HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (32) Fagbøker⁄lærebøker (3) Forskningsrapporter (1) Formidling (46)
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2018). Wearable Technologies in the K-12 Classroom — Cross-disciplinary Possibilities and Privacy Pitfalls. The Journal of Interactive Learning Research. Vol. 29.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2018). ‘It’s a Fairy Tale’ Using Tablets for Creating Composite Texts. The Journal of Interactive Learning Research. Vol. 29.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2017). Teaching and Learning with Wearable Technologies. Dron, Jon Mishra, Sanjaya (Red.), Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. -. s. 1057-1067. Association for the Advancement of Computing in Education.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2017). Collaborative Writing through iPad Sharing. Dron, Jon Mishra, Sanjaya (Red.), Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. -. s. 1691-1705. Association for the Advancement of Computing in Education.
Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise;Gjølstad, Eli (2017). Digital dømmekraft i skolen: Læreres tilnærming. Engen, Bård Ketil Giæver, Tonje Hilde Mifsud, Louise (Red.), Digital Dømmekraft. Kap. 7. Gyldendal Akademisk.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2017). Om å utøve digital dømmekraft. Engen, Bård Ketil Giæver, Tonje Hilde Mifsud, Louise (Red.), Digital Dømmekraft. Kapittel 1. Gyldendal Akademisk.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2017). Digital Dømmekraft. ISBN: 9788205491809. 160 s. Gyldendal Akademisk.
Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise;Gjølstad, Eli (2016). Teachers` Understanding and Practice of Understanding Cyber Ethics in the Classroom. Gómez Chova, L. López Martínez, A. Candel Torres, I. (Red.), ICERI2016 Proceedings. 9th International Conference of Education, Research and Innovation. Kapittel. Associated University Presses.
Giæver, Tonje Hilde;Tellefsen, Helga Kufaas (2016). Konstruksjon av flervalgsoppgaver i matematikk. Hovik, Ellen Konstanse Kleve, Bodil (Red.), Undervisningskunnskap i matematikk. kapittel 6. s. 104-116. Cappelen Damm Akademisk.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Mary Louise (2015). Guidelines and regulations for teaching digital competence in schools and Teacher education: A weak link?. Nordic Journal of Digital Literacy. Vol. 2015.
Se alle publikasjoner
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2015). Nettbrett som praksis – å tilpasse nettbrett for læring. Vaagan, Robert Wallace Barland, Jens (Red.), Entreprenørskap og ledelse i media. Kapittel 17. Cappelen Damm Akademisk.
Mifsud, Louise;Giæver, Tonje Hilde;Bjarnø, Vibeke;Gjølstad, Eli;Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Liu, Leping Gibson, David (Red.), Research Highlights in Technology and Teacher Education. Research on teaching. s. 121-130. Association for the Advancement of Computing in Education.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2014). “I’ve never had so much fun at school”: Using Tablets in the Language Learning Classroom. ICT for Language Learning, 7th conference Edition. 25. s. 120-124. Libreria Universitaria.
Mifsud, Mary Louise;Giæver, Tonje Hilde;Bjarnø, Vibeke;Gjølstad, Eli;Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Searson, Michael Ochoa, Marilyn N. (Red.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. chapter. s. 2167-2173. Association for the Advancement of Computing in Education.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2014). Er det plass til et nettbrett i skolen?. Giæver, Tonje Hilde Johannesen, Monica Øgrim, Leikny (Red.), Digital praksis i skolen. Kapittel 5. s. 70-86. Gyldendal Akademisk.
Øgrim, Leikny;Johannesen, Monica;Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde (2014). Kultur for digital kompetanse?. Giæver, Tonje Hilde Johannesen, Monica Øgrim, Leikny (Red.), Digital praksis i skolen. Kapittel 12. s. 187-203. Gyldendal Akademisk.
