HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (20) Fagbøker⁄lærebøker (3) Forskningsrapporter (7) Formidling (103)
Bjarnø, Vibeke (2018). Er forskning på egen praksis veien mot bedre resultater i skole og lærerutdanning? Eksemplifisert gjennom faglig ledelse i lærerutdanning som pådriver for resultatforbedring i matematikk. Christensen, Hanne Eikeland, Olav Hellne-Halvorsen, Ellen Beate Lindboe, Inger Marie (Red.), Vitenskapelighet og kunnskapsforståelse i profesjonene. kapittel 6. Universitetsforlaget.
Aarsæther, Finn;Bjarnø, Vibeke;Nergård, Mette Elisabeth (2017). Språklig mangfold og læring Didaktikk for flerspråklig klasserom. ISBN: 9788205505759. 240 s. Gyldendal Akademisk.
Mifsud, Louise;Giæver, Tonje Hilde;Bjarnø, Vibeke;Gjølstad, Eli;Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Liu, Leping Gibson, David (Red.), Research Highlights in Technology and Teacher Education. Research on teaching. s. 121-130. Association for the Advancement of Computing in Education.
Mifsud, Mary Louise;Giæver, Tonje Hilde;Bjarnø, Vibeke;Gjølstad, Eli;Log, Irene Beyer (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Searson, Michael Ochoa, Marilyn N. (Red.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2014. chapter. s. 2167-2173. Association for the Advancement of Computing in Education.
Bjarnø, Vibeke;Høivik, Helge (2014). Feedback: On Students’ Requirement for Personal Mentoring Models. Leikomaa, Marianna (Red.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014. Kapittel. s. 2670-2675. Association for the Advancement of Computing in Education.
Bjarnø, Vibeke (2013). Fra separate IKT-kurs til flerfaglige undervisningsopplegg med IKT integrert. Bjørke, Gerd Jarning, Harald Eikeland, Olav (Red.), Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. Kapittel. s. 238-251. ABM-media AS.
Bjarnø, Vibeke (2013). Internett som portåpner til skriving. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 5. s. 116-146. Gyldendal Akademisk.
Bjarnø, Vibeke (2013). Digitale verktøy i det flerspråklige klasserommet. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Kapittel 7. s. 170-201. Gyldendal Akademisk.
Bjarnø, Vibeke;Nergård, Mette Elisabeth;Aarsæther, Finn (2013). Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. ISBN: 978-82-05-42520-0. 235 s. Gyldendal Akademisk.
Bjarnø, Vibeke;Michaelsen, Eva (2011). Blogg og wiki i arbeid med barnelitteratur i lærerutdanningen -Integrering av digital kompetanse i norskfaget. Texter om svenska med didaktisk inriktning.
Se alle publikasjoner
Bjarnø, Vibeke;Gjølstad, Eli (2009). Nyutdannede lærere med IKT integrert i grunnutdanningen. Engen, Bård Ketil Giæver, Tonje Hilde Øgrim, Leikny (Red.), Bruke, forstå, undervise. BALLASTBruk Av ikt fra Lærerutdanning til Læring og Arbeidspraksis i Skole over Tid. Kapittel 5. s. 81-106. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bjarnø, Vibeke;Høivik, Helge (2009). "Kongemattetime" - King of Math Sessions. Bastiaens, Theo Dron, Jon Xin, Cindy (Red.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (E-Learn 2009). kapittel. s. 1131-1138. Association for the Advancement of Computing in Education.
Bjarnø, Vibeke;Høivik, Helge (2008). Digitale mapper som læringsarena for førstelektorkvalifisering. Allern, Marit Engelsen, Knut Steinar (Red.), Mapper i digitale læringskontekster - erfaringer og perspektiver fra høyere utdanning. Kapittel.
Høivik, Helge;Bjarnø, Vibeke (2008). E-portfolio as a Scaffolding Mechanism in Professional Doctorate Qualification. Bonk, Curtis J. Lee, Mimi Miyoung Reynolds, Tom (Red.), E-Learn 2008. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. artikkel. s. 895-902. Association for the Advancement of Computing in Education.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Bjarnø, Vibeke (2008). Integrating ICT in teaching: The winding road to bridge the gap between teacher education and teachers’ practice. Bonk, Curtis J. Lee, Mimi Miyoung Reynolds, Tom (Red.), E-Learn 2008. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. -. Association for the Advancement of Computing in Education.
