HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Torill Strand

Fhv. Førstelektor

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (7) Fagbøker⁄lærebøker (9) Forskningsrapporter (2) Formidling (29)
Michaelsen, Eva;Strand, Torill (2017). Litterære samtaler i klasserommet. En undersøkelse av læreres refleksjoner rundt arbeid med bildebøker på barnetrinnet.. Garmann, Nina Gram Ommundsen, Åse Marie (Red.), Danne og utdanne. Litteratur, språk og samtale. Kapittel 7. s. 141-158. Novus Forlag.
Michaelsen, Eva;Strand, Torill (2016). Introducing literary conversations in the primary school classroom. Gómez Chova, L. Martínez, A. López Torres, I. Candel (Red.), EDULEARN16 Proceedings. 610. s. 7392-7401. The International Academy of Technology, Education and Development.
Strand, Torill;Michaelsen, Eva (2015). Developing Professional Knowledge and Skilled Practice Through Literary Conversations in Various Didactic Contexts. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 178. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.03.183
Strand, Torill (2013). Norskfaget - klasseledelse og vurderingsarbeid i et danningsperspektiv. Christensen, Hanne Ulleberg, Inger (Red.), Klasseledelse, fag og danning. kapittel 11. Gyldendal Akademisk.
Michaelsen, Eva;Strand, Torill (2013). Design experiments in the professional development of teachers. Chova, L. Gómez Martínez, A. López Torres, I. Candel (Red.), ICERI2013 Proceedings. 6th International Conference of Education, Research and Innovation. November 18th-20th, 2013 — Seville, Spain. 676. s. 5203-5211. The International Academy of Technology, Education and Development.
Solem, Ida Heiberg;Strand, Torill (2005). Gylne øyeblikk og tapte sjanser. Norsk og matematikk i 2.klasse. Skjong, Synnøve (Red.), GLSM Grunnleggjande lese-, skrive- og matematikkopplæring. kapittel. s. 126-155. Det Norske Samlaget.
Solem, Ida Heiberg;Strand, Torill (2003). Fra aktiv undervisning til passiv veiledning? Tanker om den "nye" elev- og lærerrollen. Ongstad, Sigmund (Red.), Koordinert lærerutdanningsdidaktikk? Ideer og erfaringer. Kapittel. s. 100-107. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Strand, Torill (2009). Litteratur i det flerkulturelle klasserommet - mangfold, migrasjon og muligheter. ISBN: 978-82-15-01417-3. 208 s. Universitetsforlaget.
Strand, Torill;Strand, Mary M. (2006). Underveis, samfunnskunnskap 8-10 ressursperm. ISBN: 82-05-34463-9. 361 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Strand, Torill;Strand, Mary M. (2006). Underveis: samfunnskunnskap 8-10. ISBN: 82-05-33409-9. 288 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Strand, Torill;Strand, Mary. M (1999). Underveis ressursperm 10. ISBN: 82-05-26075-3. 334 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Strand, Torill;Strand, Mary M. (1999). Underveis 10, samfunnsfag for ungdomsskolen. ISBN: 82-05-26073-7. 248 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Strand, Torill;Strand, Mary M. (1998). Underveis 9, samfunnsfag for ungdomstrinnet. ISBN: 82-05-24790-0. 216 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Strand, Torill;Strand, Mary M. (1998). Underveis ressursperm 9. ISBN: 82-05-24711-0. 410 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Strand, Torill (1997). Underveis ressursperm 8. ISBN: 82-05-23312-8. 267 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Strand, Torill (1997). Underveis 8, samfunnsfag for ungdomstrinnet. ISBN: 82-05-23309-8. 166 s. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Strand, Torill;Hilditch, Grethe (2008). Felles plan for Oslo-skolen - retorikk og realiteter. 26 s. FoU-rapport, HiO, upublisert.
Strand, Torill;Hilditch, Grethe (2006). Felles plan for Oslo-skolen - retorikk og realiteter. (delrapport). 32 s. FoU-rapport , HiO.
Strand, Torill;Eritsland, Alf Gunnar (2016). Språket, lærerens viktigste arbeidsredskap. Christensen, Hanne Thorsen, Kirsten (Red.), Jeg skal bli lærer! Utvikling av profesjonskompetanse. Kapittel 8. s. 95-106. Universitetsforlaget.
Michaelsen, Eva;Strand, Torill (2016). Introducing literary conversations in the primary school classroom (Virtual presentation). EDULEARN 2016 8th International Conference on Education and New Learning Technologies. IATED - EDULEARN 2016.
Strand, Torill (2014). Vurderingsarbeid i et danningsperspektiv. Skolelederdagene 2014. ILS, Universitetet i Oslo.