Giæver, Tonje Hilde;Johannesen, Monica;Øgrim, Leikny (2014). Digitale verktøy i skolen - ferdigheter, kompetanse, dannelse?. Giæver, Tonje Hilde Johannesen, Monica Øgrim, Leikny (Red.), Digital praksis i skolen. Kapittel 1. s. 10-23. Gyldendal Akademisk.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Gudmundsdottir, Greta Bjørk;Hatlevik, Ove Edvard;Mifsud, Louise;Tømte, Karoline (2014). Digital Natives: Digitally Competent?. Searson, Michael Ochoa, Marilyn N. (Red.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. SITE 2014. s. 2010-2016. Association for the Advancement of Computing in Education.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2014). iPads in Context: Interaction Design for Schools. Searson, Michael Ochoa, Marilyn N. (Red.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. Proceedings of SITE 2014. s. 1633-1640. Association for the Advancement of Computing in Education.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2014). Out of the WILD and into the Schools: iPads from a Domestication Perspective. Searson, Michael Ochoa, Marilyn N. (Red.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. Proceedings of SITE 2014. s. 1237-1242. Association for the Advancement of Computing in Education.
Giæver, Tonje Hilde;Johannesen, Monica;Øgrim, Leikny (2013). Klasseledelse med IKT: Hvem har regien - læreren, elevene eller digitale medier?. Christensen, Hanne Ulleberg, Inger (Red.), Klasseledelse, fag og danning. Kapittel 13. s. 211-230. Gyldendal Akademisk.
Giæver, Tonje Hilde;Øgrim, Leikny (2012). The Ballast of Technological Frames: Key Actor's Comprehension of ICT in School. Resta, Paul (Red.), SITE 2012 Proceedings: Society For Information Technology & Teacher Education. 23rd International Conference. Paper. s. 4818-4824. Association for the Advancement of Computing in Education.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Øgrim, Leikny (2009). TPCK. Engen, Bård Ketil Giæver, Tonje Hilde Øgrim, Leikny (Red.), Bruke, forstå, undervise. BALLASTBruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Kapittel 2. s. 5-13. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Øgrim, Leikny (2009). Innledning. Engen, Bård Ketil Giæver, Tonje Hilde Øgrim, Leikny (Red.), Bruke, forstå, undervise. BALLASTBruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Kapittel 1. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Øgrim, Leikny (2009). Forskningsdesign og datainnsamling. Engen, Bård Ketil Giæver, Tonje Hilde Øgrim, Leikny (Red.), Bruke, forstå, undervise. BALLASTBruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Kapittel 3. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde (2009). Nyutdannede lærere med fordypning i IKT. Engen, Bård Ketil Giæver, Tonje Hilde Øgrim, Leikny (Red.), Bruke, forstå, undervise. BALLASTBruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Kapittel 7. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Øgrim, Leikny (2009). Oppsummering og konklusjon. Engen, Bård Ketil Giæver, Tonje Hilde Øgrim, Leikny (Red.), Bruke, forstå, undervise. BALLASTBruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Kapittel 8. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Engelien, Kirsti Lyngvær;Giæver, Tonje Hilde;Johannesen, Monica;Klevenberg, Bente;Knain, Erik;Nore, Hæge (2009). TPACK Analysis of Communities of Practice: The Context of the Norwegian Knowledge Promotion Curriculum Reform. Gibson, Ian Weber, Roberta McFerrin, Karen Carlsen, Roger Willis, Dee Anna (Red.), Proceedings of SITE 2009. 20th International Conference. Full paper. s. 4062-4068. Association for the Advancement of Computing in Education.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Bjarnø, Vibeke (2008). Integrating ICT in teaching: The winding road to bridge the gap between teacher education and teachers’ practice. Bonk, Curtis J. Lee, Mimi Miyoung Reynolds, Tom (Red.), E-Learn 2008. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. -. Association for the Advancement of Computing in Education.
Bjarnø, Vibeke;Øgrim, Leikny;Giæver, Tonje Hilde;Johannesen, Monica (2017). DidIKTikk. Fra digital kompetanse til praktisk undervisning.. ISBN: 9788245022223. 277 s. Fagbokforlaget.
Bjarnø, Vibeke;Giæver, Tonje Hilde;Johannesen, Monica;Øgrim, Leikny (2009). DidIKTikk. Digital kompetanse i praktisk undervisning. 2. utgave. ISBN: 978-82-450-0917-0. 268 s. Fagbokforlaget.
