HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Sissel Østberg

Fhv. Førsteamanuensis

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (12) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (5) Formidling (21)
Lindboe, Inger Marie;Randen, Gunhild Tveit;Skrefsrud, Thor Andre;Østberg, Sissel (2015). Innledningkapittel. Lindboe, Inger Marie Randen, Gunhild Tveit Skrefsrud, Thor-Andre Østberg, Sissel (Red.), Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. kapittel 1. Oplandske Bokforlag.
Lindboe, Inger Marie;Randen, Gunhild Tveit;Skrefsrud, Thor-Andre;Østberg, Sissel (2015). Flerkulturelle perspektiver i lærerutdanningsfag. Lindboe, Inger Marie Randen, Gunhild Tveit Skrefsrud, Thor-Andre Østberg, Sissel (Red.), Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. Kapittel 2. s. 13-41. Oplandske Bokforlag.
Lindboe, Inger Marie;Randen, Gunhild Tveit;Skrefsrud, Thor-Andre;Østberg, Sissel (2015). Refleksjon og relevans - språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene. ISBN: 978-82-7518-238-6. 303 s. Oplandske Bokforlag.
Skrefsrud, Thor-Andre;Østberg, Sissel (2015). Diversitet i lærerutdanningene. Bidrag til en profesjonsorientert forståelse av fag og kunnskapsområder. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 99.
Østberg, Sissel (2013). Interkulturell kompetanse. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapitel 1. s. 17-35. Gyldendal Akademisk.
Østberg, Sissel (2013). Diversity and Citizenship in a Context of Islamophobia. Miller, Joyce O'Grady, Kevin McKenna, Ursula (Red.), Religion in education : innovation in international research. Part I, Chapter 5. s. 58-71. Routledge.
Østberg, Sissel (2009). Flerkulturalitet og profesjonsutdanning. Ringen, Bjørg-Karin (Red.), Teacher diversity in diverse schools - challenges and opportunities for teacher education. s. 21-32. Oplandske Bokforlag.
Østberg, Sissel (2006). Islamic Nurture and Identity Management: The Lifeworld of Muslim Children and Young People in Norway. de Souza, Marian Durka, Gloria Engebretson, Kathleen Jackson, Robert (Red.), International Handbook of the Religious, Moral and Spiritual Dimensions in Education. Part one. Kapittel. s. 501-512. Springer.
Østberg, Sissel (2003). Towards Religious Competence. Diversity as a Challenge for Education in Europe. ISBN: 3-8258-5015-3. 14 s. LIT Verlag.
Østberg, Sissel (2003). Cultural Diversity and Common Citizenship:Reflections on Ethnicity, religion, Nationhood and Citizenship among Pakistani Young People in Europe. ISBN: 0-415-27440-0. 26 s. RoutledgeFalmer.
Se alle publikasjoner
Østberg, Sissel (2003). Pakistani Children in Norway: Islamic Nurture in a Secular Context. ISBN: 1871363098. 265 s. University of Leeds.
Østberg, Sissel (2003). Norwegian-Pakistani Adolescents:Negotiating religion, Gender, Ethnicity and Social Boundaries. Young - Nordic Journal of Youth Research. Vol. 11.
Østberg, Sissel (2003). Muslim i Norge. Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere. ISBN: 82-15-00307-9. 237 s. Universitetsforlaget.
Østberg, Sissel (2010). NoU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. 414 s. Kunnskapsdepartementet.
Østberg, Sissel;Ahmad, Shazia;Døving, Cora Alexa;Kooij, Kristin Skinstad van der;Storeng, Marit;Aarsæther, Finn (2006). Skolegang i Pakistan : barn med innvandrerbakgrunn som går på skole i foreldrenes opprinnelsesland. 100 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Østberg, Sissel (2006). Skolegang i Pakistan. Barn med innvandrerbakgrunn som går på skole i foreldrenes opprinnelsesland. ISBN: 82-579-4523-4. 102 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Østberg, Sissel;Aarsæther, Finn;Ahmad, Shazia;Døving, Cora Alexa;Skinstad Van der Kooij, Kristin;Storeng, Marit (2006). Skolegang i Pakistan. Barn med innvandrerbakgrunn som går på skole i foreldrenes opprinnelsesland. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Breidlid, Anders;Feldberg, Karen B.;Østberg, Sissel (1991). Blant luoer og karen-folk. U-landsstudiet .. 7 s. Sagene lærerhøgskole.
Østberg, Sissel (2015). Pedagogized Muslimness: Religion and Culture as Identity Politics in the Classroom. Journal of Contemporary Religion. Vol. 30. doi: 10.1080/13537903.2015.1025577
Østberg, Sissel (2013). Regional Challenges - Institutional Choices. Leadership and Governance in Higher Education. Handbook for Decision-makers and Administrators.
Østberg, Sissel;Olsen, Per Arne;Haugen, Trine B. (2008). Profesjonsuniversitetet i Oslo. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Østberg, Sissel (2007). Muslimsk ungdom i Norge. Barne- og ungdomsfaglig forum. Barne- og ungdomsfaglig forum.
Se alle publikasjoner
Østberg, Sissel;Haugen, Trine B.;Olsen, Per Arne (2007). Forskning i høyskolene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Østberg, Sissel (2006). Nors-pakistanske familier. Sosial relasjon, hierarkisk mønster, forhold mellom kjønn og religiøs praksis. Flerkulturell forståelse. SEFIA.
Østberg, Sissel (2006). Likestilling i barnehagen. Menn i barnehagen. Fylkesmannen I Vestfold.
Østberg, Sissel (2006). Muslim i Norge. Temauke for allmennlærerstudenter. Høgskolen i Oslo.
Østberg, Sissel (2006). Kulturelle møter i profesjonsutdanningene. Fagdag. Avdeling for helsefag.
Østberg, Sissel (2005). Etnisitet og hverdagsliv. Sosionomutdanninga, 2.år. Avdeling for økonomi,kommunal- og sosialfag.
Østberg, Sissel (2005). Skjerp lærerutdanningen. Dagsavisen.
Østberg, Sissel (2005). Barndom og familieliv blant norskpakistanere. Forum for familieforskning. Forum for familieforskning.
Østberg, Sissel (2005). Å se hverandre med den andres blikk. Personalseminar, Avdeling for Økonomi, kommunal- og sosialfag. ØKS, Høgskolen i Oslo.
Østberg, Sissel (2005). Å se hverandre med den andres blikk. Kulturelle møter i pedagogisk virksomhet. Fagdag. Avdeling for Estetiske fag.
Østberg, Sissel (2004). Religious Dimension in Intercultural Education. Theory and Good Practice. British Journal of Religious Education. Vol. 26.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 57 35
Telefon (mobil): +47 414 46 636
Besøksadresse: Falbes gate 5, Oslo, FG239