HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Sidsel Therese Natland

Førsteamanuensis

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Hovedpublikasjoner (15) Vitenskapelige publikasjoner (29) Forskningsrapporter (3) Formidling (126)
Natland, Sidsel (2013). Jobbe smartere, bli tryggere? Ny opplæringsmodell som fag- og kompetanseutvikling. Døhlie, Elsa Støkken, Anne Marie (Red.), Fagutvikling i velferdstjenester. Kapittel 10. s. 156-174. Universitetsforlaget.
Innvær, Simon;Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine;Natland, Sidsel (2012). Helhetlig oppfølging av brukere med behov for tettere oppfølging i Kvalifiaseringsprogrammet. Midtveisrapport. 103 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Natland, Sidsel;Hansen, Ragnhild (2012). Scener fra et partnerskap - eksempel fra et delprosjekt i HUSK. Jenssen, Anne Grete Tronvoll, Inger Marii (Red.), Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse. Kapittel 9. s. 111-124. Universitetsforlaget.
Natland, Sidsel;Rasmussen, Maja (2012). "Jeg var ganske usynlig..." Sju ungdommer om sine grunner for å avbryte videregående utdanning. Fontene forskning.
Natland, Sidsel (2011). Spørsmålet om den "gode timing". Nettverksråd i sosialarbeiderens hverdag. Fontene forskning.
Natland, Sidsel;Dietrichson, Vanja (2011). Å sette spor etter seg. Noen refleksjoner om brukerperspektivets nytte i samarbeidsforskning. Johannessen, Asbjørn Natland, Sidsel Støkken, Anne Marie (Red.), Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. Kapittel 8. s. 100-114. Universitetsforlaget.
Johannessen, Asbjørn;Natland, Sidsel;Støkken, Anne Marie (2011). Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. ISBN: 978-82-15-01887-4. 243 s. Universitetsforlaget.
Natland, Sidsel (2009). Violent girls on friendship, violence and gender - negotiations on femininity as a normative order. Kreuzer, Max Geiger-Battermann, Bernd (Red.), Gewalt ist auch weiblich. Band 2. Analysen - Hintergründe - Interventionen. Kapittel 5. s. 109-124.
Natland, Sidsel (2009). Volden, horen og vennskapet. Fortellinger om jenters voldsbruk - en kulturanalyse. ISBN: 9788251924559. 215 s. Tapir Akademisk Forlag.
Natland, Sidsel (2009). "Typisk for jenter i denne alderen?". Alder som kulturell konstruksjon i studiet av jenters vold. Barn.
Se alle publikasjoner
Natland, Sidsel (2008). Å gi seg vennskapet i vold. Tidsskrift for kulturforskning. Vol. 7.
Natland, Sidsel Therese (2008). "Voldelige jenter - nye former for femininitet?". Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 8.
Natland, Sidsel (2007). Volden, horen og vennskapet. En kulturanalytisk studie av unge jenter som utøvere av vold. ISBN: 978-82-308-0349-3. 266 s. Universitetet i Bergen.
Natland, Sidsel (2004). "Bare barn" eller "en av gutta"? Alder og kjønn i diskursen om jentevold. Tidsskrift for kulturforskning. Vol. 3.
Natland, Sidsel Therese (2003). "Jentevold": Overskridelser av normer for kjønn og alder?. Kvinneforskning. Vol. 03.
Natland, Sidsel;Hansen, Ragnhild (2017). Konflikter og myndiggjøring – et prosessuelt perspektiv på utviklingen av et partnerskapsprosjekt. European Journal of Social Work. Vol. 20. doi: 10.1080/13691457.2016.1207615
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine (2016). The Effects of Skill Training on Social Workers’ Professional Competences in Norway: Results of a Cluster-Randomised Study. British Journal of Social Work. Vol. 46. doi: 10.1093/bjsw/bcv073
Natland, Sidsel;Malmberg-Heimonen, Ira (2016). Familieråd – frigjørende sosialt arbeid innenfor en manualbasert modell?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 19.
