HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Steen Steensen

Professor og instituttleder

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (33) Fagbøker⁄lærebøker (2) Forskningsrapporter (2) Formidling (146)
Ottosen, Rune;Steensen, Steen (2018). Blood and Security during the Norway Attacks: Authorities’ Twitter Activity and Silence. Hornmoen, Harald Backholm, Klas (Red.), Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. Chapter 3. s. 63-84. Emerald Group Publishing Limited.
Steensen, Steen (2018). Tweeting Terror: An Analysis of the Norwegian Twitter-sphere during and in the Aftermath of the 22 July 2011 Terrorist Attack. Hornmoen, Harald Backholm, Klas (Red.), Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. chapter 1. s. 15-41. Emerald Group Publishing Limited.
Steensen, Steen;Frey, Elsebeth;Hornmoen, Harald;Ottosen, Rune;Konow Lund, Maria (2018). Social Media and Situation Awareness during Terrorist Attacks: Recommendations for Crisis Communication. Hornmoen, Harald Backholm, Klas (Red.), Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns and Awareness. Chapter 12. s. 277-295. Emerald Group Publishing Limited.
Goldgruber, Eva;Ausserhofer, Julian;Hornmoen, Harald;Steensen, Steen;Backholm, Klas;Reimerth, Gudrun;Frey, Elsebeth;Ottosen, Rune;McInnes, Colin John (2018). Research Ethics in The Digital Age, Chapter 17 Reflecting on Ethics in the Investigation of Online Communication during Emergencies. ISBN: 978-3-658-12909-5. 7 s. Springer.
Hornmoen, Harald;Backholm, Klas;Frey, Elsebeth;Ottosen, Rune;Reimerth, Gudrun;Steensen, Steen (2018). Key Communicators’ Perspectives on the Use of Social Media in Risks and Crises. Andersen, Robin de Silva, Purnaka L (Red.), The Routledge Companion to Media and Humanitarian Action. Kap. 36. Routledge.
Steensen, Steen (2018). What is the matter with newsroom culture? A sociomaterial analysis of professional knowledge creation in the newsroom. Journalism - Theory, Practice & Criticism. Vol. 19. doi: 10.1177/1464884916657517
Steensen, Steen (2017). Feature Journalism. Nussbaum, Jon F. (Red.), Oxford Research Encyclopedia of Communication. Subject: Journalism Studies. Oxford University Press.
Steensen, Steen (2017). Subjectivity as a Journalistic Ideal. Fonn, Birgitte Kjos Hornmoen, Harald Hyde-Clarke, Nathalie Hågvar, Yngve Benestad (Red.), Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism. 2. s. 25-47. Cappelen Damm Akademisk.
Steensen, Steen;Ahva, Laura (2017). Deconstructing Digital Journalism Studies. Franklin, Bob Eldridge II, Scott (Red.), The Routledge Companion to Digital Journalism Studies. 2. s. 25-34. Routledge.
Steensen, Steen;Ahva, Laura (2017). Theories of Journalism in a Digital Age. ISBN: 978-1-138-68407-2. 242 s. Routledge.
Se alle publikasjoner
Steensen, Steen (2016). The Intimization of Journalism. Witschge, Tamara Anderson, C. W. Domingo, David Hermida, Alfred (Red.), The SAGE Handbook of Digital Journalism. chapter 8. s. 113-127. Sage Publications.
Steensen, Steen (2016). Stedets sjanger. Om moderne reportasjejournalistikk. 2 utgave. ISBN: 9788202490577. 288 s. Cappelen Damm Akademisk.
Steensen, Steen (2015). Den profesjonlige journalisten. Individer, rollespill og masterplot i journalisters bruk av sosiale medier. Hornmoen, Harald Roksvold, Thore Alnæs, Jørgen (Red.), Individet i journalistikken. Kapittel 10. s. 187-203. Cappelen Damm Akademisk.
