HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (31) Fagbøker⁄lærebøker (5) Forskningsrapporter (2) Formidling (121)
Stjernø, Steinar (2017). Social investment as a means of integrating immigrants in Europe. Midgley, James Dahl, Espen Wright, Amy Conley (Red.), Social Investment and Social Welfare. International and Critical Perspectives. 11. s. 196-215. Edward Elgar Publishing.
Stjernø, Steinar (2016). Sosialdemokratiet og solidariteten - fra Marx til Støre. Vardøger. Vol. 36.
Stjernø, Steinar (2015). Solidarity Beyond Europe. ISBN: 978-1-47250-795-2. 15 s. Bloomsbury Academic.
Stjernø, Steinar (2015). Svekket den økonomiske krisa i Europa tilliten til de politiske institusjonene og det parlamentariske demokratiet?. Holst, Cathrine Stjernø, Steinar Bernt, Jan Fridthjof (Red.), Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser. Kapittel. s. 182-200. Pax Forlag.
Holst, Cathrine;Stjernø, Steinar;Bernt, Jan Fridthjof (2015). Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser. ISBN: 9788253037905. 405 s. Pax Forlag.
Jessen, Jorunn Theresia;Stjernø, Steinar;Johannessen, Asbjørn (2014). '50 års ubehag? Sosialt arbeid fra lov om sosial omsorg til NAV i sosialpolitisk kontekst'. Ohnstad, Anbjørg Rugkåsa, Marianne Ylvisaker, Signe (Red.), Ubehaget i sosialt arbeid. kapittel 11. s. 224-257. Gyldendal Akademisk.
Stjernø, Steinar (2014). Det italienske velferdsregimet: Fortsatt katolsk, konservativt og korporativt?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 17.
Stjernø, Steinar;Jessen, Jorunn Theresia;Johannessen, Asbjørn (2014). 50 års ubehag? Sosialt arbeid fra lov om sosial omsorg til NAV. Ohnstad, Anbjørg Rugkåsa, Marianne Ylvisaker, Signe (Red.), Ubehaget i sosialt arbeid. Kapittel 11. s. 224-259. Gyldendal Akademisk.
Stjernø, Steinar (2013). Profesjon og solidaritet. Molander, Anders Smeby, Jens Christian (Red.), Profesjonsstudier 2. 10. s. 130-143. Universitetsforlaget.
Øverbye, Einar;Stjernø, Steinar (2012). Arbeidslinja, arbeidsmotivasjon og velferdsstat. Stjernø, Steinar Øverbye, Einar (Red.), Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. 1. s. 12-27. Universitetsforlaget.
Se alle publikasjoner
Stjernø, Steinar;Øverbye, Einar (2012). Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. ISBN: 978-82-15-02119-5. 204 s. Universitetsforlaget.
Stjernø, Steinar;Øverbye, Einar (2012). Arbeidlinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. ISBN: 9788215021195. 204 s. Universitetsforlaget.
Stjernø, Steinar (2012). Italia: Retten og politikken i konflikt. Nytt Norsk Tidsskrift.
Stjernø, Steinar;Larring, Kari Bakke (2010). Sosial kapital blant marginaliserte. Fontene forskning.
Stjernø, Steinar (2010). Annerledeshet og solidaritet. Solidaritetsbegreper i endring. Engebretsen, Eivind Engebretsen, Eivind Kristeva, Julia Kristeva, Julia (Red.), Annerledeshet: Sårbarhetens språk og politikk. Kapittel 4. s. 235-247. Gyldendal Akademisk.
Aaslund, Håvard;Stjernø, Steinar (2009). Tilfreds med livet, men fattig og isolert?. Fontene forskning.
Stjernø, Steinar (2009). Le tradizioni di solidarieta. Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale. Vol. 9.
Stjernø, Steinar (2008). Social democratic values in European welfare states. Orschot, wim (Red.), Culture and Welfare State. 3. s. 50-70. Edward Elgar Publishing.
