HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (7) Forskningsrapporter (19) Formidling (11)
Christensen, Jan Olav;Johansen, Sissel;Knardahl, Stein (2017). Psychological predictors of change in the number of musculoskeletal pain sites among Norwegian employees: a prospective study. BMC Musculoskeletal Disorders. Vol. 18. doi: 10.1186/s12891-017-1503-7
Kornør, Hege;Johansen, Sissel (2016). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Beck Youth Inventories - Second Edition (BYI-II). PsykTestBARN. 10 s.
Kornør, Hege;Johansen, Sissel (2015). Måleegenskaper ved den norske versjonen av European Adolescent Assessment Dialogue (EuroADAD).. PsykTestBARN. 5 s.
Johansen, Sissel (2014). Psycho-social processes and outcomes of family group conferences for long-term social assistance recipients. British Journal of Social Work. Vol. 44. doi: 10.1093/bjsw/bcs100
Johansen, Sissel (2012). Psycho-Social Processes and Outcomes of Family Group Conferences for Long-Term Social Assistance Recipients. British Journal of Social Work. doi: 10.1093/bjsw/bcs100
Johansen, Sissel;Hølen, Jacob;Kaasa, Stein;Loge, Jon Håvard;Materstvedt, Lars Johan (2005). Attitudes towards, and wishes for, euthanasia in advanced cancer patients at a palliative medicine unit. Palliative Medicine : A Multiprofessional Journal. Vol. 19.
Kornør, Hege;Johansen, Sissel;Ludvigsen, Kristine Horseng;Biedilæ, Helene Sølvi;Hammerstrøm, Karianne;Axelsdottir, Brynhildur;Reinholdt, Nils Petter (2016). Familiemessige utfordringer knyttet til deltakelse i internasjonale operasjoner. En systematisk oversikt. 133 s. RBUP - Regionsenter for barn og unges psykiske helse.
Blaasvær, Nora;Nøkleby, Heid;Johansen, Sissel;Berg, Rigmor (2015). Effekt av tiltak for risikofamilier med barn 0-6 år. ISBN: 978-82-93479-03-1. 143 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Nilsen, Wendy;Johansen, Sissel;Blaasvær, Nora;Hammerstrøm, Karianne;Berg, Rigmor C. (2015). Effekt av tiltak rettet mot innsatte foreldre og deres barn. ISBN: 978-82-8121-966-3. 226 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Kunnskapssenteret nr. 15 – 2015.
Munthe-Kaas, Heather Menzies;Johansen, Sissel;Kirkehei, Ingvild (2014). Velferdsteknologi for å støtte selvstendige liv for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne. ISBN: 978-82-8121-934-2. 128 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Johansen, Sissel;Borren, Ingrid;Hammerstrøm, Karianne;Nilsen, Wendy (2014). Effekt av, og erfaringer med, tiltak for å øke befolkningens tillit til politiet. Systematisk oversikt. ISBN: 978-82-8121-849-9. 261 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Munthe-Kaas, Heather Menzies;Johansen, Sissel;Kirkehei, Ingvild (2014). Velferdsteknologi for å støtte selvstendige liv for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne. Systematisk litteratursøk med sortering. ISBN: 978-82-8121-934-2. 130 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Johansen, Sissel;Wollscheid, Sabine;Einagel, Victoria Ingrid (2014). Forebygging av ideologisk radikalisering. Systematisk litteratursøk med sortering. ISBN: 978-82-8121-866-6. 44 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Johansen, Sissel;Hammerstrøm, Karianne (2014). Boligsosiale tiltak for vanskeligstilte i Norge. Systematisk litteratursøk med sortering. ISBN: 978-82-8121-871-0. 34 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Johansen, Sissel;Blaasvær, Nora;Wollscheid, Sabine (2014). Forebygging av gjengtilknytning blant unge under soning. Systematisk litteratursøk med sortering. ISBN: 978-82-8121-857-4. 30 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Munthe-Kaas, Heather Menzies;Johansen, Sissel;Blaasvær, Nora;Hammerstrøm, Karianne;Nilsen, Wendy (2014). Effekt av psykososiale tiltak for forebygging og behandling av depresjon og angst blant risikoutsatte barn og ungdommer. Oversikt over systematiske oversikter.. ISBN: 978-82-8121-846-8. 151 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Se alle publikasjoner
