HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Forskningsgrupper

Teknologi og bærekraft

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (27) Forskningsrapporter (13) Formidling (47) OsloMet-publikasjoner (33)
Helle-Valle, Jo;Mjaaland, Mari (2018). Reklame i nettaviser – et leserperspektiv. Storm-Mathisen, Ardis Jacobsen, Eivind Tangen, Karl-Fredrik Helle-Valle, Jo (Red.), Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. Kapittel 11. s. 170-184. Universitetsforlaget.
Jacobsen, Eivind;Storm-Mathisen, Ardis;Tangen, Karl-Fredrik;Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring - samfunnsvitenskapelige perspektiver. Storm-Mathisen, Ardis Jacobsen, Eivind Tangen, Karl-Fredrik Helle-Valle, Jo (Red.), Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. 1. s. 11-22. Universitetsforlaget.
Storm-Mathisen, Ardis;Jacobsen, Eivind;Tangen, Karl-Fredrik;Helle-Valle, Jo (2018). Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. ISBN: 978-82-15-02591-9. 217 s. Universitetsforlaget.
Helle-Valle, Jo;Borchgrevink, Axel (2018). Household histories and methodological triangulation. Forum for Development Studies. Vol. 45. doi: 10.1080/08039410.2016.1260049
Helle-Valle, Jo (2017). Media culture in Africa? A practice-ethnographic approach. Willems, Wendy Mano, Winston (Red.), Everyday Media Culture in Africa. Kapittel 2. Routledge.
Helle-Valle, Jo (2015). Medieantropologi. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 26.
Helle-Valle, Jo (2012). Gendering ICT in Everyday Life. A comparative study of practices in family and extra-family contexts. Nordicom Information. Vol. 34.
Helle-Valle, Jo (2010). Language-games, in/dividuals and media uses: what a practice perspective should imply for media studies. Bräuchler, Birgit Postill, John (Red.), Theorising media and practice. Kapittel 9. s. 191-212. Berghahn Books.
Helle-Valle, Jo Helge (2009). "Si aldri nei til å gå ut med venner fordi du spiller på WoW" : om nettspill, disiplinering og kommunikative kontekster. Asdal, Kristin Jacobsen, Eivind (Red.), Forbrukerens ansvar. 6. s. 171-198. Cappelen Damm Akademisk.
Se alle publikasjoner
Helle-Valle, Jo Helge;Storm-Mathisen, Ardis (2008). Playing Computer Games in the Family Context. Human IT. Vol. 9.
Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo Helge (2008). Media, Identity and Methodology. Reflections on Practice and Discourse. Rydin, Ingegerd Sjöberg, Ulrika (Red.), Mediated crossroads. Identity, youth culture and ethnicity. Theoretical and methodological challenges. 3. s. 55-73. Nordicom.
Helle-Valle, Jo Helge (2008). Discourses on mass vs elite sport and pre-adult football in Norway. International Review for the Sociology of Sport. Vol. 43. doi: 10.1177/1012690208099872
Helle-Valle, Jo Helge;Slettemeås, Dag (2008). ICTs, domestication and language-games. A Wittgensteinian approach to media uses. New Media and Society. Vol. 10. doi: 10.1177/14614444807085326
Helle-Valle, Jo Helge (2007). Kontekstualiserte medier, kontekstualiserte mennesker :et annet blikk på mediebruk. Lüders, Marika Prøitz, Lin Rasmussen, Terje (Red.), Personlige medier. Livet mellom skjermene. 2. s. 16-35. Gyldendal Akademisk.
Helle-Valle, Jo (2005). Understanding Sexuality in Africa: Diversity and Contextualised Dividuality. Arnfred, Signe (Red.), Re-thinking Sexualities in Africa. 9. s. 195-210.
Borchgrevink, Alex;Helle-Valle, Jo Helge (2004). En metodologisk evaluering av evalueringsmetoder. Sosiologi i dag. Vol. 34.
Helle-Valle, Jo Helge (2003). Social change and sexual mores: a comparison between pre-20thcentury Norway and 20th-century Botswana. History and Anthropology. Vol. 14.
Helle-Valle, Jo (2002). Seen From Below: Conceptions of Politics in a Botswana Village. Africa. Vol. 72.
Helle-Valle, Jo Helge (2002). Når kvinner ikke lenger vil (gifte seg): noen følger for samfunnsorganiseringen i Botswana. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 44.
Helle-Valle, Jo (2000). Fra modernisering til globalisering. Nielsen, Finn Sivert Smedal, Olaf H. (Red.), Mellom Himmel og Jord. Tradisjoner, teorier og tendenser i sosialantropologien. 10. s. 345-388.
Helle-Valle, Jo (2000). En antropolog leser Eilert Sundt. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 11.
Helle-Valle, Jo;Talle, Aud (2000). Moral, marked og penger: komparative refleksjoner over kvinner og sex i to afrikanske lokaliteter. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 11.
Helle-Valle, Jo (1999). Sexual mores, promiscuity and ‘prostitution’ in Botswana. Ethnos. Vol. 64.
Helle-Valle, Jo (1994). Bobelete - en kvinne-strategi. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 5.
