HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Thomas Hansen

forsker I

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (35) Forskningsrapporter (6) Formidling (159) OsloMet-publikasjoner (3)
Hansen, Thomas;von Soest, Tilmann;Luhmann, Maike;Gerstorf, Denis (2018). Development of loneliness in midlife and old age: Its nature and correlates. Journal of Personality and Social Psychology.
Hansen, Thomas;Aartsen, Marja;Slagsvold, Britt;Deindl, Christian (2018). Dynamics of volunteering and life satisfaction in midlife and old age: Findings from 12 European countries. Social Sciences.
von Soest, Tilmann;Wagner, Jenny;Hansen, Thomas;Gerstorf, Denis (2018). Self-esteem across the second half of life: The role of socioeconomic status, physical health, social relationships, and personality factors. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 114. doi: 10.1037/pspp0000123
Hansen, Thomas;Valkova, Jana (2017). Work-family squeeze in Norway and the Czech Republic: On the prevalence and consequences of care and work combinations in two different contexts. Sirovatka, Tomáš Valkova, Jana (Red.), Understanding Care Policies in Changing Times:Experiences and Lessons from the Czech Republic and Norway. Ch. 7. s. 185-205. Nakladatelství Masarykovy univerzity.
Aartsen, Marja;Veenstra, Marijke;Hansen, Thomas (2017). Social pathways to health: On the mediating role of the social network in the relation between socio-economic position and health. SSM - Population Health. Vol. 3. doi: 10.1016/j.ssmph.2017.05.006
Hansen, Thomas;Jakobsson, Lars Niklas;Slagsvold, Britt (2017). Tildeling av tjenester til skrøpelige eldre: Lokale variasjoner, kjønnsforskjeller og konsekvenser for pårørende. Tønnessen, Siri Kassah, Bente Lind (Red.), Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester: forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap. Kap. 4. s. 79-95. Gyldendal Akademisk.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2017). The East-West divide in late-life depression: Results from the Generations and Gender Survey. Scandinavian Psychologist. doi: 10.15714/scandpsychol.4.e4
Hansen, Thomas;Veenstra, Marijke;Slagsvold, Britt (2017). Educational inequalities in late-life depression across Europe. Results from the Generations and Gender Survey. European Journal of Ageing. Vol. 14. doi: 10.1007/s10433-017-0421-8
Slagsvold, Britt;Hansen, Thomas (2017). Morgendagens eldre : betydningen av økt utdanning for mental helse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 54.
Andresen, Ida Hellum;Hansen, Thomas;Grov, Ellen Karine (2016). Norwegian nurses' quality of life, job satisfaction, as well as intention to change jobs. Nordic journal of nursing research. Vol. 37. doi: 10.1177/2057158516676429
Se alle publikasjoner
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2015). Late-Life Loneliness in 11 European Countries: Results from the Generations and Gender Survey. Social Indicators Research. Vol. 124. 20 s. doi: 10.1007/s11205-015-1111-6
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2015). Feeling the squeeze? The effects of combining work and informal caregiving on psychological well-being. European Journal of Ageing. Vol. 12. doi: 10.1007/s10433-014-0315-y
Hansen, Thomas (2013). Myter og fakta om foreldrelykke. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 50.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2013). The psychological effects of providing personal care to a partner: a multidimensional perspective. Health Psychological Research. Vol. 1.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt;Ingebretsen, Reidun (2013). The strains and gains of caregiving: An examination of the effects of providing personal care to a parent on a range of psychological outcomes. Social Indicators Research. Vol. 114. doi: 10.1007/s11205-012-0148-z
Slagsvold, Britt;Veenstra, Marijke;Hagestad, Gunhild;Hansen, Thomas;Herlofson, Katharina;Koløen, Kristine;Solem, Per Erik;Daatland, Svein Olav (2012). Life-course, ageing and generations in Norway: The NorLAG study. Norsk Epidemiologi. Vol. 22.
Hansen, Thomas (2012). Parenthood and happiness: a review of folk theories versus empirical evidence. Social Indicators Research. Vol. 108. doi: 10.1007/s11205-011-9865-y
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2012). The age and subjective well-being paradox revisited : a multidimensional perspective. Norsk Epidemiologi. Vol. 22.
Næss, Siri;Hansen, Thomas (2012). Naturelskere og naturbrukere. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 53.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt;Ingebretsen, Reidun (2012). Å gi personlig pleie til eldre foreldre - går det ut over psykisk velvære?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 15.
