HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Silje Bringsrud Fekjær

professor

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (20) Fagbøker⁄lærebøker (4) Forskningsrapporter (5) Formidling (43)
Sadeghi, Talieh;Fekjær, Silje Bringsrud (2018). Frontline workers’ competency in activation work. International Journal of Social Welfare. 12 s. doi: 10.1111/ijsw.12320
Abrahamsen, Bente;Fekjær, Silje Bringsrud (2017). Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 58. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-04-02
Skardhamar, Torbjørn;Fekjær, Silje Bringsrud;Pedersen, Willy (2016). If it works there, will it work here?: The effect of a multi-component responsible beverage service (RBS) programme on violence in Oslo. Drug And Alcohol Dependence. Vol. 169. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.10.019
Fekjær, Silje Bringsrud;Strype, Jon (2015). Norwegian police students’ attitudes towards armament. International Journal of Police Science and Management. Vol. 17.
Fekjær, Silje Bringsrud;Petersson, Otto;Thomassen, Gunnar (2014). From legalist to Dirty Harry: Police recruits’ attitudes towards non-legalistic police practice. European Journal of Criminology. Vol. 11. doi: 10.1177/1477370814525935
Fekjær, Silje Bringsrud (2012). Samme utdanning - ulik jobb? : spesialiseringspreferanser hos kvinnelige og mannlige politistudenter. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Vol. 99.
Fekjær, Silje Bringsrud;Halrynjo, Sigtona (2012). Promotion aspirations among male and female police students. International Journal of Police Science and Management. Vol. 14.
Fekjær, Silje Bringsrud (2011). Registerdata i praksis : ikke bare å trykke på play. Fangen, Katrine Sellerberg, Ann Mari (Red.), Mange ulike metoder. Kapittel [10]. s. 181-197. Gyldendal Akademisk.
Fekjær, Silje Bringsrud;Leirvik, Mariann Stærkebye (2011). Silent Gratitude : education among Second-Generation Vietnamese in Norway. Journal of ethnic and migration studies. Vol. 37. doi: 10.1080/1369183X.2011.521365
Se alle publikasjoner
Fekjær, Silje Bringsrud (2010). Klasse og innvandrerbakgrunn : to sider av samme sak?. Dahlgren, Kenneth Ljunggren, Jørn (Red.), Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. [6]. s. 84-97. Universitetsforlaget.
Fekjær, Silje Bringsrud (2009). Utdanning: Et rasjonelt valg?. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 17.
Fekjær, Silje Bringsrud (2009). Utdanning : Et rasjonelt valg ?. Sosiologisk Tidsskrift.
Fekjær, Silje Bringsrud;Birkelund, Gunn Elisabeth (2009). Finnes Ghettoskolen? Betydningen av andel elever med innvandererbakgrunn for elevenes prestasjoner i videregående skole. Birkelund, Gunn Elisabeth Mastekaasa, Arne (Red.), Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. faglig_bok_forlag. s. 91-108. Abstrakt forlag.
Fekjær, Silje Bringsrud;Brekke, Idunn (2009). I samme båt. Frafall fra videregående skole og arbeidsmarkedstilknytning blant etterkommere av innvandrere og unge med majoritetsbakgrunn. Birkelund, Gunn Elisabeth Mastekaasa, Arne (Red.), Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. faglig_bok_forlag. s. 75-90. Abstrakt forlag.
Fekjær, Silje Bringsrud;Birkelund, Gunn Elisabeth (2009). ’Finnes Ghettoskolen? Betydningen av andel elever med innvandrerbakgrunn for elevenes prestasjoner i videregående skole. Birkelund, Gunn Elisabeth Mastekaasa, Arne (Red.), Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv. Kapittel 5. s. 91-106. Abstrakt forlag.
Fekjær, Silje Noack;Birkelund, Gunn Elisabeth (2007). Does the ethnic composition of upper secondary schools influence educational achievement and attainment? A multilevel analysis of the Norwegian case. European Sociological Review. Vol. 23. doi: 10.1093/esr/jcm003
Fekjær, Silje Noack (2007). New differences, old explanations - Can educational differences between ethnic groups in Norway be explained by social background?. Ethnicities. Vol. 7. doi: 10.1177/1468796807080234
Fekjær, Silje Noack (2006). Utdanning hos annengenerasjon etniske minoriteter i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 47.
