HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (6) Fagbøker⁄lærebøker (1) Formidling (32)
Eri, Thomas;Michelet, Simon (2018). Mangfold og spenninger i lærerens praksis. Thorsen, Kirsten Elisabeth Christensen, Hanne (Red.), Jeg er lærer. Kapittel 9. s. 175-190.
Eri, Thomas (2017). A multilingual book café at the school library: Contradictions between literacy discourses. Pihl, Joron Kooij, Kristin Skinstad van der Carlsten, Tone Cecilie (Red.), Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. Chapter 8. s. 103-119. Sense Publishers.
Eri, Thomas;Pihl, Joron (2017). The challenge of sustaining change: contradictions within the development of teacher and librarian collaboration. Educational Action Research. Vol. 25. doi: 10.1080/09650792.2016.1147366
Michelet, Simon;Eri, Thomas (2016). Casebasert dialogseminar - Studentkultur, læring og danning i grunnskolelærerutdanninga. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 3. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2016-03-02
Eri, Thomas (2014). Samarbeid mellom lærere og bibliotekarer. Et lag rundt læreren. En kunnskapsoversikt. kapittel. s. 133-135.
Eri, Thomas (2012). The best way to conduct intervention research: methodological considerations. Quality and Quantity. Vol. 47. doi: 10.1007/s11135-012-9664-9
Eri, Thomas (2010). Eri, T. (2010). Skolebibliotek - samarbeid, planlegging og forankring. ISBN: 978-82-7649-067-1. 45 s. Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
Eri, Thomas (2017). Paulo Freire og kritisk pedagogikk. Seminar. Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH.
Eri, Thomas (2017). Lesedidaktikk i det mangfoldige klasserommet. Faggruppeseminar. Skedsmo kommune.
Eri, Thomas (2016). Visjoner for partnerskap mellom lærere og bibliotekarer. Bedre (skole)bibliotek for barn og unge. Bibliotek og byarkiv, Tromsø kommune.
Michelet, Simon;Eri, Thomas;Helleve, Mette Birgitte (2016). Tilpasset opplæring - med medelevene som den tredje læringsressurs. Erasmusutveksling - forelesning og nettverksmøter. Professionshøgskolen Metropol.
Michelet, Simon;Eri, Thomas (2016). Grunnleggende prinsipper ved studentaktive lærings- og samarbeidsformer. Seminar ved Program for fremragende profesjonskvalifisering. Program for fremragende profesjonskvalifisering, SPS.
Eri, Thomas (2016). Aksjonslæring. Aksjonslæring kurs. Kunsthøgskolen i Oslo.
Eri, Thomas (2016). Litteraturbasert undervisning. Faggruppeseminar. Skedsmo kommune.
Michelet, Simon;Eri, Thomas (2015). Et felles krafttak for økt studieinnsats før innføring av femårig lærerutdanning. Forpliktelse uten obligatorikk?. Personalseminar ved GFU. Instituttleder GFU.
Michelet, Simon;Eri, Thomas;Helleve, Mette Birgitte;Øhrn, Solfrid Tandberg (2015). Tilpasset opplæring - med medelevene som den tredje læringsressurs. Erasmusutveksling - forelesning og nettverksmøter. Professionshøgskolen Metropol.
Michelet, Simon;Eri, Thomas (2015). Grunnleggende prinsipper ved studentaktive lærings- og samarbeidsformer. Seminar ved Program for fremragende profesjonskvalifisering. Program for fremragende profesjonskvalifisering, FPK v/SPS.
Se alle publikasjoner
Eri, Thomas (2015). Aksjonslæring som metode for lærerstudenter.
Eri, Thomas (2015). Dialogisk veiledning. Seminar for tolkeveiledere. Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning.
Michelet, Simon;Eri, Thomas (2014). Studentmedvirkning, dialog og danning. Personaseminar ved fakultet LUI. Ledelsen ved fakultet LUI, HiOA.
Michelet, Simon;Eri, Thomas;Helleve, Mette Birgitte;Øhrn, Solfrid Tandberg (2014). Tilpasset opplæring - med medelevene som den tredje læringsressurs. Erasmusutveksling. Forelesning og nettverksmøter. Professionshøgskolen Metropol.
Eri, Thomas (2014). Litteraturbasert undervisning og evidensbasert læring. Nettverksmøte. Biblioteknettverket.
Eri, Thomas (2014). Contradictions between literacy discourses in teacher and librarian collaboration: Analysing the declining participation of parents from a multilingual literacy café at the school library. NERA 42nd Congress. NERA.
Eri, Thomas (2012). Samarbeid mellom lærere og bibliotekarer om litteraturbasert undervisning. Program for skolebibliotekutvikling. Universitetet i Agder.
Eri, Thomas (2012). Samarbeid mellom lærere og bibliotekarer om litteraturbasert undervisning. Program for skolebibliotekutvikling. Universitetet i Agder.
Eri, Thomas (2012). Samarbeid mellom lærere og bibliotekarer om litteraturbasert undervisning. Program for skolebibliotekutvikling. Universitetet i Agder.
Eri, Thomas (2011). Hvor er sjefen?. Drammens tidende.
Eri, Thomas (2010). Teacher and Librarian Collaboration: Challenges and Contradictions. Nordic Conference on Public Library Research. Oslo University College.
Eri, Thomas (2010). New perspectives on teacher and librarian collaboration. Shared objects and contradictions as developmental potentials. National PhD days. National Graduate School in Educational Research.
Eri, Thomas (2010). Anvendelse av kulturhistorisk virksomhetsteori (CHAT) som rammeverk for utvikling av samarbeid mellom bibliotekarer og lærere. Nettverksmøte - Nettverk for skolebibliotek og læremidler. Nettverk for skolebibliotek og læremidler.
Eri, Thomas (2010). Samarbeid lærer og skolebibliotekar. Program for skolebibliotekutvikling - Kurs for lærere, skolebibliotekarer og skoleledere. Program for skolebibliotekutvikling - Universitetet i Agder.
Eri, Thomas (2010). Samarbeid lærer og skolebibliotekar. Program for skolebibliotekutvikling - Kurs for lærere, skolebibliotekarer og skoleledere. Program for skolebibliotekutvikling - Universitetet i Agder.
Eri, Thomas (2010). Samarbeid lærer og skolebibliotekar. Program for skolebibliotekutvikling - Kurs for lærere, skolebibliotekarer og skoleledere. Program for skolebibliotekutvikling - Universitetet i Agder.
Eri, Thomas (2009). Teacher and librarian collaboration. A multiple case study using semi-structured observation. National PhD days 2009. NATED - National Graduate School in Educational Research.
Eri, Thomas (2003). Hegemoni og motstand i den sudanske grunnskolen: Lærernes erfaringer fra Khartoum. ISBN: 82-579-4277-4. 122 s. Høskolen i Oslo.
Eri, Thomas (2000). Palestinske flyktninger i Libanon. Radio Nova.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 70 48
Telefon (mobil): +47 408 52 626
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q6015