Bjarnø, Vibeke;Giæver, Tonje Hilde;Johannesen, Monica;Øgrim, Leikny (2008). DidIKTikk - Digital kompetanse i praktisk undervisning. ISBN: 978-82-450-0511-0. 250 s. Fagbokforlaget.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Øgrim, Leikny (2009). Bruke, forstå, undervise. BALLASTBruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. ISBN: 978-82-579-4691-3. 149 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Engen, Bård Ketil;Hatlevik, Ove Edvard;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2018). Student teachers’ attitude towards ICT: An analysis of perceived usefulness. ECER 2018. EERA European Educational Research Association.
Mifsud, Louise;Giæver, Tonje Hilde (2018). Digitalisering og læring: Forskning og utvikling. Workshop i Programmet forskning på digitalisering og læring. OsloMet, Fakultet for helsefag.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde (2017). Teaching and Learning with Wearable Technologies. E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. Association for the Advancement of Computing in Education.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde (2017). Collaborative Writing through iPad Sharing. E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education. Association for the Advancement of Computing in Education.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2017). Digital dømmekraft i skole og lærerutdanning. SaLTo-konferansen 2017. Oslo kommune.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2017). ICT in Initial Teacher Training at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Foredrag. Universitetet i Valencia.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2017). Forord. Engen, Bård Ketil Giæver, Tonje Hilde Mifsud, Louise (Red.), Digital Dømmekraft. Forord. Gyldendal Akademisk.
Stokke, Ruth Seierstad;Giæver, Tonje Hilde;Tørnby, Hilde (2016). Bruk av iPad i undervisningen på småtrinnet – og konsekvenser for fagene norsk og engelsk i lærerutdanningen. GFU-skolen. Institutt for grunnskole og faglærerutdanning, HiOA.
Log, Irene Beyer;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Mary Louise (2015). Flip or flop: An Analysis of Student-Teachers’ Attitudes Towards Flipped Learning Approaches. NERA Nordic Educational Research Association. NERA.
Se alle publikasjoner
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Gudmundsdottir, Greta Bjørk;Hatlevik, Ove Edvard;Mifsud, Louise;Tømte, Karoline (2015). Conference paper: Student teachers’ attitudes towards ICT use in teaching and learning. NERA 2015 - Marketisation and Differentiation in Education. NERA - Nordic Educational Research Association.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2015). It ́s a Fairy Tale: Using Tablets for Creating Composite Texts in the Third Grade. NERA 2015 - Marketisation and Differentiation in Education. Nordic Educational Research Association.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2014). “I’ve never had so much fun at school”: Using Tablets in the Language Learning Classroom. ICT for Language Learning, 7th conference. PIXEL.
Mifsud, Louise;Giæver, Tonje Hilde;Bjarnø, Vibeke;Gjølstad, Eli;Beyer Log, Irene (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. SITE 2014. AACE.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Mary Louise (2014). iPads in Context: Interaction Design for Schools. SITE 2014. Association for the Advancement of Computing in Education.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Mary Louise (2014). Out of the WILD and into the Schools: iPads from a Domestication Perspective. SITE 2014. Association for the Advancement of Computing in Education.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Gudmundsdottir, Greta Bjørk;Hatlevik, Ove Edvard;Mifsud, Louise;Tømte, Karoline (2014). Pre-Service Student Teachers’ Awareness of their Digital Responsibility. NERA 42nd Congress. Nordic Educational Research Association.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2014). Mind the Gap: ICT in the Norwegian National Curriculum and the 2010 Teacher Education Reform. NERA 42nd Congress. Nordic Educational Research Association.
Nøra, Stig;Giæver, Tonje Hilde;Johannesen, Monica;Øgrim, Leikny (2014). IKT-forskere: Vil ikke forby Facebook i skoletimene. http://khrono.no/2013/12/ingen-grunn-til-skru-av-nettet.
Karlsen, Charlotte;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2014). HiOA hiver seg på nettkurstrend. http://www.aftenposten.no/nyheter/HiOA-hiver-seg-pa-nettkurs.
Tønnessen, Eva;Bjarnø, Vibeke;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2014). Lærerutdanningen først ute med MOOC på høgskolen. Khrono.
Mifsud, Louise;Gjølstad, Eli;Giæver, Tonje Hilde;Beyer Log, Irene;Johannesen, Monica;Øgrim, Leikny (2013). Digital kompetanse for lærere.
