HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (6) Forskningsrapporter (1) Formidling (34)
Arntzen, Erik;Lian, Torunn (2014). Om bruken av begrepet naming i atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 41.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2013). Delayed matching-to-sample and linear series training structures. The Psychological Record. Vol. 63.
Arntzen, Erik;Braaten, Live Fay;Lian, Torunn;Eilifsen, Christoffer (2011). Response to sample requirements in conditional discrimination procedures. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 12.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2011). Training conditional discriminations with fixed and titrated delayed matching to sample in children. European Journal of Behavior Analysis. Vol. 12.
Arntzen, Erik;Lian, Torunn;Halstadtrø, Lill-Beathe (2011). Anvendelse av matching-to-sample prosedyrer i etableringen av akademiske ferdigheter. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 38.
Arntzen, Erik;Lian, Torunn (2010). Trained and derived relations with pictures versus abstract stimuli as nodes. The Psychological Record. Vol. 60.
Lian, Torunn (2013). Variables influencing responding in accordance with stimulus equivalence. ISBN: 978-82-93208-34-1. 189 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Lian, Torunn;Boerdlein, Christoph;Nikopoulos, Christos;Sigurdardottir, Gabriela;Arntzen, Erik (2018). European ABA. Association for Behavior Analysis International 44th Annual Conference. Association for Behavior Analysis International.
Augland, Hanne;Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2018). A Comparison of two Different Ways of Teaching Basic Behavior Analytic Terms. NAFO-seminar 2018.
Lian, Torunn (2017). Instructional formats in Behavior Analysis. 1st ABA Conference in Sofia, Bulgaria.
Lian, Torunn;Østrem, Camilla;Arntzen, Erik (2017). Slot-Machine Gambling and Alternation of Response Allocation. Ninth International Conference of the Association for Behavior Analysis International. Association for Behavior Analysis International.
Arntzen, Erik;Nikopoulos, Christos;Bördlein, Christoph;Lian, Torunn;Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Sigurdardottir, Gabriela (2017). EABA European Association for Behaviour Analysis. Association for Behavior Analysis International, 9th International Conference, Paris.
Lian, Torunn;Torve, Bjørn André;Arntzen, Erik (2017). Contextual Control and Response Allocation in Simulated Slot-Machine Gambling. 43rd Annual Convention. Association for Behavior Analysis International.
Lian, Torunn (2017). Stimulusklasser. Årsmøteseminar Norsk Atferdanalytisk Forening. Norsk atferdsanalytisk forening.
Lian, Torunn;Østrem, Kamilla;Arntzen, Erik (2017). Manipulation of contextual stimuli and response allocation in a slot-machine experiment. Årsmøteseminar Norsk Atferdanalytisk Forening. Norsk atferdsanalytisk forening.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2016). Conditional discriminations and derived reponding. Reaction time analysis. Eighth Conference of the European Association for Behavior Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2015). Equivalence Class Formation and Extended Testing: Analysis of Test Performance. Eighth International Conference; Kyoto, Japan; 2015. Association for Behavior Analysis International.
Se alle publikasjoner
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2015). Extended Testing and Delayed Emergence of Derived Relations. 41st Annual Convention ABAI. Association for Behavior Analysis International.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2014). Simultaneous Matching-to-Sample. 7th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Hansen, Steffen;Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2014). Categorization and Concept Formation. Nafo-seminaret 2014. Norwegian Association for Behavior Analysis.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Hansen, Steffen;Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2014). A model for categorization. 7th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2014). Extended Testing and Delayed Emergence of Derived Relations. 40th Annual Convention of the American Association for Behavior Analysis International. Association for Behavior Analysis International.
Steingrimsdottir, Hanna Steinunn;Hansen, Steffen;Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2014). Partitioning of Stimulus Classes Outside the Laboratory. 7th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European Association for Behaviour Analysis.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2013). Extended Testing and Delayed Emergence of Derived Relations. 7th International Conference of the Association for Behavior Analysis International.. Association for Behavior Analysis International.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2013). On the concept of naming. 39th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2012). Training math concepts in visual-visual conditional discrimination procedure. The 5th Annual CABAS Conference. Comprehensive Application of Behavior Analysis to Schooling.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2012). Variables influencing the formation of equivalence classes. 6th Conference of the European Association for Behaviour Analysis. European association for behaviour analysis.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2011). Delayed matching-to-sample in a linear series training structure. 37th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis. Association for Behavior Analysis.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2011). Training conditional discriminations in delayed matching-to-sample and linear series training structure. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2011). Etablering av matematikkferdigheter ved betinget diskriminasjonstrening. Nafo-seminaret 2011. Norsk atferdsanalytisk forening.
Lian, Torunn;Gulbrandsen, Arne Terje (2011). Fra medlemsblad til vitenskapelig tidsskrift. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. Vol. 38.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2010). Matching-to-sample: effects of fixed and titrated delays in children. The 5th Conference of the European Association for Behaviour Analysis: EABA 2010.
Arntzen, Erik;Lian, Torunn;Eilifsen, Christoffer;Halvorsen, Lars Rune (2010). Studier av kompleks menneskelig atferd. Nafoseminaret 2010.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2010). Matching-to-sample tasks and observing responses. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2010). Effects of fixed and titrated delays in equivalence tasks: stage II - children. the 36th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.
Lian, Torunn (2009). Precision teaching and basic car-driver training. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Lian, Torunn;Eilifsen, Christoffer (2009). Akershus University College. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2009). Effects of fixed and titrating retention intervals in equivalence tasks. ABAI 2009 : The 5th International Conference of the Association for Behavior Analysis.
Lian, Torunn;Arntzen, Erik (2009). The function of titrating delays in DMTS in children. ABAI 2009 : The Annual Convention of the Association for Behavior Analysis 2009.
Arntzen, Erik;Lian, Torunn (2009). On the role of responses stimuli in matching-to-sample tasks. ABAI 2009 : The Annual Convention of the Association for Behavior Analysis 2009.
Arntzen, Erik;Lian, Torunn (2007). Delayed matching to sample and equivalence in typically developed children. The 33rd Annual Convention of the Association for Behavior Analysis.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 64 50
Besøksadresse: Pilestredet 38, Oslo, W206