HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (16) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (1) Formidling (72)
Vold, Tonje (2017). "Jeg er en flekk". Om menstruasjon og jentepubertet i nyere norsk barne- og ungdomslitteratur. Barnboken. Vol. 40. 21 s. doi: 10.14811/clr.v40i0.274
Vold, Tonje;Evjen, Sunniva (2016). How children find their way: access, adaptability and aesthetics in the organisation and design of a new children's library.. Proceedings of the ASIST Annual Meeting. Vol. 53. doi: 10.1002/pra2.2016.14505301030View
Vold, Tonje (2016). Enabling Testimonies and Producing Witnesses. Exploring Readers' Responses to Two Norwegian Post-Terror Blogs. Rothbauer, Paulette Skjerdingstad, Kjell Ivar McKechnie, Lynne (E.F.) Oterholm, Knut (Red.), Plotting the reading experience. Theory/practice/politics. 23. s. 367-383. Wilfrid Laurier University Press.
Vold, Tonje (2015). Formidlingens etikk. Om formidling av det unevnelige, det ubegripelige og det tapte. Ridderstrøm, Helge Vold, Tonje (Red.), Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. 5. s. 101-119. Pax Forlag.
Vold, Tonje (2015). Barnelitteratur og formidling av en "postnasjonal" situasjon. Ridderstrøm, Helge Vold, Tonje (Red.), Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Kapittel 3. s. 56-76. Pax Forlag.
Ridderstrøm, Helge;Skjerdingstad, Kjell Ivar;Vold, Tonje (2015). Kulturformidlingens hva, hvordan og hvorfor. Teoretiske perspektiver.. Ridderstrøm, Helge Vold, Tonje (Red.), Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Kapittel 1. s. 15-38. Pax Forlag.
Ridderstrøm, Helge;Vold, Tonje (2015). Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. ISBN: 9788253037967. 395 s. Pax Forlag.
Vold, Tonje (2014). Uinteressant, uvanlig eller uimotståelig? Medienes framstilling av Paralympics-utøvere. Eide, Elisabeth Grue, Jan Vold, Tonje (Red.), Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. Kapittel 6. s. 83-99. Fagbokforlaget.
Eide, Elisabeth;Grue, Jan;Vold, Tonje (2014). Et stort felt. Eide, Elisabeth Grue, Jan Vold, Tonje (Red.), Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. Kapittel 1. s. 11-28. Fagbokforlaget.
Eide, Elisabeth;Grue, Jan;Vold, Tonje (2014). Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. ISBN: 978-82-321-0434-5. 157 s. Fagbokforlaget.
Se alle publikasjoner
Vold, Tonje;Oterholm, Knut;Smidt, Jofrid Karner (2013). Hva er litteratursosiologi? Teoretiske perspektiv. Smidt, Jofrid Karner Vold, Tonje Oterholm, Knut (Red.), Litteratursosiologiske perspektiv. Kapittel. s. 21-62. Universitetsforlaget.
Vold, Tonje (2013). Verdenslitteraturen som «lesningens horisont» eller som kikkhull mot verden? Sørafrikansk litteratur og kanondannelse ved skandinaviske universiteter. Smidt, Jofrid Karner Vold, Tonje Oterholm, Knut (Red.), Litteratursosiologiske perspektiv. Del III. Kap. 4. Resepsjon og leserstudier.. s. 306-333. Universitetsforlaget.
Smidt, Jofrid Karner;Vold, Tonje;Oterholm, Knut (2013). Litteratursosiologiske perspektiv. ISBN: 978-82-15-02097-6. 388 s. Universitetsforlaget.
Vold, Tonje (2012). Kulturanalyse og 22. juli. Orgeret, Kristin (Red.), Norske medier – journalistikk, politikk og kultur. Kapittel 10. s. 269-297. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Vold, Tonje (2011). How to "rise above mere nationality": Coetzee's Novels Youth and Slow Man in the World Republic of Letters. Twentieth Century Literature. Vol. 57.
