HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (4) Forskningsrapporter (2) Formidling (8) OsloMet-publikasjoner (1)
Bégin-Caouette, Olivier;Askvik, Tanja;Cui, Bian (2016). Interplays Between Welfare Regimes Typology and Academic Research Systems in OECD Countries. Higher Education Policy. Vol. 29. doi: 10.1057/hep.2015.25
Askvik, Tanja (2015). Hva velger de som bryter mønsteret?. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 56.
Askvik, Tanja;Helland, Håvard (2014). Norway. Börjesson, Mikael Ahola, Sakari Helland, Håvard Thomsen, Jens-Peter (Red.), Enrolment Patterns in Nordic Higher Education, ca. 1945-2010. Institutions, Types of Education and Fields of Study. Kapittel 4. s. 65-92.
Askvik, Tanja (2012). Norske eliteskoler - en kvantitativ undersøkelse av videregående skoler i Oslo fra 1985-2008. Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab.
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Egeland, Cathrine;Drange, Ida;Askvik, Tanja;Støren, Liv Anne;Røsdal, Trude;Vabø, Agnete (2016). 'Being a foreigner is no advantage', Career paths and barriers for immigrants in Norwegian academia.. ISBN: 978-82-7609-384-1. 88 s. Work Research Institute (AFI).
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Egeland, Cathrine;Askvik, Tanja;Drange, Ida;Støren, Liv Anne;Røsdal, Trude;Vabø, Agnete (2016). "Å være utlending er ingen fordel" Karriereløp og barrierer for innvandrere i norsk akademia.. ISBN: 9788276093698. 84 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Maximova-Mentzoni, Tatiana;Egeland, Cathrine;Askvik, Tanja;Drange, Ida;Støren, Liv Anne;Røsdal, Trude;Vabø, Agnete (2016). Presentasjon - Rapport om mangfold i akademia. Lanseringsseminar. KiF.
Börjeson, Mikael;Askvik, Tanja;Thomsen, Jens-Peter (2016). Nordic Fields of Higher Education. Nordic Fields of Higher Education conference. NFHE.
Bégin-Caouette, Olivier;Askvik, Tanja (2016). The intriguing interfaces between welfare regime structures and academic research systems in OEDC countries: A correspondence analysis.. CHER 2016.
Birkvad, Ida Roland;Askvik, Tanja (2016). Viktigere å bli noe, enn å unngå kjønnsstereotyp utdanning. kilden kjønnsforskning.no.
Askvik, Tanja;Lassen, Kjersti (2016). Velger kort og jobbnyttig utdanning. forskning.no.
Askvik, Tanja (2015). The Norwegian field of higher Education.. Nordic Fields of Higher Education. Nordic Fields of Higher Education.
Askvik, Tanja (2015). Primary goals and descendants in Norway- a study of choices of educational fields.. 12th Conference of the European Sociological Association 2015. ESA.. The European Sociological Association (ESA).
Helland, Håvard;Askvik, Tanja (2013). Norwegian Higher Education 1975-2009. Nordic Fields of Higher Education. University of Turku.
 • Tatiana Maximova-Mentzoni
 • Cathrine Egeland
 • Tanja Askvik
 • Ida Drange
 • Liv Anne Støren
 • Trude Røsdal
 • Agnete Vabø
 • "Å være utlending er ingen fordel". (2016) AFI Rapport 2016:03

  (Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

  Kontakt

  Telefon (kontor): +47 67 23 50 29
  Besøksadresse: Stensberggata 29, Oslo, sg402