Hansen, Helle Cathrine;Natland, Sidsel (2016). The working relationship between social worker and service user in an activation policy context. Nordic Social Work Research. 14 s. doi: 10.1080/2156857X.2016.1221850
Natland, Sidsel;Hansen, Ragnhild (2016). Conflicts and empowerment – a processual perspective on the development of a partnership. European Journal of Social Work. doi: ww.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13691457.2016.1207615
Natland, Sidsel;Weissinger, Erika;Graaf, Genevieve;Carnochan, Sarah (2016). Learning Practice-Based Research Methods: Capturing the Experiences of MSW Students. Journal of Teaching in Social Work. Vol. 36. doi: 10.1080/08841233.2016.1117366
Natland, Sidsel;Dalen, Hilde (2015). Service Users' Self-Narratives on Their Journey from Shame to Pride: Tales of transition. Journal of Evidence-Informed Social Work. doi: 10.1080/15433714.2014.954943
Natland, Sidsel (2015). Dialogical Communication and Empwering Social Work Practice. Journal of Evidence-Informed Social Work. Vol. 12. doi: 10.1080/15433714.2014.954945
Natland, Sidsel;Hansen, Helle Cathrine (2014). Kompetanseutvikling hos veiledere i Kvalifiseringsprogrammet. Fontene forskning. Vol. 7.
Natland, Sidsel (2013). Jobbe smartere, bli tryggere? Ny opplæringsmodell som fag- og kompetanseutvikling. Døhlie, Elsa Støkken, Anne Marie (Red.), Fagutvikling i velferdstjenester. Kapittel 10. s. 156-174. Universitetsforlaget.
Se alle publikasjoner
Natland, Sidsel;Hansen, Ragnhild (2012). Scener fra et partnerskap - eksempel fra et delprosjekt i HUSK. Jenssen, Anne Grete Tronvoll, Inger Marii (Red.), Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse. Kapittel 9. s. 111-124. Universitetsforlaget.
Natland, Sidsel;Rasmussen, Maja (2012). "Jeg var ganske usynlig..." Sju ungdommer om sine grunner for å avbryte videregående utdanning. Fontene forskning.
Natland, Sidsel (2011). Spørsmålet om den "gode timing". Nettverksråd i sosialarbeiderens hverdag. Fontene forskning.
Natland, Sidsel;Dietrichson, Vanja (2011). Å sette spor etter seg. Noen refleksjoner om brukerperspektivets nytte i samarbeidsforskning. Johannessen, Asbjørn Natland, Sidsel Støkken, Anne Marie (Red.), Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. Kapittel 8. s. 100-114. Universitetsforlaget.
Johannessen, Asbjørn;Natland, Sidsel (2011). Forskning, utviklingsarbeid og samarbeidsforskning. Johannessen, Asbjørn Natland, Sidsel Støkken, Anne Marie (Red.), Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. kapittel 3. Universitetsforlaget.
Johannessen, Asbjørn;Natland, Sidsel;Støkken, Anne Marie (2011). Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. ISBN: 978-82-15-01887-4. 243 s. Universitetsforlaget.
Støkken, Anne Marie;Johannessen, Asbjørn;Natland, Sidsel (2011). Innledning. Johannessen, Asbjørn Natland, Sidsel Støkken, Anne Marie (Red.), Samarbeidsforskning i praksis. Erfaringer fra HUSK-prosjektet. Kapittel 1. s. 13-22. Universitetsforlaget.
Natland, Sidsel (2009). Violent girls on friendship, violence and gender - negotiations on femininity as a normative order. Kreuzer, Max Geiger-Battermann, Bernd (Red.), Gewalt ist auch weiblich. Band 2. Analysen - Hintergründe - Interventionen. Kapittel 5. s. 109-124.
Natland, Sidsel (2009). Volden, horen og vennskapet. Fortellinger om jenters voldsbruk - en kulturanalyse. ISBN: 9788251924559. 215 s. Tapir Akademisk Forlag.
Natland, Sidsel (2009). "Typisk for jenter i denne alderen?". Alder som kulturell konstruksjon i studiet av jenters vold. Barn.
Natland, Sidsel (2008). Å gi seg vennskapet i vold. Tidsskrift for kulturforskning. Vol. 7.
Natland, Sidsel Therese (2008). "Voldelige jenter - nye former for femininitet?". Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 8.
