meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Fagbøker⁄lærebøker (1) Formidling (9)
Johannessen, Baard;Skotheim, Torhild (2017). Foreløpig utgave av Barn og Unge i Midten. ISBN: 978-82-05-50885-9. 160 s. Gyldendal Akademisk.
Johannesen, Baard;Skotheim, Torhild (2017). Barn og unge i midten. ISBN: 978-82-05-50885-9. 160 s. Gyldendal Akademisk.
Johannessen, Baard;Skotheim, Torhild;Kaldahl, Anne Grete (2017). Tour-retour ticket in teacher training. ATEE.
Skotheim, Torhild;Hægeland, Toril (2016). Muntlig fortelling i begynneropplæringen og videre inn i ungdomsskolen. GFU-skolen.
Skotheim, Torhild (2015). Classroommanagement in Norwegian schools. Conference on Classroom management.
Helleve, Mette Birgitte;Skotheim, Torhild (2015). Bærumsprosjektet - Å knytte bånd mellom teori og praksis. Tema for samlingen: Klasseledelse og Danning. HIOA Prosjekt. HIOA og Bærum kommune.
Skotheim, Torhild (2015). Klasseledelse. Ungdomstrinn i utvikling (UiU).
Skotheim, Torhild (2015). Klasseledelse. Ungdomstrinn i utvikling (UiU).
Helleve, Mette Birgitte;Skotheim, Torhild (2014). Bærumsprosjektet - Å knytte bånd mellom teori og praksis. Tema for samling: Et inkluderende læringsmiljø. HIOA prosjekt. HIOA og Bærum kommune.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 70 33
Telefon (mobil): +47 981 36 554
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q6063

Samarbeidsrelasjoner

UiO, Oslo Kommune, Høgskolen Sørøst Norge; Leicster University;