HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (8) Formidling (89)
Fuglestad, Svein (2017). 'New Blood': A contemporary GIM programme.. Approaches: Ena diepistīmoniko periodiko mousikotherapeias. Vol. 9.
Fuglestad, Svein (2016). Kreativ musikkverkstad - ein arena for profesjonell utvikling i barnevernspedagogutdanninga?. Stensæth, Karette Krüger, Viggo Fuglestad, Svein (Red.), I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern. Kapittel nr 5. s. 81-105.
Stensæth, Karette;Krüger, Viggo;Fuglestad, Svein (2016). I transitt – mellom til og fra, tekster om musikk og deltakelse i barnevern. ISBN: 978-82-7853-217-1. 254 s. Norges musikkhøgskole.
Stensæth, Karette;Krüger, Viggo;Fuglestad, Svein (2016). I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern. 254 s. Norges musikkhøgskole.
Fuglestad, Svein (2015). The 'Uplifting' Music Program (Basic and Extended Versions). Grocke, Denise Moe, Torben (Red.), Guided Imagery & Music (GIM) and Music Imagery Methods for Individual and Group Therapy. Chapter 25. s. 291-297. Jessica Kingsley Publishers.
Storø, Jan;Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2015). Aktivitetsfaget i barnevernspedagogutdanningen. Bjørknes, Linda Elisabeth Kruse, Erik Lindbæk Hagstrøm, Elisabeth Karseth, Inger (Red.), Sommerfugl, fly! En artikkelsamling av barnevernspedagoger. Kapittel 3. s. 32-52.
Fuglestad, Svein;Aksnes, Hallgjerd (2012). “A Comparative Study of Transcriptions Based on Five Selected GIM Programs”. del Campo, Patxi Torres, Esperanza (Red.), 9th European GIM Conference, "Music, Imagery and Psychotherapy". KAPITTEL. s. 104-115.
Fuglestad, Svein (1997). "... sjå at det enno er eld eller at det kan bli det". Metodiske utfordringar knytta til eit kvalitativt forskningsprosjekt saman med menneske med hiv/aids. Nordisk tidskrift for musikkterapi - Nordic Journal of Music Therapy. Vol. 6.
Haukenes, Siri;Fuglestad, Svein (2018). Norwegian folk tunes.
Fuglestad, Svein (2017). Julekonsert til ro og ettertanke - med et samfunnsaktuelt tilsnitt.
Fuglestad, Svein (2017). Produsent og kunstnerisk ansvarlig for kulturprogrammet under Norsk barnevernsambands kongress: 'Barn over grenser'. Norsk barnevern i en mangfoldig verden.
Fuglestad, Svein (2017). Ska laga bølger og People will forget. Musikalsk åpning av AlumniBarnevern konferanse 2017.
Fuglestad, Svein (2017). Musisk lek gjennom lyd - stemme - bevegelse. Kurs på Østlandske lærerstevne. Østlandske lærerstevne.
Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2017). Courage, humor and the capacity to love. Using creative methods in Social work. Social Pedagogy Event 2017: 'Creativity in Relationship Based Practice: Methods and Skills of Social Pedagogy. Queens University, Belfast.
Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2017). Dare to come forth. Encountering children and young people using creative methods. Innovative interventions in child and youth work: How organizations can deliver better services by 'buying together'. MACS - Supporting children and young people.
Fuglestad, Svein (2017). 'Press, pause, play'. Om musikk, lyd og stillhet i hverdagen vår.. Presselansering. Bang & Olufsen.
Fuglestad, Svein (2017). Relasjonsbygging gjennom aktiviteter - et arbeidskrav på barnevernspedagogstudiet utviklet i samarbeid med praksisfeltet.. Barn og unge på tvers. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Se alle publikasjoner
Fuglestad, Svein (2016). Musisk lek gjennom lyd, stemme, bevegelse. Kurs på Østlandske lærerstevne. Kurs på Østlandske lærerstevne. Østlandske lærerstevne.
Fuglestad, Svein;Stensæth, Karette;Krüger, Viggo;Paszkiewicz, Sofia (2016). Kan musikk hjelpe born med å uttrykke kjensler? Intervju på Spillerom, NRK P2 i forbindelse med boklansering av antologien "I transitt - mellom til og fra." Om musikk og deltakelse i barnevern.. NRK P2.