Vold, Tonje (2010). Barnelitteraturens fortellinger om hvithet. Årboka: Litteratur for barn og unge.
Steen, Thorvald;Vold, Tonje (2014). Den besværlige historien. ISBN: 978 82 495 1358 1. 153 s. Forlaget Oktober.
Vold, Tonje (2010). At the Heart of Coetzee. Reading the Echoes of the Truth Commission, the ”Poethics” of Rape, and the Significance of South Africanness in J. M. Coetzee’s Novels 1997-2002. 308 s. 07-gruppen.
Evjen, Sunniva;Fagerlid, Cicilie;Golten, Elin;Mathiasson, Mia Høj;Vold, Tonje (2018). Deltagerbiblioteket. Det 76. norske bibliotekmøte. Bibliotekforeningen.
Tallerås, Kim;Vold, Tonje;Massey, David (2017). Places and journeys of the contemporary Norwegian novel: A pilot study. Digital Humanities in the Nordic Countries. Centre for Digital Humanities, University of Gothenburg.
Vold, Tonje (2016). Tonje Vold og Ivo de Figueiredo om En fremmed ved mitt bord. Norsk sakprosafestival.
Vold, Tonje (2016). Hest er best. En lånehistorie. Haagensen, Nils-Øivind (Red.), Lesehistorier. Kapittel. s. 78-81. Flamme forlag.
Evjen, Sunniva;Vold, Tonje (2016). How children find their way: Access, adaptability and aesthetics in the organization and design of a new children’s library. Annual Meeting 2015. Association for Information Science and Technology.. Association for Information Science and Technology (ASIS&T).
Vold, Tonje (2016). Incest, kritikk og risiko. Morgenbladet.
Vold, Tonje;Oterholm, Knut (2016). Norsk litteratursosiologi. Hvor står vi i dag?. Litteratursosiologi i Skandinavia. Syddansk universitet.
Vold, Tonje (2016). Om K. Daouds Meursault-saken (2016) og bifigurer i postkolonial litteratur. NRK P2.
Vold, Tonje (2016). Du store kineser! Barnelitteratur og kulturelt mangfold. SE og LES.
Vold, Tonje (2015). Tale ved tildeling av Sultprisen til Lars Petter Sveen. Utdeling av Sultprisen 2015.
Se alle publikasjoner
Vold, Tonje;Ridderstrøm, Helge (2015). Forord. Ridderstrøm, Helge Vold, Tonje (Red.), Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Forord. Pax Forlag.
Vold, Tonje;Ridderstrøm, Helge (2015). Innledning. Ridderstrøm, Helge Vold, Tonje (Red.), Litteratur- og kulturformidling: Nye analyser og perspektiver. Innledning. s. 9-14. Pax Forlag.
Vold, Tonje (2015). De 10 beste under 35. De 10 beste [norske forfattere] under 35.. Norsk Litteraturfestival og Morgenbladet.
Vold, Tonje (2015). En imøtekommende radikaler. [Om Andre Brink]. Morgenbladet.
Vold, Tonje (2015). En uredd utforsker. [Om Chenjerai Hove]. Morgenbladet.
Vold, Tonje (2015). I krig, på flukt, på eventyr? Norske samtidsbildebøker. Skriftserien Bibliotheca Nova.
Vold, Tonje (2015). Urettferdig! Krig og flukt i norske bildebøker. Vinduet. Vol. 69.
Vold, Tonje (2015). Jeg sier nei til team Knausgård, nei til team Ebba. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Vold, Tonje (2015). Juryen har talt. Morgenbladet.
Vold, Tonje (2015). Nadine Gordimers forfatterskap. Pensjonistuniversitetet i Oslo.
Vold, Tonje (2015). Om krig som tema i bildebøker for barn. Kari Skjønsberg-dagene 2015. HiOA og NB.
