HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Vegard Fusche Moe

Timelærer

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (35) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (4) Formidling (68)
Aadland, Katrine Nyvoll;Aadland, Eivind;Andersen, John Roger;Lervåg, Arne;Moe, Vegard Fusche;Resaland, Geir Kåre;Ommundsen, Yngvar (2018). Executive Function, Behavioral Self-Regulation, and School Related Well-Being Did Not Mediate the Effect of School-Based Physical Activity on Academic Performance in Numeracy in 10-Year-Old Children : The Active Smarter Kids (ASK) Study. Frontiers in Psychology. Vol. 9. 12 s. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00245
Aadland, Katrine Nyvoll;Moe, Vegard Fusche;Aadland, Eivind;Anderssen, Sigmund Alfred;Resaland, Geir Kåre;Ommundsen, Yngvar (2017). Relationships between physical activity, sedentary time, aerobic fitness, motor skills and executive function and academic performance in children. Mental Health and Physical Activity. Vol. 12. doi: 10.1016/j.mhpa.2017.01.001
Andersen, John Roger;Natvig, Gerd Karin;Aadland, Eivind;Moe, Vegard Fusche;Kolotkin, Ronette L.;Anderssen, Sigmund Alfred;Resaland, Geir Kåre (2017). Associations between health-related quality of life, cardiorespiratory fitness, muscle strength, physical activity and waist circumference in 10-year-old children: the ASK study. Quality of Life Research. Vol. 26. doi: 10.1007/s11136-017-1634-1
Riiser, Amund;Pettersen, Svein Arne;Andersen, Vidar;Sæterbakken, Atle Hole;Frøyd, Christian;Ylvisåker, Einar;Moe, Vegard Fusche (2017). Accelerations and high intensity running in field and assistant football referees during match play. Science and medicine in football. doi: 10.1080/24733938.2017.1341640
Aadland, Katrine Nyvoll;Ommundsen, Yngvar;Anderssen, Sigmund Alfred;Brønnick, Kolbjørn Selvåg;Moe, Vegard Fusche;Resaland, Geir Kåre;Skrede, Turid;Stavnsbo, Mette;Aadland, Eivind (2017). Effects of the Active Smarter Kids (ASK) Physical Activity Schoolbased Intervention on Executive Functions: A Cluster-Randomized Controlled Trial. Scandinavian Journal of Educational Research. 15 s. doi: 10.1080/00313831.2017.1336477
Sæterbakken, Atle Hole;Ylvisåker, Einar;Riiser, Amund;Moe, Vegard Fusche;Andersen, Vidar (2017). Fysiske krav hjå profesjonelle fotballspelarar i OBOS-ligaen i kamp : Fysiske krav for ulike spelposisjonar. Andersen, John Roger Bjørhusdal, Eli Nesse, Jon Gunnar Årethun, Torbjørn (Red.), Immateriell kapital. Fjordantologien 2017. Kapittel 14. s. 258-271. Universitetsforlaget.
Fossøy, Joar;Moe, Vegard Fusche;Fretland, Frode (2017). Fotball og media i Noreg i eit historisk perspektiv i perioden 1970-2005 – spelet utan ball. Andersen, John Roger Bjørhusdal, Eli Nesse, Jon Gunnar Årethun, Torbjørn (Red.), Immateriell kapital. Fjordantologien 2017. Kapittel 18. s. 341-361. Universitetsforlaget.