Stjernø, Steinar;Saltkjel, Therese (2008). Gjennom det siste sikkerhetsnettet. Harsløf, Ivan Seim, Sissel (Red.), Fattigdommens dynamikk: Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet. Kapittel 11. s. 224-256. Universitetsforlaget.
Stjernø, Steinar;Koma, S. (2008). Solidarity, Ubuntu and the Welfare State. Olivier, Marius Kuhnle, Stein (Red.), Norms and institutional design. Social security in Norway and South Africa. 14. s. 165-175.
Halvorsen, Knut;Stjernø, Steinar (2008). Work Oil and Welfare. The Welfare State in Norway. ISBN: 978-82-15-01243-8. 183 s. Universitetsforlaget.
Stjernø, Steinar (2005). Solidaritetsbegrepet i europeisk politikk, samfunnsvitenskapelig teori og kristen sosialetikk. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 46.
Stjernø, Steinar (2005). Svenske impulser til norsk velferdspolitikk. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 8.
Stjernø, Steinar (2005). Begrepshistorie, rettferdighet, rasjonalitet og solidaritet. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 46.
Stjernø, Steinar (2005). Svenske impulser til norsk velferdspolitikk 1905-2005 arbeid, trygd, familie. Tidsskrift for velferdsforskning.
Stjernø, Steinar (2005). Solidarity and the Welfare State. Koht, Harald Young, Lawrence (Red.), Perspectives on the Public Sector and Social Policy for the 21st Century. Proceedings of the Norwegian-Latvian Academic Conference Oslo 7-9 April 2005. Artikkel. s. 147-158. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Stjernø, Steinar (2004). EU og velferdsstaten. Nei til EUs Skriftserie.
Stjernø, Steinar (2004). The history of the Christian democratic concept of solidarity. Christen Democratische Verkinningen.
Stjernø, Steinar (2004). Solidarity in Europe. The history of an idea. ISBN: 0521843944. 392 s. Cambridge University Press.
Stjernø, Steinar (1982). Velferd eller nød? Helse- og sosialpolitikk i 80-åra. ISBN: 82-530-1198-9. 206 s. Pax Forlag.
Øverbye, Einar;Stjernø, Steinar;Halvorsen, Knut (2016). Innføring i helse- og sosialpolitikk, sjette utgave. ISBN: 978-82-15-02683-1. 299 s. Universitetsforlaget.
Stjernø, Steinar (2016). Innføring i helse- og sosialpolitikk. ISBN: 978-82-15-02683-1. 299 s. Universitetsforlaget.
Øverbye, Einar;Stjernø, Steinar;Halvorsen, Knut (2013). Innføring i helse- og sosialpolitikk. ISBN: 978-82-15-02196-6. 281 s. Universitetsforlaget.
Bojer, Hilde;Engelstad, Fredrik;Heidar, Knut;Hernes, Helga;Stjernø, Steinar (1993). Norsk Samfunnsleksikon (2. utgave). ISBN: 8253016352. 459 s. Pax Forlag.
Bojer, Hilde;Engelstad, Fredrik;Heidar, Knut;Hernes, Helga;Stjernø, Steinar (1987). Norsk samfunnsleksikon (1. utgave). ISBN: 8253014198. 487 s. Pax Forlag.
Stjernø, Steinar;Markussen, Marith (2006). Evaluering av "Batteriet - servicekontor for selvhjelp". ISBN: 82-579-4490-4. 57 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Stjernø, Steinar;Johannessen, Asbjørn (2004). Attitudes of solidarity in Western Europe. ISBN: 82-579-4377-0. 31 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Stjernø, Steinar (2015). Doctors and politics in Italy. Seminar Institute for Medical Profession. Institute for Medical Profession, University of Oslo.
Stjernø, Steinar (2015). Fremtidig organisasjonsstruktur for UH-sektoren. UH-konferansen 2+15. Akademikerforbundet.
Stjernø, Steinar (2015). Kritisk blikk på studentbevegelsen. NSOs landsstyre. Norsk Studentorganisasjon.