Munthe-Kaas, Heather Menzies;Johansen, Sissel (2014). Tiltak for å forebygge og redusere menneskehandel, eller støtte og rehabilitere ofre for menneskehandel. Systematisk litteratursøk med sortering. ISBN: 978-82-8121-884-0. 79 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Blaasvær, Nora;Johansen, Sissel (2014). Rehabilitering av kvinner i fengsel - systematisk litteratursøk med sortering. ISBN: 978-82-8121-869-7. 133 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Johansen, Sissel;Blaasvær, Nora;Einagel, Victoria Ingrid;Kurtze, Nanna (2014). Egne fengselsavdelinger for utenlandske statsborgere. ISBN: 978-82-8121-845-1. 32 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Munthe-Kaas, Heather Menzies;Johansen, Sissel;Hafstad, Elisabet (2014). Tiltak for å forebygge og redusere menneskehandel, eller støtte og rehabilitere ofre for menneskehandel. 77 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Hammerstrøm, Karianne;Munthe-Kaas, Heather Menzies;Johansen, Sissel (2013). Effekt av arbeidsdrift, arbeidstrening og utdanning under soning: Notat 2013 - Systematisk litteratursøk med sortering. ISBN: 978-82-8121-527-6. 35 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Johansen, Sissel;Wollscheid, Sabine;Kurtze, Nanna (2013). Boligløsninger for eldre. ISBN: 978-82-8121-516-0. 59 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Hammerstrøm, Karianne;Johansen, Sissel;Wollscheid, Sabine;Munthe-Kaas, Heather Menzies (2012). Tiltak for risikofamilier med barn mellom 0-3 år.Notat 2012: Systematisk litteratursøk med sortering. ISBN: 978-82-8121-501-6. 74 s. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Johansen, Sissel;Jacobsen, Kirsti;Knardahl, Stein (2012). Ansattes opplevelse av arbeidsmiljøtiltak i 3-2-1 prosjektet. 53 s. STAMI.
Johansen, Sissel (2011). Interaksjonelle og interpersonlige prosesser i nettverksråd. En empirisk og teorietisk utforskning av tiltakets virksomme sosialpsykologiske prosesser. 213 s. Psykologisk intstitutt, NTNU.
Johansen, Sissel;Blaasvær, Nora;Kurtze, Nanna (2013). Housing programs for the elderly. The Campbell Collaboration Colloquium, Chigago, Loyola University, June 21-24 May.
Johansen, Sissel (2010). The Family Group Conference-model in a social service context – exploration of participants` experiences and psychosocial prosesses. Vitenskapelig symposium for NORSNET, Roskilde, Danmark. NORSNET.
Johansen, Sissel (2010). Nettverksbygging. Fagseminar for Seksjon Rehabilitering, Oslo Kommune. Seksjon Rehabilitering, Oslo Kommune.
Johansen, Sissel (2009). Presentasjon av foreløpige resultater av Nettverksråd. Rapporteringssmøte for Arbeids- og velferdsdirektoratet. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Malmberg-Heimonen, Ira;Natland, Sidsel;Johansen, Sissel (2009). Nettverksrådsprosjektet -erfarenheter och preliminära resultat. Erfaringsseminar for bydel St.Hanshaugen sosialtjeneste. St.Hanshaugen sosialtjeneste.
Natland, Sidsel;Johansen, Sissel (2009). Prosjekt Nettverksråd: Kvalitative undersøkelser - foreløpige resultater. Erfaringsseminar for prosjekt Nettverksråd. Bergen kommune.
Malmberg-Heimonen, Ira;Johansen, Sissel;Natland, Sidsel (2009). Vennskap og brobygging. Forskningstorget.
Johansen, Sissel (2001). Langtkomne kreftpasienters ønsker og holdninger til eutanasi og legeassistert selvmord. Onkologisk forum 2001. Norsk forening for palliativ medisin.
Johansen, Sissel;Materstvedt, Lars Johan;Fougner, Bjørn;Kaasa, Stein (2000). Attitudes towards euthanasia and physician-assisted suicide among terminally ill patients,. Journal of Pain Symptom and Management. Vol. 20.
Se alle publikasjoner
Johansen, Sissel;Materstvedt, Lars Johan;Fougner, Bjørn;Kaasa, Stein (2000). Attitudes towards euthanasia and physician-assisted suicide among terminally ill patients. Research and development in palliative care. European association for palliative care - EAPC.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 84 32
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X502