Vold, Tonje (2014). Innvandrere foran funksjonshemmede. Handikappnytt.
Vold, Tonje (2014). Hvordan fremstilles funksjonshemmede i media?. Hvordan og hvorfor får funksjonshemmede så liten plass i media?. Nordiska Handikappförbundet.
Vold, Tonje;Grue, Jan;Lien, Marius (2014). Ellevte finger, tå atten. Morgenbladet.
Vold, Tonje (2014). Ansatsens signatur. Den besværlige historien. Kapittel. Forlaget Oktober.
Vold, Tonje;Grue, Jan (2013). The Disabled Champion. Reports on the Paralympic Games in Norwegian Newspapers. NordMedia.
Vold, Tonje (2013). Ta deg tid til J. M. Coetzee. forlagsliv.no.
Vold, Tonje (2013). Livet slik det skrives. Morgenbladet. 2 s.
Vold, Tonje;Jåsund, Birger Kolsrud (2013). Kulturnytt. NRK.
Vold, Tonje;Norheim, Marta (2013). Om Coetzees forfatterskap. Norsk Litteraturfestival.
Vold, Tonje (2013). Enabling the Testimony: Reading/Writing Trauma in Post 22 of July Blogs. Researching the Reading Experience.
Vold, Tonje;Moro, Gabriel M. V. (2013). "I dybden: J. M. Coetzee". Intervju, særlig om Coetzees 90- og 00-tallsromaner og PhD-avhandlingen om Coetzee. Litteratur på Blå.
Vold, Tonje (2012). J. M. Coetzee's South Africa: Disgrace. BokCafeen.
Vold, Tonje (2012). Til reisens ende. Damon Galguts I et fremmed rom. Morgenbladet.
Vold, Tonje (2012). Tekster om 22. juli. Tekster om 22. juli. Oslo Bokfestival.
Vold, Tonje (2012). Egner og «neger». Et tilbakeblikk på debatten om «Visen om Vesle Hoa». Thorbjørn Egner. Fagseminar. Norsk Barnebokinstitutt.
Vold, Tonje (2012). Å holde fast 22. juli. Rettssaken, traumet og de personlige fortellingene. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.
Vold, Tonje (2012). Traumas, Trials and Translations: Taking Care of Narratives. After the Crisis: An Interdisciplinary Conference on Narratives of Traumatic Events. Universitetet i Agder.
Vold, Tonje (2011). Tale ved utdelingen av Sultprisen 2011 til Gaute Heivoll. Sultprisen 2011.
Vold, Tonje (2011). "Ekfrasis. Visual and Literary Negotiations of the Representations of Rape". Conflicts and negotiations: Gender and aesthetic value in modern art, film and literature.
Vold, Tonje (2011). Un homme qui crie. Introduksjon. Film-introduksjon. Fim fra sør.
Vold, Tonje (2011). What is the World of World Literature? The World across Discourses and Disciplines of Comparative Literature. Conceptualizing the World.. KULtrans.
Vold, Tonje (2011). J. M. Coetzees og Karl Ove Knausgårds selvbiografiske romaner. Vossaseminaret 2011. Dikting og røyndom.
Vold, Tonje (2011). Å skrive fram en ny nasjon: Sørafrikansk litteratur etter apartheid. Bjørnsonforelesningen 2011.
Vold, Tonje (2011). "’The Double Rainbow’ and ’The Rainbow Womb’: Reflections on Sexuality in Post-Apartheid Literature". Making and Reflection: A Discourse Around the Art of Nicholas Hlobo. Nasjonalmuseet.
Vold, Tonje;Wang-Naveen, Mala (2010). Forklarer ikke egne bøker. Aftenposten.
Vold, Tonje;Ulstrup, Tora (2010). Voldtekt i et voldtatt land. Morgenbladet.