Jakobsson, Niklas;Hansen, Thomas;Kotsadam, Andreas (2012). Er det en sammenheng mellom formell og uformell omsorg i Norge?. Tidsskrift for velferdsforskning. Vol. 15.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2012). Oppsummering av resultater knyttet til alder, livsfase, sosial klasse og lokalmiljø. Hansen, Thomas Slagsvold, Britt (Red.), Likestilling hjemme. Kapittel 10. s. 215-221.
Slagsvold, Britt;Hansen, Thomas (2012). Reduserer likedeling hjemme risikoen for samlivsbrudd?. Hansen, Thomas Slagsvold, Britt (Red.), Likestilling hjemme. Kapittel 9. s. 201-214.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2012). Deling av omsorgsoppgaver for barn og tilfredshet med arbeidsdelingen og med parforholdet. Hansen, Thomas Slagsvold, Britt (Red.), Likestilling hjemme. Kapittel 8. s. 187-200.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2012). Deling av husarbeid og tilfredshet med arbeidsdelingen og parforholdet: Hvilken betydning har likedeling i ulike livsfaser, sosiale klasser og lokalmiljø?. Hansen, Thomas Slagsvold, Britt (Red.), Likestilling hjemme. Kapittel 7. s. 161-185.
Slagsvold, Britt;Hansen, Thomas (2012). Har kjønnsrelaterte selvbilder betydning for likesitlling hjemme?. Hansen, Thomas Slagsvold, Britt (Red.), Likestilling hjemme. Kapittel 5. s. 101-116.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2012). Endres arbeidsdelingen i hjemmet som følge av livsløpsoverganger?. Hansen, Thomas Slagsvold, Britt (Red.), Likestilling hjemme. Kapittel 4. s. 93-99.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2011). Alder. Næss, Siri Eriksen, John Moum, Torbjørn (Red.), Livskvalitet. Forskning om det gode liv. Kapittel 9. s. 137-154. Fagbokforlaget.
Hansen, Thomas (2010). Selvoppfattet kompetanse og følelse av kontroll. Sandbæk, Mona Pedersen, Axel West (Red.), Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier. En panelstudie 2000-2009. 9. s. 207-226.
Hansen, Thomas (2010). Barns opplevelse av familieøkonomien og egne materielle ressurser. Sandbæk, Mona Pedersen, Axel West (Red.), Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier. En panelstudie 2000-2009. 7. s. 175-183.
Hansen, Thomas (2010). Subjective well-being in the second half of life: The influence of family and household resources. Dissertation. University of Oslo, Faculty of Medicine. ISBN: 978-82-8072-377-2. Unipub forlag.
Hansen, Thomas (2009). Childlessness and psychological well-being in midlife and old age: An examination of parental status effects across a range of outcomes. Social Indicators Research. Vol. 94.
van Schijndel, Jessica E;van Loo, Karen M.J.;van Zweeden, Martine;Djurovic, Srdjan;Andreassen, Ole Andreas;Hansen, Thomas;Werge, Thomas;Kallunki, Pekka;Pedersen, Jan T;Martens, Gerard J.M. (2009). Three-cohort targeted gene screening reveals a non-synonymous TRKA polymorphism associated with schizophrenia. Journal of Psychiatric Research. Vol. 43. doi: 10.1016/j.jpsychires.2009.04.006
Sætre, P;Lundmark, P;Hansen, Thomas;Rasmussen, HB;Djurovic, Srdjan;Melle, Ingrid;Andreassen, Ole Andreas;Werge, T;Agartz, Ingrid;Hall, H;Terenius, Lars;Jönsson, EG (2009). The Tryptophan hydroxylase 1 (TPH1) gene, schizophrenia susceptibility, and suicidal behavior: A multi-centre case-control study and meta-analysis. American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics. doi: 10.1002/ajmg.b.30991
Hansen, Thomas;Moum, Torbjørn;Shapiro, A (2007). Relational and individual well-being among cohabitors and married individuals in midlife - Recent trends from Norway. Journal of family issues. Vol. 28. doi: 10.1177/0192513X07299610
Nes, Ragnhild Bang;Hansen, Thomas;Barstad, Anders (2018). Livskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystem. 243 s. Helsedirektoratet.
