meny
søk
English

Susanne Søholt

Forsker I

Kort om

Prosjekter

The multiethnic rural community: Exclusion or inclusion of immigrants? Avsluttede prosjekter Rural Depopulation and the Governance of Education (Latvia) Sysselsetting av innvandrere - regionale muligheter og barrierer Enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra asylmottak og omsorgssentre Bosettingsklare flyktninger som finner bolig på egen hånd Forprosjekt: Integrering Drammen Kommunenes rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme Segregering i Oslo - i et nordisk perspektiv Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør Utvikling og gjennomføring av levekårsundersøkelse av barn i asylsøkerfasen Tilrettelegging av HIV/AIDS-tiltak overfor innvandrere Hva avgjør om innvandrere blir boende i norske distriktskommuner? Nye arbeidsinnvandreres boligsituasjon Møtet mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked Etniske minoriteter segregert eller integrert i boligmarkedet: kunnskapsoversikt Bosetting av flyktninger fra desentraliserte asylmottak Workshop for å styrke nordisk forskning om drivkrefter som påvirker den etniske minoritetsbefolkningens bosetning og multietniske boligområder Nordic welfare states and the dynamics of ethnic residential segregation Mulighetsutvikling og naturlige hjelpere i Mogadishu Innvandrernes situasjon på boligmarkedet i økonomisk nedgangstid Kompetansetilskudd; internasjonal konferanse i Lisboa Boforhold og boligkarrierer blant etterkommere av innvandrere Nordic welfare states and the dynamics Barn i kommunale boliger Studie av diskriminering på leiemarkedet Formative Dialogue on the Critical Urban Areas Programme in Portugal Etniske minoriteter, mobilitet og boforhold i et romlig perspektiv - arbeidsseminar Etniske minoriteter og strategier på boligmarkedet Fra boligbank til kompetansebank

