HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (13) Fagbøker⁄lærebøker (4) Forskningsrapporter (5) Formidling (11)
Eriksen, Tore Linné (2017). Frantz Fanon: Hvor kommer de gode teoriene fra? - Om frigjøringskamp, radikal empati, revolusjonær humanisme og avkolonisering av samfunnsteorier. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. Vol. 34, nr. 4 (2016)/årg. 35.
Eriksen, Tore Linné (2011). Om produksjonsmåter og tenkemåter. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.
Eriksen, Tore Linné (2010). Frantz Fanon. Frigjøringsdialektikk, humanisme og avkolonisering av historien. Filosofisk supplement.
Eriksen, Tore Linné (2009). Colonialism and Genocide: A Historiographical Survey. Historisk Tidsskrift. Vol. 88.
Eriksen, Tore Linné (2008). "Utslettelsen av Hererofolket i Namibia 1903-08". Hagtvet, Bernt (Red.), Folkemordenes svarte bok. Kapittel 7. s. 133-155. Universitetsforlaget.
Eriksen, Tore Linné (2008). Tidslinjer. Nilsen, Arne Fredrik (Red.), Tidslinjer 2. Verden og Norge. Historie Vg3. Kap.16,17,19,22. Aschehoug & Co.
Eriksen, Tore Linné (2007). Tidslinjer 1. Verden og Norge Vg2. Nilsen, Arne Fredrik (Red.), Tidslinjer 1. Verden og Norge. Historie Vg2. Kap. 4,5,7,10, 11. Aschehoug & Co.
Eriksen, Tore Linné (2006). Globalt økonomisk apartheid? Ti spørsmål om globalisering. Marsdal, Magnus (Red.), Økonomisk apartheid. Nyliberalismens verdensorden. Kap. 2. s. 21-63.
Eriksen, Tore Linné (2006). Globalisation:Myth, miracle, monster?. Banik, Dan (Red.), Poverty, Politics and Development:Interdisciplanary Perspectives. kap. 5. s. 104-133. Fagbokforlaget.
Eriksen, Tore Linné (2006). Det første folkemordet i det tjuende århundret. Namibia 1903-1908. ISBN: 82-7477-270-9. 208 s. Unipub forlag.
Se alle publikasjoner
Eriksen, Tore Linné (2004). Afrikas historie. Rylander, Kristina (Red.), Att studera Afrika. Vägar till källorna. 8. s. 60-79. Nordiska Afrikainstitutet.
Eriksen, Tore Linné (2004). Politikk og økonomi i Afrika. Rylander, Kristina (Red.), Att studera Afrika. Vägar till källorna. 9. s. 80-103. Nordiska Afrikainstitutet.
Eriksen, Tore Linné (2004). EU i den globale kapitalismen. Rudd, Harriet (Red.), EU vs USA. 1. s. 6-19.
Eriksen, Tore Linné (2016). Sør-Afrikas historie. Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring. ISBN: 978-82-8314-062-0. 181 s. Portal forlag.
Eriksen, Tore Linné;Feldberg, Karen B. (2013). Utvikling. En innføring i utviklingsstudier. ISBN: 9788276349627. 336 s. Cappelen Damm Akademisk.
Eriksen, Tore Linné (2011). Globalhistorie 1750-1900. En sammenvevd og delt verden. ISBN: 978-82-02-26090-3. 515 s. Cappelen Damm Akademisk.
Halvorsen, Terje;Eriksen, Tore Linné (1977). Fortid og samtid : for videregående skoler. ISBN: 8207002190. 1 s. Fabritius.
Eriksen, Tore Linné (2007). Nord/Sør-, Utviklings- og miljøspørsmål: Litteratur og nettressurser. 286 s. Høgskolen i Oslo/Statistisk Sentralbyrå.
Eriksen, Tore Linné (2007). Globalhistoriske hovedlinjer. Fra de første mennesker til imperialismens tidsalder. 220 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Eriksen, Tore Linné (2006). Globalhistoriske hovedlinjer. Fra de første mennesker til imperialismens tidsalder. 219 s. SEFIA, Høgskolen i Oslo.
Eriksen, Tore Linné (2004). A fair globalization: Creating opportunities for all. Sammendrag og presentasjon av rapporten fra ILOs World Commission on the Social Dimensions of Globalization. 32 s. LOs Internasjonale Avdeling.
Eriksen, Tore Linné (2004). Nettinformasjon om globalisering, internasjonal økonomi og kampen for global rettferdighet. 60 s. Høgskolen i Oslo/RORG-samarbeidet.
Eriksen, Tore Linné (2016). Hvem er Arundhati Roy?. Rødt!. Vol. 45.
Eriksen, Tore Linné (2016). Er det håp for den indiske venstresida?. Rødt!. Vol. 45.
Millstein, Marianne;Eriksen, Tore Linné (2016). Inn i et nytt århundre.. Sør-Afrikas historie. Førkoloniale samfunn, apartheid og frigjøring. 10. s. 153-170. Portal forlag.
Eriksen, Tore Linné (2007). Afrikas historie under kolonitida. Kurs i nyere globalhistorie. Universitetet i Oslo.
Eriksen, Tore Linné (2007). Afrikansk historie i historiografisk perspektiv. Kurs i nyere globalhistorie. Universitetet i Oslo.
Eriksen, Tore Linné (2007). Globalhistoriske hovedlinjer. Kurs i globalisering og utvikling. Høgskolen i Hedmark.
Eriksen, Tore Linné (2007). Det tjuende århundrets første folkemord: Namibia 1903-1908. Folkemord i historien. Universitetet i Oslo/Holocaustsenteret.
Eriksen, Tore Linné (2007). Europa og Kina i globalhistorisk perspektiv. Etterutdanningskurs for lektorer i videregående skole. Aschehoug forlag.
Eriksen, Tore Linné (2007). Hva er globalhistorie?. Etterutdanningskurs for lektorer i videregående skole. Aschehoug forlag.
Eriksen, Tore Linné (2004). Myten om det gode Europa. Syn og Segn.
Se alle publikasjoner
Eriksen, Tore Linné;Tønnesson, Stein (1998). Global historie. Hva er det? Hvordan kan den undervises?. Forskerseminaret.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 72 75
Telefon (mobil): +47 913 75 541
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q7044