Fekjær, Silje Noack;Pape, Hilde (2004). Majoritetsmisforståelsen Ungdoms antagelser om forekomsten av narkotikabruk i sin egen aldersgruppe. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 4.
Fekjær, Silje Bringsrud (2017). Ph.d. – en veiviser. ISBN: 978-82-05-51066-1. 132 s. Gyldendal Akademisk.
Fekjær, Silje Bringsrud (2016). Statistikk i praksis. ISBN: 978-82-05-49019-2. 111 s. Gyldendal Akademisk.
Fekjær, Silje Bringsrud (2015). Hvordan forstå statistikk? Politi og kriminalitet. ISBN: 978-82-05-48532-7. 87 s. Gyldendal Akademisk.
Fekjær, Silje Bringsrud (2013). Hvordan bli en lykkelig masterstudent: Masteroppgavehåndbok. ISBN: 9788205449640. 120 s. Gyldendal Akademisk.
Wiers-Jenssen, Jannecke;Næss, Terje;Røberg, karl Ingar Kittelsen;Fekjær, Silje Bringsrud (2016). Humanister i arbeidslivet. 101 s. Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus og NIFU.
Hove, Kjersti;Fekjær, Silje Bringsrud (2014). Studentevalueringen: B3 2014. 23 s. Politihøgskolen.
Fekjær, Silje Noack (2007). Nye forskjeller – nye forklaringer? Etniske ulikheter i utdanningsvalg. 183 s. Unipub forlag.
Nielsen, Roy A;Fekjær, Silje Noack;Aagnes, Bjarte;Helland, Håvard (2000). Samfunnets støtter? Arbeidsmarkedet for hovedfagskandidater fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Oslo. ISBN: 82-570-0150-3. 95 s. Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi.
Fekjær, Silje Noack;Nielsen, Roy A;Aagnes, Bjarte (2000). Utdannet og dannet - og så? Arbeidsmarkedet for hovedfagskandidater fra Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo. ISBN: 82-570-0148-1. 76 s. Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi.
Fekjær, Silje Bringsrud;Abrahamsen, Bente (2018). Deltid: Ikke et alternativ for politikvinner?. Politiforum.
Frøjd, Elise Koppang;Fekjær, Silje Bringsrud (2018). Hva skal til for å ta en doktorgrad?. Viten og praksis.
Frøjd, Elise Koppang;Fekjær, Silje Bringsrud (2018). Hva skal til for å ta en doktorgrad?. Forskning.no.
Abrahamsen, Bente;Fekjær, Silje Bringsrud (2018). Hvorfor jobber sykepleiere mer deltid enn politifolk?. Sykepleien. Vol. 1.
Fekjær, Silje Bringsrud (2017). - Varsler ikke om maktmisbruk fordi det kan ødelegge karriere. Forskerforum.
Fekjær, Silje Bringsrud (2017). Professor advarer mot maktmisbruk i akademia. Universitas.
Fekjær, Silje Bringsrud (2017). Dette misforstår mange om statistikk. Presenter.no.
Fekjær, Silje Bringsrud (2017). Akademia: På tide å snakke om makt?. Forskerforum.
Se alle publikasjoner
Fekjær, Silje Bringsrud (2017). Upresise tall om likestilling. Forskerforum.
Fekjær, Silje Bringsrud (2017). Utdanningsinstitusjonene må ta sin del av ansvaret for at ph.d.-stipendiater ikke blir ferdige. Forskning.no.
Sadeghi, Talieh;Fekjær, Silje Bringsrud (2017). Activation competency. 2nd Street-Level Bureaucracy Research Conference. Aalborg University.
Skardhamar, Torbjørn;Hart, S.;Fekjær, Silje Bringsrud;Pedersen, Willy (2016). Changes in night-time economy and the concentration of violent events. 16th Annual Conference of the European Society of Criminology.
Fekjær, Silje Bringsrud (2016). Tre vanlige misforståelser om statistikk. Ledernytt.
Fekjær, Silje Bringsrud (2016). I akademia får du lite belønning for å skrive og snakke så folk skjønner det. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Fekjær, Silje Bringsrud (2016). Nede for telling. Klassekampen.