Masst, Mette;Eriksen, Thomas Hylland;Helle-Valle, Jo (1994). State and Locality. Proceedings of the NFU Annual Conference 1993. ISBN: 82-90391-23-4. 200 s. University of Oslo.
Helle-Valle, Jo (1992). Ideologi i Praksis. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 1.
Slettemeås, Dag;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Final Report & Summary. (Deliverable 4 of 4). ISBN: 82-7063-467-0. 45 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Slettemeås, Dag;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Handbook of Methods. (Deliverable 3 of 4). ISBN: 82-7063-466-2. 83 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Slettemeås, Dag;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society – Preparing for the Internet of Things. Case Analyses & Evaluation (Deliverable 2 of 4). ISBN: 82-7063-465-4. 74 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Slettemeås, Dag;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2017). RFID in Society - Preparing for the Internet of Things. Case Criteria & Selection. (Deliverable 1 of 4). ISBN: 82-7063-464-6. 57 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Rasmussen, Terje;Storm-Mathisen, Ardis;Frugård, Marcela;Helle-Valle, Jo Helge (2013). Forbruks- og livsstilsjournalistikk i NRK: En studie av Forbrukerinspektørene (FBI) og Puls sett i lys av NRKs allmennkringkastingsforpliktelser. ISBN: 978-82-7063-446-0. 135 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag;Helle-Valle, Jo Helge (2012). Smarttelefon og bruk av mobilbaserte tjenester blant norske forbrukere. 46 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Bucher, Taina;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2009). Ungdom, Politikk og Internett. En akademisk refleksjon over norsk ungdoms samfunnsdeltakelse og politiske engasjement online. 66 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Slettemeås, Dag;Helle-Valle, Jo Helge;Borch, Anita (2007). Consuming Digital Adventure-Oriented Media in Everyday Life. Final Report. 78 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Helle-Valle, Jo Helge (2007). Time and media consumption in Norwegian families. ISBN: 978-82-7063-413-2. 57 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Borchgrevink, Axel;Helle-Valle, Jo;Woldehanna, Tassew (2003). Credible Credit: Impact Study of the Dedebit Credit and Savings Institution (DECSI), Tigray, Ethiopia. 95 s. NUPI.
Se alle publikasjoner
Slettemeås, Dag;Helle-Valle, Jo Helge (2003). Forbrukere og utviklingen av bredbånd i Norge - fra borger til kunde?. 102 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Helle-Valle, Jo Helge (2003). Familiens trojanske hester? En kvalitativ undersøkelse av bruk av digitale medier i norske hjem. 52 s. Statens institutt for forbruksforskning.
Helle-Valle, Jo (1996). Change and Diversity in a Kgalagadi Village, Botswana. 353 s. Universitetet i Oslo.
Storm-Mathisen, Ardis;Slettemeås, Dag;Helle-Valle, Jo (2018). Beredskap, sårbarhet og digitaliseringens paradokser - oppsummering av funn fra Homeriskprosjektet. Homerisk sluttseminar. Forsbruksinstituttet SIFO og Norsk Teknisk Museum.
Helle-Valle, Jo;Storm-Mathisen, Ardis (2018). How can new media contribute to development? A case. Researching Media in Africa. Network seminar.. OsloMet.
Helle-Valle, Jo (2018). Media culture in Africa? A practice-ethnographic approach. Researching Media in Africa at Oslo Metropolitan University. OsloMet.
Helle-Valle, Jo (2017). Botswana youth debating gender relationships on Facebook. ASA annual conference. African Studies Association.
Helle-Valle, Jo (2017). New media pratices in a Changing Africa, FriPro, NFR. Utviklingsstudier 30 år, HiOA - åpent seminar. HiOA.
Helle-Valle, Jo (2016). Fetishizing masculinity: The dynamics of gendered identity in Botswana. Annual Conference AAA. American Athropological Asssociation.
Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2016). Visuality re-acting. Visual Research Conference, Minneapolis, USA. Society for Visual Anthropology.
Helle-Valle, Jo (2016). Visiting Scholar at Harvard University. http://www.mediafrica.no/.
Helle-Valle, Jo (2016). Innovative uses of our project's homepage. http://www.mediafrica.no/.
Helle-Valle, Jo (2016). Meeting with partner in Cape Town. http://www.mediafrica.no/.
Se alle publikasjoner
Helle-Valle, Jo (2016). Web survey on new media and development in Botswana launched today. http://www.mediafrica.no/.
Helle-Valle, Jo (2016). Household survey completed in Kweneng West Sub-District. mediafrica.no.
Helle-Valle, Jo (2016). A case study of prophetic ministries in Botswana. http://www.mediafrica.no/blog/2016/1/24/a-case-study-of-prop.
Helle-Valle, Jo (2016). Interview about web-survey for mediafrica on GabzFM. GabzFM.
Helle-Valle, Jo (2016). Radio interview about mediafrica.no on GabzFM, Botswana. GabzFM.
Helle-Valle, Jo (2016). Seduced by seduction - being a man in Botswana. Africa Workshop, Africa Centre. Harvard University.
