HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (42) Forskningsrapporter (12) Formidling (25) OsloMet-publikasjoner (10)
Aamodt, Hilde Anette;Mossige, Svein (2018). Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 95. doi: 10.18261/ISSN.1891-1838-2018-02-03-04
Haugvik, Marianne;Mossige, Svein (2017). Intersubjectively oriented, time-limited psychotherapy with children: how does the therapist evaluate the therapeutic process and what are the therapist?s tasks?. Journal of Child Psychotherapy. Vol. 43. doi: 10.1080/0075417X.2017.1369554
Mossige, Svein;Huang, Lihong (2017). Poly-victimization in a Norwegian adolescent population: Prevalence, social and psychological profile, and detrimental effects. PLoS ONE. Vol. 12. 14 s. doi: 10.1371/journal.pone.0189637
Løvgren, Mette;Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Mossige, Svein (2017). Barn og unges utsatthet for fysisk vold fra foreldre. Endringer i mild og grov vold fra 2007 til 2015. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 94. doi: 10.18261/issn.1891-1838-2017-02-04
Mossige, Svein;Huang, Lihong;Straiton, Melanie;Roen, Katrina (2016). Suicidal ideation and self-harm among youths in Norway: Associations with verbal, physical and sexual abuse. Child & Family Social Work. Vol. 21. doi: 10.1111/cfs.12126
Haukeland, Yngvild;Fjermestad, Krister;Mossige, Svein;Vatne, Torun Marie (2015). Emotional experiences among siblings of children with rare disorders. Journal of Pediatric Psychology. Vol. 40. doi: 10.1093/jpepsy/jsv022
Huang, Lihong;Mossige, Svein (2015). Resilience in young people living with violence and self-harm: evidence from a Norwegian national youth survey. Psychology Research and Behavior Management. Vol. 8. doi: 10.2147/PRBM.S75382
Haukeland, Yngvild;Fjermestad, Krister;Mossige, Svein;Vatne, Torun Marie (2014). Emotional Experiences among Siblings of Children with Rare Disorders. Journal of Pediatric Psychology. Vol. 40. doi: 10.1093/jpepsy/jsv022
Mossige, Svein;Backe-Hansen, Elisabeth (2013). For sensitivt for ungdom?. Fossheim, Hallvard Hølen, Jacob Ingierd, Helene (Red.), Barn i forskning - Etiske dimensjoner. 2. s. 45-73.
Kjær, Aud-Keila Bendiksen;Mossige, Svein (2013). Barnevernets henleggelser av meldinger som omhandler vold og seksuelle overgrep. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. Vol. 11.
Se alle publikasjoner
Huang, Lihong;Mossige, Svein (2012). Academic achievement in Norwegian secondary schools: the impact of violence during childhood. Social Psychology of Education. Vol. 15. doi: 10.1007/s11218-011-9174-y
Kjellgren, Cecilia;Priebe, Gisela;Svedin, Carl Göran;Mossige, Svein;Långström, Niklas (2011). Female Youth Who Sexually Coerce: Prevalence, Risk, and Protective Factors in Two National High School Surveys. Journal of Sexual Medicine. Vol. 8. doi: 10.1111/j.1743-6109.2009.01495.x
Mossige, Svein;Stefansen, Kari (2011). Fysisk foreldrevold i oppdragelsen - sett med barnas øyne. Barn i Norge. Vol. 1.
Jensen, Tine Kristin;Mossige, Svein (2011). Den vanskelige samtalen. Von der Lippe, Anna Louise Rønnestad, Michael Helge (Red.), Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper. 7. s. 153-178. Gyldendal Akademisk.
Vedeler, Janikke Solstad;Mossige, Svein (2010). Pathways into the labour market for Norwegians with mobility disabilities. Scandinavian Journal of Disability Research. Vol. 12. doi: 10.1080/15017410903581189
Mossige, Svein;Huang, Lihong (2010). Omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep i en norsk ungdomsbefolkning. Norsk Epidemiologi. Vol. 20.
Seto, Michael;Kjellgren, Cecilia;Priebe, Gisela;Mossige, Svein;Svedin, Carl Göran;Långström, Niklas (2010). Sexual Coercion Experience and Sexually Coercive Behavior: A Population Study of Swedish and Norwegian Male Youth. Child Maltreatment. Vol. 15. doi: 10.1177/1077559510367937
Jensen, Tine Kristin;Haavind, Hanne;Gulbrandsen, Wenke;Mossige, Svein;Reichelt, Sissel;Tjersland, Odd Arne (2010). What constitutes a good working alliance in therapy with children that may have been sexually abused?. Qualitative Social Work. Vol. 9.
von Soest, Tilmann;Mossige, Svein;Stefansen, Kari;Hjemdal, Odin (2010). A validation study of the Resilience Scale for Adolescents (READ). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. Vol. 32. doi: 10.1007/s10862-009-9149-x
Mossige, Svein;Kjellgren, Cecilia;Priebe, Gisela;Svedin, Carl Göran;Långström, Niklas (2009). Female Youth who sexually coerce: Prevalence risks and protective factors in two national high school surveys. Journal of Sexual Medicine. Vol. 8.