Hansen, Thomas (2018). Livskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystem. Helsedirektoratet.
Hansen, Thomas;Daatland, Svein Olav (2016). Aldring, mestringsbetingelser og livskvalitet. 80 s. Helsedirektoratet.
Stefansen, Kari;Hansen, Thomas (2014). "En god forberedelse til å bli forsterforeldre" - Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE. ISBN: 978-82-7894-496-7. 198 s. NOVA.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2012). Likestilling hjemme. ISBN: 978-82-7894-432-5. 228 s. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2011). Part II of Deliverable 13 "Report on evaluation of existing and feasibility for development of new psychological instruments in the GGS". Work Package 10 (Development of psychological instruments), Generations and Gender Programme (EU 7th Framework Programme). 70 s. Generations and Gender Survey.
Hansen, Thomas (2018). Aktiv aldring og ensomhet. Her og Nå, P1.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2018). Gender inequality in late-life loneliness and depression: A comparative European perspective. Population Europe Discussion paper.
Hansen, Thomas;Nes, Ragnhild B;Barstad, Anders;Røysamb, Espen;Vittersø, Joar (2018). A strategy for creating good (better) lives in Norway. The 9th European conference of positive psychology.
Hansen, Thomas (2018). Betydning av barn og barnebarn for eldres livskvalitet. P4.
Hansen, Thomas (2018). Lykkeforskerens råd handler ikke om å fokusere på sin egen lykke. Prøv heller å gjøre noe bra for andre.. vi.no.
Hansen, Thomas (2018). Det å ha barn spiller ikke særlig rolle for livskvalitet og lykke. Aftenposten.
Hansen, Thomas (2018). Derfor blir livet blir bedre med alderen. dagbladet.no, vi.no.
Hansen, Thomas (2018). Ny studie: Fremtidens eldre vil få det best i Norge. vi.no.
Hansen, Thomas;Barstad, Anders;Bang Nes, Ragnhild (2018). Grunnlagsmateriale. Subjektiv livskvalitet. Livskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystem. Del 3. s. 54-103.
Hansen, Thomas (2018). Lansering av rapport "Hvordan måler vi livskvalitet". Rapportlansering. Helsedirektoratet.
Se alle publikasjoner
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2018). Hvor motiverte er eldre for frivillig arbeid?. Seminar for Eldre- og folkehelseministeren. NOVA.
Nordbø, Hanna Vangen;Veenstra, Marijke;Herlofson, Katharina;Hansen, Thomas;Hellevik, Tale;Løset, Gøril Kvamme;Aartsen, Marja;Slagsvold, Britt (2018). Life-course, ageing and generations in Norway: The NorLAG study. 24th Nordic Congress of Gerontology.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2018). Perspectives on active ageing. Symposium på den 24. nordiske gerontologikongressen.
Aartsen, Marja;Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2018). Volunteering and quality of life in middle aged and older adults: Causation or Selection?. 24. nordiske gerontologikongressen.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt;Aartsen, Marja;Deindl, Christian (2018). Dynamics of volunteering and life satisfaction in midlife and old age: Findings from 12 European countries. 24. nordiske gerontologikongressen.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2018). Late-Life Loneliness in 11 European Countries: Results from the Generations and Gender Survey. 24. nordiske gerontologikongressen.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2018). Volunteering among middle-aged and older Norwegians: participation, motivation, and barriers. 24. nordiske gerontologikongressen.
Hansen, Thomas (2018). Barnløse eldre og livskvalitet. EKKO, NRK P2.
Nes, Ragnhild Bang;Røysamb, Espen;Hansen, Thomas;Vittersø, Joar;Barstad, Anders (2017). A Strategy for Monitoring Quality of Life in Norway. Quality of life: Towards a Better Society - The 15th ISQOLS conference. International Society for Quality of Life Studies (ISQOLS).
Slagsvold, Britt;Herlofson, Katharina;Hansen, Thomas;Veenstra, Marijke (2017). NorLAG – Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon. Informasjonsmøte. Statistisk sentralbyrå.
Herlofson, Katharina;Slagsvold, Britt;Hansen, Thomas;Veenstra, Marijke (2017). Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon – en introduksjon. Informasjonsmøte SSB. Statistisk sentralbyrå.
Hansen, Thomas (2017). Biologisk klokke uten batteri. Barnløshet og lykke.. EKKO, NRK P2.
