HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (34) Forskningsrapporter (2) Formidling (53)
Thue, Fredrik W. (2017). Lærerrollen lag på lag. Norsk pedagogisk tidsskrift. Vol. 101. doi: DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2017
Thue, Fredrik W. (2017). Hva var norsk historievitenskap?. Alsvik, Arne Hveem Kjeldstadli, Knut Helsvig, Kim Gunnar Lindbekk, Kari-Ellen (Red.), I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Kapittel. s. 226-251. Pax Forlag.
Thue, Fredrik W.;Brandt, Thomas;Hansen, Else;Matthíasdóttir, Sigríður (2017). The Peaceful Revolts: 1968 in the Nordic Welfare States. Dhondt, Pieter Boran, Elizabethanne (Red.), Student Revolt, City, and Society in Europe From the Middle Ages to the Present. 8. s. 79-95. Routledge.
Thue, Fredrik (2016). Å bemektige seg fortiden: Jens Arup Seips metodologiske modernisme. Historisk Tidsskrift. Vol. 95. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2016-01-05
Mausethagen, Sølvi;Askling, Berit;Dahl, Thomas;Heggen, Kåre;Kulbrandstad, Lise Iversen;Lauvdal, Torunn;Qvortrup, Lars;Salvanes, Kjell Gunnar;Skagen, Kaare;Skrøvset, Siw;Thue, Fredrik (2016). Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag.. ISBN: 978-8-2450210-0-4. 250 s. Fagbokforlaget.
Thue, Fredrik (2016). En modernist krysser sitt spor: Jens Arup Seips nittende århundre. Historisk Tidsskrift. Vol. 95. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2016-02-02
Thue, Fredrik (2015). A Modernized Historical Consciousness? Whig History, Modernism, and the Postwar Welfare State. Myhre, Jan Eivind (Red.), Boundaries of History. kap.. s. 321-365. Scandinavian Academic Press.
Thue, Fredrik (2014). Universitetslærerne. Slagstad, Rune Messel, Jan (Red.), Profesjonshistorier. Universitetslærerne. s. 666-699. Pax Forlag.
Thue, Fredrik W (2012). Humaniora: Fra "lærdomskultur" til "forskersamfunn". Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 29.
Thue, Fredrik W;Helsvig, Kim Gunnar (2011). Universitetet i Oslo 1945-1975: Den store transformasjonen (Bok 5). ISBN: 9788274775435. 472 s. Unipub forlag.
Se alle publikasjoner
Thue, Fredrik W (2010). Empiricism, Pragmatism, Behaviorism: Arne Næss and the Growth of American-styled Social Research in Norway after World War II. Manninen, Juha Stadler, Friedrich (Red.), The Vienna Circle in the Nordic Countries. Networks and Transformations of Logical Empiricism. 13. s. 219-229. Springer Science+Business Media B.V..
Thue, Fredrik W (2009). Americanised Social Science as Anti-Communist Containment? The Case of the Oslo Institute for Social Research, 1945-1965. Ideas in History. Vol. 4.
Thue, Fredrik W (2009). Masseuniversitetet som stedstap? Fysisk og sosialt rom ved det nye universitetsanlegget på Blindern, 1945-1965. Myhre, Jan Eivind Collett, John Peter Skeie, Jon (Red.), Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum. Kapittel. s. 345-360. Vidarforlaget AS.
Thue, Fredrik W (2008). "The Authoritarian Personality" and the Oslo Institute for Social Research in the 1950s. Faber, Richard Ziege, Eva-Maria (Red.), Das Feld der Frankfurter Kultur- und Sozialwissenschaften nach 1945. 13. s. 263-277.
Thue, Fredrik W (2006). Studentopprøret og masseuniversitetet: En ny "Streit der Fakultäten"?. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. Vol. 18.
Thue, Fredrik W (2006). Knut Mykland som nasjonal forteller. Historisk Tidsskrift. Vol. 85.