Aadland, Eivind;Vikene, Odd Lennart;Varley, Peter Justin;Moe, Vegard Fusche (2017). Situation awareness in sea kayaking: towards a practical checklist. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. Vol. 17. doi: 10.1080/14729679.2017.1313169
Aadland, Katrine Nyvoll;Ommundsen, Yngvar;Aadland, Eivind;Brønnick, Kolbjørn Selvåg;Lervåg, Arne;Resaland, Geir Kåre;Moe, Vegard Fusche (2017). Executive functions do not mediate prospective relations between indices of physical activity and academic performance: The Active Smarter Kids (ASK) study. Frontiers in Psychology. Vol. 8. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01088
Dahl, Lena;Moe, Vegard Fusche;Standal, Øyvind Førland (2017). På tur med det uforutsette: Refleksjoner om sikkerhet hos friluftslivslærere på videregående skole. Nordic Studies in Education. Vol. 37. doi: 10.18261/issn1891-5949-2017-03-04-06
Se alle publikasjoner
Resaland, Geir Kåre;Moe, Vegard Fusche;Bartholomew, John;Andersen, Lars Bo;McKay, Heather A.;Anderssen, Sigmund Alfred;Aadland, Eivind (2017). Gender-specific effects of physical activity on children’s academic performance: the Active Smarter Kids cluster randomized controlled trial. Preventive Medicine. Vol. 106. doi: 10.1016/j.ypmed.2017.10.034
Moe, Vegard Fusche (2016). On phenomenological and logical characteristics of skilled behaviour in sport: cognitive and motor intentionality. Sport, Ethics and Philosophy. Vol. 10. doi: 10.1080/17511321.2016.1218920
Resaland, Geir Kåre;Aadland, Eivind;Moe, Vegard Fusche;Aadland, Katrine Nyvoll;Skrede, Turid;Stavnsbo, Mette;Suominen, Laura;Steene-Johannessen, Jostein;Glosvik, Øyvind;Andersen, John Roger;Kvalheim, Olav Martin;Engelsrud, Gunn;Andersen, Lars Bo;Holme, Ingar Morten K;Ommundsen, Yngvar;Kriemler, Susi;van Mechelen, Willem;McKay, Heather A.;Ekelund, Ulf;Anderssen, Sigmund Alfred (2016). Effects of physical activity on schoolchildren's academic performance: The Active Smarter Kids (ASK) cluster-randomized controlled trial. Preventive Medicine. Vol. 91. doi: 10.1016/j.ypmed.2016.09.005
Dahl, Lena;Lynch, Philippa;Moe, Vegard Fusche;Aadland, Eivind (2016). Accidents in Norwegian secondary school friluftsliv: implications for teacher and student competence. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. Vol. 16. doi: 10.1080/14729679.2015.1122542
Moe, Vegard Fusche;Leirhaug, Petter Erik;Resaland, Geir Kåre (2015). Pedagogisk entreprenørskap i kroppsøvingsfagets grenseland. Haara, Frode Olav Ødegård, Inger Karin Røe (Red.), Grunnskolelærerutdanning gjennom pedagogisk entreprenørskap. Kapittel 9. s. 179-200. Cappelen Damm Akademisk.
Resaland, Geir Kåre;Moe, Vegard Fusche;Aadland, Eivind;Steene-Johannessen, Jostein;Glosvik, Øyvind;Andersen, John Roger;Kvalheim, Olav Martin;McKay, Heather A.;Anderssen, Sigmund Alfred (2015). Active Smarter Kids (ASK): Rationale and design of a cluster-randomized controlled trial investigating the effects of daily physical activity on children's academic performance and risk factors for non-communicable diseases. BMC Public Health. Vol. 15:709. doi: 10.1186/s12889-015-2049-y
Standal, Øyvind Førland;Moen, Kjersti Mordal;Moe, Vegard Fusche (2014). Theory and practice in the context of practicum: The perspectives of Norwegian physical education student teachers. European Physical Education Review. Vol. 20. doi: 10.1177/1356336X13508687
Moe, Vegard Fusche (2014). The Philosophy of Sport and Continental Philosophy. Torres, Cesar R. (Red.), The Bloomsbury companion to the philosophy of sport. Part II: Research Methodology, 4. s. 52-65. Bloomsbury Academic.
Langfeldt, Gjert;Moe, Vegard Fusche (2013). Å lære å bli lærer : en begrunnelse og en oversikt. ISBN: 978-82-02-38471-5. 218 s. Cappelen Damm Akademisk.
Standal, Øyvind Førland;Moe, Vegard Fusche (2013). Reflective practice in physical education and physical teacher education: A review of the literature since 1995. Quest (National Association for Physical Education in Higher Education). Vol. 65. doi: 10.1080/00336297.2013.773530
Langfeldt, Gjert;Moe, Vegard Fusche (2013). Epilog : levende faglighet. Langfeldt, Gjert Moe, Vegard Fusche (Red.), Å lære å bli lærer : en begrunnelse og en oversikt. Epilog. s. 199-215. Cappelen Damm Akademisk.