Bjarnø, Vibeke (2008). Oslomodellen: Integrering av IKT i allmennlærerutdanninga med vekt på flerfagsdidaktikk. HiO-rapport nr. 8. ISBN: 978-82-579-4623-4. 100 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Høivik, Helge;Bjarnø, Vibeke;Sandtrø, Tengel Aas (2007). New Grammars of Learning: Virtual Learning Environments as Operational Artifact and Discourse Object for Textual Transparency and Group-oriented Agency. Bastiaens, Theo Carliner, Saul (Red.), E-Learn 2007. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. Full paper. Association for the Advancement of Computing in Education.
Bjarnø, Vibeke (2006). Semantic Structures & Multi-disciplinary Integration. Høivik, Helge (Red.), Visualization, linguistic multiplicity and semantic annotation as didactical scaffolds for internationalized e-learning. HiO-notat nr 1 2006. 2. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Høivik, Helge;Bjarnø, Vibeke (2006). Copy-of-Script as Component in Blended Learning. Reeves, Thomas C Yamashita, Shirley F (Red.), Proceedings of E-learn 2006. Chapter. s. 1057-1064. Association for the Advancement of Computing in Education.
Bjarnø, Vibeke (2005). Information- and communication technology in teacher education - Adapted learning carried out by blended learning. Bjarnø, Vibeke (Red.), New Teaching and Learning Practices: Experiences with eLearning Projects at Oslo University College 1998-2005. Part I. s. 11-31.
Bjarnø, Vibeke;Øgrim, Leikny;Giæver, Tonje Hilde;Johannesen, Monica (2017). DidIKTikk. Fra digital kompetanse til praktisk undervisning.. ISBN: 9788245022223. 277 s. Fagbokforlaget.
Bjarnø, Vibeke;Giæver, Tonje Hilde;Johannesen, Monica;Øgrim, Leikny (2009). DidIKTikk. Digital kompetanse i praktisk undervisning. 2. utgave. ISBN: 978-82-450-0917-0. 268 s. Fagbokforlaget.
Bjarnø, Vibeke;Giæver, Tonje Hilde;Johannesen, Monica;Øgrim, Leikny (2008). DidIKTikk - Digital kompetanse i praktisk undervisning. ISBN: 978-82-450-0511-0. 250 s. Fagbokforlaget.
Bjarnø, Vibeke;Brucker, Hans Jørgen;Christensen, Hanne;Hole, Arne;Jarning, Harald;Michelet, Simon;Ongstad, Sigmund;Schanke, Åge J.;Skjong, Synnøve;Smestad, Bjørn;Thorsen, Kirsten Elisabeth;Ulleberg, Inger;Vederhus, Inger;Aas, Per Anders (2011). Faglig samarbeid i en fagdelt lærerutdanning Utviklingsarbeid ved allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo 2000-2010. ISBN: 978-82-579-4759-0. 89 s. Høgskolen i Oslo.
Bjarnø, Vibeke;Schanke, Åge J.;Kasin, Olav;Michelet, Simon (2009). "Ikke i tillegg, ikke istedenfor, men måten å jobbe på..." IKT-evaluering 2009 ved Avd LUI, HiO. 29 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Høivik, Helge;Bjarnø, Vibeke;Strøm, Eva (2008). Fragments - Overskridende praksis. ISBN: 978-82-579-4611-1. 133 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bjarnø, Vibeke;Breidlid, Halldis;Penne, Sylvi;Smestad, Bjørn;Ulleberg, Inger (2008). Rapport fra arbeidsgruppa for studieevaluering. ISBN: 9788257946272. 50 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bjarnø, Vibeke (2005). New Teaching and Learning Practices: Experiences with eLearning Projects at Oslo University College 1998-2005. ISBN: 82-579-4433-5. 115 s. Oslo University College.