Øgrim, Leikny;Giæver, Tonje Hilde;Johannesen, Monica (2013). Klasseledelse med IKT. Nordisk konferanse om fagdidaktikk. NTNU.
Johannesen, Monica;Øgrim, Leikny;Giæver, Tonje Hilde (2013). Managing the future classroom. Challenges and possibilities in technology-rich learning environments. Education for the Future. 8th Annual Conference of the ATEE. Association for Teachers Education in Europe.
Mifsud, Louise;Bjarnø, Vibeke;Giæver, Tonje Hilde;Gjølstad, Eli;Log, Irene Beyer (2013). Developing an Open Online Learning Resource for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Association for Teacher Education in Europe (ATEE). Høgskolen i Østfold.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Mary Louise (2013). Fire stemmer om iPad. Norsk konferanse for utdanning og læring (NKUL). NTNU.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Mary Louise (2013). A case-study of tablets in practice. Public lecture. Universitetet på Malta.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Mary Louise (2013). Tablets in Education; 
Some lessons from Nordic countries
. Public lecture. Universitetet på Malta.
Johannesen, Monica;Øgrim, Leikny;Giæver, Tonje Hilde (2013). Classroom management in technology-rich learning environments. The 41st Annual Congress of the Nordic Educational Research Association, NERA2013. Nordic Educacational Research Association.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Mary Louise (2013). Out of the WILD and into the Schools: iPads from a Domestication Perspective. NERA. Nordic Educational Research Association and the School of Ed.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2013). iPad in Context: Interaction Design for Schools?. NERA. Nordic Educational Research Association and the School of Ed.
Giæver, Tonje Hilde;Øgrim, Leikny (2012). Classroom Management with ICT. Erasmus exchange. University of Malta.
Giæver, Tonje Hilde;Øgrim, Leikny (2012). The Ballast of Technological Frames: Key Actors’ Comprehension of ICT in School. SITE 2012. AACE.
Giæver, Tonje Hilde;Øgrim, Leikny (2012). Klasseromsledelse med IKT - To skoler i ett år. NKUL. NTNU.
Giæver, Tonje Hilde;Engen, Bård Ketil;Øgrim, Leikny (2011). Wiki som prosjekt i lærerutdanningen. NOFA 3. Karlstad universitet.
Øgrim, Leikny;Engen, Bård Ketil;Johannesen, Monica;Giæver, Tonje Hilde (2011). The "BALLAST" of school organization for pedagogical use of ICT. NOFA 3. Karlstad universitet.
Engen, Bård Ketil;Øgrim, Leikny;Johannesen, Monica;Giæver, Tonje Hilde (2011). Lik teknologi, ulik bruk. NOFA 3. Karlstad universitet.
Bjarnø, Vibeke;Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Gjølstad, Eli;Mifsud, Louise (2011). Policies at OUC dealing with the integration of ICT in Initial Teacher Training and professional development of academic staff. Erasmus Exchange. Teacher Education.
Bjarnø, Vibeke;Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Gjølstad, Eli;Mifsud, Louise (2011). Public Seminar: ICT and Technology-Enhanced Learning in Initial Teacher Training and Continuous Professional Development. Erasmus Exchange. Teacher Education.
Giæver, Tonje Hilde;Beyer Log, Irene (2010). Wiki i skolen. NKUL 2010. NTNU.
Giæver, Tonje Hilde (2009). Digital kompetanse i grunnleggende lese, skrive og regneopplæring. Østlandsk lærerstevne. Østlandsk lærerstevne.
Bjarnø, Vibeke;Giæver, Tonje Hilde (2008). Fordypning i IKT må bli obligatorisk. IKT-bransjens nettavis digi.no.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Bjarnø, Vibeke (2008). Integrating ICT in teaching: The windingroad to bridge the gap between teacher education and teachers practice. AACE - E-Learn 2008. Association for the Advancement of Computing in Education.
Giæver, Tonje Hilde (2008). Digitale mapper og mappevurdering. Muligheter og begrensninger. Samling i Lærende nettverk. ILS.
Giæver, Tonje Hilde;Johannesen, Monica (2005). LærerIKT i lærerutdanningen. Didaktikk og teknologi. SELL, Høgskolen i Lillehammer.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 71 17
Telefon (mobil): +47 928 10 956
Besøksadresse: Pilestredet 52, Oslo, B517