Hansen, Thomas (2017). 2040: Hver fjerde eldre mann uten barn. p4.no.
Hansen, Thomas (2017). Barnløshet og livskvalitet. P4.
Hansen, Thomas (2017). Barnløse menn og livskvalitet. P4.
Hansen, Thomas (2017). Slik takler du overgangen til pensjonistlivet. VG.
Hansen, Thomas (2017). Da Marie Fossli steriliserte seg 28 år gammel, kjente hun en enorm lettelse. Aftenposten.no.
Hansen, Thomas (2017). 50- og 60-åringene har det best. Ny norsk studie om selfølelse. VG.
Hansen, Thomas (2017). Seniorane er kongar på haugen. Strandbuen.
Hansen, Thomas (2017). Det er sunt å være ensom. Vi over 60.
Hansen, Thomas (2017). 50- og 60-åringene strutter av selvfølelse. Forskning.no.
Hansen, Thomas (2017). 50- og 60-åringene har det best. VG.
Hansen, Thomas (2017). Uten pårørende stopper helse-Norge. Sykepleien.
Hansen, Thomas;Britt, Slagsvold (2017). Sammenheng mellom frivillig arbeid og livskvalitet i andre halvdel av livet. Frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo.
Hansen, Thomas (2017). Aktiv aldring og livskvalitet i andre halvdel av livet. Presentasjon i Folkehelseinstituttet.
Hansen, Thomas (2017). Alderdommen - bedre enn sitt rykte?. Årsmøte i Norsk Selskap for Aldersforskning.
Hansen, Thomas (2017). En myte at depresjon er en naturlig del av alderdommen. psykologisk.no.
Hansen, Thomas (2017). Å angre på barn, er noe av de mest tabubelagte som finnes. Nettavisen.
Hansen, Thomas (2017). Eldre har samme behov som yngre for å delta. Dagen.
Hansen, Thomas (2017). Pensjonist og singel?. vg.no.
Hansen, Thomas (2017). Eldre er ensomme. De sulter på sykehjem, glemmes av hjemmehjelpen og har det generelt vondt. Eller?. vg.no.
Hansen, Thomas (2017). Eldres arbeidsinnsats er nødvendig for samfunnsmaskineriet. Senter for seniorpolitikk.
Hansen, Thomas (2017). Vi trives godt når det bare er oss to!. Norsk Ukeblad.
Hansen, Thomas (2017). Å rydde etter mor var vemodig. Norsk Ukeblad.
Hansen, Thomas (2017). Sykepleier mest fornøyd i jobben. Dagens Medisin.
Hansen, Thomas (2017). Lengre liv med sosiale medier. Vi over 60.
Hansen, Thomas (2017). Datingguiden for eldre. VG.
Hansen, Thomas (2017). Fornøyde sykepleiere. VG.
Hansen, Thomas (2017). Lever et fantastisk liv!. VG.
Hansen, Thomas (2017). Vi blir lykkeligere av å slippe husarbeid. nrk.no.
Hansen, Thomas (2017). Aktiv aldring og livskvalitet. LIVSFORSK. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Aartsen, Marja;Veenstra, Marijke;Hansen, Thomas (2017). Is quality or quantity of the social network a pathway from SEP to Health?. IAGG 2017. IAGG / GSA.
Hansen, Thomas (2017). Norge er kåret til verdens lykkeligste land. vg.no.
Hansen, Thomas (2017). Aldring og livskvalitet. Møte i gruppen for Aldring og Helse. Folkehelseinstituttet.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2017). Verdien for den enkelte av å engasjere seg frivillig. Frokostmøte på Litteraturhuset i Oslo. Statens Seniorråd.
Eriksen, Nina;Hansen, Thomas (2017). Sykepleiere er mest fornøyd med jobben. forskning.no.
Hansen, Thomas (2017). Når mor trenger pleie. Norsk Ukeblad.
Hansen, Thomas;Britt, Slagsvold (2016). Dynamics of volunteering and life satisfaction in midlife and old age: Findings from 12 European countries. The Gerontological Society of America's 69th Annual Scientific Meeting.
Hansen, Thomas (2016). Derfor frykter vi alderdommen. Dagbladet.
Hansen, Thomas (2016). Ensomhet, en folke-epidemi?. Agderposten.
Hansen, Thomas (2016). Vil ikke bli avhengige av andre. Dagbladet.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2016). Lever vi i ensomhetens tidsalder?. psykologisk.no.