Fuglestad, Svein (2016). Konferansier for lanseringskonferansen av antologien "I transitt - mellom til og fra." Om musikk og deltakelse i barnevern.. Lanseringskonferansen av antologien "I transitt - mellom til og fra." Om musikk og deltakelse i barnevern.. Norges musikkhøgskole, Senter for musikk og helse.
Fuglestad, Svein (2016). Bruk av kreative metodar for profesjonell utvikling i barnevernspedagogutdanninga.. Boklanseringskonferanse: "I transitt mellom til og fra." Om musikk og deltakelse i barnevern. Norges musikkhøgskole, Senter for musikk og helse.
Fuglestad, Svein (2016). "New Blood" - A Contemporary GIM-program. Introduction and workshop presenting a New developed GIM-program based on orchestral arrangement of Music by Peter Gabriel.. 12th European GIM Conference: European Perspectives on Guided Imagery and Music: Visions, Challenges and Crossroads. EAMI, Greek committee.
Fuglestad, Svein (2016). "Busca tu fuerza, y poder" - "Find Your Power, find Your strenght". Repeated Music listening and vocal improvisations used in a GIM process With a man suffering from trauma after sexual abuse. A GIM case study.. Journadas - Musicoterapia y Trauma Psiquico. Instituto MAP (Musica, Arte, Proceso).
Fuglestad, Svein (2016). Insistencia en la verdad. Voces en GIM. Excerpts from the opera Satyagraha by Philip Glass used in Processing traumatic childhood experiences.. Journadas - Musicoterapia y Trauma Psiquico. Instituto MAP (Musica, Arte, Proceso).
Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2016). Puppets, Attitudes and Aesthetic Tools and Methods. Social pedagogy event 2nd March 2016:Creativity in Relationship Based Practice: Methods and Skills of Social Pedagogy’ Queens University, Belfast. Queens University.
Stensæth, Karette;Krüger, Viggo;Fuglestad, Svein (2016). Musikk, Deltagelse, Barnevern - Hvilken rolle spiller musikkterapien i barnevernets praksis?. Rundbord. Norsk forening for musikkterapi.
Stensæth, Karette;Krüger, Viggo;Fuglestad, Svein (2016). Redaktørenes forord. Stensæth, Karette Krüger, Viggo Fuglestad, Svein (Red.), I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern. Forord. s. 7-13.
Fuglestad, Svein;Manum, Olav André (2015). "Grip dagen med musikk". Profil-intervju i Hiv Norges fagblad Positiv nr 3, 2015.. Positiv Nr. 3, 2015.
Haukenes, Siri;Fuglestad, Svein (2015). Musikalsk blikk under Lunsj-påfyll med Kim Friele og Skeivt arkiv: "Sang fra Jæren" og "Tango for to".
Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2015). How to use puppets and music in mentalizing complex situations throught puppet play and song creation.. Conference on Aesthetics and Children with special needs - an interdisciplinary approach. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Fuglestad, Svein (2015). Insistence on truth - voices in GIM therapy. 8th Nordic Music Therapy Congress. Norsk forening for musikkterapi.
Fuglestad, Svein;Elstad, Beate;Skaali, Tone Margrethe Olsbu (2015). Den kjente lengselen - konsert.
Fuglestad, Svein (2015). Den kjente lengselen.
Aksnes, Hallgjerd;Fuglestad, Svein (2015). Transpersonal-Spiritual Experience in GIM: Hearings of Spiegel im Spiegel (Arvo Pärt) and On the Nature of Daylight (Max Richter). Music therapy across contexts: 8th Nordic Music Therapy Congress. Norsk Forening for Musikkterapi.
Fuglestad, Svein;Ellefsen, Kirsti (2015). Musikkens mystikk. Hvordan kan musikk gjøre oss glade, triste, redde eller avslappede?. A-Magasinet.
Grønning, Elisabeth;Fuglestad, Svein (2015). How to use puppets and music in mentalizing complex transitional situations through puppet play and song creation (presentation/workshop). Aesthetics and children with Special Needs–an Interdisciplinary Approach. Torgeir Haugen, LUI; HiOA.