Bjarnø, Vibeke;Aas, Tengel (2005). Implementering av et nytt læringsmiljøsystem (LMS) ved Høgskolen i Oslo - Erfaringer etter et år med Classfronter. ISBN: 82-579-4438-6. 60 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bjarnø, Vibeke;Bjørke, Gerd (2004). Lett på nett? Om innføring av LMS ved Høgskolen i Oslo. Oppsummering av VIS-prosjektet. ISBN: 82-579-4343-6. 70 s. Høgskolen i Oslo og Akershus.
Bjarnø, Vibeke;Løvereide, Elise (2018). Stigetrøbbel i akademia. kifinfo.no.
Bjarnø, Vibeke (2018). Å fjerne dosentløpet rammer kvinner i lærerutdanningene.. Forskerforum.
Bjarnø, Vibeke (2018). Å fjerne dosentløpet rammer kvinner i lærerutdanningene.. Khrono.no.
Bjarnø, Vibeke (2017). Matematikk-krav og resultater ett år etter. Khrono.no.
Bjarnø, Vibeke;Lassen, Kjersti (2016). Utdanningsledelse: Engasjerer studentene i utviklingen av studiet. Program for fremragende profesjonskvalifisering (FPK).
Se alle publikasjoner
Bjarnø, Vibeke;Skei, Lisbeth (2016). "Matteprøven var for streng.". NRK - Dagsrevyen.
Bjarnø, Vibeke;Rodal, Camilla;Vermedal, Randi Marie (2016). Lagt opp til høy stryk på eksamen?. Khrono.no.
Bjarnø, Vibeke;Tønnessen, Eva;Lie, Tove (2016). 75 prosent strøk på forkurs i matematikk for lærerstudenter. Khrono.
Bjarnø, Vibeke;Rodal, Camilla;Tønnessen, Eva (2016). Fire av ti strøk i matematikk. Khrono.
Bjarnø, Vibeke;Tønnessen, Eva (2016). Matte: Lærerstudenter på Stord/Haugesund stryker minst. Khrono.
Bjarnø, Vibeke (2016). Hva er god ledelse av utdanning?. Khrono.no.
Bjarnø, Vibeke (2016). Seminaret tittel var "Utdanningsledelse - løsning eller problem?". NIFU-seminar. NiFU.
Bjarnø, Vibeke;Tønnessen, Eva;Sundtjønn, Trude (2016). Færre stryker i matte. Khrono.
Bjarnø, Vibeke (2016). UH-sektorens rolle: Kompetanseforskrift, rekruttering og videreutdanning.. Dialogkonferansen 2016. GNIST AU.
Bjarnø, Vibeke;Tønnessen, Eva (2016). Ikke la deg stoppe av en 3-er. Khrono - nettavis.
Bjarnø, Vibeke (2015). Samspillet mellom studieprogram og språk- og studiestøtte - Erfaringer fra lærerutdanning for tospråklige lærere. Kvalitet i pedagogiaske støttetiltak. Nordisk konferanse om språk- og studentstøtte i høyere utdanning. Mangfold i pedagogisk praksis.
Bjarnø, Vibeke;Tønnessen, Eva (2015). Fire av ti lærerstudenter fikk stryk i matematikk ved HiOA. Khrono.
Bjarnø, Vibeke;Berge, Marie (2015). Om firerkravet i matematikk og rekruttering til lærerutdanning. Radio Nova.
Bjarnø, Vibeke;Smestad, Bjørn;Tønnessen, Eva (2015). En av tre lærerstudenter ligger under nytt mattekrav. Khrono.
Skaar, Håvard;Bjarnø, Vibeke (2014). Om å søke opprykk til professor. http://blogg.hioa.no/opprykk/professor/.
Skarstein, Dag;Bjarnø, Vibeke (2014). Videre kvalifisering: Hva er viktig når man skal søke stipendiatstilliing?. Blogg.hioa.no.
Bjarnø, Vibeke;Ulleberg, Inger (2014). Opprykk til førstelektor. blogg.hioa.no.
Bjarnø, Vibeke;Smestad, Bjørn (2014). Viktigste rådene til en som vil oppnå førstelektorkompetanse. opprykk.no.
Pihl, Joron;Bjarnø, Vibeke (2014). Opprykk til førsteamanuensis - hvordan søke opptak på doktorgradsprogrammet i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning?. blogg.hioa.no.