Moe, Vegard Fusche;Standal, Øyvind Førland (2013). Praktisk kunnskap og læring i kroppsøving. Langfeldt, Gjert Moe, Vegard Fusche (Red.), Å lære å bli lærer : en begrunnelse og en oversikt. Kapittel 9. s. 162-179. Cappelen Damm Akademisk.
Standal, Øyvind Førland;Moe, Vegard Fusche (2012). Merleau-Ponty meets Kretchmar : sweet tensions of embodied learning. Martínková, Irena Parry, Jim (Red.), Phenomenological approaches to sport. Kap.. s. 72-85. Routledge.
Moe, Vegard Fusche;Standal, Øyvind Førland (2011). Kroppsleg læring og praktiske kunnskapar i ny lærarutdanning. Langfeldt, Gjert Moe, Vegard Fusche (Red.), Å lære å bli lærar : om læring og undervisning i fag, tema og ferdigheiter i ny lærarutdanning. Kapittel 9. s. 99-109.
Moe, Vegard Fusche (2007). Understanding the background conditions of skilled movement in sport : A study of Searle's 'Background capacities'. Sport, Ethics and Philosophy. Vol. 1.
Moe, Vegard Fusche (2005). A philosophical critique of classical cognitivism in sport : from information processing to bodily background knowledge. Journal of the Philosophy of Sport. Vol. XXXII.
Moe, Vegard Fusche (2004). How to understand skill acquisition in sport. Bulletin of Science, Technology & Society. Vol. 24.
Ronglan, Lars Tore;Moe, Vegard Fusche;Loland, Sigmund (2003). Vi må tro at vi kan klare det! : om håndballandslagets arbeid med troen. I bevegelse : et festskrift til Gunnar Breivik på hans 60-årsdag. s. 126-139.
Duesund, Liv;Moe, Vegard Fusche;Loland, Sigmund (2003). Kropp og kunnskap. I bevegelse : et festskrift til Gunnar Breivik på hans 60-årsdag. s. 51-63.
Säfvenbom, Reidar;Moe, Vegard Fusche;Loland, Sigmund (2003). Idrettspedagogikken og den nye tida. I bevegelse : et festskrift til Gunnar Breivik på hans 60 -års dag. s. 140-154.
Loland, Sigmund;Moe, Vegard Fusche (2003). Den sårbare toppidretten : spesialiserte prestasjonskrav og deres konsekvenser. I bevegelse : et festskrift til Gunnar Breivik på hans 60-årsdag. s. 86-96.
Moe, Vegard Fusche;Loland, Sigmund (2003). Bevegelsens filosofi : Arne Næss i samtale med Gunnar Breivik. I bevegelse : et festskrift til Gunnar Breivik på hans 60-årsdag. s. 11-26.
Moe, Vegard Fusche;Loland, Sigmund (2003). Taus ferdigheitskunnskap : vegen frå informasjonsprosessering til kroppsleg bakgrunnskunnskap. I bevegelse : et festskrift til Gunnar Breivik på hans 60-årsdag. s. 44-61.
Jordet, Geir;Moe, Vegard Fusche (2002). Philosophical consultancy with professional athletes. Philosophy in society. s. 25-34. Unipub forlag.
Moe, Vegard Fusche;Loland, Sigmund (2003). I bevegelse : et festskrift til Gunnar Breivik på hans 60-årsdag. ISBN: 8205323682. 247 s. Gyldendal undervisning.
Fretland, Frode;Moe, Vegard Fusche;Barsnes, Birte;Fossøy, Joar;Ronglan, Lars Tore (2013). Sluttevaluering av prosjektet "TOPP-idrettsutviking for ungdom 16-19 år". 30 s. Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Steene-Johannessen, Jostein;Fretland, Frode;Moe, Vegard Fusche (2013). Forprosjekt Individualisering av lagidrett. 30 s. Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Langfeldt, Gjert;Moe, Vegard Fusche (2011). Å lære å bli lærar : om læring og undervisning i fag, tema og ferdigheiter i ny lærarutdanning. ISBN: 978-82-466-0127-4. 128 s. Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Moe, Vegard Fusche (2007). Understanding intentional movement in sport : A philosophical inquiry into skilled motor behavior. ISBN: 9788250204041. Norwegian School of Sport Sciences.
