HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Thea Bertnes Strømme

stipendiat

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Formidling (7)
Strømme, Thea Bertnes;Hansen, Marianne Nordli (2017). Closure in the elite professions: the field of law and medicine in an egalitarian context. Journal of Education and Work. Vol. 30. doi: 10.1080/13639080.2017.1278906
Hansen, Marianne Nordli;Strømme, Thea Bertnes (2014). De klassiske profesjonene - fortsatt eliteprofesjoner?. Korsnes, Olav Hansen, Marianne Nordli Hjellbrekke, Johannes (Red.), Elite og klasse i et egalitært samfunn. Kapittel 3. s. 39-53. Universitetsforlaget.
Strømme, Thea Bertnes (2017). Hvilken betydning har sosial bakgrunn for unges utdanningsvalg?. Karriereveiledning og sosial rettferdighet. Karriereenheten i Oslo.
Strømme, Thea Bertnes (2017). Choosing between vocational and academic tracks in upper secondary school in Norway – does the social composition of lower secondary school matter?. Change in Professions and Professionalism – Signs and Directions. RC 52 Interim.
Strømme, Thea Bertnes (2017). Choosing education as a relational possess – the impact of the social composition of lower secondary school for choice of track in upper secondary school in Norway. 13th conference of the european sociological association. "(Un)Makin Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. European Sociological Association.
Strømme, Thea Bertnes (2017). Choosing education as a relational possess – the impact of the social composition of lower secondary school for choice of track in upper secondary school in Norway. 2017 Summer Meeting of the Research Committee on Social Stratification and Mobility (RC28) of the International Sociological Association (ISA): Increasing mobility and reducing inequality: What guidance is provided by sociological research?. Columbia University.
Strømme, Thea Bertnes (2016). Betydningen av klassebakgrunn og kjønn på valg av yrkesfag i videregående opplæring. Utdanningskonferansen 2016: Ny kunnskap om læring - Konsekvenser for praksis, styring og ledelse. Forskningsrådet.
Strømme, Thea Bertnes;Hansen, Marianne Nordli (2015). Elite og Klasse i et egalitært samfunn. Boklansering. Senter for Profesjonsstudier.
Strømme, Thea Bertnes;Hansen, Marianne Nordli (2015). Contested Mobility and Sponsor Mobility in the Classical Elite Professions in Norway. RC28 Conference 'Social Inequality, Cohesion and Solidarity. Tilburg University.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 51 02
Besøksadresse: Stensberggata 29, Oslo, sg412