Helle-Valle, Jo (2016). Social media use and the transformation of kinship. IAMCR. IAMCR.
Helle-Valle, Jo;Storm-Mathisen, Ardis (2016). Mediafrica - Premliminary findings from Botswana. Open seminar University of Botswana. Sociology department.
Helle-Valle, Jo (2015). Mediafrica survey in Gaborone. mediafrica.no.
Helle-Valle, Jo (2015). Kick off-meeting in London June 8.-9.. mediafrica.no.
Helle-Valle, Jo (2015). 8 millionar til å sjå på mediebruk i Afrika. Khrono.
Helle-Valle, Jo (2015). Homerisk: Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure. Presentation April 20th at DSB, Tønsberg, Norway.. Seminar DSB. Direktoratet for Sivilt Beredskap (DSB).
Helle-Valle, Jo (2014). RFID, IoT, datahøsting og personvern. Åpent seminar. Forbrukerrådet.
Helle-Valle, Jo (2014). Internet of Things, datahøsting og personvern. seminar. Institutt for privatrett.
Helle-Valle, Jo (2014). Homerisk: Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure. Norden/Nordforsk conference “New trends in societal security research in the Nordic countries“. Norden/Nordforsk conference “New trends in societal security research in the Nordic countries“. Norden/Nordforsk.
Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2014). Internet of Things - RFID in consumers' everyday life. ESA Consumption Research Network Midterm Conference.
Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2014). Public/user reception of RFID enabled toll/ticketing applications experiences from the implementation of AutoPASS and Ruter in Norway. EuroCPR conference 2014 - Prospects, Challenges and Limits to User-Centric Approaches in the Digital Information Society. The Centre for European Policy Studies (CEPS).
Helle-Valle, Jo Helge (2014). Larsen, Håkon: Den nye kultursosiologien. Norsk Antropologisk Tidsskrift. Vol. 25.
Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo (2012). The gender and gendering of ICTpractices in families - preliminary results from a Nordic project. Making Sense of Consumption 2nd Nordic Conference on Consumer Research. Centre for Consumer Science University of Gothenburg.
Helle-Valle, Jo Helge;Bugge, Annechen Bahr (2012). Det var ikke gøy lenger. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Haldar, Marit;Storm-Mathisen, Ardis;Helle-Valle, Jo Helge;Album, Dag (2012). Grounded Theory og andre empiriskorienterte analysemetoder. Phd-kurs i kvalitative metoder. phd-kurs. HIOA.
Helle-Valle, Jo (2011). Kulturteori: innføring i et flerfaglig felt, av Jon Schackt. Tidsskrift for samfunnsforskning. Vol. 52.
Helle-Valle, Jo (2011). Flerfarget idrett. Nasjonalitet, migrasjon og minoritet, av Mette Andersson. Sosiologisk Tidsskrift. Vol. 19.
Helle-Valle, Jo;Storm-Mathisen, Ardis;Strandbakken, Pål (2007). Ting, tegn og trender - antropologiske perspektiver på forbruk. SOSANT2350 (bachelorkurs). Sosialantropologisk institutt.
Helle-Valle, Jo (2004). Et tverrfaglig løft. Joar Svanemyr: Kjønnsrelasjoner, reproduksjon og provosert abort i Elfenbenskysten. Kvinneforskning. Vol. 28.
Helle-Valle, Jo;Slettemås, Dag (2003). Bør bredbånd bli en borgerrettighet?. Aftenposten.
Helle-Valle, Jo;Stø, Eivind (2002). Digital TV and the moral economy of the home. Digital television as a consumer platform.
.
.
.
.
.
.
.
.
Om at studere praksis. (2011) Forelesning holdt ved Professionshøjskolen UCC, København, Danmark, 28. september
Grounded Theory og andre empirisk orienterte analysemetoder. (2012) Høgskolen i Oslo og Akershus. 23.-25. mai.
Kjønnende IKT bruk i hverdagen? . (2011) Manglerud skole, 29 nov 2011
Breddeidretten ofres. (2009) 30. juli
Frafall i barne- og ungdomsfotballen. (2007) Foredrag holdt ved Idrettsprogrammets sluttkonferanse, Skien, 10. mai 2007
Se alle publikasjoner
Praksisteori. (2012) Foredrag holdt på NOVA, Oslo, 29. mars
Teoretisk rammeverk. (2007) Foredrag holdt ved sluttseminar for DigiAdvent, Oslo, 15. februar 2007
Introduksjon. (2007) Sluttseminar for DigiAdvent, Oslo, 15. februar 2007
Det var ikke gøy lenger. (2012) 29. juli 2012
Forbruk og kropp. (2007) Forelesning i SOSANT2350, holdt ved Antropologisk Institutt, UIO, 13. november 2007
Teknologi og medier som forbruk . (2007) Forelesning i SOSANT2350, holdt ved Antropologisk Institutt, UIO, 30. oktober 2007
Oppsummering og nye linjer. (2007) Forelesning i SOSANT2350, holdt ved Antropologisk Institutt, UIO, 27. november 2007

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 71 27
Telefon (mobil): +47 488 84 188
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q7053