Fossøy, Joar;Fretland, Frode;Moe, Vegard Fusche (2017). Sogndal Fotball 1988-2016 – frå regional til internasjonal aktør. Fjordkonferansen. Forskings- og utdanningsmiljøa i Sogn og F og Møre og R..
Andersen, Vidar;Frodahl, Mikkel;Moe, Vegard Fusche;Riiser, Amund;Ylvisåker, Einar;Sæterbakken, Atle Hole (2016). Kamp- og treningsbelastning blant profesjonelle fotballspillere. Fjordkonferansen. Høgskulen i Sogn og Fjordane m.fl.
Moe, Vegard Fusche;Fretland, Frode (2015). Sogndal Fotball 1995-2015 – Frå Storhall til Campus. Fjordkonferansen 2015. Høgskulen i Volda.
Moe, Vegard Fusche;Sæterbakken, Atle Hole (2014). Prestasjonsanalyser i fotball. Forskingsdagane. HSF.
Moe, Vegard Fusche (2014). Idrettsforsking ved Høgskulen i Sogn og Fjordane - moglegheiter for samarbeid med Olympiatoppen Vest-Norge. Toppfotball og prestasjonsidrett i klynga Fosshaugane Campus. Sogndal Fotball og Olympiatoppen Vest-Norge.
Moe, Vegard Fusche (2014). Program for idrettsforsking i møte med Sogn og Fjordane Idrettskrins og Norges Idrettsforbund - moglegheiter for samarbeid. Dagsseminar om idrettsutviklinga ved Fosshaugane Campus. Sogn og Fjordane Idrettskrins.
Moe, Vegard Fusche (2014). Tverrfaglegheit og undervising ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Campusseminar om tverrfaglegheit. Vestlandsforsking & Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Moe, Vegard Fusche (2014). Strategisk program Fosshaugane Campus: eit overbyggande samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen i Sogn og Fjordane og Sogndal Fotball. Sogndal Fotballs sponsortur 2014. Sogndal Fotball.
Moe, Vegard Fusche (2013). Individualisering av lagidrett. Individualisering av lagidrett i Sogndal Fotball. Sogndal Fotball.
Moe, Vegard Fusche (2013). Philosophy of sport and Continental philosophy. 41st Annual Meeting of International Association for the Philosophy of Sport. International association for the philosophy of sport.
Se alle publikasjoner
Arnesen, Trond Egil;Aadland, Helga;Moe, Vegard Fusche (2013). Leikande, lærande, skapande, trenande, konkurrerande eller helseførebyggande kroppsleg praksis? Kroppsøvingslærarar på barnesteget si rangering av ulike kroppslege dimensjonar i faget. Kroppsøving i bevegelse, nasjonal forskningskonferanse.. Norges Idrettshøgskole.
Moen, Kjersti Mordal;Standal, Øyvind Førland;Moe, Vegard Fusche (2013). "Vi har jo en veldig praktisk teori, da" Kroppsøvingsstudentar sine syn på teori og praksis i skulepraksisen. Kroppsøvingsfaget i bevegelse. Norges idrettshøgskole.
Moe, Vegard Fusche (2013). "Fysisk aktivitet" og "praksislæring" i skulen krev samhandling. Forskingsseminar - samhandling innan helse- og sosialtenester. Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Moe, Vegard Fusche;Fretland, Frode (2013). Evaluering av prosjektet "TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år". Møte i styringsgruppa til prosjektet "TOPP". Sogn og Fjordane idrettskrins.
Moe, Vegard Fusche (2013). Fosshaugane Campus - development arena for elite football and for sport research and education?. 14th NORSIB Meeting. Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Moe, Vegard Fusche;Fretland, Frode;Fossøy, Joar (2013). Presentasjon av evalueringsrapport TOPP-prosjektet. Stimuleringssamling. Sogn og Fjordane idrettskrins.
Moe, Vegard Fusche (2012). Sterke idrettsmiljø. NRK, Sogn og Fjordane, føremiddagssending.
Moe, Vegard Fusche (2012). Fotballanalyse. NRK Vestlandsrevyen.
Aadland, Helga;Arnesen, Trond Egil;Moe, Vegard Fusche (2012). Posisjonen til kroppsøving som praktisk og estetisk fag i barneskulen 1.-7. trinn. Kroppsøvingskonferansen 2012. Norges Idrettshøgskole.
