HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (2) Forskningsrapporter (4) Formidling (37) OsloMet-publikasjoner (17)
Herslund, Lise Byskov;Jalayer, Fatemeh;Jean-Baptiste, Nathalie;Jørgensen, Gertrud;Kabisch, Sigrun;Kombe, Wilbard;Lindley, Sarah;Nyed, Patrik Karlsson;Pauleit, Stephan;Printz, Andreas;Vedeld, Trond (2016). A multi-dimensional assessment of urban vulnerability to climate change in Sub-Saharan Africa. Natural Hazards. Vol. 82. doi: 10.1007/s11069-015-1856-x
Vedeld, Trond;Coly, Adrien;Ndour, Ndeye Mareme;Hellevik, Siri Bjerkreim (2015). Climate adaptation at what scale? Multi-level governance, resilience, and coproduction in Saint Louis, Senegal. Natural Hazards. 27 s. doi: 10.1007/s11069-015-1875-7
Vedeld, Trond;Bergsli, Heidi;Millstein, Marianne;Andersen, Bengt (2016). Forskning for framtidens byer. Status og utfordringer i møte med en ny global agenda. ISBN: 978-82-8309-095-6. 87 s. By- og regionforskningsinstituttet NIBR.
Lid, Stian;Vedeld, Trond;Schou, Arild;Hofstad, Hege (2015). Lokal oversikt over folkehelsen – muligheter og utfordringer. ISBN: 978-82-8309-066-6. 107 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Vedeld, Trond;Hofstad, Hege (2014). Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet - En kunnskapsoppsummering. ISBN: 978-82-8309-046-8. 67 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Vedeld, Trond (2011). Grønn økonomi og Rio+20. ”Business-as-usual” eller nytt paradigme?. ISBN: 978-82-7071-914-3. 63 s. Norsk institutt for by- og regionforskning.
Vedeld, Trond (2018). Styring og planlegging av kompakt byutvikling og grønn mobilitet i Oslo regionen. Workshop om Smart Mobility Suburbs. UiO, NIBR, TØI.
Vedeld, Trond;Hofstad, Hege (2018). Climate services in India and Norway. World Sustainable Development Summit (WSDS) 2018. The Energy and Resources Institute, New Delhi.
Vedeld, Trond (2018). Urban governance, regional cities and co-creation. UERA/JPI Urban Europe - Working Group on governance and particpation. UERA/JPI Urban Europe.
Vedeld, Trond;Hofstad, Hege (2018). Roles of residents in climate governance. Roles of residents in climate governance. University of Utrecht, Copernicus Institute.
Vedeld, Trond (2018). Grønn mobilitet og attraktivt byliv i regionbyene rundt Oslo?. Bybloggen, OsloMet, https://blogg.hioa.no/byer/. 10 s.
Vedeld, Trond (2018). Spenninger mellom by og bygd i diskusjonen rundt framtidas Osloregion. Bybloggen, OsloMet, https://blogg.hioa.no/byer/. 6 s.
Vedeld, Trond (2018). Cross-scale networks in metropolitan governance. ECPR General Conference 2018. ECPR.
Vedeld, Trond (2018). Hvordan kan styring og planlegging i by skape muligheter for et mer bærekraftig samfunn?. Samsvar seminar ved OsloMet: Blir det bærekraftig utvikling gjennom et grønt skifte i Oslo regionen?. OsloMet, Senter for velferd og arbeid (SVA), Samvar seminar.
Hofstad, Hege;Vedeld, Trond (2017). Planlegging og byutvikling i klimaomstillingens tidsalder. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
Vedeld, Trond;Mathur, Mihir;Bharti, Neha (2017). Governance of weather and climate information services: improving knowledge networks for adaptation and sustainable agriculture in India. The 13th Nordic Envirionmental Social Science Conference. Nordic Association for Environmental Social Science.
Se alle publikasjoner
Vedeld, Trond;Trollip, Hilton (2017). Climate governance - a framework. Workshop on governing the green shift in Oslo, Gothenburg, Copenhagen and Cape Town. NIBR-HiOA.
Vedeld, Trond;Hofstad, Hege;Mathur, Mihir;Büker, Patrick (2017). Governance of climate services in India and Norway. Workshop - Governance of climate services in India and Norway. NIBR-HiOA.