Mossige, Svein (2009). Arbeid, identitet og funksjonshemming. Tøssebro, Jan (Red.), Funksjonshemming - politikk, hverdagsliv og arbeidsliv. Kapittel. Universitetsforlaget.
Smette, Ingrid;Stefansen, Kari;Mossige, Svein (2009). Responsible victims? Young people's understandings of agency and responsibility in sexual situations involving underage girls. Young - Nordic Journal of Youth Research. Vol. 17. doi: 10.1177/110330880901700402
Stefansen, Kari;Valset, Kirsti;von Soest, Tilmann;Mossige, Svein;Hegna, Kristinn (2009). Vold mot "homofil" ungdom forekomst og tolkninger. Sosiologi i dag. Vol. 39.
Mossige, Svein;Stefansen, Kari (2008). Norske ungdommers rapportering av vold og seksuelle overgrep. Resultater fra en landsrepresentativ studie. Norges Barnevern. Vol. 85.
Kjær, Aud-Keila Bendiksen;Mossige, Svein (2008). Når barneverntjenesten må forholde seg til straffeloven. NOVA Rapport nr. 5/08. faglig_bok_institusjon. s. 37-57.
Tjersland, Odd Arne;Gulbrandsen, Wenke;Juuhl-Langseth, Monica;Jensen, Tine Kristin;Mossige, Svein;Reichelt, Sissel (2008). From betrayal to support: A case history of incest. Journal of Family Psychotherapy. Vol. 19.
Mossige, Svein (2007). Barns fortellinger om overgrepsopplevelser. Hvordan forteller de, og hva er viktig for dem å fortelle?. Haavind, Hanne Øvreeide, Haldor (Red.), Barn og unge i psykoterapi. Bind II: Terapeutiske fremgangsmåter og forandring. Kapittel 8. Gyldendal Akademisk.
Mossige, Svein;Torgersen, Leila;Smette, Ingrid (2006). Seksuell lavalder: til besvær eller beskyttelse?. Tidsskrift for ungdomsforskning. Vol. 6.
Tjersland, Odd Arne;Mossige, Svein;Wenke, Gulbrandsen;Jensen, Tine Kristin;Reichelt, Sissel (2006). Helping families when child sexual abuse is suspected but not proven. Child & Family Social Work. Vol. 11. doi: 10.1111/j.1365-2206.2006.00409.x
Juuhl-Langseth, Monica;Tjersland, Odd Arne;Gulbrandsen, Wenke;Jensen, Tine;Mossige, Svein;Reichelt, Sissel (2006). Mor–datter - forholdet etter seksuelle overgrep: En analyse av et terapiforløp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 43.
Solberg, Anne;Mossige, Svein (2005). Hvordan håndterer barnevernet seksuelle overgrep og vold i familien. Norges Barnevern.
Hegna, Kristinn;Mossige, Svein;Wichstrøm, Lars (2005). Older adolescents with positive attitudes towards younger adolescents as sexual partners. Adolescence. Vol. 39.
Jensen, Tine Kristin;Jensen, Tine;Gulbrandsen, Wenke;Mossige, Svein;Tjersland, Odd Arne;Reichelt, Sissel (2005). Reporting possible sexual abuse: A qualitative study on children's perspectives and the context for disclosure. International Journal of Child Abuse & Neglect. Vol. 29.
Mossige, Svein;Jensen, Tine Kristin;Gulbrandsen, Wenke;Reichelt, Sissel;Tjersland, Odd Arne (2005). Children's narratives of sexual abuse: What characterizes them and how do they contribute to meaning-making?. Narrative Inquiry. Vol. 15.
Reichelt, Sissel;Tjersland, Odd Arne;Gulbrandsen, Wenke;Jensen, Tine Kristin;Mossige, Svein (2004). From the system of sexual abuse to the system of suspicion. Journal of Systemic Therapies. Vol. 23.
Tjersland, Odd Arne;Mossige, Svein;Gulbrandsen, Wenke;Jensen, Tine Kristin;Reichelt, Sissel (2003). Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del I: Behandlingsideer og kjennetegn ved utvalget. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 40.
Mossige, Svein;Tjersland, Odd Arne;Gulbrandsen, Wenke;Jensen, Tine Kristin;Reichelt, Sissel (2003). Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del II: Status ett år etter avsluttet behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 40.