Levin, Irene;Stjernø, Steinar (2015). Seniorer slipper senior i e.post.
Stjernø, Steinar (2014). Akademiserte profesjonsutdanninger - er de bedre?. SPS årskonferanse. Senter for profesjonsstudier, HiOA.
Stjernø, Steinar (2014). Sosialt arbeid gjennom 40 år. 40 års jubileum Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU.
Stjernø, Steinar (2014). Hvor ble det av kritikken? Strukturen i høgre utdanning. Studentsamskipnadsmøte. Studentsamskipnadsrådet.
Stjernø, Steinar (2014). Solidarity in Europe: A new future for an old idea?. CSO Solidarity lecture series. Centre for Sociological Research, University of Leuven.
Stjernø, Steinar (2014). Ny struktur i høgre utdanning?. NSOs landsstyre. Norsk Studentorganisasjon.
Stjernø, Steinar (2014). Strukturreformer i høgre utdanning. LOs utdanningskonferanse 2014. LO.
Se alle publikasjoner
Stjernø, Steinar (2014). Italiensk politikk foran valget. Arkitekthøgskolens etterutdanningsseminar. AHO.
Stjernø, Steinar (2014). Solidaritet i sosialliberalismens tid. Vardøgerseminaret. Tidsskriftet Vardøger.
Stjernø, Steinar (2014). Struktur og dimensjonering. Tillitsmannskonferanse. NITO.
Stjernø, Steinar (2014). Bidrar reduksjonen i antall institusjoner til økt kvalitet, eller til nedbygging av kunnskapssamfunnet?. Møte om universiteter og høgskoler. NTL for universitetene og høgskolene.
Stjernø, Steinar (2014). Arbeidsløshet og grunnlovsendringer i Italia. UriX NRK2.
Stjernø, Steinar (2014). Dannelse og nytte i profesjonsutdanningene. Samarbeidskonferanse NAV - universitetietene og høgskolene. NAV.
Stjernø, Steinar (2014). Venezia vil bli egen stat. Aftenposten.
Stjernø, Steinar (2014). Intervju om fusjoner i høgre utdanning. Fædrelandsvennen.
Stjernø, Steinar (2014). Intervju om ny statsminister i Italia. NRK Dagsnytt atten.
Stjernø, Steinar (2014). Strukturen i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementets strategikonferanse. Kunnskapsdepartementet.
Stjernø, Steinar (2013). Italiensk politikk: Dommen mot Berlusconi. NRK.
Stjernø, Steinar (2013). Italiensk politikk: Dom mot Berlusconi. NRK morgennytt.
Stjernø, Steinar (2013). Italiensk politikk. NRK dagsnytt18.
Stjernø, Steinar (2012). Norgesnettrådet. Rindal, Magnus (Red.), Streiftog i norsk utdannings- og forskningspolitikk. Festskrift til Magnus Rindals 70-årsdag. 5. s. 39-44.
Stjernø, Steinar (2012). Et EU i miniatyr. Dagsavisen.
Stjernø, Steinar (2012). Søren Juul : Solidaritet, anerkendelse, retfærdighed og god dømmekraft. En kritisk analyse af barrierer for sammenhængskraft i velfærdssamfundet. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 53.
Stjernø, Steinar (2012). Italia - et euroland i krise. NUPI: Hvor hender det? http://hvorhenderdet.nupi.no/.
Stjernø, Steinar (2011). Dagsnytt 18 - om italiensk politikk. NRK P2.
Stjernø, Steinar (2011). Berlusconis avgang. Dagsavisen.
Cappelen, Ådne;Stjernø, Steinar (2011). Italiensk depresjon. Morgenbladet.
Stjernø, Steinar (2011). Grete Brochmann og Anniken Hagelund: Velferdens grenser. Innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945-2010. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 14.
Stjernø, Steinar (2011). Rettsak mot Berlusconi. NRK P2 Dagsnytt.
Stjernø, Steinar (2011). Berlusconi, rettssak, italiensk politikk. NRK P1.