Steensen, Steen;Ahva, Laura (2015). Theories of Journalism in a Digital Age. An Exploration and Introduction. Digital Journalism. Vol. 3. doi: 10.1080/21670811.2014.927984
Steensen, Steen;Ahva, Laura (2015). Theories of journalism in a digital age: An exploration and introduction. Journalism Practice. Vol. 9. doi: 10.1080/17512786.2014.928454
Steensen, Steen (2014). Conversing the Audience: A Methodological Exploration of How Conversation Analysis can Contribute to the Analysis of Interactive Journalism. New Media and Society. Vol. 16. doi: 10.1177/1461444813504263
Steensen, Steen (2013). The Return of the "Humble I": The Bookseller of Kabul and Contemporary Norwegian Literary Journalism. Literary Journalism Studies. Vol. 5.
Steensen, Steen (2013). Balancing the Bias. The Need for Counter-Discursive Perspectives in Media Innovation Research. Storsul, Tanja Krumsvik, Arne H. (Red.), Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change. Chapter 3. s. 45-59. Nordicom.
Steensen, Steen (2012). Ingen lytter til en dårlig fortelling. Krøvel, Roy Gunnar Orgeret, Kristin Skare (Red.), Historier om verden. kapittel 7. s. 48-51. IJ-forlaget.
Steensen, Steen (2012). Conversing the Fans. "Coveritlive" and the Social Function of Journalism. Krøvel, Roy Gunnar Roksvold, Thore Aksel (Red.), We Love to Hate Each Other. Mediated Football Fan Culture. Chapter 10. s. 207-228. Nordicom.
Steensen, Steen (2011). Cozy Journalism. The rise of social cohesion as an ideal in online, participatory journalism. Journalism Practice. Vol. 5. doi: 10.1080/17512786.2011.604243
Steensen, Steen (2011). ONLINE JOURNALISM AND THE PROMISES OF NEW TECHNOLOGY A critical review and look ahead. Journalism Studies. Vol. 12. doi: 10.1080/1461670X.2010.501151
Steensen, Steen (2011). Making Online Features: How the Discursive Practice of an Online Newsroom Affects Genre Development. Domingo, David Paterson, Chris (Red.), Making Online News, Volume 2, Newsroom Ethnographies in the Second Decode of Internet Journalism. chapter 7. s. 87-99. Peter Lang Publishing Group.
Steensen, Steen (2010). Online Journalism and the Promises of New Technology. A Critical Review and Look Ahead. Journalism Studies. 17 s. doi: 10.1080/1461670X.2010.501151
Steensen, Steen (2009). Digital featurejournalistikk: hvordan diskursiv praksis påvirker sjangerutvikling i en nettavis. Rhetorica Scandinavica.
Steensen, Steen (2009). The Shaping of an Online Feature Journalist. Journalism - Theory, Practice & Criticism. Vol. 10.
Steensen, Steen (2009). What's stopping them. Towards a grounded theory of online journalism. Journalism Studies. Vol. 10.
Steensen, Steen (2009). Stedets sjanger. Om moderne reportasjejournalistikk. ISBN: 978-82-7147-329-7. 276 s. IJ-forlaget.
Steensen, Steen (2008). Provokasjon og opplevelse: To strategier for produksjon av featurejournalistikk på nett. Ottosen, Rune Krumsvik, Arne Håskjold (Red.), Journalistikk i en digital hverdag. Kapittel 8. s. 123-134. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Steensen, Steen (2006). Er nettjournalister B-journalister?. Ytterstad, Andreas Ottosen, Rune (Red.), Nettaviser, flermedialitet og den nye journalistrollen. En seminarrapport. Tredje del: Journalistrollen og etikken på nettet. s. 121-128.
Handgaard, Brynjulf;Simonsen, Anne Hege;Steensen, Steen (2013). Journalistikk. ISBN: 978-82-05-43004-4. 363 s. Gyldendal Akademisk.
Steensen, Steen (2006). Beboerne. En dokumentar om livet på Lille Tøyen sykehjem. ISBN: 82-430-0378-9. 273 s. Spartacus.