Natland, Sidsel Therese (2008). "Å gi seg vennskapet i vold". Tidsskrift for kulturforskning.
Natland, Sidsel (2008). "En hore fortjener bank! Rykter og normers betydning for unge jenters voldsbruk." Festskrift til professor Inger Lövkrona. Nätverket Kulturforskning i Uppsala.
Natland, Sidsel (2004). "Bare barn" eller "en av gutta"? Alder og kjønn i diskursen om jentevold. Tidsskrift for kulturforskning. Vol. 3.
Natland, Sidsel Therese (2003). "Jentevold": Overskridelser av normer for kjønn og alder?. Kvinneforskning. Vol. 03.
Natland, Sidsel Therese (2002). Sympatisk, empatisk, kritisk? Noen refleksjoner omkring bruk av kvalitative forskningsintervju og erfaringsnær tilnærming i studier av etnisk og kulturell kompleksitet. Berg, Magnus Reinvelt, Riina Ytrehus, Line Alice (Red.), Etnisk komplexitet. Nordliga länder - kulturvetenskapliga perspektiv. s. 82-102.
Andersson, Åsa;Berg, Magnus;Natland, Sidsel Therese (2001). Där hemma, här borta. Möten med Orienten i Sverige och Norge. ISBN: 91-7203-355-X. 262 s. Carlsson Bokförlag.
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine;Innvær, Simon (2014). Helhetlig oppfølging av deltakere i Kvalifiseringsprogrammet. Evaluering av "Helhetlig, prinsippstyrt, metodisk tilnærming" (HPMT). En klynge-randomisert studie. 116 s. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag/Sosialforsk..
Innvær, Simon;Malmberg-Heimonen, Ira;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine;Natland, Sidsel (2012). Helhetlig oppfølging av brukere med behov for tettere oppfølging i Kvalifiaseringsprogrammet. Midtveisrapport. 103 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Natland, Sidsel (2007). Volden, horen og vennskapet. En kulturanalytisk studie av unge jenter som utøvere av vold. ISBN: 978-82-308-0349-3. 266 s. Universitetet i Bergen.
Natland, Sidsel;Tveiten, Sidsel;Knutsen, Ingrid Ruud (2017). Hvorfor skal pasienten medvirke i forskning?. Tidsskrift for Den norske legeforening. Vol. 137. doi: 10.4045/tidsskr.16.0839
Natland, Sidsel (2017). Å gjøre det riktige på riktig tid og med de riktige aktørene! Tjenestemottakeres syn på hva som er god hjelp.. FORSA 2017. FORSA Norge.
Natland, Sidsel;Malmberg-Heimonen, Ira (2016). Family Group Conferences - decision-making within a manual-based model for empowering social work. FORSA Conference 2016. FORSA/NOUSA.
Natland, Sidsel (2015). Å forske sammen med brukere. På tvers-konferansen 2015. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Natland, Sidsel (2015). Brukerinvolvering i forskning – vitenskapsteoretisk og kritisk blikk på kunnskapsproduksjon. Empowermentdagen 2015.
Natland, Sidsel (2015). User involvement in research - some experiences from Norway. User inolvement in research and education - experiences from the field. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Natland, Sidsel;Hansen, Helle Cathrine (2015). Social workers’ evaluation of outcomes of participating in a short duration skill training program. Society for Social Work and Research 19th Annual Conference. Society for Social Work and Research.
Natland, Sidsel;Dalen, Hilde (2014). Sammen om de nye og bedre løsningene?. Velferd.
Natland, Sidsel (2014). Dialogical Communication in Social Work Practice. Nordic FORSA and NAOUSA Symposium 2014. FORSA.
Natland, Sidsel;Rasmussen, Maja (2014). Anerkjennelse og handlingskompetanse. En prosessuell forståelse av frafall i videregående opplæring. Sammen.
Se alle publikasjoner
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Tøge, Anne Grete (2014). EVALUERING AV «HELHETLIG, PRINSIPPSTYRT, METODISK TILNÆRMING» (HPMT) En klynge-randomisert studie. Arbeid og Velferd.
Natland, Sidsel (2014). Collaborative research as trialogical inquiry - a case from Norway. 3rd International Conference on Practice Research.