Arnesen, Trond Egil;Moe, Vegard Fusche;Aadland, Helga (2012). Samanlikning av praksisteori hjå kroppsøvingslærarar på hovudtrinn 1-4, 5-7 og 8-10. Kroppsøvingskonferansen 2012. Norges Idrettshøgskole.
Standal, Øyvind Førland;Moe, Vegard Fusche (2012). Kva er praktisk kunnskap i kroppsøving. Kroppsøvingsfaget i bevegelse. Norges idrettshøgskole.
Standal, Øyvind Førland;Moe, Vegard Fusche (2011). Reflective practice in physical education. A systemativ review of the literature since 1995. European College of Sport Sciences.
Moe, Vegard Fusche (2011). Utfordringar i kroppsøvingsfaget.
Moe, Vegard Fusche;Standal, Øyvind Førland (2011). "Practical knowledge" and physical education: comments on the concept and the literature. 16th annual congress of the ECSS. European College of Sport Science.
Moe, Vegard Fusche (2010). Motor intentionality and "the sweet tension" of unreflective skilled behavior. The 38th Annual Meeting of the International Association for the Philosophy of Sport.
Moe, Vegard Fusche;Fretland, Frode (2010). Samspelsmulegheiter om FoU på fotballfeltet i Sogn.
Moe, Vegard Fusche (2010). Coaching - læring av ferdigheiter frå eit idrettsfilosofisk perspektiv. utenTitteltekst. Seksjon for coaching og psykologi, Norges idrettshøgskole.
Moe, Vegard Fusche;Barsnes, Birte (2010). Ei pilotundersøking av prosjektet "TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år".
Moe, Vegard Fusche (2010). Frå spørjeskjema til innhenting av data i evalueringsarbeidet i prosjektet "TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år".
Moe, Vegard Fusche;Fretland, Frode (2010). Samspelsmulegheiter om fotballforsking i Sogn og Fjordane.
Moe, Vegard Fusche;Fretland, Frode (2010). Informasjon om evalueringsarbeidet i prosjektet "TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år".
Moe, Vegard Fusche (2010). Fotballforsking og formidling av fotballforsking.
Moe, Vegard Fusche (2010). Fysisk aktivitet i eit inaktivt samfunn. Forskingsdagane 2010 - Fysisk aktivitet i eit inaktivt samfunn.
Moe, Vegard Fusche (2010). Forskningsnytt - et dybdeløp. Cupfinaleseminaret 2010.
Moe, Vegard Fusche;Mamen, Asgeir;Fretland, Frode;Barsnes, Birte (2010). Evaluering av prosjektet "TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år". Møte i styringsgruppa til Topprosjektet.
Moe, Vegard Fusche (2010). Kjenneteikn ved reflektert og ureflektert handling - om læring, erfaringar og det å ha ei kroppsleg forståing i situasjonen. Fagmøte om vitskapsteori ved Avdeling for lærarutdanning og idrett, HSF.
Moe, Vegard Fusche (2009). Skilled behavior in sport and the phenomenology of motor intentionality. Sport sciences: nature, nurture and culture. 14th annual congress of the European College of Sport Science.
Moe, Vegard Fusche (2009). Forskingsleiing i Nordvest - å utvikla ein leiaridentitet.
Moe, Vegard Fusche (2009). Forskingsleiing i Nordvest - å utvikla og organisera ei forskingsgruppe.
Moe, Vegard Fusche (2009). Forskingsleiing i Nordvest - å skapa forsking som felles aktivitet.
Moe, Vegard Fusche (2009). Forskingsleiing i Nordvest - ein samtale om mulegheiter og utfordringar i forsking.
Moe, Vegard Fusche (2009). Om kognitiv og motorisk intensjonalitet på tre minutt.
Moe, Vegard Fusche (2009). Eit utkast til evalueringsarbeidet i prosjektet "TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år".
Moe, Vegard Fusche (2009). Kroppsleg læring i idrett og samfunn.
Moe, Vegard Fusche (2009). Interpretations of Learning in Learning Research and Contemporary Discourses on Learning.
Moe, Vegard Fusche (2009). Tilråding om vidareutvikling av samarbeid for pedagogikknettverket i UH-nett Vest. UH-nett Vest forskersymposium.