Fuglestad, Svein (2014). Musisk lek gjennom lyd, stemme, bevegelse. Videreutdanningskurs for barnehageassistenter. Ski kommune.
Fuglestad, Svein (2014). Produsent og kunstnerisk ansvarlig for kulturprogrammet under Norsk barnevernsambands kongress: "Barnevern i hastighetens tid - Effektivitet og barns behov – et barnevern som bryr seg?".
Fuglestad, Svein (2014). Åpning av felles fagdag Barnevern.
Fuglestad, Svein (2014). Om bruk av intervensjoner i den musikkterapeutiske metoden Guided Imagery and Music. Trinn 1 training kurs. Aalborg Universitet.
Fuglestad, Svein (2014). Om musikkprogrammet "Uplifting". Presentasjon av relevans og brusområde for GIM-programmet "Uplifting", som er satt sammen av Svein Fuglestad. Trinn 2 GIM training kurs.
Fuglestad, Svein (2014). Musikalsk åpning av Ny i praksis konferansen.
Fuglestad, Svein (2014). Musikalsk åpning av Bevegelseslaboratorium, HiOA.
Haukenes, Siri;Fuglestad, Svein (2014). "Tango for to" - Alf Prøysen i ny tolkning. Festforestilling Prøysen 100 år.
Fuglestad, Svein (2014). "Tornerose, geiter, troll og griser" - en kunstnerisk presentasjon med utdrag fra en forestilling..
Waters, Caroline;Fuglestad, Svein (2014). Jakten på Venus. En thrillermusikal.
Fuglestad, Svein (2014). Use of non-classical music in GIM settings.. Educational workshop at Level 3 GIM training in Athens. "IMAGEing"- European Guided Imagery & Music (GIM).
Fuglestad, Svein;Save, Ida (2014). Med elektronika-app hele veien til iTunes. www.khrono.no.
Fuglestad, Svein (2014). musikkvideo til: "Våren komme nå (The polyphonic version)".
Fuglestad, Svein (2014). #Eventyrskogen - Kreativt musikkverksted på barnevernpedagogutdanninga - dialog og samspill mellom studenter og ungdom.. Musikk deltakelse barnevern. HiOA, Norges Musikkhøgskole, Griegakademiet, Aleris Ungplan.
Fuglestad, Svein (2014). Voices in GIM therapy. Excerpts from the opera Satyagraha by Philip Glass used in processing traumatic childhood experiences.. 11TH EUROPEAN GIM CONFERENCE: GIM in a changing world.. ENGIM.
Fuglestad, Svein (2014). “Find your power, find your strength”. Repeated music listening and vocal improvisations used in a GIM process with a man suffering from trauma after sexual abuse. 11TH EUROPEAN GIM PRE CONFERENCE: GIM, modified GIM and Music imagery in the work with traumatized persons in different contexts. ENGIM.
Storø, Jan;Grønning, Elisabeth;Fuglestad, Svein (2014). From the known to the unknown. Transitions and creative methods in working with children and young people. Gjesteforelesning. Sligo IT.
Storø, Jan;Grønning, Elisabeth;Fuglestad, Svein (2014). Transitions and creative methods in working with children and young people; puppets, lullabies and rap in transitions and creative methods. Gjesteforelesning. Queens university.
Fuglestad, Svein (2013). Jakten på Venus - en thrillermusikal av Caroline Waters.
Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth;Storø, Jan (2013). "Overganger fra det kjente til det ukjente" - Sosialpedagogikk i teori og praksis. Barnevernspedagogutdanningen 50 år og gull verdt. Bachelor i barnevern, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Fuglestad, Svein (2013). Hiv-situasjonen i Norge i historisk perspetiv. Glimt fra tidlig 90-tall. Pride House 2013. Landsforeningen for lesbiske og homofile.
Fuglestad, Svein (2013). Musikalsk åpning av Norsk barnevernsambands erfaringskonferanse.
Fuglestad, Svein;Arnesen, Elisabeth (2013). Using activities in mentoring. How different activities are used in building trust, communication and togetherness in the Nightingale project in Oslo. The Nightingale 4th International conference: Activities and communication in mentoring. Høgskolen i Oslo og Akershus / The mentoring network.
