HiOA har blitt OsloMet – storbyuniversitetet. Les mer om hva det har å si for deg.

meny
søk
English

Yngve Benestad Hågvar

førsteamanuensis

Kort om

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner (8) Fagbøker⁄lærebøker (1) Forskningsrapporter (2) Formidling (76)
Konow Lund, Maria;Hågvar, Yngve Benestad;Olsson, Eva-Karin (2018). Digital Innovation During Terror and Crises. Digital Journalism. doi: 10.1080/21670811.2018.1493937
Fonn, Birgitte Kjos;Hornmoen, Harald;Hyde-Clarke, Nathalie;Hågvar, Yngve Benestad (2017). Putting a Face on Journalism: Introduction. Fonn, Birgitte Kjos Hornmoen, Harald Hyde-Clarke, Nathalie Hågvar, Yngve Benestad (Red.), Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism. Kap. 1. s. 13-21. Cappelen Damm Akademisk.
Hågvar, Yngve Benestad (2017). Ask a Journalist: Roles, Relations and Subjectivity in Online Reader–Journalist Dialogues. Fonn, Birgitte Kjos Hornmoen, Harald Hyde-Clarke, Nathalie Hågvar, Yngve Benestad (Red.), Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism. Kapittel 7. s. 159-183. Cappelen Damm Akademisk.
Fonn, Birgitte Kjos;Hornmoen, Harald;Hyde-Clarke, Nathalie;Hågvar, Yngve Benestad (2017). Putting a Face on it: Individual Exposure and Subjectivity in Journalism. ISBN: 978-82-02-52214-8. 374 s. Cappelen Damm Akademisk.
Hågvar, Yngve Benestad (2015). Den lille mann. Casefortellinger på papir og nett. Hornmoen, Harald Roksvold, Thore Alnæs, Jørgen (Red.), Individet i journalistikken. Kapittel 14. s. 254-272. Cappelen Damm Akademisk.
Hågvar, Yngve Benestad (2013). Djevelen ligger i diskursen. En kritisk diskursanalyse av Marte Krogh-saken i VG. Norsk Medietidsskrift. Vol. 20.
Hågvar, Yngve Benestad (2012). Labelling Journalism. The Discourse of Sectional Paratexts in Print and Online Newspapers. Nordicom Review. Vol. 33.
Hågvar, Yngve Benestad (2008). Retorikk og kommunikasjon. Dillevig, Stein Haraldsen, Mette (Red.), Nettopp norsk påbygging. Kapittel 9. s. 272-289. Aschehoug & Co.
Hågvar, Yngve Benestad (2016). Nyhetssjangere i nettaviser. Tekstnormforskjeller mellom nett- og papirnyheter i VG, Dagbladet og Aftenposten 2010-2014. 631 s. 07 Oslo Media.
Hågvar, Yngve Benestad (2010). Juryens begrunnelser i førskolelærerutdanningas essaykonkurranse på HiO 2010. 4 s. Høgskolen i Oslo.
Hågvar, Yngve Benestad;Alnæs, Jørgen (2018). Help yourself! The individualization of responsibility in current health journalism. Norsk medieforskerkonferanse. Norsk medieforskerlag.
Hågvar, Yngve Benestad (2018). Why are journalism students dropping out?. Nordisk journalistiklærerseminar 2018. Danmarks medie- og journalisthøgskole.
Hågvar, Yngve Benestad (2018). Språk og makt. Språk, kjønn og makt. Nord universitet.
Hågvar, Yngve Benestad (2017). Journalistikkretorikk på Facebook. Retorik/sanser/følelser: Den 6. nordiske retorikkonference. Aarhus Universitet.
Hågvar, Yngve Benestad (2017). Interview with Associate Professor Yngve B. Hågvar about the rhetoric of Facebook journalism. Radio Moreeni - universitetsradioen i Tampere, Finland.
Hågvar, Yngve Benestad (2017). The Rhetoric of Facebook Journalism. NordMedia 2017 - nordisk medieforskerkonferanse. Universitetet i Tampere.
Hågvar, Yngve Benestad (2017). Bedre språk hos Framtiden i våre hender. Internt språkkurs for Framtiden i våre hender. Framtiden i våre hender.
Hågvar, Yngve Benestad (2016). Genre and tenor negotiation in reader-journalist dialogues online. Nordisco 2016 (The Nordic Iinterdisciplinary Conferense on Discourse and Interaction). HiOA, UiO, HSN.
Se alle publikasjoner
Hågvar, Yngve Benestad (2016). Hvorfor unngår en av ti nordmenn nyheter?. NRK P2, Ekko.
Hågvar, Yngve Benestad (2016). Tegnsetting i NRK. Språkkurs for NRKs kommunikasjonsavdeling. NRK.
Hågvar, Yngve Benestad (2016). Bedre NRK-språk. Språkkurs for NRKs kommunikasjonsavdeling. NRK.
Hågvar, Yngve Benestad (2014). Journalistikk og kildekritikk. Valgfagsdager ved Østerås skole. Østerås skole, Medier og informasjon valgfag.
Hågvar, Yngve Benestad (2013). Djevelen sitter i diskursen. En kritisk diskursanalyse av Marte Krogh-saken i VG. Nordmedia. Defending Democracy 2013. Norsk medieforskerlag.
