seminar for journalistikklærere.
Krøvel, Roy (2008). Journalistikk for brigadister. Brigadeseminar. Latin-Amerikagruppene i Norge.
Krøvel, Roy (2008). Foredrag om journalistikk og utvikling, del 2. Seminar om utviklinmg og journalistikk. Spire, Utviklingsfondet.
Krøvel, Roy (2008). Foredrag om journalistikk og utvikling. Seminar om utvikling og journalistikk. Spire, Utviklingsfondet.
Krøvel, Roy (2008). Forelesninger om journalistiske metoder. Kurs om latin-Amerika. Latin-Amerikagruppene i Norge.
Krøvel, Roy (2007). Radikal bølge i Latin-Amerika. Utviklingsseminar. Iniversitetet i Tromsø.
Krøvel, Roy (2007). Innsikt om olje. Klassekampen.
Krøvel, Roy (2007). Presentasjon av forskningsresultater og digital journalistikk og globale bevegelser. DIGRE forskningsprosjekt HiO.
Krøvel, Roy (2007). EZLN og gerilja i Mexico. Forskernettverk om Latin-Amerikanettverk.
Krøvel, Roy (2007). Erfaringer med solidaritetsarbeid i Mexico. Brigadeseminar. Latin-Amerikagruppene i Norge.
Krøvel, Roy (2007). Journalistikk om bistand vs. "informasjonsarbeidere". RORG bistandseminar. RORG.
Krøvel, Roy (2007). Fagbvegelse i Latin-Amerika. LOs utdanningsseminar om Latin-Amerika. AOF.
Krøvel, Roy Gunnar (2004). Utdanning, frigjøring og urfolk i Latin-Amerika. SAIHs årsmøte. Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond.
Krøvel, Roy Gunnar (2004). Gerilja, Internett og globale nettverk av solidaritet i Mexico. Medieforskning i globaliseringens tidsalder. Norsk medieforskerlag.
Krøvel, Roy Gunnar (2003). Ordet er vårt våpen. Chiapas Seminar. Arrangert av Latin-Amerika Gruppene i Norge. [Mangler data].
Krøvel, Roy Gunnar (2003). Fra våpen til valg Adresseavisen. Adresseavisen.
Krøvel, Roy Gunnar (2003). Desperat mangel på vann Adresseavisen. Adresseavisen.
Krøvel, Roy Gunnar (2003). Abdel Latif Khaled organiserer. Adresseavisen.
Krøvel, Roy Gunnar (2003). Frykter at israelerne vil drepe ham. Adresseavisen.
Krøvel, Roy Gunnar (2003). Ti års drepende skepsis. Adresseavisen.
Krøvel, Roy Gunnar (2003). Tigerstaten. Adresseavisen.
Krøvel, Roy Gunnar (2003). Venner og fiender av Norge. Adresseavisen.
Krøvel, Roy Gunnar (2003). Motbakke for norske fredsmeglere. Adresseavisen.
Krøvel, Roy Gunnar (2003). Mangelfull utdanningsstrategi. Bistandsaktuelt.
Krøvel, Roy Gunnar (2003). Krigen i Mexico�, seminar på Sund Folkehøgskole, 20. november 2003. [Mangler data]. Sund Folkehøgskole.
Krøvel, Roy Gunnar (1999). UD, URNG og freden i Guatemala. 157 s. Historisk institutt, NTNU.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 83 27
Telefon (mobil): +47 917 54 425
Besøksadresse: Pilestredet 48, Oslo, S442

Andre kanaler

Aktuelt

New article "Fighting strategic homophobia in football", Soccer & Society, Published online: 27 Oct 2015. Available for download (max 50 downloads) at: http://www.tandfonline.com/eprint/XS6dTCvpkGR5X4b3DCWs/full