Thue, Fredrik W (2004). Norge som dannelsesprosjekt. Akademisk kultur, borgerlighet og samfunnsforståelse 1830-1890. Børresen, Anne Kristine Hård, Mikael (Red.), Kunnskap og kultur. Vitenskapens roller i det norske samfunn, 1760 � 2000, Forum for kunnskapshistorie 2: 2004. kapittel. s. 73-112. Tapir Akademisk Forlag.
Thue, Fredrik W (2004). Krigen mot terror og kampen om Amerikas sjel. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 21.
Thue, Fredrik W (2004). Universitetsfolk i eksil - det internasjonale perspektivet. Fure, Jorunn Sem (Red.), Studenter under hakekorset. Fra 60-årsmarkeringen av Universitetets stenging i 1943. kap.. Unipub forlag.
Thue, Fredrik W (2002). �Samfunnsforskningens fødselshjelper�, i Arne Næss: festskrift til 90-årsdagen. Norsk Filosofisk Tidsskrift. Vol. 37.
Thue, Fredrik W (2000). �Den atlantiske forbindelse. ISF i det amerikansk�europeiske forskningssamarbeid, 1945�1953�, i Fredrik Engelstad (red.), Kunnskap og refleksjon. 50 års samfunnsforskning. ISBN: 82-7763-135-9. 35 s. Institutt for samfunnsforskning.
Thue, Fredrik W (1999). "Mellom Sars og Seip: Slagstad som nasjonal forteller". Rudeng, Erik (Red.), Kunnskapsregimer. Debatten om DE NASJONALE STRATEGER. s. 84-92.
Thue, Fredrik W (1998). Hva er levende i folkedanningstradisjonen?. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 15.
Thue, Fredrik W (1998). "Hva er igjen av folkedanningstradisjonen?". Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 15.
Thue, Fredrik W (1998). "Nasjonal historieskrivning fra Sars til Mykland". Bjørnson, Øyvind Nysæter, Egil Uthaug, Arve Kjell (Red.), Til debatt: Innlegg ved Norske historiedagar 1996. s. 29-40.
Thue, Fredrik W (1998). "Samfunnsforskningens prosa mellom vitenskap og litteratur". Johnsen, Egil Børre Eriksen, Trond Berg (Red.), Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. s. 284-296.
Thue, Fredrik W (1998). "Arne Næss - den mangetydige modernisten". Johnsen, Egil Børre Eriksen, Trond Berg (Red.), Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. s. 212-219.
Angell, Svein Ivar;Sejersted, Francis;Thue, Fredrik W (1998). "Historieskrivingas kraftlinjer" - Francis Sejersted og Fredrik Thue [i samtale]. Molven, Frode (Red.), Talemøte. Samtalar i norsk tid. s. 74-87. Det Norske Samlaget.
Thue, Fredrik W (1997). Universitetet og de to kulturene - endringer i den akademiske habitus omkring det moderne gjennombrudd, 1870-1900. Skriftserie (Forum for universitetshistorie).
Thue, Fredrik W (1997). "Statsvitenskapen 50 år - et kapittel av norsk samfunnsvitenskaps historie". Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. Vol. 13.
Thue, Fredrik W (1997). "Deltakar og tilskodar. Om den indre sammenhengen mellom erkjennelsesteori, etikk og politikk i Hans Skjervheims forfatterskap". Slaattelid, Hermund (Red.), Regime under kritikk. s. 115-128. Aschehoug & Co.
Thue, Fredrik W (1997). Empirisme og demokrati: Norsk samfunnsforskning som etterkrigsprosjekt. ISBN: 82-00-22912-2. 227 s. Universitetsforlaget, Oslo.
Thue, Fredrik W (1992). Rokkan, Oslo-skolen og den atferdsvitenskapelige revolusjonen. Politikk Mellom Økonomi og Kultur. 3. s. 45-80.
Thue, Fredrik W (1990). Røttene til norsk etterkrigssosiologi. Sosiologi i dag.
Thue, Fredrik;Aven, Håvard Brede (2017). Humanistiske vitenskaper mellom internasjonal excellence og nasjonalt samfunnsoppdrag: et dilemma i historisk og aktuell belysning.. ISBN: 978-82-8364-039-7. 75 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Thue, Fredrik W (2006). In Quest of a Democratic Social Order: The Americanization of Norwegian Social Scholarship, 1918-1970. 650 s. Unipub forlag.
