HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Psykisk helsearbeid

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (16) Forskningsrapporter (2) Formidling (25)
Vatnar, Solveig Karin Bø;Friestad, Christine;Bjørkly, Stål (2018). Differences in intimate partner homicides perpetrated by men and women : evidence from a Norwegian National 22-year cohort. Psychology, Crime and Law. doi: 10.1080/1068316X.2018.1438433
Lockertsen, Øyvind;Procter, Nicholas;Vatnar, Solveig Karin Bø;Færden, Ann;Eriksen, Bjørn Magne S.;Roaldset, John Olav;Varvin, Sverre (2017). Gender differences in consumers own prediction of violence using a self-report risk scale (SRS). Proceedings of the 10th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. KAPITTEL.
Lockertsen, Øyvind;Procter, Nicholas;Vatnar, Solveig Karin Bø;Færden, Ann;Eriksen, Bjørn Magne Sundsbø;Roaldset, John Olav;Varvin, Sverre (2017). Screening for risk of violence using service users' self-perceptions: A prospective study from an acute mental health unit. International Journal of Mental Health Nursing. 11 s. doi: 10.1111/inm.12413
Vatnar, Solveig Karin Bø;Friestad, Christine;Bjørkly, Stål (2017). Intimate partner homicide, immigration and citizenship : evidence from Norway 1990–2012. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Vol. 18. doi: 10.1080/14043858.2017.1394629
Vatnar, Solveig Karin Bø;Friestad, Christine;Bjørkly, Stål (2017). Intimate partner homicide in Norway 1990–2012 : identifying risk factors through structured risk assessment, court documents, and interviews with bereaved. Psychology of Violence. Vol. 7. doi: 10.1037/vio0000100
Vatnar, Solveig Karin Bø (2015). Kap 13 Partnerdrap. Grøndahl, Pål Stridbeck, Ulf (Red.), Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Kapittel 13. s. 216-223. Gyldendal Akademisk.
Vatnar, Solveig Karin Bø;Bjørkly, Stål (2014). An interactional perspective on coping with intimate partner violence : counterattack, call for help, or give in and obey him?. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. Vol. 23. doi: 10.1080/10926771.2014.953716
Kirsebom, Birgitte Marie;Vatnar, Solveig Karin Bø;Bjørkly, Stål (2014). Partnervoldserfaringer : helseplager, skyld, skam og ansvarsattribuering. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 51.
Vatnar, Solveig Karin Bø;Bjørkly, Stål (2013). Lethal intimate partner violence : an interactional perspective on women's perceptions of lethal incidents. Violence and Victims. Vol. 28. doi: 10.1891/0886-6708.VV-D-12-00062
Vatnar, Solveig Karin Bø;Bjørkly, Stål (2012). Does separation or divorce make any difference? : an interactional perspective on intimate partner violence with focus on marital status. Journal of family Violence. Vol. 27. doi: 10.1007/s10896-011-9400-6
Se alle publikasjoner
Vatnar, Solveig Karin Bø;Bjørkly, Stål (2011). Victim of and witness to violence : an interactional perspective on mothers’ perceptions of children exposed to intimate partner violence. Violence and Victims. Vol. 26. doi: 10.1891/0886-6708.26.6.830
Vatnar, Solveig Karin Bø;Bjørkly, Stål (2010). An Interactional Perspective on the Relationship of Immigration to Intimate Partner Violence in a Representative Sample of Help-Seeking Women. Journal of Interpersonal Violence. Vol. 25. doi: 10.1177/0886260509354511
Vatnar, Solveig Karin Bø;Bjørkly, Stål (2010). Does it make any difference if she is a mother? : an interactional perspective on intimate partner violence with a focus on motherhood and pregnancy. Journal of Interpersonal Violence. Vol. 25. doi: 10.1177/0886260508329129
Vatnar, Solveig Karin Bø;Bjørkly, Stål (2009). Interactional Aspects of Intimate Partner Violence Result in Different Help-Seeking Behaviors in a Representative Sample of Women. Journal of family Violence. Vol. 24. doi: 10.1007/s10896-009-9224-9
Vatnar, Solveig Karin Bø;Bjørkly, Stål (2009). An interactional perspective of intimate partner violence: An in-depth semi-structured interview of a representative sample of help-seeking women. Journal of family Violence.
Bjørkly, Stål;Vatnar, Solveig Karin Bø (2006). Ny forskning om partnervold mot kvinner. Hervik, Arild Bjørkly, Stål (Red.), Populærvitenskapelige artikler : Forskningsdagene 2006. Kapittel. s. 28-29.
Vatnar, Solveig Karin Bø (2015). Partnerdrap i Norge 1990-2012. En mixed methods studie av risikofaktorer for partnerdrap.. ISBN: 978-82-473-0036-7. 160 s. Oslo Univeristetssykehus.
Vatnar, Solveig Karin Bø;Bjørkly, Stål (2011). Forskningsbasert kunnskap om partnerdrap : en systematisk litteraturgjennomgang. ISBN: 9788282270182. 65 s. Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst.
Vatnar, Solveig Karin Bø;Friestad, Christine;Bjørkly, Stål (2017). Motives of intimate partner homicides perpetrated by men and women: A 22-year cohort study in Norway. II European Conference Domestic Violence.