Hågvar, Yngve Benestad (2013). Diskursanalyse av pressetekster: Hvorfor og hvordan?. Gjesteforelesning for journaliststudenter i Bergen. Universitetet i Bergen v. Lars Arve Røssland.
Hågvar, Yngve Benestad (2012). Nynorskbrukere har bedre språkforståelse. Journalen.
Hågvar, Yngve Benestad (2012). Er det ut med rettskrivning?. NRK P1, Norgesglasset.
Hågvar, Yngve Benestad (2011). Hvorfor og hvordan skal vi analysere pressetekster?. Foredrag på Malakoff videregående skole. NFFO/Malakoff vgs.
Hågvar, Yngve Benestad (2011). Hvorfor og hvordan skal vi analysere pressetekster?. Mediedagene ved Glemmen videregående skole. Glemmen videregående skole.
Hågvar, Yngve Benestad (2011). Rektorvalg i tåkeheimen. Ergo.
Hågvar, Yngve Benestad (2011). Diskursanalyse av pressetekster - hvorfor og hvordan?. Forelesning for journaliststudenter ved UiB. Universitetet i Bergen v. Astrid Gynnild.
Hågvar, Yngve Benestad (2010). Hva skal vi med retorikken?. Gjesteforelesning for elever i videregående skole. Valler videregående skole.
Hågvar, Yngve Benestad (2010). Budstikkas polakker. Budstikka.
Hågvar, Yngve Benestad (2010). Sliter du med skriveteknikk? Slik strukturerer du oppgaven. Studenttorget.no.
Hågvar, Yngve Benestad (2010). Hva skal vi med retorikken?. Gjesteforelesning for elever i videregående skole. Valler videregående skole.
Hågvar, Yngve Benestad (2010). Hva skal vi med retorikken?. Foredrag for elever i videregående skole. Valler videregående skole.
Hågvar, Yngve Benestad (2010). Genre Development in Online Papers. PhD Workshop on Professional Discourse in Organisations. University of Aalborg.
Hågvar, Yngve Benestad (2010). The Discourse of Sectional Paratexts in Online Newspapers. Nordic Interdiciplinary Conference on Discourse and Interaction. University of Aalborg.
Hågvar, Yngve Benestad (2010). Sjangerutvikling i nettnyhetene. The Oslo-Glasgow PhD Seminar 2010. Universitetet i Oslo, institutt for medier og kommunikasjon.
Hågvar, Yngve Benestad (2010). Diskursanalyse av pressetekster - hvorfor og hvordan?. Gjesteforelesning ved journalistutdanninga ved UiB. Universitetet i Bergen v. Lars Arve Røssland.
Hågvar, Yngve Benestad (2010). Retorikk og kommunikasjon. Nettopp norsk SF Vg2/Vg3. Kapittel 10. s. 320-337. Aschehoug & Co.
Hågvar, Yngve Benestad (2009). Hva skal vi med retorikken?. Foredrag for elever i videregående skole. Valler videregående skole.
Hågvar, Yngve Benestad (2009). Hva skal vi med retorikken?. Foredrag for elever i videregående skole. Valler videregående skole.
Hågvar, Yngve Benestad (2009). Hva skal vi med retorikken?. Foredrag for elever i videregående skole. Valler videregående skole.
Hågvar, Yngve Benestad (2009). Hva skal vi med retorikken?. Foredrag for elever i videregående skole. Valler videregående skole.
Hågvar, Yngve Benestad (2008). Retorikken i ein avisartikkel - eit djupdykk. Aschehoug videregåendes nettsted "Nettopp norsk påbygging".
Hågvar, Yngve Benestad (2008). Reklamens retorikk. Aschehoug videregåendes nettsted "Nettopp norsk påbygging".
Hågvar, Yngve Benestad (2008). Avisa i gamle dagar. Aschehoug videregåendes nettsted "Nettopp norsk påbygging".
Hågvar, Yngve Benestad (2008). Papiravisa i dag. Aschehoug videregåendes nettsted "Nettopp norsk påbygging".
Hågvar, Yngve Benestad (2008). Radiodebatten - lær argumentasjonstriksene. Aschehoug videregåendes nettsted "Nettopp norsk påbygging".
Hågvar, Yngve Benestad (2008). Hva skal vi med retorikken? Førstehjelpskurs i retorikk for norsklærere. Etterutdanningskurs for norsklærere i videregående skole. Aschehoug etterutdanning.
Hågvar, Yngve Benestad (2008). Tekst i ord og bilde. Avisa som saktekst og sammensatt tekst. Etterutdanningskurs for norsklærere i videregående skole. Aschehoug etterutdanning.
Hågvar, Yngve Benestad (2008). Hva skal vi med retorikken? Førstehjelpskurs i retorikk for norsklærere. Etterutdanningskurs for norsklærere i videregående skole.. Aschehoug etterutdanning.
