HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (5) Forskningsrapporter (4) Formidling (4) OsloMet-publikasjoner (5)
Skjælaaen, Gudrun Rudningen;Bygdås, Arne;Hagen, Aina Landsverk (2018). Visual Inquiry: Exploring Embodied Organizational Practices by Collaborative Film-elicitation. Journal of management inquiry. Vol. 1. doi: 10.1177/1056492618778138
Carlsen, Arne;Rudningen, Gudrun Larsgard;Mortensen, Tord Fagerheim (2014). Playing the cards: Using collaborative artefacts with thin categories to make research co-generative. Journal of management inquiry. Vol. 23. doi: 10.1177/1056492613511152
Rudningen, Gudrun Larsgard;Carlsen, Arne;Clegg, Stuart;Gjersvik, Reidar (2012). Punk. Bare gjør det - sjøl!. Carlsen, Arne Clegg, Stewart R. Gjersvik, Reidar (Red.), Idea work. Om profesjonell kreativitet. Kapittel "Punk". s. 186-200. Cappelen Damm Akademisk.
Rudningen, Gudrun Larsgard;Carlsen, Arne;Clegg, Stewart R.;Gjersvik, Reidar (2012). Punk production. Just do it - yourself!. Carlsen, Arne Clegg, Stewart R. Gjersvik, Reidar (Red.), Idea work. Lessons of the extraordinary in everyday creativity. Chapter 11. s. 186-200. Cappelen Damm Akademisk.
Rudningen, Gudrun Larsgard;Hagen, Aina Landsverk (2012). Den første streken: Materialitetens makt i et arkitektfirma. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 23.
SPJELKAVIK, Øystein;GRIMSMO, Asbjørn;Mamelund, Svenn-Erik;Rudningen, Gudrun (2014). Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV. Delrapport 1. 129 s. Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.
Pettersen, Karen-Sofie;Rudningen, Gudrun (2014). Samspill eller svarteperspill? En studie av ansvarsfordeling og gråsoner mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten for mennesker med RoP-lidelser med voldsproblematikk. ISBN: 978-82-7609-344-5. 71 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Rudningen, Gudrun Larsgard (2013). Barrierer mot arbeid. For langtidsmottakere av sosialhjelp og deltakere i kvalifiseringsprogrammet. ISBN: 9788276093308. 75 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Hagen, Aina Landsverk;Rudningen, Gudrun;Haukelien, Heidi;Vike, Halvard;Møller, Geir Holtan (2011). Frihet til Likeverd. Likhetsverdier, lokal tilpasning og ansvarsfordeling. ISBN: 978-82-7401-382-7. 232 s. Telemarksforsking.
Rudningen, Gudrun (2014). Samspill eller svarteperspill?. Flekkefjord tidende.
Rudningen, Gudrun Larsgard;Bygdås, Arne Lindseth;Hagen, Aina Landsverk (2013). Visual Inquiry - Using Collaborative Visual Research Methods for Exploring Processes of Organizational Creativity. EGOS. European Group of Organization Studies.
Hagen, Aina Landsverk;Rudningen, Gudrun (2009). What’s Driving Collective Creativity? Conveying film footage in participatory research on group innovation. The 1st International Visual Methods Conference. University of Leeds.
Hagen, Aina Landsverk;Rudningen, Gudrun;Mortensen, Tord Fagerheim (2009). Creativity as Sidetracking: On recognizing peak moments in a turning stream of ideas. 25th EGOS Colloquium. EGOS.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 908 89 793
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X408