Bjarnø, Vibeke;Smestad, Bjørn;Tønnessen, Eva (2014). Lanserer lærerløftet på høgskolen. Khrono.
Mifsud, Louise;Giæver, Tonje Hilde;Bjarnø, Vibeke;Gjølstad, Eli;Beyer Log, Irene (2014). Developing an Open Online Course for Teachers and Student Teachers: An Analysis. SITE 2014. AACE.
Bjarnø, Vibeke;Tønnessen, Eva (2014). Programmet for førstelektor er lagt ned. Khrono.
Bjarnø, Vibeke;Rodal, Camilla (2014). Kvalitetssikring i praksis belyst ved "matematikksaka". Kvalitetstid. Studentparlamentet.
Bjarnø, Vibeke;Harnæs, Hilde;Tønnessen, Eva (2014). Trenger mer penger og plass til 5-årig lærerløp. Khrono.
Moe, Tom Patrick;Sørlie, Julie Himberg;Bjarnø, Vibeke (2014). Lat eller dedikert? Hvem er egentlig lærerstudenten?. Khrono.no.
Tønnessen, Eva;Bjarnø, Vibeke;Giæver, Tonje Hilde;Mifsud, Louise (2014). Lærerutdanningen først ute med MOOC på høgskolen. Khrono.
Bjarnø, Vibeke (2013). Universitetssatsinga: På tide at høgskolenes egenart oppdages. Khrono.no.
Bjarnø, Vibeke;Hansen, Chatrine;Lindstrøm, Christine (2013). FoU på egen undervisningspraksis. Bruk av F til å gjennomføre og dokumentere U. FoU-dag. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.
Nergård, Mette Elisabeth;Bjarnø, Vibeke;Aarsæther, Finn (2013). Innledning: Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige klasserom. Innledning. s. 9-15. Gyldendal Akademisk.
Bjarnø, Vibeke (2013). Feilen ligger hos sensorene. Khrono.no.
Mifsud, Louise;Bjarnø, Vibeke;Giæver, Tonje Hilde;Gjølstad, Eli;Log, Irene Beyer (2013). Developing an Open Online Learning Resource for Teachers and Student Teachers: An Analysis. Association for Teacher Education in Europe (ATEE). Høgskolen i Østfold.
Bjarnø, Vibeke;Tahir, Ali Iqbal (2013). Lærerstudenter stryker i matte. Dagsavisen.
Bjarnø, Vibeke (2013). En av tre lærerstudenter strøk i matematikk. NRK Østlandssendingen.
Bjarnø, Vibeke;Rodal, Camilla;Ånestad, Gerd;Tønnessen, Eva (2013). En av tre lærerstudenter strøk på eksamen i matematikk. Khrono.
Rodal, Camilla;Bjarnø, Vibeke (2013). Færre lærerstudenter stryker i matematikk. Khrono.no.
Bjarnø, Vibeke;Nergård, Mette Elisabeth (2013). Flerspråklighet og læring. Mangfold og felleskap - flerkulturell kompetanse i lærerutdanningene. Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet.
Bjarnø, Vibeke;Svarstad, Jørgen (2013). Ny rapport: Lærerstudenter får for dårlig dataopplæring. Aftenposten.
Bjerke, Annette Hessen;Bjarnø, Vibeke (2012). "Studentene øver for lite" (Tittel endra av Aftenposten, orginaltittel: "Hva er matematikk i grunnskolelærerutdanninga for 1.-7. trinn?". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Bjarnø, Vibeke (2012). Hva er profesjonsretta forskning? Forskning - Utdanning. Seminarrekken om universitetssatsing. Samarbeid mellom rektoratet og Senter for profesjonsstudier.
Bjarnø, Vibeke (2011). Et dokumentert førstelektorløp. Utviklingsarbeid som sjanger. FoU-området barnehageforskning: Seminar om søknad om opprykk.. FoU-området barnehageforskning, Førskolelærerutdanninga, HiO.
Bjarnø, Vibeke (2011). CETRI - Project presentation and assessment. Erasmus Exchange. Teacher Education.
Bjarnø, Vibeke (2011). Online Learning - The best from online learning into the classroom. Erasmus Exchange. Teacher Education.