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (10) Forskningsrapporter (18) Formidling (37)
Nielsen, Rikke Skovgaard;Holmquist, Emma;Dhalmann, Hanna;Søholt, Susanne (2015). The interaction of local context and cultural background: Somalis' perceived possibilities in Nordic capitals' housing markets. Housing Studies. Vol. 30. doi: 10.1080/02673037.2014.973386
Søholt, Susanne;Lynnebakke, Brit (2015). Do Immigrants’ Preferences for Neighbourhood Qualities Contribute to Segregation? The Case of Oslo. Journal of ethnic and migration studies. Vol. 41. doi: 10.1080/1369183X.2015.1054795
Søholt, Susanne (2014). Pathways to Integration: Cross-cultural Adaptations to the Housing Market in Oslo. Journal of ethnic and migration studies. Vol. 40. doi: 10.1080/1369183X.2013.859069
Skifter Andersen, Hans;Turner, Lena Magnusson;Søholt, Susanne (2013). The special importance of housing policy for ethnic minorities: evidence from a comparison of four Nordic countries. European Journal of Housing Policy. Vol. 13. doi: 10.1080/14616718.2013.764659
Søholt, Susanne;Ruud, Marit Ekne;Braathen, Einar (2012). A question of social sustainability: Urban interventions in critical neighbourhoods in Portugal and Norway. Urban Research and Practice. Vol. 5. doi: 10.1080/17535069.2012.691622
Søholt, Susanne (2012). Innvandrerbefolkningen og boligmarkekdet. Nordahl, Berit Irene (Red.), Boligmarked og boligpolitikk. kap. 13. s. 275-298. Akademika forlag.
Søholt, Susanne (2010). Becoming multiethnic - integration and settlement policies. Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states. Contextualising ethnic residential segregation in Norway. s. 274-277.
Søholt, Susanne;Wessel, Terje (2010). Housing policy and housing market in Norway. Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states. Contextualising ethnic residential segregation in Norway. s. 135-149.
Søholt, Susanne (2007). Le sort de demandeurs d'asile déboutés: politiques locales contre politiques nationales en Norvège. Laflamme, Valéri Levy-Vroelant, Claire Robertson, Douglas Smyth, Jim (Red.), Le logement précaire. Aux marges du palais. Première partie. s. 85-102. L'Harmattan.
Søholt, Susanne (2001). Ethnic Minority Groups and Strategies in the Housing Market. European Journal of Housing Policy. Vol. 1.
Se alle publikasjoner
Søholt, Susanne;Henningsen, Erik;Dyb, Evelyn (2017). Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting. Erfaringer fra casekommuner og flyktninger. Rapport 2.. ISBN: 978-82-8309-156-4. 172 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Lid, Stian;Winsvold, Marte;Søholt, Susanne;Hansen, Stig Jarle;Heierstad, Geir;Klausen, Jan Erling (2016). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – Hva er kommunenes rolle?. ISBN: 978-82-8309-136-6. 283 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Berg, Berit;Tronstad, Kristian Rose;Valenta, Marko;Lauritsen, Kirsten;Søholt, Susanne;Michelsen, Hilde (2015). Oppsummering og anbefalinger, i Berit Berg og Kristian Rose Tronstad (red.) Levekår for barn i asylsøkerfasen. NTNU Samfunnsforskning.. 8 s. ntnu samfunnsforskning.
Søholt, Susanne;Valenta, Marko (2015). Boforhold i asylmottak. Levekår og livskvalitet, i Berit Berg og Kristian Rose Tronstad (red.) Levekår for barn i asylsøkerfasen. NTNU Samfunnsforskning. 19 s. ntnu.
Søholt, Susanne;Tronstad, Kristian Rose;Bjørnsen, Hild-Marte (2015). Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv - En kunnskapsoppsummering. ISBN: 978-82-8309-044-4. 157 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Søholt, Susanne;Tronstad, Kristian Rose;Vestby, Guri Mette (2015). Sysselsetting av innvandrere - regionale muligheter og barrierer for inkludering. ISBN: 978-82-8309-082-6. 168 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Søholt, Susanne;Ødegård, Anne Mette;Lynnebakke, Brit;Eldring, Line (2012). Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked. ISBN: 978-82-7071-927-3. 124 s. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR, FAFO.
Søholt, Susanne;Holm, Arne (2010). Desentralisert asylmottak og bosetting. ISBN: 978-82-7071-836-8. 208 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Se alle publikasjoner
Søholt, Susanne (2010). Etniske minoriteter og boligmarkedet: Integrert, marginalisert, segregert. ISBN: 978-82-12-02801-2. 34 s. Norges forskningsråd.
Astrup, Kim;Søholt, Susanne;Medby, Per (2009). Konsekvenser av mulige endringer i husleieloven. ISBN: 978-82-7071-813-9. 108 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Søholt, Susanne;Hansen, Stig Jarle (2009). Women, War Traumas, Mental Health and Breadwinning – An evaluation of the Dandelion project in Mogadishu, Somalia 2005-2009. ISBN: 978-82-7071-800-9. 82 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Søholt, Susanne;Astrup, Kim (2009). Etterkommere av innvandrere - boliger og bostedsmønster. ISBN: 978-82-7071-770-5. 178 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Lechner, Elsa;Braathen, Einar;Ruud, Marit Ekne;Søholt, Susanne (2008). The 'Critical Urban Areas' Programme in Portugal – First Assessment. ISBN: 978-82-7071-734-7. 89 s. Norwegian Institute for Urban and Regional Research.
Søholt, Susanne (2007). Gjennom nåløyet – En sammenligning av tilpasninger til boligmarkedet blant hushold med pakistansk, tamilsk og somalisk bakgrunn. ISBN: 978-82-7071-676-0. 427 s. Norsk Institutt for by- og regionforskning.
Brekke, Jan-Paul;Søholt, Susanne (2005). I velferdsstatens grenseland : En evaluering av ordningen med bortfall av botilbud i mottak for personer med endelig avslag på asylsøknaden. ISBN: 82-7763-213-4. 202 s. Institutt for samfunnsforskning.
Søholt, Susanne;Aasland, Aadne (2017). Spatial assimilation - social integration? Comparing Norwegian multi-ethnic rural and urban local communities. Workshop om norsk bolig- og urbanforskning. SVA HiOA.
Søholt, Susanne (2017). Pokupka zjil'ia grozit poterei mobil'nosti na rynke truda (Boligkjøptruer medtap av mobilitet på arbeidsmarkedet). Norsk avis på russisk.
Søholt, Susanne (2017). Oslos nye arkitekturpolitikk: Sosial boligbygging for framtida?. Bybloggen.