Steensen, Steen;Hanem, Guri Ellen;Bjerke, Paul (2013). Norsk medietidsskrifts overgang til digital publisering og Open Access. 33 s. Norsk medieforskerlag.
Steensen, Steen (2010). Back to the Feature Online Journalism as Innovation, Transformation and Practice. 242 s. Universitetet i Oslo.
Steensen, Steen (2018). Talk: Subjectivity as a Journalistic Ideal. From Ivory Tower to Twitter Research seminar. University of Årshus.
Steensen, Steen (2017). Tause om terror - Politiet var usynlige i sosiale medier 22. juli, viser ny forskning. Dagsavisen.
Steensen, Steen;Frey, Elsebeth;Hornmoen, Harald;Ottosen, Rune;Konow Lund, Maria (2017). Social media and situation awareness during terrorist attacks. Recommendations for crisis communication. Nordmedia. University of Tampere.
Steensen, Steen;Eide, Tine (2017). Flows of Terror. An analysis of inter-media information flows during the 22nd of July 2011 terrorist attacks in Norway. Nordmedia. University of Tampere.
Steensen, Steen (2017). Journaliststudent i krisetider. NRK P2 Kurer.
Steensen, Steen (2017). Hvor ble det av lykkelandet?. NRK P2 Kurer.
Steensen, Steen (2017). Eit halvt år etter bacheloren, arbeider kun sju av 40 studentar på fulltid i mediebransjen. medier24.com.
Steensen, Steen (2017). HiOA: Sterke reaksjoner på flytteplaner til Lillestrøm. Khrono.no.
Steensen, Steen (2017). Fallende søkertall til journalistikkutdanningen skaper ingen panikk. Planen er å utdanne 357 håpefulle fra høsten. Jornalisten.
Steensen, Steen (2017). Færre søker journalistikk: - Opplever ingen krise. Kampanje.
Se alle publikasjoner
Steensen, Steen (2017). Rethinking News Ethnography for the Digital Newsroom. 67th Annual ICA Conference. International Communication Association.
Steensen, Steen (2017). Subjectivity as a journalistic ideal. 67th Annual ICA Conference. International Communication Association.
Fonn, Birgitte Kjos;Steensen, Steen;Jensen, Martin Huseby (2017). Før ble journalistikken satt i bly, i dag kan trender sette dagsorden. journalisten.no.
Steensen, Steen (2016). #PrayforNorway, Justin Bieber and the terror discourse on Twitter. An analysis of the Norwegian Twitter-sphere during and in the aftermath of the 22 July 2011 terror attack. Norsk medieforskerkonferanse. Universitetet i Bergen / Norsk medieforskerlag.
Steensen, Steen (2016). Leser mest på mobilen. Vårt land.
Steensen, Steen (2016). Sterk kritikk mot journalistutdanningen. Aftenposten.
Steensen, Steen (2016). Vi lurer ikke journaliststudentene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Steensen, Steen;Ahva, Laura (2016). Babbling about the future of journalism. 66th ICA Annual Conference. ICA.
Steensen, Steen (2016). All About Text. Online Feature Journalism and the Multimedia Backlash. Digital media, journalism and factual story-telling. The Cardiff School of Journalism, Media and Cultural Studies.
Ottosen, Rune;Steensen, Steen (2016). Blood or Security on 22 July. RESCUE conference.
Steensen, Steen (2015). Professor: Skavlan-intervju etter læreboka. forskning.no.
Steensen, Steen (2015). Paneldeltaker: The future of journalism education. 50 års jubileumskonferanse for journalistutdanningen. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Steensen, Steen (2015). Subjectivity as a journalistic ideal. Index-seminar. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Steensen, Steen (2015). Reportasjejournalistikk. Seminar. Morgenbladet.
Steensen, Steen (2015). Featurejournalistikk på nett. BA-kurs i featurejournalistikk. Universitetet i Stavanger.
Steensen, Steen (2015). P1 Kveldsåpent om sosiale medier i krisesituasjoner. NRK P1.