Bjarnø, Vibeke;Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Gjølstad, Eli;Mifsud, Louise (2011). Policies at OUC dealing with the integration of ICT in Initial Teacher Training and professional development of academic staff. Erasmus Exchange. Teacher Education.
Bjarnø, Vibeke;Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Gjølstad, Eli;Mifsud, Louise (2011). Public Seminar: ICT and Technology-Enhanced Learning in Initial Teacher Training and Continuous Professional Development. Erasmus Exchange. Teacher Education.
Bjarnø, Vibeke;Nergård, Mette Elisabeth;Nøra, Stig (2011). Skaper grammatikkglede - Flere språk gir grammatikkglede. Høgskolen i Oslo og forskning.no.
Bjarnø, Vibeke (2010). Opprykkssøknaden: Er vi prisgitt det sakkyndige utvalget?. Førstelektordagene ved Høgskolen i Oslo. Pedagogisk utviklingssenter.
Bjarnø, Vibeke;Michaelsen, Eva (2010). Blogg og wiki som læringsarena i grunnskolelærerutdanning. SMDI-konferansen, åttende konferansen: svenska med didaktisk inriktning. SMDI.
Bjarnø, Vibeke;Nergård, Mette Elisabeth (2010). Rubin: Babels tårn - grammatikk og dataspill som inngang til skriving av fagtekst - en studie med fokus på flerspråklighet.
Bjarnø, Vibeke (2010). Integrering av IKT i lærerutdanningen (S1C): Utfordringer og ideer om videreføring og utvikling i arbeidet med ny grunnskolelærerutdanning med utgangspunkt i erfaringene ved HiO. NKUL 2010. NTNU.
Bjarnø, Vibeke (2010). New E-learning Technologies: The use of Web 2.0 for book reviews. Seminar at Capital Normal University. School of Educational Technology, Capital Normal University.
Bjarnø, Vibeke (2010). From Designtime to Runtime - client/server architecture. Seminar at Capital Normal University. School of Educational Technology, Capital Normal University.
Bjarnø, Vibeke;Michaelsen, Eva (2010). Bruk av blogg og wiki i arbeid med bokbaser – et komparativt studium. NNMF-konferencen Tekst og kontekst – en fagdidaktisk udfordring. Syddansk Universitet.
Bjarnø, Vibeke (2010). New E-learning Technologies: The use of Talking Pen in Learning. Seminar at Capital Normal University. School of Educational Technology, Capital Normal University.
Bjarnø, Vibeke;Høivik, Helge (2009). Kongemattetime - King of Math Sessions. E-Learn 2009. Association for the Advancement of Computing in Education.
Bjarnø, Vibeke;Giæver, Tonje Hilde (2008). Fordypning i IKT må bli obligatorisk. IKT-bransjens nettavis digi.no.
Engen, Bård Ketil;Giæver, Tonje Hilde;Bjarnø, Vibeke (2008). Integrating ICT in teaching: The windingroad to bridge the gap between teacher education and teachers practice. AACE - E-Learn 2008. Association for the Advancement of Computing in Education.
Bjarnø, Vibeke (2008). Opphavsrett, personvern, nettikette og kildekritikk på Internett. Foreldremøte på Haslum skole. FAU Haslum skole.
Høivik, Helge;Bjarnø, Vibeke (2007). Digitale mapper i førstelektorkvalifisering. Norgesuniversitetets arbeidsseminar: Digitale mapper i høgre utdanning og arbeidsliv. Bruksområder og teknologi – erfaring fra praksis.. Norgesuniversitetet.
Bjarnø, Vibeke;Høivik, Helge (2007). E-læring: Erfaringer med kompleksitet og grenseoverganger. Fagdidaktikk mellom skole og lærerutdanning. Høgskolen i Oslo.
Bjarnø, Vibeke;Høivik, Helge (2006). Copy-of-Script as Component in Blended Learning. E-learn - World Conference on E-learning. Association for the Advancement of Computing in education.
Bjarnø, Vibeke (2006). Eksempel på FoU på egen undervisning - Fragment - faglige nettverk og digital pedagogikk. Fagdag ved Høgskolen i Oslo. Høgskolen i Oslo.