Fuglestad, Svein (2013). Insistence on truth” - voices in GIM therapy. Excerpts from the opera Satyagraha by Philip Glass used in processing traumatic childhood experiences. 9TH EUROPEAN MUSIC THERAPY CONGRESS, OSLO 2013. Norsk forening for musikkterapi.
Aksnes, Hallgjerd;Fuglestad, Svein;Amundsen, Ingvild Koksvik (2013). Relating and Reflecting in GIM Therapy: Hearings of “Evening Land” from Ian Leslie’s Awakenings Program. The 9th European Music Therapy Congress. The Norwegian Music Therapy Association, EMTC.
Aksnes, Hallgjerd;Fuglestad, Svein (2013). From “Say it to the Music!” to “An oasis in the day”: GIM Therapy as Promoter of Existential Health. Third Conference of the Nordic Network of Research in Music, Culture, and Health. MME-prosjektet NFR/UiO & Senter for musikk og helse, NMH.
Aksnes, Hallgjerd;Fuglestad, Svein (2013). GEMS-45: A promising tool for GIM therapy research. A corpus-based study of emotion terms from the Geneva Emotional Music Scale in 58 transcriptions from GIM therapy sessions. 3rd International Conference of Music & Emotion. Department of Music, University of Jyväskylä.
Storø, Jan;Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2013). Transition from the known to the unkown. Gjesteforelesning. Institute of Technology Sligo.
Storø, Jan;Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2013). Transition from the known to the unknown. Gjesteforelesning. Queens University.
Storø, Jan;Fuglestad, Svein;Grønning, Elisabeth (2013). Transition from the known to the unknown. International Social Work day. The International federation of social workers.
Aksnes, Hallgjerd;Amundsen, Ingvild Koksvik;Fuglestad, Svein E (2012). “The Emotion of Musical Motion and Stillness: Therapeutic Hearings of Jan Garbarek, Mari Boine & Marilyn Mazur’s Evening Land”. International Conference Bodies in Motion. The Politics/Poetics of Movement and Stillness. The Nordic Network Gender, Body, Health.
Fuglestad, Svein E (2012). People will forget. En komposisjon basert på et sitat av Maya Angelou.
Fuglestad, Svein E (2012). "Wrapped Behind Spirals of Orange-red Veils” - Trust and Intuition in a Healing Process after Childhood Abuse. A GIM Case Study. 10th European GIM Conference. ENGIM (European Nettwork of Guided Imagery and Music.
Fuglestad, Svein E;Aksnes, Hallgjerd;Solberg, Ragnhild Torvanger (2012). Encounters with Divinity in GIM: Three Experiences from the GIM Study of the “Music, Motion, and Emotion” Project. 10th European GIM Conference: "Spiritual Dimensions of GIM - Body - Mind - Soul and Music". ENGIM (European Nettwork of Guided Imagery and Music.
Fuglestad, Svein E;Grønning, Elisabeth (2012). About a playful approach in social pedagogic work. Derechos de ninos, ninas y adolecentes y pobreza: Legalidades Juridicas, sociales y sybjectivas". FLACSO, DONCEL, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Aksnes, Hallgjerd;Fuglestad, Svein E (2011). Early embodied, emotionally laden experiences resound in music. Second network meeting of the MME Project, “Communicative Musicality”. NFR-prosjektet Music, Motion, and Emotion, IMV, UiO.
Fuglestad, Svein E (2011). Med Mozart som psykolog.Klassisk musikk kan hjelpe folk med psykiske problemer videre i livet. forskning.no.
Storø, Jan;Fuglestad, Svein E (2011). The education of Child Welfare Social Workers in Norway. Longzhong Forum Lecture. University of Xiangfan.
Aksnes, Hallgjerd;Fuglestad, Svein E;Solberg, Ragnhild Torvanger (2011). Client vs. control imagery in GIM: can music therapy research teach us about everyday music listening?. The Power of Music. The 34th National Conference of the Musicological Society of Australia and the 2nd International Conference on Music and Emotion. MSA/ICME, University of Western Australia.
Aksnes, Hallgjerd;Fuglestad, Svein E;Amundsen, Ingvild Koksvik (2011). Bonny GIM and Jazz GIM: What|s the diff? A comparative study of transcriptions based on five selected BMGIM programs. Watering the Sees: Nurturing the Gift. The 21. Conference of the Association for Music and Imagery. The Association for Music and Imagery.