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Tøge, Anne Grete;Hansen, Helle Cathrine (2013). Opp om morran-til hva?. Dagens næringsliv.
Ekelund, Kristina;Natland, Sidsel (2012). Har det vanskelig hjemme - dropper ut av skolen. NRK Østlandssendingen.
Natland, Sidsel (2012). Hva er forskningsmetode? Og hvordan lage en god problemstilling?. Holbergprisen i skolen. Holbergprisen i skolen, Universitetet i Bergen.
Natland, Sidsel (2012). Jentevold?. Psykososialt arbeid med barn og unge. Høgskolen i Lillehammer.
Natland, Sidsel (2012). "I have always felt invisible...Youth and dropout - expectations, recognition, and troublesome daily lives". The 32nd Nordic Conference of Ethnology and Folkloristics. University of Bergen.
Natland, Sidsel (2011). Kjønn og vold. Et resonnement om jenters vold som iscenesettelse av femininitet. "Kjønnsforskning nordaførr". Høgskolen i Finnmark.
Natland, Sidsel (2011). "Men’s Violence against Women”. (Anmeldelse av doktoravhandlingen ”Könsmakt eller häxjakt? Antagonistiska föreställningar om mäns våld mot kvinnor" (Nilsson,Gabriella 2009)). Ethnologia Scandinavica.
Natland, Sidsel (2011). "Å plassere Skoglandet på kartet." (Anmeldelse av boken "Skoglandet. Solør-Odal"). Tidsskrift for kulturforskning.
Natland, Sidsel;Hansen, Ragnhild (2011). Anerkjennende konflikt? Prosesser mot partnerskap - et eksempel fra det norske HUSK-forsøket. The 2011 Joint Nordic Conference in Welfare and professionalism in Turbulent Times..
Natland, Sidsel (2011). "Jeg har alltid vært et problem". Noen etiske dilemmaer i forskning om jenters voldsbruk. Forum for kvalitativ forskning. Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør.
Natland, Sidsel;Hansen, Ragnhild (2011). Brukermedvirkning - hva er det og hvordan kan det "gjøres"?. Samarbeidsprosjektet Nav Østensjø-HiOA, sosialt arbeid.
Natland, Sidsel;Dalen, Hilde (2011). "Fra offer til helt i eget liv?". Bergens Tidende.
Natland, Sidsel (2010). Vold og nære relasjoner: Voldelige venninner, vennskapelig vold?. Vald og overgrep i nære relasjonar. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane/HSF.
NRK, nyhetsjournalist;Strand, Christian;Natland, Sidsel (2010). Økning av jentevold. NRK Nyhetsmorgen.
Natland, Sidsel (2010). Innslag om økning anmeldelser av jenters vold. NRK P2 Alltid nyheter.
Agdesteen, Gunhild;Natland, Sidsel (2010). Jenter anmelder ikke vold. NRK Hordaland.
Hestad, Kari Mathilde;Natland, Sidsel (2010). Jentevold en hit på YouTube. Klikk.no.
Natland, Sidsel (2010). Hvem er de voldelige jentene og hvordan kan deres vold forstås?. Norske Kvinners Sanitetsforening, fylkesmøte Hedmark.
Natland, Sidsel (2010). Odøling og verdensborger? Odalen med forskerbriller på. Holbergprisen i skolen. Universitetet i Bergen.
Natland, Sidsel (2010). Forskningsmetode, analyse og rapportskriving. Holbergprisen i skolen. Holbergprisen i skolen/Skarnes videregående skole.
Malmberg-Heimonen, Ira;Johansen, Sissel;Natland, Sidsel (2009). Vennskap og brobygging. Forskningstorget.
Førde, Kristin Engh;Natland, Sidsel (2009). Overskridelser. Jenter og vold. Fett.
Natland, Sidsel (2009). Sleipe bitcher, reale gutter?. Klassekampen.
Natland, Sidsel (2009). Å være en av jentene. Er det noe spesielt med jenters voldsbruk?. FOKUS. Fagblad for politiets kriminalitetsforebyggende forum..
Natland, Sidsel (2009). På nett med volden?. FOKUS. Fagblad for politiets kriminalitetsforebyggende forum..