Mathur, Mihir;Bharti, Neha;Vedeld, Trond;Phansalkar, Aditi;Heierstad, Geir (2017). Climate services in India: An institutional overview. Workshop - Governance of climate services in India and Norway. NIBR-HiOA.
Buker, Patrick;Stordal, Frode;Vedeld, Trond;Mathur, Mihir;Bhadwal, Suruchi (2017). Preparing Indian agriculture for short- to long-term changes in weather and climate: The role of climate services in crop models. Workshop - Governance of climate services in India and Norway. NIBR-HiOA.
Vedeld, Trond;Mathur, Mihir;Bharti, Neha (2017). Governance of climate services in India. Workshop - Governance of climate services in India and Norway. NIBR-HiOA.
Vedeld, Trond (2017). Klima og styring i Oslo regionen - strategisk institutt satsning. Workshop mellom NIBR-HiOA og KMD. NIBR-HiOA.
Vedeld, Trond (2017). Forskningens rolle i samskaping av det grønne skiftet i Oslo. Samskaping for det grønne skiftet i Oslo - CIENS konferansen 2017. NIBR-HiOA på vegne av CIENS.
Vedeld, Trond (2017). Co-creation of the green shift in Oslo: The road ahead (summary observations). Samskaping for the grønne skiftet i Oslo - CIENS konferansen 2017. NIBR-HiOA på vegne av CIENS.
Vedeld, Trond;Sutherland, Catherine;Ziervogel, Gina;Taylor, Anna;Scott, Dianne;Sim, Vicky;Braathen, Einar;Aasen, Berit (2017). Climate governance in Cape Town, Durban and Oslo: Moving towards co-creation?. EADI Nordic 2017 Conference on Globalization at the Crossroads. EADI and Nordic Development Research Association.
Vedeld, Trond;Aasen, Berit;Sutherland, C (2017). Unsettling the North South binary: Research and social learning from Durban to Oslo and back again. EADI Nordic 2017 Conference on Globalization at the Crossroads. EADI and Nordic Development Research Association.
Vedeld, Trond;Hofstad, Hege (2017). Governance of climate services in India and Norway: improving knowledge networks for climate risks, resilience and socially just transformation. EADI Nordic Conference 2017: Globalisation at the Crossroads – rethinking inequalities and boundaries. Universitetet i Bergen.
Vedeld, Trond;Hofstad, Hege (2017). Climate governance in Cape Town and Oslo: Moving towards co-creational leadership?. Changing cities conference. University of Tessaloniki.
Vedeld, Trond (2016). Governance and co-creation of climate services in Cape Town and Durban. Program workshop under CLIMWAYS, RCN project. University of Cape Town.
Vedeld, Trond (2016). Vil HABITAT III levere en ny effektiv urban agenda?. NIBR-HiOA blog.
Vedeld, Trond (2016). Urban ecology and resilience in the New Urban Agenda. Urban knowledge and policy towards 2036. HABITAT Norge.
Vedeld, Trond (2016). Forskning for framtidens byer. Kunnskap for fremtidens byer - Forskningsrådets byforskningskonferanse 2016. Norges forskningsråd.
Vedeld, Trond (2016). Governance of climate services in India. Workshop i Pune, India. TERI, India.
Vedeld, Trond (2016). Governance av Oslos klima og energiplan. Workshop på NIBR-HiOA. NIBR.
Vedeld, Trond (2016). Flood risks, climate change adaptation and governance in Cape Town and Durban. Workshop i Cape Town. University of Cape Town.
Vedeld, Trond (2016). Urban ecology and resilience. UNHABITAT policy conference , policy group 8, New Urban Agenda, Habitat III. UNHABITAT.
Barkved, Line Johanne;Lamadrid, Armando José;Kelkar, Ulka;Bruin, Karianne de;Aandahl, Guro;Bhadwal, Suruchi;Vedeld, Trond (2013). Participatory mapping for drought resilience in Jalna District, Maharashtra, India. European Climate Change Adaptation Conference. ECCA.
.
.
.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 56 82
Telefon (mobil): +47 901 37 743
Besøksadresse: Holbergs gate 1, Oslo, HG541