HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (4) Formidling (8)
Sadeghi, Talieh;Fekjær, Silje Bringsrud (2018). Frontline workers’ competency in activation work. International Journal of Social Welfare. 12 s. doi: 10.1111/ijsw.12320
Bonsaksen, Tore;Sadeghi, Talieh;Thørrisen, Mikkel Magnus (2017). Associations between self-esteem, general self-efficacy and approaches to studying in occupational therapy students: A cross-sectional study. Occupational Therapy in Mental Health. Vol. 33. doi: 10.1080/0164212X.2017.1295006
Bonsaksen, Tore;Thørrisen, Mikkel Magnus;Sadeghi, Talieh (2017). Occupational therapy students in Norway: Do their approaches to studying vary by year in the program?. The Open Journal of Occupational Therapy. Vol. 5. doi: 10.15453/2168-6408.1339
Kunst, Jonas R.;Sadeghi, Talieh;Tahir, Hajra;Sam, David Lackland;Thomsen, Lotte (2016). The vicious circle of religious prejudice: Islamophobia makes the acculturation attitudes of majority and minority members clash. European Journal of Social Psychology. Vol. 46. doi: 10.1002/ejsp.2174
Sadeghi, Talieh;Terum, Lars Inge (2018). Frontline managers' perceptions and justifications of welfare conditionality. Welfare conditionality conference.
Granly Meldalen, Sindre;Sadeghi, Talieh (2018). Ulikhet for loven: Menn straffes strengere enn kvinner. Dagbladet Magasinet.
Bonsaksen, Tore;Sadeghi, Talieh;Thørrisen, Mikkel Magnus (2017). Mestringsforventning bidrar til å forklare ergoterapistudenters tilnærming til det å studere. Norsk Fagkongress i Ergoterapi. Ergoterapeutene.
Sadeghi, Talieh;Fekjær, Silje Bringsrud (2017). Activation competency. 2nd Street-Level Bureaucracy Research Conference. Aalborg University.
Sadeghi, Talieh (2016). Sosialarbeidernes persiperte arbeidsinkluderingskompetanse sammenlignet med veiledere med annen utdanningsbakgrunn. Trygdeforskningsseminaret. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Sadeghi, Talieh (2013). The Role of Religious Identity and Islamophobia for Majority Members’ Acculturation Expectations toward Muslim Minorities in Norway. 60 s. Universitetet i Oslo.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 57 60
Telefon (mobil): +47 462 76 889
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T431