Natland, Sidsel (2009). Ei hore fortjener bank!. Nettavisen.
Natland, Sidsel (2009). Andre jenter som slår,blir framstilt som barnslige. Dagbladet.
Natland, Sidsel (2009). Innslag om jenter, mobbing og vold. NRK Østlandssendingen.
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Johansen, Sissel (2009). Nettverksrådsprosjektet -erfarenheter och preliminära resultat. Erfaringsseminar for bydel St.Hanshaugen sosialtjeneste. St.Hanshaugen sosialtjeneste.
Natland, Sidsel (2009). Jentestreker? Jenters voldsbruk i kulturanalytisk perspektiv. Sosiologforeningens vinterseminar. Sosiologforeningen.
Natland, Sidsel (2009). Mellom forskningsprosjekt og profesjonsutøvelse? Noen erfaringer fra prosjektledere og sosialarbeidere. Nettverksråd - erfaringskonferanse. Oslo kommune.
Natland, Sidsel;Johansen, Sissel (2009). Prosjekt Nettverksråd: Kvalitative undersøkelser - foreløpige resultater. Erfaringsseminar for prosjekt Nettverksråd. Bergen kommune.
Natland, Sidsel Therese (2008). Forskningsmetode - hva og hvorfor?. Holbergprisen i skolen. Universitetet i Bergen, Vennesla og Vågsbygd vdg. skoler.
Natland, Sidsel (2008). Violent friendships? Violent girls on friendship, gender and power. Bonds and Communities. Young people and their social ties. The 10th Nordic Youth Research Information Symposium..
Natland, Sidsel (2008). Fra idemyldring til ferdig prosjekt - forskningsprosessens ulike faser. Holbergprisen i skolen: Fagseminar 2008.
Natland, Sidsel (2008). Voldelige jenter - doble avvik? Fortellinger om jenters vold i et kulturanalytisk perspektiv. utenTitteltekst. Faggruppa for distriktskvinneforskning og utvikling..
Natland, Sidsel (2008). Migrapolis.
Natland, Sidsel (2008). "Mishandlet på åpen gate".
Natland, Sidsel (2008). Kulturforskeren og diskursanalysen. Erfaringer fra et forskningsprosjekt om jenter og vold. Diskursanalyse for humanistiske forskere. Forskerskolen "Kultur og samfunn", Universitetet i Bergen.
Natland, Sidsel Therese (2008). Blir du en av gutta hvis du slår? Fortellinger om unge jenters voldsbruk. BUFF-seminaret. Barne- og ungdomsfaglig forum, Oslo og Akershus.
Førde, Kristin Engh;Natland, Sidsel (2007). "Ikke kall det jentevold". KILDEN - informasjonssenter for kjønnsforskning.
Natland, Sidsel (2007). "Volden er et språk jeg forstår". Unge jenters vold i skjæringspunktet mellom medias bilder og utøverens fortolkninger. MOLA-seminaret 2007.
Natland, Sidsel (2007). "Hva er en jente?". "Jenter - om de nye jenterollene".
Natland, Sidsel (2007). - Vold også et tegn på femininitet Intervju i forbindelse med voldssak i Oslo.
Natland, Sidsel (2007). "Sånn er livet".
Natland, Sidsel (2007). Jenter straffer "horete" venninner.
Natland, Sidsel (2007). Innslag om jenter og vold.
Natland, Sidsel (2007). Innslag om jenter og vold.
Natland, Sidsel (2007). En hore fortjener bank! Jenters vold: Nye femininitetsformer - tradisjonelle fortolkninger?. utenTitteltekst. NTNU / HiST.
Natland, Sidsel (2007). En hore fortjener bank! Nye femininitetsformer - tradisjonelle fortolkninger?. 8. mars 2007. HiST / NTNU.
Knudsen, Per Eivind;Natland, Sidsel (2007). "Jente- og guttevold er sidestilt". Moss Avis.
Krok, Anita;Natland, Sidsel (2007). Jenter som banker jenter. Glåmdalen.
Natland, Sidsel (2006). Etnisitet, kjønn, vold og utenforskapets identitet: Forhandling og forandring i fortellingen om Saynab Mohamud. 30:e Nordiska etnolog- och folkloristkongressen.. Stockholms Universitet.