Stjernø, Steinar (2011). Berlusconi, rettssak, italiensk politikk. NRK TV morgennytt.
Stjernø, Steinar (2010). Fusjoner - fikk jeg rett likevel?. Forskningspolitikk.
Stjernø, Steinar (2010). Velferdsstaten sett nedenfra. Frelsesarmeens konferanse. Frelsesarmeen.
Stjernø, Steinar (2010). Utviklingen av velferds-Norge - utfordringer og muligheter?. "Utdanning for velferdstjenestene - en stortingsmelding under utvikling. Kunnskapsdepartementet.
Stjernø, Steinar (2010). Fra skole til høyskole til...?. 60 års jubileum for NKSS - 40 år for Økonomisk College. Avdeling for samfunnsfag, HiO.
Stjernø, Steinar (2010). Fusjoner - fikk jeg rett likevel. Forskerforbundets årskonferanse 2010. Forskerforbundet.
Stjernø, Steinar (2010). Debattdeltakelse om Wikipedia. NRK Dagsnytt 18.
Stjernø, Steinar (2010). Annerledeshet og solidaritet. Gyldendal Akademisks fagseminar. Gyldendal Akademisk.
Stjernø, Steinar (2009). Intervju om Berlusconi i Dagsrevyen 18.12 2009. NRK 1.
Stjernø, Steinar (2009). The origins of Norwegian universalism. Conference on Urbanization and Urban-Rural Integration. International Forum on China Reform.
Stjernø, Steinar (2009). Three traditions of solidarity. Forelesning Oxford University. Department of social policy and social work, Oxford Universi.
Stjernø, Steinar (2009). The Idea of Solidarity in Europe. Kristeva-dagene. Avdeling for samfunnsfag, HiO og Holberg-fondet.
Stjernø, Steinar (2009). Lo stato sociale in Norvegia. Forelesning Universita' di Roma. Dipartimento per innovazione e società.
Stjernø, Steinar (2009). Velferdsstaten fra Sverdrup til Stoltenberg. Konferanse for kommunalt ansatte. Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren.
Stjernø, Steinar (2009). Fra Sverdrup til Stoltenberg: Den norske velferdsstatens framvekst. 100-årsjubileumskonferanse Norsk Helse- og Sosialforum. Norsk Helse- og sosialforum.
Stjernø, Steinar (2009). Norwegian health policy in international perspective. Introduction for delegation from Universita' di Roma - La Sapienza. SAM.
Stjernø, Steinar (2009). Fattigdommens dynamikk. Hvordan står det til med Oslo?. Kirkens Bymisjon.
Stjernø, Steinar (2009). Utfordringer til de frivillige organisasjonene. Velferdsstaten sett nedenfra. Frelsesarmeen og Avdeling for samfunnsfag, HiO.
Stjernø, Steinar (2009). Hvem er brukerne?. Velferdsstaten sett nedenfra. Frelsesarmeen og Avdeling for samfunnsfag, HiO.
Stjernø, Steinar (2009). Fra Sverdrup til Stoltenberg: Velferdsstatens framvekst. Haugen, Karin Hele (Red.), NHSF Norsk helse- og sosialforum 100 år 1909-2009. Artikkel. s. 24-30.
Stjernø, Steinar (2008). Vanskelig nydanning. Klassekampen.
Stjernø, Steinar (2008). Solidarity in Europe: Three traditions of solidarity. Forelesning. Department of social work and social policy.
Stjernø, Steinar (2008). Italiensk velferdspolitikk - fra Giolitti til Berlusconi. Velferdsforum. UiB.
Stjernø, Steinar (2008). Solidaritet, frihet, rettferdighet og likhet. Forsas konferanse 2008. Forsa.
Stjernø, Steinar (2008). Le politiche di lavoro in Scandinavia. Konferanse. Universita degli studi di Perugia.
Stjernø, Steinar (2008). Velferdsstaten sett nedenfra. Konferanse Velferdsstaten sett nedenfra. Høgskolen i Oslo, Sosialforsk.