Aasland, Aadne;Søholt, Susanne (2017). Viktig med gode prosesser i kommunene før skoler legges ned. Utdanningsnytt.no.
Søholt, Susanne (2017). Innvandring: Fra problem til mulighet for regional utvikling?. Gränsforum 2017. Hedmark Fylkeskommune og Dalarne länsstyrelsen.
Søholt, Susanne (2017). Rural schools and local communities. On change of school structure in rural Norway. Small communities and the future of local schools. NIBR, NTNU, Centre for Rural Research, University of Latvia,.
Søholt, Susanne (2016). Migrasjon - tilhørighet - sted. After Belonging - Deltakelse og tilhørighet på steder i endring. Akershus fylkeskommune, Oslo Arkitekturtriennale.
Berghei, Jan-Tore;Lid, Stian;Søholt, Susanne (2016). Forebygging av voldelig ekstremisme – Hva er kommunenes rolle?.
Søholt, Susanne (2016). Ethnic segregation and planning for diversity. Invitert paneldeltaker etter innledning om Planning for Diversity. Urban Governance in Europe: Preparing for Diversity, Social Sustainability and Migration. HiOA.
Søholt, Susanne (2016). Innvandring: fra problem til mulighet. Kunnskapsseminar: Nye inbyggere gir verdiskaping og nye muligheter. Distriktssenteret og IMDi.
Se alle publikasjoner
Søholt, Susanne (2016). Innvandring til distrikts-Norge. Hva betyr det?. Seminar i NIVA pensjonistforening i Ciens. NIVA pensjonistforenng.
Søholt, Susanne (2016). Rural schools and local communities. On change of school structure in rural Norway. Social Sciences for Regional Development 2016. The 11th International Scientific Conference. Daugavpils University.
Søholt, Susanne;Tronstad, Kristian Rose (2016). Nettverk er nøkkelen. Aftenposten Viten.
Søholt, Susanne (2016). Asyltilstrømning og barn i mottak. TV2.
Søholt, Susanne (2016). Innvandrere: Muligheter og barrierer for sysselsetting i regionene. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. Vol. 2.
Søholt, Susanne (2016). Utfordringer og muligheter. Gode nok data, ikke om, men fra innvandrerbefolkningen. Boklandering. ISF.
Søholt, Susanne (2016). Pathways to integration.Cross-Cultural Adaptations to the Housing Markets in Oslo. Oslo Arkitekturtriennale OAT. URBEGO og Norsk bolig- og byplanforening.
Søholt, Susanne (2016). Oslo, flyktninger. By-utvikling - byplanlegging. Oslo SV Integrerings- og flyktningepolitiske utvalg. Oslo SV.
Søholt, Susanne (2016). Inn i det norske - regionale barrierer og muligheter for innvandreres inkludering i arbeidsmarkedet. Maihaugen konferansen. Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune, IMDi, NAV Opp.
Søholt, Susanne (2016). Mottak og bosetting av flyktninger. Ungdomskonferansen: Politikk for fremtiden? Flyktninger, bosetting og integrering i morgendagens Norge. Norges Fredsråd.
Søholt, Susanne (2016). Regionale muligheter og barrierer for sysselsetting av innvandrere. Helse i omsorg og plan. Samling videreutdanning.. Universitetet i Agder.
Søholt, Susanne (2016). Into the Norwegianess - regional opportunities and barriers for immigrants' inclusion in the labour market. Seeking Sanctuary. AHO.
Søholt, Susanne;Tronstad, Kristian Rose (2016). Hvem er de og hvordan går det med dem?. "Den vanskelige integreringen". NIBR HiOA.
Søholt, Susanne (2016). Regionale muligheter og barrierer for sysselsetting av innvandrere. "Den vanskelige integreringen". NIBR HiOA.
Søholt, Susanne (2016). Immigration to Norwegian rural municipalities as understood by the local elites. 4th Biannual Conference on Nordic Rural Research. University of Akureyri.
Søholt, Susanne (2016). Immigrants and refugees in rural Norway: from problem to possibility. Young people and newly arrived migrants - The future of rural areas in the Nordic REgion. Nordregio.
Søholt, Susanne (2016). Boligpolitikk er nøkkelen. Klassekampen.
Søholt, Susanne;Aasland, Aadne (2015). Spatial assimilation – social interaction? Comparing Norwegian multi-ethnic rural and urban local communities. ENHR Conference. ENHR.
Aasland, Aadne;Søholt, Susanne (2014). Immigrant spatial distribution and neighbourhood hierarchies in Norwegian rural districts. VAM fagkonferanse. Norges forskningsråd.
Aasland, Aadne;Søholt, Susanne (2014). International policies opposing local interests: Strategies for inclusion of Russians in a border municipality in Norway. 17th Nordic Migration Research Conference. University of Copenhagen.
Søholt, Susanne;Aasland, Aadne (2014). Border relations as a strategy for local development in the High North. 17th Nordic Migration Research Conference. Copenhagen university.
Aasland, Aadne;Søholt, Susanne (2014). Immigrant spatial distribution and relocation in Norwegian Rural districts. Nordic Ruralities. 3rd Nordic Conference in Rural research. NTNU.
Aasland, Aadne;Søholt, Susanne (2012). Innvandrere: Muligheter i distriktene?. Østlendingen.
Søholt, Susanne (2010). Policy analysis related to immigrant settlement and integration. Immigration, housing and segregation in the Nordic welfare states. Contextualising ethnic residential segregation in Norway. s. 163-175.
Søholt, Susanne (2004). Flerkulturelle bomiljø - hva har vi lært?. Thyness, Paul Anders (Red.), Boligsosialt arbeid. Kapitel 8. s. 128-140. Kommuneforlaget AS.
Søholt, Susanne (1989). Kuinka asukkaat voivat itse vaikuttaa lähiönsä kehittämiseen. Perkko, Mariliina (Red.), Urbaniseringens utmaningar. Sisällys. s. 58-67.
Søholt, Susanne (1982). Hva kan vi gjøre når? Aksjonsformer i gamle bydeler. Stjernø, Steinar (Red.), Velferd eller nød? Helse- og sosialpolitikk i 80-åra. 4. Bolig og velferd. s. 146-151. Pax Forlag.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 81
Telefon (mobil): +47 482 05 879
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG456

Aktuelt

Prosjekter i 2016: - The multiethnic rural community: exclusion or inclusion of immigrants? (NFR 2012 - 2016). Prosjektleder. - Kommunenes rolle i forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme (KS 2014 - 2016). Prosjektleder. - Bosettingsklare flyktninger som finner bolig på egen hånd (IMDi 2015-2016). Prosjektmedarbeider og prosjektleder. - Rural Depopulation and the Governance of Education. Comparative Study of Latvia and Norway (EØS. 2015-2017). Norsk koordinator.