Steensen, Steen (2015). What’s the Matter with Newsroom Culture? A Sociomaterial Analysis of Professional Knowledge Creation in the Newsroom. Negotiating Culture: integrating legacy and digital cultures in news media. Reuters Institute for the study of journalism.
Steensen, Steen (2015). What’s the Matter with Journalistic Practice? A Sociomaterial Study of the Creation of Journalistic Professional Knowledge. Nordmedia 2015. University of Copenhagen.
Hornmoen, Harald;Ottosen, Rune;Steensen, Steen;Frey, Elsebeth;Backholm, Klas;Reimerth, Gudrun (2015). Key communicators' perspectives on the use of social media in risk and crises.. Nordmedia 2015.
Hornmoen, Harald;Steensen, Steen;Ottosen, Rune;Frey, Elsebeth;Backholm, Klas;Reimerth, Gudrun (2015). Key communicators’ perceptions of the use of social media in risks and crises. IAMCR 2015.
Ottosen, Rune;Hornmoen, Harald;Backholm, Klas;Steensen, Steen;Frey, Elsebeth;Reimerth, Gudrun (2015). Key communicators' percepetions on the use of social media in risks and crisis. IAMCR conference. IAMCR.
Steensen, Steen (2015). Professor forsvarer Skavlan. khrono.no.
Steensen, Steen (2015). Norsk medietidsskrift fra papir og abonnement til digitalt open access. Nordicom Information. Vol. 37.
Steensen, Steen;Ahva, Laura (2014). Theories of Journalism in a Digital Age. ECC ECREA 2014. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
Steensen, Steen (2014). Autonomien er død, leve autonomien!. Norsk Medietidsskrift.
Steensen, Steen (2014). Newsroom Innovation Research and the Problem of Hidden Normativity. Internatioanl Communication Association's Annual Conference. Internatioanl Communication Association.
Steensen, Steen (2014). Theories of Journalism in a Digital Age. Internatioanl Communication Association's Annual Conference. Internatioanl Communication Association.
Steensen, Steen (2014). Kronerulling for å dekke bortføring. Kampanje.com.
Steensen, Steen (2014). Kjappe nyheter for travle mennesker. Aftenposten.
Steensen, Steen (2014). De institusjonelle arkivenes forbannelse. Norsk Medietidsskrift.
Steensen, Steen (2014). Hvordan står det til med den undersøkende journalistikken?. NRK P2 Kurer.
Hornmoen, Harald;Steensen, Steen (2014). The dialogue as a journalistic ideal. FoU-seminaret, Drøbak.
Steensen, Steen (2013). Journalism as Multi Communication. ESF workshop on mapping the digital news ecosystem. Universitat Ramon Llull.
Hornmoen, Harald;Steensen, Steen (2013). Dialogue as a journalistic ideal. The Future of Journalism Conference 2013: In an age of digital media and economic uncertainty.
Steensen, Steen (2012). Historiefortelling på nett. P3 seminar. NRK P3.
Steensen, Steen (2012). Media innovation and the need for counter-discursive perpectives. Round table event. University of Bournmouth.
Steensen, Steen (2012). Historiefortelling på nett. Kurs. NRK.
Steensen, Steen (2012). Subjektivitet som journalistisk ideal. Norsk medieforskerkonferanse. Universitetet i Agder og Mediehøgskolen Gimlekollen.
Steensen, Steen (2012). Conversing the audience. A methodological exploration of how Conversation Analysis can contribute to the analysis of participatory journalism. 62nd Annual ICA Conference. International Communication Association.
Steensen, Steen (2012). The rise of the humble I. How the The bookseller of Kabul changed the ideals of narration in Norwegian book-length literary journalism. The Seventh International Conference for Literary Journalism Studies (IALJS-7). Ryerson University.
Steensen, Steen (2012). Media Innovation and the nedd for Counter-Discursive Perspectives. Media Innovation Symposium. University of Oslo.
