HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (6) Forskningsrapporter (2) Formidling (2)
Zlatanovic, Tatjana (2018). Veiledning i læringsprosesser i helse- og sosialfaglige utdanninger- en litteraturoversikt. Tveiten, Sidsel Iversen, Anita (Red.), Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. 1. s. 21-36. Fagbokforlaget.
Hermansen, Hege;Lorentzen, Marte;Mausethagen, Sølvi;Zlatanovic, Tatjana (2018). Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. Vol. 12. 36 s. doi: http://dx.doi.org/10.5617/adno.4351
Zlatanovic, Tatjana;Havnes, Anton;Mausethagen, Sølvi (2016). A Research Review of Nurse Teachers’ Competencies. Vocations and Learning. doi: 10.1007/s12186-016-9169-0
Zlatanovic, Tatjana;Tveiten, Sidsel;Havnes, Anton (2016). Nurse Teachers perceived competencies in the context of students first clinical placements: a qualitative study. Journal of Nursing Education and Practice. Vol. 7. doi: 10.5430/jnep.v7n1p32
Tveiten, Sidsel;Zlatanovic, Tatjana;Davidsen, Liv-Signe;Hofset, Marit Kristine;Schwencke, Jan Fredrik;Størk, Wenche;Trudvang, Hanne Kjær (2016). Hva karakteriserer et godt kurs i helsepedagogikk? En fokusgruppeundersøkelse med bruker som medforsker. Nordisk sygeplejeforskning. Vol. 6. doi: 10.18261/issn.1892-2686-2016-04-04
Zlatanovic, Tatjana;Havnes, Anton;Tveiten, Sidsel (2016). Nurse teachers' perceived competencies in the context of students'first clinical placements: A qualitative study. Journal of Nursing Education and Practice. Vol. 7. doi: 10.5430/jnep.v7n1p32
Abrahamsen, Bente;Hougaard, Peter Forde;Madsen, Aleksander Årnes;Leseth, Anne;Osland, Oddgeir;Zlatanovic, Tatjana (2016). Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen. ISBN: 978-82-8364-024-3. 182 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Mausethagen, Sølvi;Hermansen, Hege Yvonne;Lorentzen, Marte;Zlatanovic, Tatjana;Dahl, Thomas (2016). Hva kjennetegner forskning på norske lærere under kunnskapsløftet? En forskningskartlegging.. 28 s. Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Zlatanovic, Tatjana;Mausethagen, Sølvi;Leseth, Anne;Hougaard, Peter Forde (2017). The role of nurse teachers’ academic competencies: A research review. Interim Conference of the ISA Research Committee 52, Sociology of Professional Groups. ISA Research Committee; The Research Council of Norway.
Hermansen, Hege Yvonne;Zlatanovic, Tatjana;Lorentzen, Marte (2016). Professional work of Norwegian teachers during the Knowledge Promotion Reform: A literature review. NERA conference.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 53 48
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T414