Aksnes, Hallgjerd;Fuglestad, Svein E;Amundsen, Ingvild Koksvik (2011). Bonny GIM og jazz-GIM: Hva er forskjellen?. Den tredje norske musikkterapikonferansen. Norsk forening for musikkterapi.
Fuglestad, Svein E (2011). Prosessorientert musikkverksted - en arena for utvikling av relasjons- og interaksjonsferdigheter for studenter. NUFS-konferanse: Det sociala i socialpedagogiken. Nordiska utbildningsinstitutioner för socialpedagogik.
Fuglestad, Svein E (2011). Sangen om lyset og fortellingen om månen.
Fuglestad, Svein E (2011). "Det eldgamle treet jamrer skjelvende". Musikalske tema og lydimprovisasjoner til en improvisatorisk fortellerkonsert basert på myten om Balders død.
Dahlsveen, Heidi;Fuglestad, Svein E (2011). Det eldgamle treet jamrer skjelvende - en improvisatorisk fortellerkonsert basert på Balders død - Produksjon og 3 offentlige forestillinger: Aksept, Fortellerscenen og Litteraturhuset.
Fuglestad, Svein (2010). Med musikken som fundament for meditativ reise i sinn og kropp. Om hvordan den musikkterapeutiske metoden ”Guided Imagery and Music” kan brukes i bearbeiding av livstraumer og bidra til å skape indre vekst og balanse. Foredrag under åpent hus. Unity.
Fuglestad, Svein (2010). Prosessorientert musikkverksted med studenter på Bachelor i Barnevern. Noen glimt fra en arbeidsmåte hvor kreativ lek, musisk improvisasjon og mestringsopplevelser i samspill mellom studenter og barn og unge står i fokus. Kultur og Helse seminar på Høgskolen i Oslo. Høgskolen i Oslo.
Fuglestad, Svein;Aksnes, Hallgjerd (2010). “A Comparative Study of Transcriptions Based on Five Selected GIM Programs”. Paper presentation, 9th European GIM Conference,“Music, Imagery and Psychotherapy”.
Fougner, Amelie;Grønning, Elisabeth;Fuglestad, Svein (2009). The Body as a Field og Knowledge: dialogue, voice, masks and movements as an aesthetical and playful approach in social work. Fachhochschule Alice Salomon. Bachelor i barnevern og Alice Salomon Fachhochscule.
Fuglestad, Svein (2008). Musikalsk åpning av konferansemiddag ved Svein Fuglestad og Tone Skaali Duo. Livsviktig og livslang læring. Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning.
Fuglestad, Svein (2008). Innspilling av tre låter i studio.
Fuglestad, Svein (2008). Aktivitetsfaget i praksis - musisk stunt med studenter. Utdrag fra Sirkusforestillingen Sirkus Barneverno med studenter fra Bachelor i Barnevern, 1. studieår. Jubileumsseminar for barnevernutdanningen. FO og Universitetsforlaget.
Fuglestad, Svein (2008). Musisk lek gjennom lyd - stemme - bevegelse for musikkterapeuter!. Årsmøte i Norsk Forening for musikkterapi. Norsk Forening for musikkterapi.
Fuglestad, Svein (2008). Musisk lek gjennom lyd - stemme - bevegelse. Østlandske lærerstevne. Østlandske lærerstevne.
Fuglestad, Svein (2008). Opening and Closing ceremonies at The 8th GIM European Conference: «Creativity, Improvisation, Culture». 8th GIM European Conference: «Creativity, Improvisation, Culture». Solveig Oveland og Svein Fuglestad i samarbeid med NFMT.
Fuglestad, Svein (2008). Opening Ceremony at the Preconference "Focusing on the music in GIM" by Lisa Summer and Lars Ole Bonde. The 8th European GIM Conference: «Creativity, Improvisation, Culture». Solveig Oveland og Svein Fuglestad i samarbeid med NFMT.
Fuglestad, Svein (1996). "O store Gud", "bli hos meg" - "and everything's allright" - Tre bilete om musikk og forkynning i møte med alvorleg sjuke og døyande menneske.. Nytt norsk kirkeblad.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 81 26
Telefon (mobil): +47 930 08 840
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X513

Nettside(r)