Fekjær, Silje Bringsrud (2016). Hvor underrepresenterte er egentlig kvinnene?. Dagens næringsliv.
Bringsrud Fekjær, Silje;Skilbrei, May-Len Østbye (2016). Introduksjon: Profesjonsutøvelse i praksis. Sosiologi i dag.
Bringsrud Fekjær, Silje (2016). Statusjobber i politiet. NRK Østlandssendingen.
Skardhamar, Torbjørn;Bringsrud Fekjær, Silje;Pedersen, Willy (2015). Effects of a multi-component responsible beverage programme service (RBS) on violent assaults in Oslo. European Society of Criminology annual conference. European Society of Criminology.
Fekjær, Silje Bringsrud (2015). Politistudentene: Verken bondesønner eller akademikerbarn - En kommentar til Winnæss og Helland (NPF 2014) og Larsson (NtfK 2010). Nordisk politiforskning. Vol. 2.
Fekjær, Silje Bringsrud (2014). Hun har fire kvinnelige og femten mannlige kolleger. Bergens tidende.
Fekjær, Silje Bringsrud;Hove, Kjersti (2014). Klare for virkeligheten?: Delte meninger om utdanningen blant studentene ved PHS. Politiforum.
Fekjær, Silje Bringsrud;Strype, Jon (2014). Attitudes on armament among Norwegian police recruits. Nordic Police Research Seminar.
Fekjær, Silje Bringsrud;Eriksen, Kjersti Flugstad (2014). Forsker flyttet fra etniske skillelinjer.
Fekjær, Silje Bringsrud (2014). En innvandrerforskers hvite flukt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Fekjær, Silje Bringsrud (2013). Politistudentene splittet i spørsmålet om våpen. Aftenposten.
Fekjær, Silje Bringsrud (2013). Menn ute, kvinner inne? Politistudenters karriereønsker. Politiforum.
Fekjær, Silje Bringsrud (2011). Kvinner med slips. Norsk sosiologforenings vinterseminar 2011. Norsk sosiologiforening.
Fekjær, Silje Bringsrud (2011). Police students work-family preferences : a question of gender or profession?. Nordic Sciology Conference. Norwegian Sociological Association.
Fekjær, Silje Noack;Leirvik, Mariann Stærkebye (2008). Silent Gratitude: Education among Second-Generation Vietnamese in Norway. Workshop on Ethnicity Research: Recent issues and debates. Department of Sociology, University of Oxford.
Fekjær, Silje Noack (2007). Kan forskjeller i sosial bakgrunn forklare utdanningsforskjeller mellom minoritetsgrupper?. Søkelys på arbeidsmarkedet.
Fekjær, Silje Noack;Birkelund, Gunn Elisabeth (2007). Ethnic educational inequality in Norway: Grades and educational attainment. Meeting of 'Ethnic educational inequality in comparative perspective', SOCCULT Research Team. EQUALSOC.
Fekjær, Silje Noack;Brekke, Idunn (2006). Should I Stay or Should I Go? Ethnic Differences in Dropout from Norwegian Upper Secondary Schools. Equalsoc Network Conference. Equalsoc.
Fekjær, Silje Noack (2006). New Differences, Old Explanations. Can Educational Differences Between Ethnic Groups Be Explained by Social Background?. Ethnic Educational Inequality in Comparative Perspective (EDUC/SOCCULT) and New Immigrants in the European Countries: Occupational Structures and Insertion in the Labour Markets (SOCCULT). Equalsoc.
Pape, Hilde;Fekjær, Silje Noack (2005). Når "alle" unge doper seg. Kronikk. www.forebygging.no.
Fekjær, Silje Noack;Birkelund, Gunn Elisabeth (2005). Immigration and education in a welfare state: The influence of ethnic composition in upper secondary school on students’ school achievement and educational choices. EDUC workshop: Education, Social Mobility and Social Cohesion. EQUALSOC: EU framework Network of Excellence.
Birkelund, Gunn Elisabeth;Brekke, Idunn;Fekjær, Silje Noack (2003). Minorities in Norway � a brief overview and a new research project on educational attainment and the transition to work. Ethnic Minority Disadvantage. British Academy Symposium.
Fekjær, Silje Noack (2000). Studielån og sosial bakgrunn: Rike barn låner mest?. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. Vol. 14.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 50 88
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T429