Hansen, Thomas (2016). Eldredans fremfor ensomhet. Nærnett.
Hansen, Thomas (2016). Emilie (21) har visst lenge at hun ikke ville ha barn. Byas.
Hansen, Thomas (2016). Når barna flytter hjemmefra. KK.
Hansen, Thomas (2016). Slik er mammaen i 2016. Foreldre & Barn.
Hansen, Thomas (2016). Høysensitiv vil ikke ha barn. NRK.
Hansen, Thomas (2016). Vil ikke bli avhengig av andre. Dagbladet.
Andresen, Ida Hellum;Hansen, Thomas;Grov, Ellen Karine (2016). Norwegian nurses' quality of life, satisfaction with job, and their intention to change job - a study based on the LOGG-data. Karriereutvikling i helsefaglig forskning. Forskningsgruppelederforum ved HelseFakul og HiOA-akademiet.
Hansen, Thomas;Daatland, Svein Olav (2016). Aldring, mestring og livskvalitet. Seminar Helsedirektoratet. Helsedirektoratet.
Daatland, Svein Olav;Hansen, Thomas (2016). Aldring, mestring og livskvalitet. Seminar Aldring og livskvalitet, Lansering av rapport. Helsedirektoratet.
Hansen, Thomas (2016). Ufrivillig barnløshet og livskvalitet. EKKO, NRK P2.
Hansen, Thomas (2016). Kan bilen gjøre deg lykkeligere?. Varden.
Hansen, Thomas (2016). Vi er ikke så ensomme som vi tror. NRK Finnmark (nrk.no).
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2016). The East–West Divide in Late-Life Depression in Europe: Results From the Generations and Gender Survey. The Gerontological Society of America's 69th Annual Scientific Meeting.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2016). Loneliness among seniors in Europe. Far higher risk in the East. N-IUSSP.
Hansen, Thomas (2016). Slik får du venner i voksen alder. Kvinner og klær (www.kk.no).
Andresen, Ida;Hansen, Thomas;Grov, Ellen Karine (2016). Norwegian nurses' quality of life, satisfaction with job, and their intention to change job - a study based on the LOGG-data. Sykepleierkongressen 2016.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt;Veenstra, Marijke (2016). Educational inequalities in depression in Europe. Advisory Board møte.
Aartsen, Marja;Veenstra, Marijke;Hansen, Thomas (2016). Does loneliness explain the association between socio-economic position and physical health in later life?. Explaining health inequalities in an ageing population: Social pathways and linked lives. NOVA.
Hansen, Thomas (2016). Pensjonist-lykken. VG.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt;Veenstra, Marijke (2016). Socioeconomic inequalities in late-life depression in Europe. 23nd Nordic Congress of Gerontology, Tampere.
Hansen, Thomas (2016). Norske pensjonister stortrives. VG.
Hansen, Thomas (2016). Norske foreldre er lykkeligere enn andre. Dagbladet.
Hansen, Thomas (2016). Dagen ble så lang da Margit (80) ble alene (ensomhet blant eldre). Budstikka.
Hansen, Thomas (2016). Ufrivillig barnløshet. VG Familieliv -www.vg.no/annonsorinnhold/familieliv/rema1000.
Hansen, Thomas (2016). Frivillighet blant eldre. P1, Her og nå.
Hansen, Thomas;Daatland, Svein Olav (2016). Aktiv aldring og livskvalitet. Foredrag for klinisk eldrepsykologi. Norsk psykologforening.
Hansen, Thomas;Daatland, S. O. (2016). Aldring, mestringsbetingelser og livskvalitet. Foredrag. Helsedirektoratet.
Hansen, Thomas (2016). Hvordan jeg ble hundre - det handler om å gå, gå, gå. Aftenposten.
Hansen, Thomas (2016). Tomt-rede syndrom: Hun tok nesten ikke med seg noe, men likevel tok hun med seg alt. KK.
Hansen, Thomas (2016). Derfor er vi lykkelige. 9 av 10 pensjonister tilfreds med livet. VG.
Hansen, Thomas (2016). Eldre under lupen. Vi over 60.
Hansen, Thomas (2015). Penger brukt på opplevelser og reiser gir mest lykke. ABC Nyheter.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2015). Mindre ensomhet blant eldre i Norge. Khrono.