Frøjd, Elise Koppang;Thue, Fredrik W.;Østberg, Kai Peter (2018). Hvorfor er det viktig at lærere og andre profesjoner skal kunne ytre seg fritt?. Viten og praksis.
Thue, Fredrik W. (2017). - Ikkje reelt demokrati. Forskerforum.
Thue, Fredrik W. (2017). Universitetsdemokrati på retur. Forkerforum.
Thue, Fredrik W. (2017). Høgskoler på randen av universitetsstatus. Morgenbladet.
Thue, Fredrik W. (2017). Johan Östling: Humboldts universitet. Bildning och vetenskap i det moderna Tysklands historia. Historisk Tidsskrift. Vol. 96. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2017-03-08
Thue, Fredrik W. (2017). Høgskoler på randen av universitetsstatus: akademisk løft eller dyp-politisering?. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 34. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2017-03-06
Thue, Fredrik (2016). Masseuniversitetets fremvekst. Morgenbladet.
Thue, Fredrik;Lassen, Kjersti (2015). Godt grunnlag for universitetsstatus. Viten + praksis (forskningsmagasin for HiOA).
Thue, Fredrik (2015). From «Elite» to «Mass» Institution? The Postwar Transformation of Oslo University. Årlig konferanse i International Committee for the History of Universities. International Committee for the History of Universities.
Se alle publikasjoner
Thue, Fredrik (2015). Aksjonsforskning som intellektuell Marshallhjelp: Fra «democratic engineering» til «community action». Lunsjseminar. Arbeidsforskningsinstituttet, HiOA.
Thue, Fredrik (2015). Kommentar til Jørn Øyrehagen Sunde, Høgsteretts historie 1965–2015, Oslo 2015. Lansering og diskusjon av Jørn Øyrehagen Sunde, Høgsteretts historie 1965-2015. Høyesterett.
Thue, Fredrik W (2012). Humanities future. The battle for human and social understanding. Historisk Tidsskrift. Vol. 91.
Thue, Fredrik W (2012). Simen Andersen Øyen, Ingrid Birce Müftüoglu og Finn I. Birkeland (red.): Humanioras fremtid: kampen om forståelsen av menneske og samfunn. Historisk Tidsskrift. Vol. 91.
Thue, Fredrik W (2011). 22. juli og akademia [Samtale mellom Fredrik Thue, Thomas Hylland Eriksen, Eli Skogerbø, Nicolay Borchgrevink Johansen, intervjuer: Trine Nickelsen]. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. Vol. 21.
Thue, Fredrik W (2011). Det nye universitetet blei skapt på 1960-talet: Realistane vann forskingsuniversitetet - men tapte skulen. [Fredrik W. Thue intervjuet av Trine Nickelsen]. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.
Thue, Fredrik W (2011). Universitetets store hamskifte. Arkivmagasinet.
Thue, Fredrik W (2011). Studentopprøret ved Universitetet i Oslo: En akademisk kulturrevolusjon?. Fortid.
Thue, Fredrik W (2010). Science fiction [anmeldelse av UiOs Strategi 2020]. Prosa - tidsskrift for skribenter.
Thue, Fredrik W (2009). "Å vera med dei andre i verda." Hans Skjervheim som filosof og universitetsmenneske. Prosa - tidsskrift for skribenter.
Thue, Fredrik W (2009). Arne Næss, ein norsk kosmopolitt. Stavanger Aftenblad.
Thue, Fredrik W (2009). Arne Næss 1912-2008 [sic]. Dag og Tid.
Thue, Fredrik W (2008). Hvem forfatter politikken?. Dagbladet.
Thue, Fredrik W (2008). Filosofi til folket. Dagbladet.
Thue, Fredrik W (2008). Journalistikk som dogmatikk. Dagbladet.
Thue, Fredrik W (2007). 1968 i reprise? Tellekanter og akademisk sjølråderett. Prosa - tidsskrift for skribenter. Vol. 13.