Steensen, Steen (2012). Reportasjejournalistikk. Frokostforedrag. Drammens tidende.
Steensen, Steen (2012). Conversing the Fans. Cover it Live and the changing role of sports journalists. Family, Play, and Sports in an Online World. Mediatization of Culture: The Challenge of New Media.
Steensen, Steen (2011). Kun verdier kan redde journalisten. Norsk Medietidsskrift. Vol. 18.
Steensen, Steen (2011). - Sosiale medier endrer journalistrollen. Høgskolen i Oslo og Akershus' nettside (hioa.no).
Steensen, Steen (2011). Journalistikk og fortelling. Kurs for journalister i Dagens næringsliv. Dagens næringsliv.
Steensen, Steen (2011). Den gode reportasjen. IJ-kurs i reportasjeledelse. Institutt for journalistikk.
Steensen, Steen (2011). Reportasjejournalistikk. Kurs i Dagens næringsliv. Dagens næringsliv.
Steensen, Steen (2011). Online Journalism and the Promises of new Technology. A Critical Review and Look Ahead. IAMCR Conference 2011. IAMCR.
Steensen, Steen (2011). Sjangerutvikling, kvalitet og innovasjon på nettet. Featuresjangerens status og utvikling i det nye medielandskapet. Master i flermedial ledelse, samling om redaksjonell kvalitet. BI.
Steensen, Steen (2010). Reportasjen Å fortelle med scener og personlighet. Kurs for featureredaksjonen i Dagens næringsliv. Dagens næringsliv.
Steensen, Steen (2010). Featurejournalistikk på nett. Kurs i featurejournalistikk. Universitetet i Stavanger.
Steensen, Steen (2010). Back to the Feature. Online journalism as innovation, transformation and practice. Prosjektseminar, prosjektet Journalistic Reorientations: The Online Challenge to Journalistic Ontology. Universitetet i Bergen.
Steensen, Steen (2010). Featurejournalstikk på nett. Featurejournalistikk på nett. Insitutt for journalistikk.
Steensen, Steen (2010). Multimedial fortelling. Diplommodul journalistik på nettet. Danmarks medie og journalisthøjskole.
Steensen, Steen (2010). Participation and Immediacy in Online Sports Coverage. 3rd European Communication Conference. University of Hamburg/ECREA.
Steensen, Steen (2010). Digital feature journalism: How discursive practices of an online newsroom affect genre development. IAMCR. University of Braga/IAMCR.
Steensen, Steen (2010). Fulle ledere eller strukturelle endringer?. Dagens næringsliv.
Steensen, Steen (2010). - Trenger subjektiv forteller. Klassekampen.
Steensen, Steen (2010). Kulturnytt. NRK P2.
Steensen, Steen (2010). – Jeg driver med melodramatisk journalistikk. Journalisten.
Steensen, Steen (2010). Kampen står om avis på mobil. VG.
Steensen, Steen (2010). Intervju om featurejournalistikk på nett. NRK Kulturnytt.
Steensen, Steen (2010). - Vil bli mer feature på nett. Journalisten.no.
Steensen, Steen (2010). Google: Fremtiden er mobil. VG.
Steensen, Steen (2010). Featurejournalistikk på nett. Master i redaksjonell ledelse. BI.
Steensen, Steen (2010). Back to the feature. Online journalism as innovation, transformation and practice. Journalism, blogs and new media platforms. Classical problems and clash of cultures. Nordic Research Network in Journalism Studies.
Steensen, Steen (2010). Featurejournalistikk på nett. Seminar VG. VG featureredaksjonen.
Steensen, Steen (2009). - We’re just trying to have a nice time How the liquidity of online sports journalism promotes new ideals to the professional ideology of journalism. Norsk medieforskerlags 14 medieforskerkonferanse. Høgskolen i Volad/Norsk medieforskerlag.
Steensen, Steen (2009). The shaping of an online feature journalist. Online Journalism Blog.
Steensen, Steen (2009). Five factors that foster innovation in the online newsroom. Online Journalism Blog.