Stjernø, Steinar (2008). Profesjonsutdanningene i ny struktur i høyere utdanning?. Nasjonalt råd for helse- og sosialarbeiderutdanningene. Nasjonalt råd for helse- og sosialarbeiderutdanningene.
Stjernø, Steinar (2008). Sett under ett - Ny struktur i høyere utdanning. Vitenskapsakademiet. Vitenskapsakademiet.
Stjernø, Steinar (2008). Profesjonsutdanningene – mellom akademia og yrkesliv. Nasjonal konferanse om lærerutdanning. Unio.
Stjernø, Steinar (2008). Sett under ett - Ny struktur i høyere utdanning. Regjeringens kontaktkonferanse for høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet.
Stjernø, Steinar (2008). Sett under ett - Ny struktur i høyere utdanning. Frokostsslag. Senter for profesjonsstudier.
Stjernø, Steinar (2008). Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning. UH-avdelingen i Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet.
Stjernø, Steinar (2008). Sett under ett - Ny struktur i høyere utdanning. YS-konferansen 10.4 2008. YS.
Stjernø, Steinar (2008). Profesjonsutdanningene – mot 2020. Landskonferanse for barnevernpedagogutdanningene. HiO.
Stjernø, Steinar (2008). Utfordringer til høyere utdanning – utfordringer til HiO. HiO fagdag 13.2.08. HiO.
Stjernø, Steinar (2007). Politikkens gjenkomst. Forskningspolitikk.
Stjernø, Steinar (2007). I solidaritetens navn. Krigsropet.
Stjernø, Steinar (2007). Den spreidde kompetansen. Forskerforum 7 2007.
Stjernø, Steinar (2007). Gi politikerne styringen. Morgenbladet.
Stjernø, Steinar (2007). Dilemmaer i høyere utdanning. Møte. Institutt for statsvitenskap, UiO.
Stjernø, Steinar (2007). Dilemmaer og utfordringer i høyere utdanning. Høgskolen i Ålesund møte. Høgskolen i Ålesund.
Stjernø, Steinar (2007). Utviklingstrekk i høyere utdanning. Møte British Council. British Council.
Stjernø, Steinar (2007). Høyere utdanning. Møte Unio. Unio.
Stjernø, Steinar (2007). Ny struktur i høyere utdanning - hva med UMB?. Møte. UMB.
Stjernø, Steinar (2007). Høyere utdanning - 20 år fram. Vitenskapsakademiet i Stavanger. Vitenskapsakademiet.
Stjernø, Steinar (2007). Høyere utdanning - 20 år fram?. UIiOs storsamling for ledere. UiO.
Stjernø, Steinar (2007). Ny struktur i høyere utdanning. Nasjonal studieveiledersamling. UMB.
Stjernø, Steinar (2007). Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetets konferanse. Norgesuniversitetet.
Stjernø, Steinar (2007). Samfunnsoppdraget. UH-avdelingen i KD. UH-avdelingen i KD.
Stjernø, Steinar (2007). Profesjonsutdanningene - hva nå?. Forskerforbundets OU-kurs. Forskerforbundet.
Stjernø, Steinar (2007). Profesjonsutdanningene - mellom akademia og yrkesliv. Konferanse. UNIL.
Stjernø, Steinar (2007). Utviklingen i høyere utdanning og kvalitetssikringens plass. Møte. NOKUT.
Stjernø, Steinar (2007). Helse- og sosialarbeiderutdanningenes plass i ny struktur i høyere utdanning. Konferanse. Universitets- og høgskolerådet.
Stjernø, Steinar (2007). Strukturen i høgre utdanning. Møte. Forskningsrådet.
Stjernø, Steinar (2007). Forskning i høyskolene. Konferanse. Universitets- og høgskolerådet.
Stjernø, Steinar (2007). Ny struktur i høyere utdanning?. FFFHs OU-seminar. FFFH.