Slagsvold, Britt;Hansen, Thomas (2015). Færre ensomme blant eldre i Norge. Forskning.no.
Slagsvold, Britt;Hansen, Thomas (2015). Mindre ensomt i Norge. Sykepleien.
Slagsvold, Britt;Hansen, Thomas (2015). Færre ensomme. Pensjonisten.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2015). Ensomhet blant eldre i 11 Europeiske land: Resultater fra Generations and Gender Survey. Den VI. norske kongressen i aldersforskning.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2015). Sammenhenger mellom frivillig arbeid og livskvalitet. Den VI. norske kongressen i aldersforskning.
Hansen, Thomas (2015). Typisk norsk å være gammel og fornøyd. Adresseavisen.
Hansen, Thomas (2015). Mindre ensomt i Norge. Sykepleien.
Hansen, Thomas (2015). Ensomhet i julen. Avisa Nordland.
Hansen, Thomas (2015). Ensomhet blant eldre. Radio Volda.
Hansen, Thomas (2015). Derfor lever vi uten barn. VG.
Hansen, Thomas (2015). Thomas Hansen i NOVA om arbeidsdeling i hjemmet. Her og Nå, p1.
Hansen, Thomas (2015). Er det egoistisk å velge å ikke få barn?. Radio Norge, program "Høglund".
Hansen, Thomas (2015). De som velger et liv uten barn angrer ikke. tv2.no.
Hansen, Thomas (2015). Hvem vasker huset- egentlig?. Aftenposten.
Hansen, Thomas (2014). Denne aldersgruppen er lykkeligst. Men livskvaliteten er ikke nødvendigvis bedre av den grunn.. Klikk.
Hansen, Thomas (2014). Det kan hende et liv som singel passer best for deg. Klikk.
Hansen, Thomas (2014). Ny studie: Slik er livkvaliteten - med og uten barn.... VG.
Hansen, Thomas (2014). Ny studie: Alenemødre er like lykkelige. VG nett.
Hansen, Thomas (2014). Menn som vasker skilles oftere. Bodø nu.
Hansen, Thomas (2014). Større sjanse for å holde sammen hvis ønskebarnet kommer. forsknings.no.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2014). Age and loneliness across Europe: Results of the Generations and Gender Study (GGS). The 22nd Nordic Congress of Gerontolgy.
Veenstra, Marijke;Løset, Gøril Kvamme;Herlofson, Katharina;Hansen, Thomas (2014). ACCESS Life Course Database. Et infrastrukturprosjekt for tilgjengeliggjøring av data fra NorLAG og LOGG. Fjerde ACCESS Life Course workshop om livsløpsdata. NOVA, HiOA.
Hansen, Thomas (2014). Studerte kvinner er mest likestilte. Dagsavisen.
Hansen, Thomas (2014). Høyt utdannede kvinner mest likestilte. Dagen.
Hansen, Thomas (2014). Lykkelig som gammel. Dagsavisen.
Hansen, Thomas (2014). Ved å være så ærlig bidrar Siv Jensen til å fjerne tabuene. VG.
Hansen, Thomas (2014). For frisk til å bo med syk kone. VG.
Hansen, Thomas (2014). Barna gir kortvarig lykke. Dagbladet.
Hansen, Thomas (2014). Derfor er livet best uten barn. Dagbladet.
Hansen, Thomas (2014). Deltid og likestilling. - Kan bli en felle. Aftenposten.
Hansen, Thomas (2014). Høystatusgrupper lever lengst. Aftenposten.
Hansen, Thomas (2014). Ut og finne venner. Adresseavisen.
Hansen, Thomas (2014). Derfor er du trøtt hele tiden. klikk.no.
Slagsvold, Britt;Daatland, Svein Olav;Hagestad, Gunhild;Hansen, Thomas;Herlofson, Katharina;Løset, Gøril Kvamme;Solem, Per Erik;Veenstra, Marijke (2014). The Norwegian panel study on life course, ageing and generation (NorLAG). 22nd Nordic Congress of Gerontology. Nordic Gerontological Federation/Universitetet i Gøteborg.
Stefansen, Kari;Hansen, Thomas (2014). Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE. Fagseminar. Bufdir.