Steensen, Steen (2009). Revolusjonen som lot vente på seg. Kampanje.
Steensen, Steen (2009). Hva skjer med reportasjen?. Hva skjer med reportasjen?. JBI, ved Harald Hornmoen og Steen Steensen.
Steensen, Steen (2009). The Online Stand. Simulation of stadium experience in online coverage of live soccer games. Seminar on sport in media. Oslo University College.
Steensen, Steen (2009). What is feature journalism?. The 19th Nordic Conference for Media and Communication Research. Universitetet i Kalmar/Nordicom.
Steensen, Steen (2009). Innføring i reportasjejournalistikk. Kurs i reportasjejournalistikk. Senter for journalistikk ved Hege Lamark.
Steensen, Steen (2009). Featurejournalistikk på nett. Kurs i reportasjejournalistikk. BI ved Jo Bech-Karlsen.
Steensen, Steen (2009). Featurejournalistikk på nett. Kurs i featurejournalistikk. Journalistutdanningen, ved Linda Dalviken.
Steensen, Steen (2009). Featurejournalistikk på nett. Foredrag Bergens Tidende. Bergens Tidende.
Steensen, Steen (2008). Foredrag om observasjon på sykehjem. Sårbare grupper -verdier og verdighet. Lovisenerg Diakonale Høyskole, avdeling for Helsefag.
Steensen, Steen (2008). Introduksjon til reportasjejournalistikk. Kurs i reportasjejournalistikk. Bedriftsøkonomisk Institutt.
Steensen, Steen (2008). Featurejournalistikk på nett. Kurs i reportasjejournalistikk. Bedriftsøkonomisk Institutt.
Steensen, Steen (2008). Featurejournalistikk på nett. Kurs i featurejournalistikk. Universitetet i Stavanger.
Steensen, Steen (2008). Explaining randomness: A grounded theory of innovation in online newspapers. Norsk medieforskerlags konferanse 2008. Norsk medieforskerlag.
Steensen, Steen (2008). Featurejournalistikk på nett. Högre seminarium. Södertörns Högskola.
Steensen, Steen (2008). Forelesning om reportasjen. Kurs i reportasjejournalistikk. Universitetet i Bergen.
Steensen, Steen (2008). Foredrag om sykehjem. Pårørendemøte. Ammerudhjemmets venner.
Steensen, Steen (2008). Foredrag om Beboerne. Nasjonal Helsekonferansen. Helse- og omsorgsdepartementet.
Steensen, Steen (2008). Å skrive enkelt for nett. Kurs Barne og familiedirektoratet. Barne- og familiedirektoratet.
Steensen, Steen (2008). Foredrag om Beboerne. Oppdalsuka 2008 Helse i Fokus. Oppdalsuka.
Steensen, Steen (2008). Foredrag om featurejournalistikk på nett. APB-konferansen. Avisenes pressebyrå.
Steensen, Steen (2008). Foredrag om observasjon som metode på sykehjem. Observasjon som metode for kvalitetsutvikling i pleie- og omsorgstjenesten. Vålerenga bo- og servicesenter.
Steensen, Steen (2008). Foredrag om beboerne. Seminar Rjukan kommune. Rjukan kommune.
Steensen, Steen (2007). Fremtid for feature på nett. Dagensmedier.no.
Steensen, Steen (2007). Slaktofrene. Dagbladet.
Steensen, Steen (2007). Provokasjon og opplevelse. To ulike strategier for featurejournalistikk på nett. Forfatterseminar forskningsprosjektet DIGRE. Høgskolen i Oslo.
Steensen, Steen (2007). Forvirrende feature.Diskurskollisjoner og sjangerutvikling i featurejournalistikk på nett. 18. Nordiske medieforskerkonferanse.
Steensen, Steen (2007). Beboerne: Et møte med livet på et sykehjem. Kongsbergkonferansen. Fylkesmannen i Buskerud.
Steensen, Steen (2007). Foredrag om Beboerne. Fagseminar. Gystadmyr bo- og aktivitetssenter.