Fossum, Hanne;Michelet, Simon;Strand, Torill;Ulleberg, Inger;Solem, Ida Heiberg (2014). Dialog gjennom hele utdanningsløpet. NORDPRO-konferansen. Nordisk Nætverk for professionsforkning/HiOA.
Strand, Torill;Michaelsen, Eva (2014). Developing professional knowledge and skilled practice through literary conversations in various didactic contexts. XV Congreso de la Sociedad de Didactica de la Lengua y la Literatura. la Universitat de Valencia.
Strand, Torill (2014). «Dialog i vurderingsprosessen – erfaringer fra norskfaget i grunnskolen og høgskolen» (Paper i symposium: «Dialog gjennom hele utdanningsløpet»). Nordpro- konferanse. Centre for the Study of Professions- NORDPRO.
Strand, Torill (2014). Kommentarer på elevarbeider- hva kan føre til læring?. Etterutdanning. Sinsen voksenopplæring.
Strand, Torill (2013). Å lære sammen: Når elevene vurderer lærernes kommentarer. Bedre Skole.
Strand, Torill;Michaelsen, Eva (2013). Om FoU på nettstudiene: Norsk 1 nett og Lesing 1. Seminar i norskseksjonen GFU. Norskseksjonen GFU, HiOA.
Strand, Torill;Michaelsen, Eva (2013). Design experiments in the professional development of teachers. Seminar. forskningsfellesskapet Lærerkvalifisering HiOA.
Se alle publikasjoner
Strand, Torill;Michaelsen, Eva (2013). Design experiment in the professional development of teachers. ICERI 2013, the 6th conference of Education, Research and Innovation. IATED/ ICERI 2013.
Strand, Torill;Michaelsen, Eva (2013). The Education System in Norway (Early Childhood, Primary Education, Secondary Education or Teacher Training/University studies). Erasmusutveksling av lærere. Erasmus.
Strand, Torill;Michaelsen, Eva (2013). Children’s literature and literature didactics in a multicultural society. Erasmusutveksling av lærere. Erasmus.
Strand, Torill (2012). Erfaringer fra norsk grunnskole: Elevenes egenvurderinger kan gi økt læringsutbytte. Cepra-striben - tidsskrift for Evaluering i Praksis.
Strand, Torill (2011). "Jeg skjønte hva jeg skulle gjøre da læreren ba meg slå i bordet" - om bruk av egenvurderinger i arbeidet med argumenterende tekster i norsk grunnskole. Cepra-striben - tidsskrift for Evaluering i Praksis. Vol. 1.
Strand, Torill;Hilditch, Grethe (2011). Minoritetsspråklige lærerstudenter møter den flerkulturelle grunnskolen. Bedre Skole. Vol. 1.
Strand, Torill (2011). "Jeg skjønte hva jeg skulle gjøre da læreren ba meg slå i bordet!" - om bruk av egenvurderinger i arbeidet med argumenterende tekster. Nofa3, nordisk fagdidaktisk konferanse. Karlstad universitet.
Strand, Torill (2010). Innvandrere i litteraturen - individer eller grupperepresentanter?. Årboka: Litteratur for barn og unge. 10 s.
Strand, Torill (2007). Barnebokfiguren som inspirator til skriving, lesing og regning. Norsklæreren.
Strand, Torill (2005). Ibsen - med verden som fedreland. Hva kan han bety for unge mennesker i dag?. Erasmus. Skovlunde Dags- og Aftenseminarium.
Solem, Ida Heiberg;Strand, Torill (2004). Gylne øyeblikk og tapte sjanser - observasjoner av norsk- og matematikktimer i 2.klasse. GLSM-konferanse. Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Solem, Ida Heiberg;Strand, Torill (2001). Fra aktiv undervisning til passiv veiledning. Koordinert allmennlærerutdanning?. HiO.
Strand, Torill (2000). Vurdering i norskfaget - arbeid med elevtekster på allmennutdanninga. Evaluering i skolen- konferanse for lærere. Bedre skole/Universitetsforlaget.
Strand, Torill (2000). Hjemme bra, men borte best. Skolefokus. 4 s.
Strand, Torill (2000). Sigøynerbarna - de største taperne. Norsk skoleblad. 5 s.
Strand, Torill (1998). Litteraturformidling og lærerens rolle. Barnelitteratur. Norsk barnebokinstitutt.
Strand, Torill (1997). Konteksten - nytt perspektiv på kjønnsspesifikk språkbruk. Norsklæreren.
Strand, Torill (1997). Storyline - ny pedagogikk eller metodisk grep. Norsklæreren. 5 s.
Strand, Torill (1996). Når en roman blir 25 ulike romaner. Norsk skoleblad. 3 s.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 74 39
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Hj.kontor.p42