Stjernø, Steinar (2007). Forskningsuniversitet eller hybridinstitusjon. Møte. Forskerforbundet i Hordaland.
Stjernø, Steinar (2007). Forskningsuniversitet eller hybridinstitusjon?. Konferanse. Forskerforbundet i Hordaland.
Stjernø, Steinar (2007). Ny struktur i høyere utdanning?. Møte. Campus Christiania.
Stjernø, Steinar (2007). Ny struktur i høyere utdanning. Forskerforbundet UiO 14.05.07. Møte. Forskerforbundet UiO.
Stjernø, Steinar (2007). Solidaritet, globalisering og individualisering. Unio-konferansen 2006. Unio.
Stjernø, Steinar;Løseth, Guro (2006). Intervju om solidaritet. Oslo.
Stjernø, Steinar;Johansen, Adrian (2006). Intervju om høgre utdanning. Nordland.
Stjernø, Steinar (2006). En venstredreining i kunnskapspolitikken?. På Høyden; Universitetet i Bergen.
Stjernø, Steinar (2006). Portrettet: Endelig var det SVs tur. Forskerforum.
Stjernø, Steinar (2006). Velferdsstaten - bakgrunn og utfordringer. Konferanse for historikere og samfunnsvitere i Akershus. Historieseksjonen i Akershus.
Stjernø, Steinar (2006). Solidaritetsideens historie. Fagdag. Lunds socialforvaltning.
Stjernø, Steinar (2006). Utfordringer og dilemmaer i høyere utdanning. Nettverkskonferansen for private høyskoler. Nettverket for private høyskoler.
Stjernø, Steinar (2006). Høyere utdanning - hva nå?. LOs utdanningspolitiske konferanse 2006. LO.
Stjernø, Steinar (2006). Masseutdanning og eliteforskning - dilemmaer og utfordringer. Hordaland SVs utdanningspolitiske konferanse. Hordaland SV.
Stjernø, Steinar (2006). Næringspolitikk, men hva slags samfunn?. YS-konferansen 2006. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.
Stjernø, Steinar (2006). Høyere utdanning - hva nå?. Forskerforbundets årskonferanse 2006. Forskerforbundet.
Stjernø, Steinar (2006). Høyere utdanning - hva nå?. Lederkonferanse Høgskolen i Bergen. Høgskolen i Bergen.
Stjernø, Steinar (2006). Hva slags samfunn - hvilken solidaritet?. Fellesorganisasjonsens kongress 2006. Fellesorganisasjonen for sosialarbeidere.
Stjernø, Steinar (2006). Solidarity. Fitzpatrick, Tony (Red.), International Encyclopedia of Social Policy. Innførsel. s. 1328-1329. Routledge.
Stjernø, Steinar (2005). Intervju om bok i dagsnytt 18 11.02.2005. NRK P2.
Stjernø, Steinar (2005). Intervju i Demokraten 04.02.2005. NRK P1.
Stjernø, Steinar (2005). Intervju i NRK 01.05.2005. NRK P1.
Stjernø, Steinar (2005). Klasse versus kristenhet. Klassekampen.
Stjernø, Steinar (2005). Solidaritet - et kristent begrep. Vårt Land.
Stjernø, Steinar (2005). Solidarity, the Welfare State and the Role of Foundations. 46th Hague Club Annual Meeting, Oslo September 7-9. Hague Club.
Stjernø, Steinar (2005). Den svenske og den norske velferdsstaten - utvikling og utfordringer. Fagforum for historie, Rogaland. Fagforum for historikere i Rogaland.
Stjernø, Steinar (2005). Adjø solidaritet?. Kommune 05. Fagforbundet, LO.
Stjernø, Steinar (2004). Solidaritet. Dagsavisen.
Stjernø, Steinar (2004). Dansk sosialpolitikk. Nordisk sosialt arbeid.
Stjernø, Steinar (2004). Adjø solidaritet?. Velferds og valgfrihet.. Norges forskningsråd.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 42
Telefon (mobil): +47 974 24 750
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X623