Steensen, Steen (2007). Beboere eller pasienter? et møte med livet på lille Tøyen sykehjem. Helsetjenester til eldre. Norsk sykehus- og helsetjenesteforening.
Steensen, Steen (2007). Beboerne. Kreativ omsorg 07. Fagforbundet.
Steensen, Steen (2007). Å skrive effektivt for nett. Kurs i god nettskriving. Barne- ungdoms- og familedirektoratet (Bufdir).
Steensen, Steen (2007). Sykehjemsbeboere som hele mennesker – et utdrag fra boka Beboerne - en dokumentar om livet på Lille Tøyen sykehjem. Fagdag Bærum kommune. Bærum kommune.
Steensen, Steen (2007). Beboerne. Godt arbeidsmiljø – økt livsglede. Fylkesmannen i Buskerud.
Steensen, Steen (2007). BEBOERNE – en dokumentar om livet på Lille Tøyen sykehjem. Return to sender. RO.
Steensen, Steen (2007). En studie fra Lille Tøyen sykehjem. Beboerne, hvem er de?. Fylkesmøte Norsk sykepleierforbund Troms 2007. Norsk sykepleierforbund Troms.
Steensen, Steen (2007). Featurejournalistikk på nett. Forelesning BI. BI.
Steensen, Steen (2007). Featurejournalistikk. Forelesning BI. BI.
Steensen, Steen (2006). Hjem eller oppbevaring?. Dagbladet.
Steensen, Steen (2006). Tett på sykehjemsbeboere. Østkantavisa.
Steensen, Steen (2006). Liv og død på sykehjemmet. Magasinet Eva.
Steensen, Steen (2006). Journalist var 8 mnd på Lille Tøyen sykehjem. NRK Østlandssendingen.
Steensen, Steen (2006). Store studio. NRK1.
Steensen, Steen (2006). Skeptiske Steen. Dagbladet Magasinet.
Steensen, Steen (2006). God Morgen, Norge!. TV 2.
Steensen, Steen (2006). Frokost-TV. NRK1.
Steensen, Steen (2006). Puls. NRK1.
Steensen, Steen (2006). Dypdykk i eldreomsorgen. Kommunal rapport.
Steensen, Steen (2006). Flue på sykehjemsveggen. Tidsskriftet sykepleien.
Steensen, Steen (2006). Nettavisenes hevn. Under Dusken.
Steensen, Steen (2006). Norgesglasset. NRK P1.
Steensen, Steen (2006). Remediert Featurejournalistikk. En analyse av dagbladet.no/magasinet. Norsk medieforskerlags 12. medieforskningskonferanse. Noresk medieforskerlag.
Steensen, Steen (2006). Beboerne - et blikk utenfra. Kløverinstitusjonenes seminar. NKS Kløverinstitusjoner AS.
Steensen, Steen (2005). Milliardsluket Grønland. Dagbladet Magasinet.
Steensen, Steen (2005). Noe er galt på Guantanamo. Dagbladet Magasinet.
Steensen, Steen (2005). All About Text. Why Online Journalists Seem Reluctant to Implement new Media Technology. First European Communication Conference. University of Amsterdam.
Krumsvik, Arne Håskjold;Ottosen, Rune;Steensen, Steen (2005). Et historisk perspektiv på nettavispublisering og dens konsekvenser for endring av journalistrollen og redaksjonelle prosesser i en digital medieutvikling. KIM-konferansen på Jæktvollen 25.-26. mai 2005. Forskningsrådet.
Steensen, Steen (2005). Remediating feature journalism online - a pilot case study of dagbladet.no. Problems of news media research training course. University of Tampere.
Steensen, Steen (2004). Livet før Døden. Dagbladet Magasinet.
Steensen, Steen (2004). Gutt (16) søker gavmild mann. Dagbladet Magasinet.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 83 18
Telefon (mobil): +47 909 19 977
Besøksadresse: Pilestredet 48, Oslo, S448

Andre kanaler