HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Torbjørn Gundersen

stipendiat

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (1) Forskningsrapporter (1) Formidling (8)
Gundersen, Torbjørn (2018). How Climate Scientists View the Expert Role: Value-freedom, Responsibility, and Relevance. 27 s. ARENA Centre for Europan Studies Oslo.
Gundersen, Torbjørn (2017). How Climate Scientists View the Expert Role: The Value-Free Ideal, Moral Responsibility, and Relevance. The Legitimacy of Depoliticized Decision-Making. ARENA Centre for European Studies.
Gundersen, Torbjørn (2016). Scientists as experts in policymaking – a separable role?. Expertise and Democratic Accountability in Courts and Public Administration. ARENA and PluriCourts, University of Oslo.
Gundersen, Torbjørn (2016). Forskeres rolle som eksperter. Forum for vitenskapsteori, The Science Studies Colloquium Series. Universitetet i Oslo.
Gundersen, Torbjørn (2015). Klimaeksperters selvforståelse. Ekspertise-nettverk. IFIKK, UiO.
Tellmann, Silje Maria;Gundersen, Torbjørn (2015). Skjulte strateger eller overbeviste fagpersoner? Replikk til Martiniussen.. Nytt Norsk Tidsskrift.
Tellmann, Silje Maria;Gundersen, Torbjørn (2015). Om ekspertrollen i offentlige utvalg. Stabsseminar. Kunnskapsdepartementet, Forskningsavdelingen.
Osland, Oddgeir;Gundersen, Torbjørn (2013). Dannelse i praksis - om forholdet mellom akademisk dannelse og profesjonsdannelse. Dannelse på norsk – fra ord til handling. UHR/HINT.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 50 31
Telefon (mobil): +47 986 46 054
Besøksadresse: Pilestredet 40, Oslo, T316