Bjarnø, Vibeke (2006). Et strukturert førstelektorløp. Seminar om utviklingsprosjekt som sjanger. Høgskolen i Agder.
Bjarnø, Vibeke (2005). IKT i den nye allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Skolemagasinet - Fagavis for læremidler og skoleutvikling. 1 s.
Høivik, Helge;Bjarnø, Vibeke;Strøm, Eva (2005). Fragments. Web site and Digital Learning Materials for the Fragments course.
Bjarnø, Vibeke;Høivik, Helge (2005). Curriculum for a Master degree in "Learning and ICT", 15 credits: "Development of collaborative learning support systems".
Bjarnø, Vibeke (2005). Utviklingsarbeid og formidling. Fagdag, Avdeling for lærerutdanning. Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo.
Bjarnø, Vibeke (2005). Information and communication technology in teacher education: Subject integration through transition and boundary crossing. Seminar connected to teacher exchange, Erasmus. Uniwersytet Mikolaja Kompernika.
Bjarnø, Vibeke (2005). Arbeid med digital kompetanse i lærerutdanninga og i skolen:Kunnskapsløftet - nye utfordringer. Fagdag for øvingslærere. Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo.
Bjarnø, Vibeke (2005). Kultur for læring i barnehage, skole og lærerutdanning: Digital kompetanse - IKT som pedagogisk verktøy. Personalseminar. Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Oslo.
Bjarnø, Vibeke (2005). The use of blended learning in multilingual flexible learning. International seminar "Visual Communication and Linguistic Diversity - New Approaches in Multi-National Higher Education".. Centre for Educational Research and Developme, Helge Høivik.
Bjarnø, Vibeke (2005). Bruk av videoanimasjoner i flerspråklig nettbasert læring. "Det gode utviklingsprosjekt". Pedagogisk utviklingssenter.
Bjarnø, Vibeke;Bjørke, Gerd;Bølgan, Nina;Habib, Laurence;Haug, Kristin Holte;Hermansen, Kathryn;Høivik, Helge;Klæbo, Kirsten;Millar, Ninian;Sandvik, Margareth;Øgrim, Leikny (2005). Symposium on the NERA/NFPF conference: "ICT and learning". NERA/NFPF conference: "A nordic Dimension in Education and Research - Myth or Reality?". NERA/NFPF meeting arrangement.
Bjarnø, Vibeke (2005). Information and communication technologhy in teacher education: Adapted learning carried out by blended learning. NERA-conference 2005: "A nordic Dimension in Education and Research - Myth or Reality?". NFPF, NERA meeting management.
Bjarnø, Vibeke;Haug, Kristin Holte (2004). Læringsmiljøsystemer - lærerstudentenes læring og skolens behov. Bedre Skole.
Bjarnø, Vibeke (2004). Information and Communication Technologhy for post-modern teachers. Professional Learning in a Changing Society. Pedagogisk forskningsinstitutt.
Bjarnø, Vibeke (2004). IKT i skolehverdagen - Fra pedagogisk programvare til læringsmiljøsystemer. Utdanningstorget 2004. Høgskolen i Oslo ved Senter for etter- og videreutdanning.
Bjarnø, Vibeke (2003). Implementering av og opplæring i et LMS ved Høgskolen i Oslo. LUNA - Det nasjonale nettstedet for IKT i lærerutdanning. 5 s.
Bjarnø, Vibeke;Øgrim, Leikny (2003). Integrering av IKT i allmennlærerutdanning. IKT haustseminar 2003. Høgskolen i Stord Haugesund.
Bjarnø, Vibeke (2001). Pedagogisk profilering - Fyll de nye begrepene med innhold. Barnehagefolk.
Haug, Kristin Holte;Bjarnø, Vibeke (1999). Studieplan, modulbasert etter-/videreutdanningstilbud: Forebyggende arbeid i barnehage og skole, 5 moduler a 2 vekttall.
Haug, Kristin Holte;Bjarnø, Vibeke;Otterstad, Ann Merete;Becher, Aslaug Andreassen (1999). Studieplan førskolelærerutdanningen: Barnehageutvikling med endringskompetanse.
.
.
.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 73 73
Besøksadresse: Pilestredet 42, Oslo, Q6044