Jensen, Tine Kristin;Mossige, Svein (2002). Den vanskelige samtalen: Mistanke om seksuelle overgrep mot et barn. Rønnestad, Michael Helge von der Lippe, Anna (Red.), Det kliniske intervju. 15. s. 361-382.
Mossige, Svein;Jensen, Tine Kristin (1996). Historien om Karen og Ellen og deres hjelpere. Dilemmaer og problemer i arbeidet med seksuelle overgrep. Haavind, Hanne Reichelt, Sissel (Red.), Aktiv psykoterapi. 12. s. 283-305.
Tjersland, Odd Arne;Mossige, Svein (1995). En alternativ tilnærmingsmåte ved seksuelle overgrep mot barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 32.
Mossige, Svein;Tjersland, Odd Arne;Jensen, Tine Kristin (1995). Seksuelle overgrep mot barn: Er tverrfaglig og tverretatlig samarbeid en kilde til problemoppløsning elle problemskaping?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 32.
Mossige, Svein;Bast-Pettersen, Rita;Blakar, Rolv Mikkel (1979). Egocentrism and inefficiency in the communication of families containing schizophrenic members. Family Process. Vol. 18. doi: 10.1111/j.1545-5300.1979.00405.x
Mossige, Svein;Stefansen, Kari (2016). Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015. ISBN: 978-82-7894-582-7. 118 s. NOVA.
Aamodt, Hilde Anette;Mossige, Svein (2014). Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg. ISBN: 978-82-7894-498-1. 87 s. NOVA.
Fjær, Eivind Grip;Gundersen, Tonje;Mossige, Svein (2013). Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner: En kunnskapsoversikt. ISBN: 978-82-7894-464-6. 89 s. NOVA.
Bjerkan, Kristin Ystmark;Frøyland, Lars Roar;Winsvold, Aina;Mossige, Svein (2010). "Medievold avler vold" - reell frykt eller moralsk panikk?. ISBN: 978-82-78-94348-9. 134 s. NOVA.
Mossige, Svein;Dyb, Grete (2009). Voldsutsatte barn og unge i Oslo. Forekomst og innsatsområder for forebygging. ISBN: 978-82-78-94340-3. 140 s. NOVA, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
Suseg, Helle;Grødem, Anne Skevik;Valset, Kirsti;Mossige, Svein (2008). Seksuelle krenkelser via nettet - hvor stort er problemet?. ISBN: 978-82-7894-292-5. 104 s. NOVA.
Mossige, Svein;Ainsaar, Mare;Svedin, Carl Göran (2007). The Baltic Sea Rgional Study on Adolescents' Sexuality. ISBN: 978-82-7894-269-7. 182 s. NOVA.
Mossige, Svein;Stefansen, Kari (2007). Vold og overgrep mot barn og unge. en selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. ISBN: 978-82-7894-271-0. 235 s. NOVA.
Mossige, Svein (2001). Ungdoms holdninger til seksuelle krenkelser og overgrep. Ungdommers oppfatning av barn som legitime mål for seksuelle handlinger. ISBN: 82-7894-125-4. 113 s. NOVA.
Mossige, Svein;Klette, Trine (1999). Personer som begår seksuelle overgrep mot barn. Forståelse, behandling og straff. Rapport fra en nordisk ekspertkonferanse Oslo 27.-28. oktober 1999. 55 s. NOVA.
Se alle publikasjoner
Mossige, Svein;Klette, Trine (1999). Personer som begår seksuelle overgrep mot barn. 80 s. NOVA.
Mossige, Svein (1998). Har barnet mitt vært utsatt for seksuelle overgrep? En narrativ analyse av mødres fortellinger. ISBN: 82-7894-060-6. 407 s. NOVA.
Axelsen, Eva Dalsgaard;Benum, Kirsten;Bernhardt, Ida S.;Gullestad, Siri Erika;Halvorsen, Margrethe Seeger;Hartmann, Ellen Johanne;Haavind, Hanne;Killingmo, Bjørn;Von der Lippe, Anna Louise;Mauseth, Tori;Monsen, Jon Trygve;Mossige, Svein;Nissen-Lie, Helene A;Oddli, Hanne;Reichelt, Sissel;Rø, Frida Gullestad;Rønnestad, Michael Helge;Råbu, Marit;Tjersland, Odd Arne;Stänicke, Line Indrevoll;Strømme, Hanne;Sveaas, Nora;Zachrisson, Anders;Øiestad, Guro (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 54.
Stefansen, Kari;Bakketeig, Elisiv;Mossige, Svein (2017). Voldsprogrammet ved NOVA. Fagmøte Bufdir. BUFDIR.
Stefansen, Kari;Bakken, Anders;Abebe, Dawit Shawel;Mossige, Svein;Stalsberg, Linn (2016). Doing well despite obstacles. Explore HiOA.