Lockertsen, Øyvind;Procter, Nicholas;Vatnar, Solveig Karin Bø;Færden, Ann;Eriksen, Bjørn Magne S.;Roaldset, John Olav;Varvin, Sverre (2017). Gender differences in consumers own prediction of violence using a self-report risk scale (SRS). The 10th European Congress on Violence in clinical psychiatry. Oud Consultancy.
Vatnar, Solveig Karin Bø (2017). Kontakt med hjelpe- og behandlingsapparatet i forkant av partnerdrap. Geirdal, Amy Østertun Varvin, Sverre (Red.), Relasjoner i psykisk helsearbeid. Kapittel 6. s. 76-93. Universitetsforlaget.
Vatnar, Solveig Karin Bø;Friestad, Christine;Bjørkly, Stål (2017). Intimate Partner Homicide and Immigration: A Norwegian 22-year Cohort Study. IAFMHS Conference 2017. IAFMHS.
Vatnar, Solveig Karin Bø;Friestad, Christine;Bjørkly, Stål (2017). Intimate Partner Homicide: Evidence from a Norwegian National 22-year Cohort. International Seminar on Domestic Homicide. Quuens Univesity, Belfast & University of Central Lancashire.
Vatnar, Solveig Karin Bø (2016). Partnerdrap i Norge 1990-2012.. Nordiske Kvinner mot Vold 2015, Nordisk konferanse. Nordiske Kvinner Mot Vold.
Vatnar, Solveig Karin Bø (2016). Partnerdrap i Norge 1990-2012.. Nasjonal fagkonferanse 2016, Krisesentersekretariatet. Krisesentersekretariatet.
Vatnar, Solveig Karin Bø (2016). Partnerdrap i Norge 1990-2012. En mixed methods studie av risikofaktorer for partnerdrap.. Forskningsseminar- Partnerdrap. Oslo Universitetssykehus.
Vatnar, Solveig Karin Bø (2016). Partnerdrap i Norge 1990-2012. Nasjonalt seminar for politietaten, KRIPOS og Politidirektoratet. KRIPOS og Politidirektoratet.
Vatnar, Solveig Karin Bø (2016). Dödligt väld i nära relationer.. Västra Götalandsregionens kompetanscentrum om väld i næra relationer. Västra Götalandsregionens kompetanscentrum.
Se alle publikasjoner
Vatnar, Solveig Karin Bø;Friestad, Christine;Bjørkly, Stål (2016). Intimate partner homicide (IPH) in Norway 1990-2012: A mixed methods study of risk factors.. The International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS) Conference 2016. IAFMHS.
Vatnar, Solveig Karin Bø (2015). Brukermanual SARA-V3, Vurdering av risiko for partnervold.
Vatnar, Solveig Karin Bø (2015). Partnerdrap i Norge 1990-2012. NRK radio.
Vatnar, Solveig Karin Bø (2015). Partnerdrap i Norge 1990-2012.. NRK Dagsrevyen og NRK Nyheter.
Vatnar, Solveig Karin Bø (2014). Risikovurdering og risikohåndtering av partnervoldOpplæring i instrumentet SARA. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.
Vatnar, Solveig Karin Bø (2014). Risikovurdering og risikohåndtering av partnervoldOpplæring i instrumentet SARA. Politidirektoratets implementaring av SARA i alle landets politidistrikt. Politidirektoratet.
Vatnar, Solveig Karin Bø (2014). Voldsbegrepet – ulike forståelser. Et interaksjonelt perspektiv på vold i nære relasjoner, med fokus på partnervold mot kvinner. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Vatnar, Solveig Karin Bø (2014). Vold i nære relasjoner. Partnervold. Høgsjkolen i Molde.
Vatnar, Solveig Karin Bø (2014). Et interaksjonelt perspektiv på vold i nære relasjoner, med fokus på partnervold mot kvinner.Hva gjør volden med de utsatte, og hvem er de?Erfaringer i møte med hjelpe- og behandlingsapparatet. Høgskolen i Oslo og akershus.
Vatnar, Solveig Karin Bø (2014). Sårbarhetsfaktorer i arbeid med kvinner utsatt for partnervold. Høgskolen i Buskerud og Vestfold.
Vatnar, Solveig Karin Bø (2014). Vold i nære reløasjoner. Et interaksjonelt perspektiv på vold i nære relasjoner, med fokus på partnervold mot kvinner. Fagdag Høgskolen i Molde. Høgskolen i Molde.
Vatnar, Solveig Karin Bø;Holst, Øyvind (2014). Foreldreansvar. Hva er barnet best tjent med?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 51.
Vatnar, Solveig Karin Bø;Bjørkly, Stål (2012). Coping with intimate partner violence : an interactional perspective. XXth ISRA World Meeting. International Society for Research on Aggression.
Vatnar, Solveig Karin Bø;Bjørkly, Stål (2012). An interactional perspective on women's perceptions of lethal intimate partner violence. XXth ISRA World Meeting. International Society for Research on Aggression.
Vatnar, Solveig Karin Bø;Bjørkly, Stål (2006). Ny forskning om partnervold mot kvinner. Romsdals Budstikke.. Vol. 164.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 65 72
Besøksadresse: Pilestredet 32, Oslo, N050.120