Hågvar, Yngve Benestad (2008). Hva skal vi med retorikken? Førstehjelpskurs i retorikk for norsklærere. Etterutdanningskurs for norsklærere i videregående skole. Aschehoug etterutdanning.
Hågvar, Yngve Benestad (2008). Hva skal vi med retorikken? Førstehjelpskurs i retorikk for norsklærere. Etterutdanningskurs for norsklærere i videregående skole. Aschehoug etterutdanning.
Hågvar, Yngve Benestad (2008). Tekst i ord og bilde. Avisa som saktekst og sammensatt tekst. Fagkurs for norsklærere i videregående skole. Aschehoug etterutdanning.
Hågvar, Yngve Benestad (2008). Tekst i ord og bilde. Avisa som saktekst og sammensatt tekst. Fagkurs for norsklærere i videregående skole. Aschehoug etterutdanning.
Hågvar, Yngve Benestad (2008). Avisa som saktekst og sammensatt tekst. Fagkurs for norsklærere i videregående skole. Aschehoug etterutdanning.
Hågvar, Yngve Benestad (2008). Tekst i ord og bilde. Avisa som saktekst og sammensatt tekst. Etterutdanningskurs for norsklærere i videregående skole. Aschehoug etterutdanning.
Hågvar, Yngve Benestad (2008). Å undervise i retorikk - hvorfor og hvordan?. Kurs for "Nettopp norsk påbygging". Aschehoug undervisning.
Hågvar, Yngve Benestad (2007). Nettaviser på pensum. Norsklæreren.
Hågvar, Yngve Benestad (2007). Intervju om hvilken makt journalister har når de siterer intervjuobjekter. NRK Østlandssendingen.
Hågvar, Yngve Benestad (2007). Analyse av sammensatte tekster. Kurs i analyse av sammensatte tekster for norsklærere i videregående skole. Alta videregående skole.
Hågvar, Yngve Benestad (2007). Analyse av sammensatte tekster. Etterutdanningskurs i analyse av sammensatte tekster for norsklærere i videregående skole. Heggen videregående skole.
Hågvar, Yngve Benestad (2007). Analyse av sammensatte tekster, med særlig vekt på forholdet mellom verbaltekst og bilde. Kurs for norsklærere i videregående skole. Finnfjordbotn videregående skole.
Hågvar, Yngve Benestad (2007). Å lese avisa som sammensatt tekst. Landslaget for norskundervisnings landskonferanse 2007: "Å lese og forstå! Lesing og leseopplæring i Kunnskapsløftet". Landslaget for norskundervisning.
Hågvar, Yngve Benestad (2007). Analyse av sammensatte tekster, med særlig vekt på forholdet mellom verbaltekst og bilde. Kurs i analyse av sammensatte tekster for norsklærere i videregående skole. Fagskulen i Førde.
Hågvar, Yngve Benestad (2007). Språkkurs for Drammens Tidende. Språkkurs for Drammens Tidende. Drammens Tidende.
Hågvar, Yngve Benestad (2007). Språkkurs for Drammens Tidende. Språkkurs for Drammens Tidende. Drammens Tidende.
Hågvar, Yngve Benestad (2007). Analyse av sammensatte tekster med særlig fokus på forholdet mellom verbaltekst og bilde. Kurs i analyse av sammensatte tekster for norsklærere i videregående skole. Kongsbakken videregående skole.
Hågvar, Yngve Benestad (2007). Tekst i ord og bilde. Avisa som saktekst og sammensatt tekst. Etterutdanningskurs for norsklærere i videregående skole. Aschehoug videreutdanning.
Hågvar, Yngve Benestad (2007). Tekst i ord og bilde. Avisa som saktekst og sammensatt tekst. Etterutdanningskurs for norsklærere i videregående skole. Aschehoug videreutdanning.
Hågvar, Yngve Benestad (2007). Tekst i ord og bilde. Avisa som saktekst og sammensatt tekst. Etterutdanningskurs for norsklærere i videregående skole. Aschehoug etterutdanning.
Hågvar, Yngve Benestad (2007). Tekst i ord og bilde. Avisa som saktekst og sammensatt tekst. Etterutdanningskurs for norsklærere i videregående skole. Aschehoug videreutdanning.
Hågvar, Yngve Benestad (2006). Språkkurs for Drammens Tidende. Språkkurs for Drammens Tidende. Drammens Tidende.
Hågvar, Yngve Benestad (2006). Språket i Bokklubbens medlemsblader. Kurs for Bokklubbens medlemsbladredaksjon. Bokklubben (tidl. De norske Bokklubbene).
Hågvar, Yngve Benestad (2006). Retorisk analyse av sammensatte tekster. Kurs i retorikk og analyse av sammensatte tekster for norsklærere i videregående skole. FAU-norsk Hordaland.

(Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig)

Kontakt

Telefon (kontor): +47 67 23 83 26
Telefon (mobil): +47 416 43 901
Besøksadresse: Pilestredet 48, Oslo, S461