Stefansen, Kari;Hansen, Thomas (2014). Evaluering av opplæringsprogrammet PRIDE. Fagmøte. Bufdir.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2013). Svekkes livskvaliteten med alderen?. Daatland, Svein Olav Slagsvold, Britt (Red.), Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. 25. s. 305-316.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2013). Barn og barnebarn - en "aldersforsikring" mot depresjon og ensomhet?. Daatland, Svein Olav Slagsvold, Britt (Red.), Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. 24. s. 297-304.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2013). Hvor belastende er det å gi omsorg til nære pårørende?. Daatland, Svein Olav Slagsvold, Britt (Red.), Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. 22. s. 272-284.
Jakobsson, Niklas;Hansen, Thomas;Jakobsson, Siri Støre (2013). Omfang av offentlig omsorg i kommunen - påvirker det holdninger og faktisk familieomsorg?. Daatland, Svein Olav Slagsvold, Britt (Red.), Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. 20. s. 245-257.
Slagsvold, Britt;Hansen, Thomas;Lima, Ivar Andreas Åsland;Steen Jensen, Ragnhild (2013). Hans og hennes oppgaver - om alder og deling av husarbeid. Daatland, Svein Olav Slagsvold, Britt (Red.), Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. 10. s. 131-138.
Slagsvold, Britt;Veenstra, Marijke;Daatland, Svein Olav;Hagestad, Gunhild;Hansen, Thomas;Herlofson, Katharina;Koløen, Kristine;Solem, Per Erik (2013). Livsløp, aldring og generasjoner i Norge - om NorLAG studien. Daatland, Svein Olav Slagsvold, Britt (Red.), Vital aldring og samhold mellom generasjoner. Resultater fra Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon - runde 1 og 2. 2. s. 27-38.
Hansen, Thomas;Daatland, Svein Olav (2013). FEELING THE SQUEE < E? THE EFFECT OF COMBINING WORK AND CAREGIVING ON PSYCHOLOGICAL WELL-BEING. The gerontologist. Vol. 53.
Hansen, Thomas (2013). Generations and Gender Survey. ACCESS workshop. NOVA og SSB.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2013). Alderdommen-bedre enn sitt rykte. Aldring, helse og velferd: Trender, tjenester og tiltak. HiOA.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2012). The strains and gains of caregiving: An examination of the effects of providing personal care to a partner on a range of psychological outcomes. The gerontologist. Vol. 52.
Veenstra, Marijke;Dommermuth, Lars;Blekesaune, Morten;Koløen, Kristine;Hansen, Thomas;Herlofson, Katharina;Lima, Ivar Andreas Åsland;Lappegård, Trude (2012). The ACCESS Life Course Research Infrastructure – a Norwegian based infrastructure facilitating access to high quality life course data. Nordisk Demografisk Symposium.
Hansen, Thomas (2012). Ingen risiko å bli gammel uten barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol. 49.
Hansen, Thomas;Hellevik, Tale;Lima, Ivar Andreas Åsland;Slagsvold, Britt (2012). Data og metode. Hansen, Thomas Slagsvold, Britt (Red.), Likestilling hjemme. Kapittel 2. s. 23-41.
Hansen, Thomas (2011). NorLAG hjemmeside.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2011). Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende?. V. Norske kongress i aldersforskning..
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2011). The Strains and Gains of Caregiving: An Examination of the Effects of Providing Personal Care on a Range of Psychological Outcomes. The Gerontological Society of America''s 64th Annual Scientific Meeting.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2011). The strains and gains of caregiving: The effect of providing personal care on a range of psychological outcomes. Konferanse. IAGG.
Hansen, Thomas (2011). Aldring og livskvalitet. Undervisning. UiO.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2011). Er det belastende å gi omsorg til nære pårørende? Sammenhenger mellom å yte pleie og mental helse og livskvalitet. Ettermiddagskonferanse. Norsk Selskap for Aldersforskning.
Hansen, Thomas (2011). Livskvalitet og mental helse i LOGG. ACCESS workshop. SSB.
Hansen, Thomas (2011). Mental helse og livskvalitet. Presentasjon av NorLAG. Statens Seniorråd.
Hansen, Thomas (2011). Aldring og livskvalitet. Undervisning. Høyskolen i Sør-Trøndelag.
Hansen, Thomas (2010). AGE AND SUBJECTIVE WELL-BEING. The gerontologist. Vol. 50.
Hansen, Thomas;Slagsvold, Britt (2009). Alder og livskvalitet: Eldre er mer tilfreds med livet - eller er det bare noe de tror?. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. Vol. 23.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 976 64 509
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X365