HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Ingrid M. Tolstad

Forsker II

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (3) Forskningsrapporter (2) Formidling (36) OsloMet-publikasjoner (1)
Tolstad, Ingrid M. (2018). 'That was bloody good!' On quality assessments in artistic work processes. Eliassen, Knut Ove Hovden, Jan Fredrik Prytz, Øyvind (Red.), Contested qualities: negotiating value in arts and culture. 6. s. 105-126. Fagbokforlaget.
Tolstad, Ingrid M. (2018). "Det hær va jævli bra!" Om kvalitetsvurderinger i kunstneriske arbeidsprosesser. Prytz, Øyvind Hovden, Jan Fredrik (Red.), Kvalitetsforhandlinger. 10. s. 261-282. Fagbokforlaget.
Tolstad, Ingrid M.;Hagen, Aina Landsverk;Andersen, Bengt (2017). The Amplifier Effect: Oslo Youth Co-creating Urban Spaces of (Be)longing. Bastien, Sheri Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.), Youth as Architects of Social Change: Global Efforts to Advance Youth-Driven Innovation. Part II. s. 215-242. Palgrave Macmillan.
Tolstad, Ingrid M. (2017). Snowflake Music: A Music Production Company in the Making. 336 s. 07 Oslo Media.
Brattbakk, Ingar;Ruud, Marit Ekne;Tolstad, Ingrid M. (2016). Et sted å være, noe å gjøre. Unges fremtidsvisjoner for Selbak torv. 44 s. Arbeidsforskningsinstituttet.
Hagen, Aina Landsverk;Tolstad, Ingrid M.;Vestby, Nina (2018). See me, be me, create me: Urban youth as co-producers of photo art, virtual reality and ethnographic knowledge. American Association of Geographers Annual Meeting. American Association of Geographers.
Tolstad, Ingrid M. (2018). Hvor har du det godt? Presentasjon av splot-metoden. Ungdom i 60 minutter. SAMSVAR (OsloMet) & Forskningsdagene.
Tolstad, Ingrid M. (2018). Det kule i kulturen. Fabrikkenseminaret. Kunnskapsverket.
Tolstad, Ingrid M. (2018). Kunsten å være kul. Podkasten Viten + Snakkis, OsloMet.
Tolstad, Ingrid M.;Alves, Daniele Evelin (2018). Presentasjon av metoden SPLOT. Samling for prosjektledere og prosjektmedarbeidere i Program for folkehelsearbeid i Oslo. Oslo kommune.
Tolstad, Ingrid M. (2018). Kvalitetsvurderinger i kreative arbeidsprosesser. Hva er kvalitet? - En forskningskonferanse. Norsk Kulturråd.
Tolstad, Ingrid M. (2017). Doktoren svarer: Kulturkrasj i hitfabrikken. Morgenbladet.
Tolstad, Ingrid M. (2017). Å telle eller være i musikkfeltet. Kunst i tall 2016. Norsk Kulturråd.
Tolstad, Ingrid M. (2017). Nye perspektiver på egen praksis. Seksjonsmøte. Akershus Fylkeskommune, Kulturseksjonen.
Hagen, Aina Landsverk;Tolstad, Ingrid M. (2017). Youthnography: Making youth co-creators of urban spaces through ethnographic practice. Society for Applied Anthropology Annual Meeting. Society for Applied Anthropology (SfAA).
Se alle publikasjoner
Tolstad, Ingrid M.;Hagen, Aina Landsverk;Andersen, Bengt (2017). The amplifier effect: Youth co-creating urban spaces of belonging through art, architecture and anthropology. Bastien, Sheri Holmarsdottir, Halla Bjørk (Red.), Youth as architects of change: global efforts to advance youth-driven innovation for social change. Part II, chapter 9. s. 215-242. Palgrave Macmillan.
Tolstad, Ingrid M. (2017). Morgenstund har rave i munn. Universitas.
Tolstad, Ingrid M. (2017). Hun forsket på vennene sine. Forskningsetikk.
Tolstad, Ingrid M. (2017). Dress, diplomer og doktor-ring for doktorer. Khrono.
Tolstad, Ingrid M. (2017). Ingrid Mørseth Tolstad gjekk frå å vere artist til å forske på artistar. Spillerom, NRK P2.
Tolstad, Ingrid M. (2017). Estetikk og pragmatikk. www.ballade.no.
Tolstad, Ingrid M. (2016). Forventningen om det uventede - foreløpige funn. Arbeidssseminar for forskningsprogrammet Kunst, Kultur og Kvalitet. Kulturrådet.
Tolstad, Ingrid M. (2016). Forventingen om det uventede - presentasjon av prosjekt. Oppstart av forskningsprogrammet Kunst, Kultur og Kvalitet. Kulturrådet.
Tolstad, Ingrid M. (2016). Presentasjon av forskningsprosjektet OMEN (Organizing for Media Innovation). NxtMedias formiddagsmøte. NxtMedia og MBL.
Tolstad, Ingrid M. (2016). Kan forskningen redde mediebransjen?. Årskonferanse. Mediebedriftenes Landsforbund.
Tolstad, Ingrid M.;Hagen, Aina Landsverk (2016). Metodeworkshop for FilmLab. Opplæring i etnografisk metode.
Tolstad, Ingrid M. (2016). Metodekurs i kvalitativ metode. Metodekurs for PhD-studenter i helsefag. Universitetet i Stavanger.
Hagen, Aina Landsverk;Tolstad, Ingrid M. (2016). Analyse av etnografisk datamateriale. Analyseworkshop. FilmLab Norge.
Hagen, Aina Landsverk;Tolstad, Ingrid M. (2016). Rom for hvem? Ungdom som medforskere i utformingen av urbane bymiljø. Norsk Antropologisk Forenings årskonferanse. NAF.
Tolstad, Ingrid M.;Hagen, Aina Landsverk;Bygdås, Arne (2016). Lowering the Threshold for Innovation: Liminality as Strategy in the Faciliation of Change in the Newsroom. the International Symposium on media Innovations (ISMI). IMK (UiO).
Tolstad, Ingrid M. (2015). Forbløffelsens kunst: Om å (ikke) lete etter det uventede. Innsiktsseminar for Lilleborg. Scandinavian Design Group.
Tolstad, Ingrid M. (2015). Sosialantropolog Ingrid Tolstad forklarer hvorfor det i prinsippet er umulig å være hipster.. Tidenes Morgen, NRK P13.
Tolstad, Ingrid M. (2014). Erfaringer, utfordringer, muligheter: Antropologiske betrakninger fra det russiske musikkfeltet. Åpent Hus: Russland. Music Norway.
Tolstad, Ingrid M. (2014). Songwriting in pop music as social process. 2014 IASPM Nordic Conference. University of Oslo.
Tolstad, Ingrid M. (2014). Hipsterparadokset. Universitas.
Tolstad, Ingrid M. (2012). Music making as social process: Swedes and Russians negotiating sound and power in a Stockholm recording studio. Popular Culture and Social Transformation. KULTRANS, Universitetet i Oslo.
Tolstad, Ingrid M. (2006). "Hey hipster! You are a hipster!" An examination into the negotiation of cool identities. 144 s. Universitetet i Oslo.
.
.
.
.
Et sted å være, noe å gjøre. (2016) Andre FoU-resultater 2016:04

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (mobil): +47 952 46 729
Besøksadresse: Stensberggata 26, Oslo, X462