meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Fagbøker⁄lærebøker (10) Forskningsrapporter (1) Formidling (48) HiOA-publikasjoner (1)
Helland, Tarjei;Lysbakken, Audun (2017). Framtidsskolen - en mer praktisk, variert og litt lengre skoledag. ISBN: 9788283420357. 70 s. Forlaget Manifest AS.
Helland, Tarjei (2016). Nye Makt og menneske, samfunnskunnskap 10. ISBN: 9788202453978. 157 s. Cappelen Damm AS.
Helland, Tarjei;Ingvaldsen, Bjørn (2015). Nye Makt og menneske, samfunnskunnskap 9. ISBN: 9788202450250. 173 s. Cappelen Damm AS.
Helland, Tarjei;Aarre, Tone (2014). Nye makt og menneske 8, samfunnskunnskap. ISBN: 9788202439538. 142 s. Cappelen Damm AS.
Helland, Tarjei (2008). Makt og menneske - Samfunnskunnskap 10. ISBN: 978-82-04-14387-7. 128 s. Cappelen Damm AS.
Helland, Tarjei (2008). Lærerveiledning, Makt og menneske - Samfunnskunnskap 10. ISBN: 978-82-04-14389-1. 62 s. Cappelen Damm AS.
Helland, Tarjei (2007). Makt og menneske - samfunnskunnskap 9. ISBN: 978-82-04-13295-6. 128 s. Cappelen Damm AS.
Helland, Tarjei (2007). Lærerveiledning, Makt og menneske - samfunnskunnskap 9. ISBN: 978-82-04-13300-7. 75 s. Cappelen Damm AS.
Helland, Tarjei;Aarre, Tone (2006). Makt og menneske - samfunnskunnskap 8. ISBN: 978-82-04-09899-3. 126 s. Cappelen Damm AS.
Helland, Tarjei;Aarre, Tone (2006). Læreveiledning, Makt og menneske - samfunnskunnskap 8. ISBN: 978-82-04-09901-3. 68 s. Cappelen Damm AS.
Se alle publikasjoner
Huang, Lihong;Ødegård, Guro;Hegna, Kristinn;Svagård, Vegard;Helland, Tarjei;Seland, Idunn (2017). Unge medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge. ISBN: 978-82-7894-638-1. 147 s. NOVA.
Helland, Tarjei (2017). What kind of Education for which Democracy. Open GATE - Global Awareness in Teacher Education. George Mason University,Oslo and Akershus University College.
Helland, Tarjei (2017). Hvordan kan opplæring i kontroversielle temaer bidra til inkludering og demokratisk medborgerskap?. Skolen og Barnehagen som arena for inkludering og demokratisk medborgerskap. Kunnskapsdepartementet.
Helland, Tarjei (2017). Helhetlig samfunnsfaglig kompetanse - læreplan, dybdelæring og kritisk tenking i skolen. Kurs for lærere, Skedsmo kommune. Skedsmo kommune.
Helland, Tarjei (2017). Samfunnsfag, utdanning for bærekraftig utvikling, nye læreplaner og skolepolitikk. Nasjonal samling for FN-Sambandet. FN-sambandet.
Helland, Tarjei (2017). 17th of May - a Day of Traditions and an Occasion for Learning. Lecture for visiting scholars. HiOA.
Helland, Tarjei (2017). Hva forteller skoleforskningen om lekser, klassestørrelse og lærer-elev-relasjon?. Foredrag på Østensjø skole. HiOA.
Helland, Tarjei (2017). Hva er kjerneelementer i fag? Hvordan utvikles de og hvordan kan de bidra til å skape læreplaner for dybdelæring?. FN-sambandets skolekonferanse. FN-sambandet.
Helland, Tarjei (2017). Samfunnsfaget i grunnskulen: - djupnelæring, kjerneelement, tverrfaglege tema, sentrale arbeidsmåtar og vurdering.. Regionalt fagnettverk samfunnsfag. Luster kommune, avdeling for oppvekst.
Se alle publikasjoner
Helland, Tarjei (2017). ICCS 2016: How well prepared are Norwegian 9th-graders for democratic participation?. Constructing 21st Century Teacher Education. HiOA, LUI.
Helland, Tarjei (2017). En skole for alle? Læring eller prestasjonsmaksimering - det kan faktisk være en motsetning. NAFO Fokustreff. NAFO, HiOA.
Helland, Tarjei (2016). Civic and Citizenship Education and the Norwegian Democracy. Democratic Education as the plattform for social consensus, the 12th International Symposium. Korean Civic Education for Democracy (KOCEI).
Helland, Tarjei (2016). Samfunnsfagperspektiv på undervisning om bærekraftig utvikling. Bærekraftig undervisning i framtidens skole – om oppfølgingen av Stortingsmelding 28. FN-Sambandet.
Helland, Tarjei (2016). Resultater av ny skoletest presenteres i dag. NRK Radio Østlandssendingen.
Helland, Tarjei (2016). PISA: En generasjon med mistilpassede testtakere som reiser seg for lærer'n?. Khrono.
Helland, Tarjei (2016). PISA-bløffen om norsk skole. Viten og snakkis, HIOA-podcast.
Helland, Tarjei (2016). Internasjonale prøver legges fram. NRK Østlandssendingen.
Helland, Tarjei (2016). Vi er altfor opptatt av PISA og testjag i Norge. Khrono.
Helland, Tarjei (2016). Klassestørrelse og lærerarbeid - hva sier forskningen?. Konferanse for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet i Rogaland.
Helland, Tarjei (2016). «Hva med alle påskekyllingene som lages før påske? Skal det settes ned et utvalg for å sikre at det knyttes læring til dette også?». Aftenposten.
Helland, Tarjei (2016). May 17th - a day of traditions and an occasion for learning. Exchange seminar. HiOA.
Helland, Tarjei (2016). Grunnleggende ferdigheter, fagovergripende kompetanser – læreplan og konsekvenser for undervisningsarbeid. Samfunnsfag grunnskolelærerutdanning NTNU. NTNU.
Helland, Tarjei (2016). Democracy and Human Rights - contextual differences. Human Rights Education. Menneskerettighetsakademiet.
Helland, Tarjei (2014). Skolesjefen mener tallfesting må til. Dagsavisen Fremtiden.
Helland, Tarjei (2014). Prøvene bør avvikles. Sandefjords Blad.
Helland, Tarjei (2014). Nasjonale prøver bør avvikles. Dagbladet på nett.
Helland, Tarjei (2013). Om å bruke morsmål i hjemmet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Helland, Tarjei (2013). Problemet er dårlige læreplaner, ikke vanskelig språk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Helland, Tarjei (2012). Skolering i gjennomføring av muntlig eksamen i samfunnsfag i Oslo kommune. Skolering muntlig eksamen samfunnsfag. Utdanningsetaten Oslo kommune.
Helland, Tarjei (2011). Representation of human rights and environmental issues in American and Norwegian high school curricula and textbooks - A comparative study. ISBN: 9781267018533. 90 s. ProQuest, UMI Dissertations Publishing.
.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 77 00
Telefon (mobil): +47 976 85 690
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q5072

Samarbeidsrelasjoner

ICCS 2016 (The International Civic and Citizenship Study) http://iccs.iea.nl/index.php?id=48. Samarbeidspartner i Norge: NOVA. Internasjonale samarbeidspartnere: The Inter­national Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), Australian Council for Educational Research (ACER), Laboratorio di Pedagogia Sperimentale.