Moe, Vegard Fusche (2009). Skilled behavior in sport and the phenomenology of motor intentionality. Seminar om idrettsforsking: Det siste innen idrettsforskning fra Høgskulen i Sogn og Fjordane og University of Cape Town.
Moe, Vegard Fusche (2008). Koplinga mellom FoU og studium - eit døme frå idrettsseksjonen. Fagdag: Undervisningskvalitet - strategiar og tiltak for å styrke den forskingsbaserte undervisninga i HSF.
Moe, Vegard Fusche (2008). Den kompetente kroppen. Aktiv omsorg, kropp og folkehelse - idéseminar.
Moe, Vegard Fusche (2008). Kroppsleg ferdigheitslæring - kva er det, og kvifor studera det?. Forskingsdagane 2008 - fagdag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Moe, Vegard Fusche (2008). Er det samanheng mellom læringsforsking og idrettsforsking?. Forskingsdagane 2008 - fagdag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Moe, Vegard Fusche (2008). Kropp og bevegelse - på veg inn i læringsforskinga. Forskingsseminaret til Idrettsseksjonen 2008.
Moe, Vegard Fusche (2008). Korleis forstå kvalitative sprang i læringsprosessen?. Idrett og fysisk aktivitet: Læring, meistring, tidleg spesialisering.
Moe, Vegard Fusche (2007). Understanding the background conditions of skilled movement in sport : A study of Searle's "Background capacities". The 35th Annual Meeting of the International Association for the Philosophy of Sport.
Moe, Vegard Fusche (2006). Om å orientera seg i forskingsfronten og i litteraturen : refleksjonar og erfaringar. Samling for doktorgradsstudentar ved HSF.
Moe, Vegard Fusche (2006). Understanding background conditions of intentional movements in sport : A study of Searle's "Background capacities". 11th Annual Congress of the European College of Sport Science.
Moe, Vegard Fusche (2005). Får internasjonal merksemd for idrettsforsking.
Moe, Vegard Fusche (2005). Intensjonale rørsler : ei skisse av eit doktorgradsprosjekt. Fou-seminar, idrettsseksjonen HSF.
Moe, Vegard Fusche (2005). How to understand intentional movements in sport. 10th Annual Congress of the European College of Sport Science [ECSS], July 13-16.
Moe, Vegard Fusche (2004). Den motoriske intensjonaliteten og det uregjerlege kropp-sjel problemet. FOU-gruppa "Idrett som kulturfenomen," Norges idrettshøgskole (fagmøte).
Moe, Vegard Fusche;Klisouras, Vassilis;Kellis, S.;Mouratidis, I. (2004). Towards the hard problem of skill acquisition. 2004 Pre-Olympic Congress.
Moe, Vegard Fusche (2003). Information processing or embodied background knowledge? Sport cognitivism versus Dreyfus' phenomenology. FOU-gruppa "Idrett som kulturfenomen", Norges idrettshøgskole.
Moe, Vegard Fusche;Müller, Erich;Schwameder, Hermann;Zallinger, Gerhard;Fastenbauer, Verena (2003). An application of Searle's critique of cognitivism in the development of sport theories. 8th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS).
Moe, Vegard Fusche (2003). Applying Dreyfus' phenomenology to a critique of cognitivism in sport. 31st Annual Meeting of the International Association for the Philosophy of Sport (IAPS).
Moe, Vegard Fusche (2002). The internal and external approach to movements in sport : some comments. 30th annual conference of the International Association for the Philosophy of Sport.
Moe, Vegard Fusche (2001). Korleis er det å vera i bevegelse? : problemet med å gripa førstepersonperspektivet til idrettsutøvaren. FOU-gruppa "Idrett som kulturfenomen", Norges idrettshøgskole.
Jordet, Geir;Moe, Vegard Fusche (2001). Philosophical consulting with top sport athletes [online]. The 6th International Conference on Philosophy in Practice.
Moe, Vegard Fusche (1999). Det bevisste og ubevisste mennesket - Eit studium av bevisstheitsproblem innan cognitive science særleg relatert til informsjonsteori, nevrofysiologi og ekspertvurderingar i fotball. Norges idrettshøgskole.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 71 57
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Hj.kontor.p42