Natland, Sidsel (2006). "You can't trust a girl - they talk too much!" Violent girls on gender, friendship and violence ? negotiations on femininity as a normative order. Youth, Gender and Images of the Future.
Natland, Sidsel (2006). Textual outlaws - outlaw femininity: Kulturelle forestillinger om sammenhengen mellom kjønn og vold. Et blikk på mediekulturens billeddannelser. utenTitteltekst. Johan Sandborg / kurset "The Modern Beast and the Beauty of Violence".
Natland, Sidsel (2006). "Da You Tube kom til Balestrand". Sogn Avis.
Natland, Sidsel (2006). Kriminelle jenter. Bergens Tidende.
Natland, Sidsel (2006). "Jenter som slår". Sogn Avis.
Natland, Sidsel (2006). "Da YouTube kom til Balestrand". Sogn Avis.
Natland, Sidsel;Severeide, Egil (2006). "Hore er det verste du kan bli kalt". Haugesunds Avis.
Natland, Sidsel;Mari, Løchen (2006). Innslag om "kiosklitteratur" i forbindelse med Verdens Bokdag 24.4.06. Studentradioen Bergen.
Natland, Sidsel;Vinsrygg, Gudrun (2006). Voldelige jenter. Helsenytt - for alle.
Natland, Sidsel;Simonsen, Bente (2006). - Må behandles som voldsutøvere. Bladet Tromsø.
Natland, Sidsel;Ruud, Morten (2006). Jenter tror vold gir orden. nrk.no.
Natland, Sidsel;Birkeland, Kari (2006). "Kompliserte jenteliv". TV 2 Magasinet.
Natland, Sidsel (2006). Textual outlaws - outlaw femininity: Kulturelle forestillinger om sammenhengen mellom kjønn og vold. Et blikk på mediekulturens billeddannelser. "The Modern Beast and the Beauty of Violence". Kunsthøyskolen i Bergen.
Natland, Sidsel (2006). "You can't trust a girl - they talk too much!" Violent girls on gender, friendship and violence – negotiations on femininity as a normative order. Youth, Gender and Images of the Future. Universitetet i Oslo.
Natland, Sidsel (2006). "Jeg skal ommøblere trynet hennes!" Unge jenters bruk av vold. Faglig-pedagogisk dag, Universitetet i Bergen. UiB/SEVU.
Natland, Sidsel (2005). Hun kalte meg hore! Jenter som utøvere av vold. Gender and Violence. Power, Resistance and Challenges for the Future.. Nordisk Ministerråd.
Natland, Sidsel (2005). Hun kalte meg hore!. Bergens Tidende.
Natland, Sidsel (2005). Hvorfor krisevitser?. Bergens Tidende.
Natland, Sidsel;Ticevic, Sabina (2005). Jentevold. RadioNova.
Natland, Sidsel;Stølen, Linda (2005). "Kall det ikke jentevold". Aftenposten.
Natland, Sidsel;Gill, Mia (2005). Julen var også ny en gang. Bergensavisen.
Natland, Sidsel (2005). Jentevold, jenters vold - presentasjon av forskningsprosjekt. "Kulturmøte". Fagutvalget, Seksjon for kulturvitenskap, IKK, UiB.
Natland, Sidsel (2005). Jenters vold: Horisontal, relasjonell, kjønnsspesifikk?. Kriminalpolitisk debatt. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
Natland, Sidsel (2005). Young Girls as Perpetrators of Violence: Everyday Discourses and the Norwegian Public Discourse on Girls, Gender, and Violence. Childhoods 2005. Children and Youth in Emerging and Transforming Societies.. Universitetet i Oslo.
Natland, Sidsel (2005). Når blir en jente hore? Jenter, rykter og vold - kulturfaglige perspektiv. Årsmøte for faggruppen av helsesøstre i Troms.
Natland, Sidsel (2004). Hun kalte meg bitch! Alder og kjønn i diskursen om ungdomsvold. Fagseminaret for etnologer og folklorister.
Natland, Sidsel Therese (2004). Ikke bare Bea. Klassekampen.