Lothe, Jakob;Vold, Tonje (2010). Samtale om sørafrikansk litteratur, særleg K. Sello Duikers "Jeg har sett mørkets indre". Sør-Afrikas litterære gull. Litteraturhuset.
Vold, Tonje;Slotnæs, Marit Karine (2007). Inn i afrikahyllen. Morgenbladet.
Vold, Tonje (2007). "Sultne, rastløse og dødelige" Anmeldelse av Dave Eggers: Så sultne vi er, Gyldendal, 2006. Dagsavisen.
Vold, Tonje (2007). Hvit støy. Samtiden. 14 s.
Vold, Tonje (2006). "Høstvise". Anmeldelse av Tove Nilsen: Sommer 2005, Oktober, 2006. Dagsavisen.
Vold, Tonje (2006). "Selvportrett i profil". Anmeldelse av Espen Haavardsholm: Tjue, Oktober, 2006. Dagsavisen.
Vold, Tonje (2006). "Før var det morsomt med snø". Anmeldelse av Gro Dahle: Huset i snøen, Cappelen, 2006. Dagsavisen.
Vold, Tonje (2006). "Kampen om skjønnhet". Anmeldelse av Zadie Smith: Om skjønnhet, Aschehoug, 2006. Dagsavisen.
Vold, Tonje (2006). "Mann uten minne." Anmeldelse av Nicole Krauss: Mann går inn i et rom, Cappelen, 2006. Dagsavisen.
Vold, Tonje (2006). "Skaff dere et liv" Anmeldelse av Nadine Gordimer: Et eget liv, Gyldendal, 2006. Dagsavisen.
Vold, Tonje (2006). "I det åpne såret" Anmeldelse av Sigmund Løvåsen:Brakk, Det Norske Samlaget, 2006. Dagsavisen.
Vold, Tonje (2006). Skal/kan man fjerne rasistiske ytringer fra barnelitteraturen? Om Astrid Lindgren og Torbjørn Egner. NRK P2, Kulturbeite.
Vold, Tonje (2006). Hvit identitet og J.M. Coetzees roman "Boyhood". Nasjonal- og verdenslitteratur. Avdeling for allmenn litteraturvitenskap, ILOS.
Vold, Tonje (2006). Hva er postkolonialisme? Tekster fra – eller med inspirasjon fra – andre verdensdeler. Fagkurs for lærere i norsk.. Aschehoug Etterutdanning.
Vold, Tonje (2005). "Trist som Odda" Anmeldelse av Frode Grytten:Flytande bjørn, Det Norske Samlaget, 2006. Dagsavisen.
Vold, Tonje (2005). "Morgenens råskap" Anmeldelse av Rune Salvesen: Pur morgen, Cappelen, 2005. Dagsavisen.
Vold, Tonje (2005). "Lystig og grusom" Anmeldelse av Vigdis Hjorth: Fordeler og ulemper ved å være til, Cappelen, 2005. Dagsavisen.
Vold, Tonje (2005). "Livsbejaende dårskap" Anmeldelse av Paul Auster: Brooklyn dårskab, Aschehoug, 2006. Dagsavisen.
Vold, Tonje (2005). "Like a rolling stone". Anmeldelse av Bård Torgersen: Alt skal vekk, Oktober forlag, 2005. Dagsavisen.
Vold, Tonje (2005). "Hør hvor fint jeg spiller..." Anmeldelse av Elfride Jelinek: Pianolærerinnen, Gyldendal, 2005. Dagsavisen.
Vold, Tonje (2005). "Hvite niggere" Anmeldelse av Melania G. Mazzucco: Vita, Cappelen, 2005. Dagsavisen.
Vold, Tonje (2005). A World Apart? Mapping J.M. Coetzee's Literature. Debating World Literature. Contextualising Literature.
.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 82 93
Telefon (mobil): +47 922 33 236
Besøksadresse: Pilestredet 48, Oslo, R417