Mossige, Svein (2016). Éi av fire jenter har blitt seksuelt krenkte. Framtida.no avis.
Mossige, Svein (2016). Mor slår barna mer enn far. Bergens Tidende.
Mossige, Svein (2016). Innvandrerungdom mer utsatt for vold fra foreldre. Vårt land.
Mossige, Svein (2016). Barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn mer utsatt for grov vold. Adresseavisen.
Stefansen, Kari;Smette, Ingrid;Mossige, Svein (2016). Den vanskelige volden. Klassekampen.
Eriksen, Nina;Stefansen, Kari;Mossige, Svein (2016). Mer vold mot barn i innvandrerfamilier. forskning.no.
Eriksen, Nina;Mossige, Svein;Stefansen, Kari (2016). En av fire unge jenter har opplevd seksuelle overgrep. forskning.no.
Se alle publikasjoner
Kvål, June;Boe, Ole;Mossige, Svein (2015). Opplevelse av mestring i forbindelse med internasjonale operasjoner: En kvalitativ undersøkelse av stabsveteran og familie etter utenlandsoppdrag i Afghanistan.. 78 s. Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt.
Mossige, Svein;Huang, Lihong (2015). Prevalence of self-reporting physical and sexual violence among young Norwegians – is there a change over time?. European Conference on Domestic Violence. Queen’s University.
Huang, Lihong;Mossige, Svein (2015). Violence and self-harm – an investigation of a complex relationship. European Conference on Domestic Violence. Queen’s University.
Hagtvet, Knut Arne;Mossige, Svein;von Soest, Tillman (2012). The choice between formative and reflective indicators? The latent variables anxiety, depression and sexual harassment. 33rd International Conference of the Stress and Anxiety Research Society. The Stress and Anxiety Research Society.
Hagtvet, Knut Arne;Mossige, Svein;Børretzen, Suzanne;von Soest, Tilmann (2011). Formative and reflective measurement models: Illustrations and methodological challenges. Invited guest lecture. The Jamie and Joan Constantiner School of Education.
Hagtvet, Knut Arne;Mossige, Svein;von Soest, Tillman;Børretzen, Suzanne (2009). Formative and reflective measurement models: Challenges and illustrations. International Scientific Meeting of the 19th Ramiro and Zoran Bujas' Days, Psychometric Symposium. University of Zagreb, Department of psychology.
Tjersland, Odd Arne;Gulbrandsen, Wenke;Mossige, Svein (2000). Refleksjoner over dilemmaer behandlere møter i diffuse overgrepssaker i familier: Noen foreløpige erfaringer fra Fobik-prosjektet. Workshop på den 1. Nordiske Kongress: Barn och Trauma.
Mossige, Svein;Gulbrandsen, Wenke;Tjersland, Odd Arne (2000). Barnevernet i overgrepssaker i familier - En ananlyse av barnevernets intervensjoner i saker om sesuelle overgrep. Workshop på den 1. Nordiske Kongress: Barn och Trauma.
Gulbrandsen, Wenke;Jensen, T. Skeie;Mossige, Svein;Reichelt, Sissel;Tjersland, Odd Arne (1998). Guiding principles in meeting families with concern about sexual abuse; what are the best interests of the child?. A workshop on families with concern about child abuse.
Gulbrandsen, Wenke;Jensen, T. Skeie;Mossige, Svein;Reichelt, Sissel;Tjersland, Odd Arne (1998). What happens within families with concern about child abuse;a presentation of a research design. Children's Issues Centre.
Gulbrandsen, Wenke;Jensen, T. Skeie;Mossige, Svein;Reichelt, Sissel;Tjersland, Odd Arne (1998). What happens within families with concern about child sexual abuse; a presentation of a research design. Work shop on qualitativly oriented research on familiy life and therapeutic processes.
Gulbrandsen, Wenke;Jensen, T. Skeie;Mossige, Svein;Reichelt, Sissel;Tjersland, Odd Arne (1998). Guiding principles in meeting families with concern about child sexual abuse; what are the best interests of the child?. A work-shop on families with concern about child sexual abuse..
Gulbrandsen, Wenke;Jensen, T. Skeie;Mossige, Svein;Reichelt, Sissel;Tjersland, Odd Arne (1998). A model for interventions in families with child sexual abuse - control or conversation. The 12th International Congress on Child Abuse and Neglect.
Gulbrandsen, Wenke;Jensen, Tine Kristin;Mossige, Svein;Reichelt, Sissel;Tjersland, Odd Arne (1998). A model for interventions in families with child sexual abuse - control or conversation. The 12th International Congress on Child Abuse and Neglect 1998. IPSCAN.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 928 20 356
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X374