Natland, Sidsel Therese (2004). "Myten om den kriminelle kvinnen". Bergens Tidende.
Natland, Sidsel Therese (2004). Actionman i jentemeny?. Klassekampen.
Natland, Sidsel Therese (2004). Slemme jenter = likestilte jenter?. Klassekampen.
Natland, Sidsel (2004). Myten om den kriminelle kvinnen. Bergens Tidende.
Natland, Sidsel (2004). Actionman i jentemeny?. Klassekampen.
Natland, Sidsel (2004). Ikke bare Bea. Klassekampen.
Natland, Sidsel (2004). Slemme jenter = likestilte jenter?. Klassekampen.
Natland, Sidsel (2004). Vellykkede jenter slår ikke. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. Vol. 2.
Natland, Sidsel Therese (2004). Vellykkede jenter slår ikke.
Natland, Sidsel Therese (2004). Teit, tragisk, typisk? Jentevold sett i lys av Catherine Driscolls begrep 'feminine adolescence'. Barn i dag - ung i morgen. Arbeidsseminar..
Natland, Sidsel Therese (2004). Jentevold sett i lys av Catherine Driscolls begrep om "feminine adolescence". Barn i dag - ung i morgen! Arbeidsseminar IKK,UiB og IKS, UiO..
Natland, Sidsel Therese (2004). Hun kalte meg bitch! Alder og kjønn i diskursen om ungdomsvold. Fagseminaret for etnologer og folklorister 2004.
Natland, Sidsel (2004). Jentevold sett i lys av Catherine Driscolls begrep om "feminine adolescence". Barn i dag - ung i morgen!. IKK,UiB og IKS, UiO.
Natland, Sidsel (2004). The Norwegian public discourse on girls and violence: A Cultural Analytic Approach. Among Others. Encounters and Conflicts in European and Mediterranean Societies: 8th Conference of SIEF. Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF).
Natland, Sidsel (2004). Teit, tragisk, typisk? Jentevold sett i lys av Catherine Driscolls begrep 'feminine adolescence'. Barn i dag - ung i morgen.
Natland, Sidsel T. (2003). Populærorientalismen: Mellom erfaringer og stereotyper om "de andre". Etter- og videreutdanningskurset "Norge som innvandringsland" SEVU/UIB.
Natland, Sidsel Therese (2003). Bokhandleren, Seierstad og populærorientalismen. Bergens Tidende.
Natland, Sidsel Therese (2003). Mangfold og motstand i jentekulturen. Kvinneforskning. Vol. 03.
Natland, Sidsel Therese (2003). "Fienden fra Orienten".
Natland, Sidsel Therese (2003). The researcher: Close by experience and yet critical? Reflections on the close and distanced perspective as methodological tools in qualitative research. Dep. of Psychology, Faculty of Applied Sciences, University of West England..
Natland, Sidsel Therese (2003). Populærorientalismen - mellom erfaringer og stereotyper om "de andre". Etter- og videreutdannigskurset "Norge som innvandringsland" SEVU/UiB.
Natland, Sidsel Therese (2002). De magiske andre?. Klassekampen.
Natland, Sidsel Therese (2002). Jenter og vold. Overskridelser av grenser for kjønn, alder og handling?. Å vokse opp i en foranderlig verden - kulturell og sosial kompetanse hos barn og unge..
Natland, Sidsel Therese (2001). The Researcher: Close by experience and yet critical? Reflections on the close and distanced perspective as methodological tools. "Understanding Cultural Complexity".
Natland, Sidsel Therese (2000). Populærlitteratur om islam - et folkloristisk blikk. Den 28. nordiske etnolog- og folkloristkongress..
Natland, Sidsel Therese (2000). "Men det var dansen hun viet sitt liv til...". Klassekampen.
Natland, Sidsel Therese (2000). "Men det var dansen hun viet sitt liv til...". Bergens Tidende.
Natland, Sidsel Therese (2000). Tilslørte betroelser?. Dagbladet.
Natland, Sidsel Therese (1999). I dialog med teksten. Populærlitteratur om islam: mening og bruksverdi i et kulturanalytisk perspektiv. 146 s. Universitetet i Bergen.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 19
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X659