Thue, Fredrik W (2007). Making the Elite Safe for Democracy: The Postwar Calls for an Anglo-American Reorientation of the Norwegian University. Nordic Scholar Program. University of Edinburgh.
Thue, Fredrik W (2007). Writing contemporary history: The University of Oslo 1945–1975. Gjesteforelesning. School of History and Classics, University of Edinburgh.
Thue, Fredrik W (2006). Stein Rokkan og den transatlantiske integrasjon i samfunnsforskningen etter krigen. "matpakkeseminar". Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
Thue, Fredrik W (2006). Velferdsstaten som "realistisk utopi": Sosiologien og etterkrigstidens politiske kultur. Seminarrekke, Senter for profesjonsstudier. Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo.
Thue, Fredrik W (2006). Velferdssamfunnet som "realistisk utopi": Sosiologien og etterkrigstidens politiske kultur. Forum for kunnskapshistories seminarrekke. Forum for kunnskapshistorie, NTNU.
Thue, Fredrik W (2005). Once upon a time in America: Et gjensyn med teorien om politikkens avideologisering. Instituttseminaret. Historisk institutt, UiO.
Thue, Fredrik W (2005). Samfunnsbilder og demokratiforståelse: Norsk samfunnsforskning og impulsene fra USA. Svenska Historikermötet. Svenska Historiska Föreningen.
Thue, Fredrik W (2005). The Autoritarian Personality and The Oslo Institute of Social Research in the Fifties. Symposium om Frankfurterskolen. Vitenskapsteoretisk Forum, NTNU.
Thue, Fredrik W (2002). Melding av: "Hans Skjervheim: ein intellektuell biografi". Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 19.
Thue, Fredrik W (2000). Pedagogikk og skiftende kunnskapsregimer. Nytt Norsk Tidsskrift. Vol. 17.
Thue, Fredrik W (1999). Nordens uekte brødre. Dagbladet.
Thue, Fredrik W (1999). "Dannelsens duellanter". Morgenbladet.
Thue, Fredrik W (1998). Samfunnsforskningens tvetydighet. Forskningspolitikk. Vol. 21.
Thue, Fredrik W (1998). Samfunnsforskningens prosa mellom vitenskap og litteratur. Morgenbladet. 2 s.
Thue, Fredrik W (1998). "Mellom Sars og Seip". Dagens næringsliv.
Thue, Fredrik W (1998). "Norskdomsrørsla: Motkultur, subkultur eller kultur?". Mål og makt.
Thue, Fredrik W (1997). Historieskriving og dømmekraft. Dagbladet. Vol. 28.2..
Thue, Fredrik W (1996). Det humanistiske fagfeltets historie. [Mangler etternavn], [Mangler fornavn] (Red.), Universitetet i Bergens historie, bind II. 5. s. 434-579.
Thue, Fredrik W (1996). Hva var positivismestriden?. Klassekampen.
Thue, Fredrik W (1996). Tre stadier i humanioras bergenske liv. Nytt fra Universitetet i Bergen.
Thue, Fredrik W (1995). Historie - håndverk eller grunnleggende refleksjon [anmeldelse av Knut Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den engang var. En innføring i historiefaget]. Tidsskrift for samfunnsforskning.
Thue, Fredrik W (1993). Å være filosof, ikke akademisk filosof [intervju med Arne Næss]. Forskningspolitikk.
Thue, Fredrik W (1993). En ny rolle for språkfagene. Nytt fra Universitetet i Bergen.
Thue, Fredrik W (1993). Samfunnsforskningens pionertid. Forskningspolitikk.
Thue, Fredrik W (1991). Det mangfoldige diskusjonsfellesskapet, intervju med Hans Skjervheim. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 32.
Thue, Fredrik W (1991). Fremveksten av en samfunnsvitenskapelig kultur. Nytt fra Universitetet i Bergen.
Thue, Fredrik W (1991). Det metodiske tvisynet: Ein samtale mellom Hans Skjervheim og Fredrik W. Thue. Gjerdåker, Svein Skarheim, Svein (Red.), Samtaler på universitetet. 1. s. 12-29. Universitetsforlaget.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 50 48
Telefon (mobil): +47 473 16 674
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T425